కామదేవత 22

telugu sex stories కామదేవత 22 ఇక్కడ రాధిక, పద్మజలు ఇలా ఓ పక్క తమ తండ్రుల మొడ్డలని నోటిలోపెట్టుకుని ఆబగా చీకుతుంటే, ఆపక్కనే సుశీల పూకుని తన బారాటి మొడ్డతో అరగదీస్తున్న రమణ అలా పిల్లలిద్దరూ తెగబడి తమ తండ్రుల మొడ్డలని నోటిలోకూరుకుని చీకేస్తున్న దృశ్యాన్ని చూసి ఆపుకోలేక్ సర్రు సర్రున సుశీల పూకులో తన వీర్యాన్ని నింపేసి సుశీల మీదనించీ లేచిపోయి పద్మజ, రాధికలు ఇంకేవిధంగా తమ బులపాటాన్ని తీర్చుకుంటారో చూద్దామని రమణ పక్కనేవున్న గోడకి

కామదేవత 21

telugu sex stories కామదేవత 21 సీతకి 16 ఏళ్ళు కావడం మూలంగా ఏపుగా పెరిగి ఇంచుమించు సుందరం అంకుల్ అంత ఎత్తు వుండడంవల్ల సుంద్రం అంకుల్ పక్కన నిలబడినప్పుడు ఇద్దరూ సమానమైన ఎత్తులో కనిపిస్తున్నరు. సుందరం అంకుల్ సీత పెదాలమీద ముద్దు పెట్టుకుంటూనే రెండుచేతులనీ సీత సళ్ళమీదవేసి సుతారంగా సీత సళ్ళని నిమురుతున్నాడు. 16 ఏళ్ళ సీత లేతపరువాలు సుందరం అంకుల్ చేతినిండా అమురుతుండడంతో సుందరం అంకుల్ తన కూతురి యదపొంగుల బిగువులలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. ఐతే

కామదేవత 20

telugu sex stories కామదేవత 20 సిగ్గుతో తల దించుకుని వున్న దీపిక గడ్డం క్రింద చెయ్య వేసి దీపిక ముఖాన్ని పైకెత్తేడు బ్రహ్మం. అప్పటికే కాంక్ష నిండిన ఆమె కళ్ళు కోరికల భారంతో బరువెక్కి సోలిపోతున్నయి. సిగ్గెందుకు దీపిక ఏది ఇలా చూడు అనేప్పటికి దీపిక భారంగా తన కళ్ళని పైకెత్తి తన తండ్రిని చూసింది.  బ్రహ్మం దీపికని దగ్గరగా తీసుకుంటూ ఆమె కళ్ళ మీద సుతారంగా ముద్దు పెట్టేడు. దీపిక తన తండ్రికి మరింత దగ్గరగా జరిగి అతన్ని

కామదేవత 19

telugu sex stories కామదేవత 19 ఇక్కడ సుందరం అంకుల్ ఇంట్లో ఆడ పిల్లల పరిస్తితి ఇలా వుంటే, అక్కడ రమణి ఇంట్లో పరిస్తితి మరోలా వుంది. ఇప్పుడు పిల్లలకీ పెద్దలకీ మధ్య ఎటువంటి అరమరికలూ లేనందున ఈమారు దీపిక, సీతల సోభనం ఆ రెండు కుటుంబాల వాళ్ళూ చూస్తుండగా జరపాలని నిర్ణయించుకుని అందుకు అనుగుణంగా రమణి ఇంట్లోని పడకగదిని తెయారు చెయ్యసాగేరు. ఆ రాత్రి పద్మజ, రాధికలు మాత్రమే మంచం మీద పడుక్కుని క్రింద నేలమీద దీపిక,

కామదేవత 18

telugu sex stories కామదేవత 18 అప్పుడే నిద్రలేచిన రమణి పళ్ళుతోముకుని తన కాఫీ కప్పుని చేత్తో పట్టుకుని వొంటిల్లు గది గుమ్మం దగ్గర నిలబడి నిమ్మదిగా తన కాఫీ సిప్ చేస్తూ ముందుగదిలోకి చూసింది. అక్కడ తన అప్పచెల్లెళ్ళు, సుందరం అంకుల్ కూతుళ్ళు (పద్మజ, సీతలు) వాళ్ళ నాన్నల వొళ్ళో కూర్చున్న విధానం చూసి మనసులో ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ ఆ గదిలో జరిగే తతంగాన్ని గమనించడానికని తాను అక్కడే నిలబడిపోయి, తన తల్లి శారదని, సుశీల

కామదేవత 17

telugu sex stories కామదేవత 17 అప్పుడు రాధిక, పద్మజలు రమణి చెయ్య పట్టుకున్ని నిజం చెప్పు నీకు “మన వాళ్ళందరితోనూ ఆ.. అనుభవం అయ్యింది కదూ?” అని అడిగేప్పటికి రమణి ఒక్క క్షణం సంధిగ్దంలో పడిపోయింది. రమణి సందిగ్ధాన్ని మరోలా అర్థం చేసుకున్న మా వాళ్ళు, పరవాలేదులే మేమేమీ అనుకోము నిజం చెప్పు. ఈ ఒక్కరోజు ఒక్క సారి ఆ కథలపుస్తకం చదివేప్పటికే మాకు ఏదోలా ఐపోతుంటే కళ్ళముందు అలా మన వాళ్ళు అన్నిరకాలుగా చేసుకుంటుంటే ఎవరుమాత్రం మడికట్టుకు కూర్చోగలరు? చెప్పు
Page 1 of 35
1 2 3 35