కామదేవత 19

telugu sex stories కామదేవత 19 ఇక్కడ సుందరం అంకుల్ ఇంట్లో ఆడ పిల్లల పరిస్తితి ఇలా వుంటే, అక్కడ రమణి ఇంట్లో పరిస్తితి మరోలా వుంది. ఇప్పుడు పిల్లలకీ పెద్దలకీ మధ్య ఎటువంటి అరమరికలూ లేనందున ఈమారు దీపిక, సీతల సోభనం ఆ రెండు కుటుంబాల వాళ్ళూ చూస్తుండగా జరపాలని నిర్ణయించుకుని అందుకు అనుగుణంగా రమణి ఇంట్లోని పడకగదిని తెయారు చెయ్యసాగేరు. ఆ రాత్రి పద్మజ, రాధికలు మాత్రమే మంచం మీద పడుక్కుని క్రింద నేలమీద దీపిక,

కామదేవత 18

telugu sex stories కామదేవత 18 అప్పుడే నిద్రలేచిన రమణి పళ్ళుతోముకుని తన కాఫీ కప్పుని చేత్తో పట్టుకుని వొంటిల్లు గది గుమ్మం దగ్గర నిలబడి నిమ్మదిగా తన కాఫీ సిప్ చేస్తూ ముందుగదిలోకి చూసింది. అక్కడ తన అప్పచెల్లెళ్ళు, సుందరం అంకుల్ కూతుళ్ళు (పద్మజ, సీతలు) వాళ్ళ నాన్నల వొళ్ళో కూర్చున్న విధానం చూసి మనసులో ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ ఆ గదిలో జరిగే తతంగాన్ని గమనించడానికని తాను అక్కడే నిలబడిపోయి, తన తల్లి శారదని, సుశీల

కామదేవత 17

telugu sex stories కామదేవత 17 అప్పుడు రాధిక, పద్మజలు రమణి చెయ్య పట్టుకున్ని నిజం చెప్పు నీకు “మన వాళ్ళందరితోనూ ఆ.. అనుభవం అయ్యింది కదూ?” అని అడిగేప్పటికి రమణి ఒక్క క్షణం సంధిగ్దంలో పడిపోయింది. రమణి సందిగ్ధాన్ని మరోలా అర్థం చేసుకున్న మా వాళ్ళు, పరవాలేదులే మేమేమీ అనుకోము నిజం చెప్పు. ఈ ఒక్కరోజు ఒక్క సారి ఆ కథలపుస్తకం చదివేప్పటికే మాకు ఏదోలా ఐపోతుంటే కళ్ళముందు అలా మన వాళ్ళు అన్నిరకాలుగా చేసుకుంటుంటే ఎవరుమాత్రం మడికట్టుకు కూర్చోగలరు? చెప్పు

కామదేవత 16

telugu sex stories కామదేవత 16 మేమంతా కాఫీలు తాగి అవీ ఇవీ కబుర్లు చెప్పుకుని స్ననాలు ముగించుకునేప్పటికి సుమారుగా 11:00 గంటలయ్యింది. ఆ మధ్యలో సందు దొరికినప్పుడు సుశీల ఆంటీని పట్టుకుని ఎన్నిసార్లు కార్పించేడేమిటి రమణ అంకుల్ అని అడిగేప్పటికి .. చీ .. అల్లరి పిల్లదానా! ఒక్క నాలుగురోజులాగు నీ పని చెపుతాను, ఇంట్లో వాళ్ళంతా చూస్తూవుండగానే నీమీదకి నా ఇద్దరు కొడుకులతోసహా ఐదు మంది మగాళ్ళని వుసిగొల్పేసి అప్పుడు అడుగుతాను ఇదే ప్రశ్నని.. అప్పుడు చూస్తాను నువ్వేమి

కామదేవత 15

telugu sex stories కామదేవత 15 రమణి పేల్చిన బాబు దెబ్బనించీ ముందుగా తేరుకున్నది ఒక్క పద్మజ ఒక్కత్తే!! అలా తేరుకుంటూనే ఆమె అడిగిన ప్రశ్న ….. అదేమిటి.. మీ నాన్న మా అమ్మ మీదకి ఎక్కడమేమిటి? ఆని మాత్రమే…… అప్పుడే ఆ విషయాన్ని గమనించినట్లు నాలుక కరుచుకుంటూ.. అలా చెప్పేశానా? అన్నాది రమణి.   అదేంటే? అది తప్పు గదూ అన్నరు మిగతావాళ్ళంతా ఛ.. మా అమ్మ అలా చేస్తుందా? అన్నాది పద్మజ సాలోచనంగా. ఒక్క మీ అమ్మే అని నువ్వేమీ బాధపడక్కరలేదు. మా అమ్మగూడా

కామదేవత 14

telugu sex stories కామదేవత 14 మర్నాడు వుదయం రమణి నిద్రలేచేప్పటికి టైం సుమారు 8:30 అయ్యింది. తాను లేచి ముఖం కడుక్కుని కాఫీ తెయారుచేసుకుంటుండగా రమణ అంకుల్ లేచివొచ్చి వెనకనించీ నన్ను వాటేసుకుని నా సళ్ళు పిసకడం మొదలుపెట్టేడు.  ఏంటి అంకుల్ రాత్రంతా అమ్మ దిమ్మని అరగ్గొట్టింది సరిపోలేదా? ప్రొదున్నే నావెనకపడ్డారు అన్నాది రమణి. అమ్మ పూకు ముదురుపూకు.. నీది కన్నెపూకు.. ముదురుపూకుదెంగుడులో సుఖం వేరు.. కన్నెపూకుదెంగుడులో సుఖం వేరు.., దానికదే … దీనికిదే..  అంటూ రమణ అంకుల్ తన చేతిని తెచ్చి
Page 1 of 34
1 2 3 34