కలసి వచ్చిన అదృష్టం 18

telugu sex stories boothu kathalu "ఏయ్ , నువ్వు ఉండు నీ సంగతి తెలుస్తాము , మాట్లాడ కుండా కుచోండి ముగ్గురు, సార్ ఈ నా కొడుకుల్ని నేను జీప్ లో కట్టేసి వస్తా మీరు వీళ్ళ ను చూసుకోండి" అంటూ 

కింద పడ్డ మిగిలిన ఇద్దరినీ పట్టుకొని జీపు వైపు వెళ్ళాడు. నేను అక్కడున్న ముగ్గరిని తీసుకొని ఆ గుడిసె లాంటి దాని లోనకు వెళ్లాను

"ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవ్వరు మీరు , ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చారు ? , ఆ సారూ ఎవ్వరు , అయన మిమ్మల్ని ఎందుకు చంపాలని చూస్తున్నాడు ? చూస్తుంటే చదువు కొన్న వాల్ల లాగా ఉన్నారు " అన్నాను. 

"నా పేరు రామ కృష్ణ , వాడి పేరు యాదవ్ , వీడి పేరు అమానుల్లా " అంటూ తన ఫ్రెండ్స్ ని పరిచయం చేసాడు రామ కృష్ణ 

"ఇంతకీ టౌన్ వదిలి ఇంత దూరం ఎందుకు వచ్చారు , అక్కడ ఏదైనా గొడవల్లో ఇరుక్కున్నారా ఏంటి ?? , మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఈ అడవుల్లో ఉండే వాళ్ళ లాగా కనబడ లేదే ? "

"మేము ఇక్కడ నుంచి ఎం తీసుకెళ్లడానికి రాలేదు సారూ , టౌన్ నుంచి దాక్కోవడానికి వచ్చాము ?"
"అనుకొన్నా , మీ వేషాలు చూస్తుంటే , అడవుల్లోని వాటిని దోచుకునే బాపతు కాదు అని తెలుస్తుంది, ఇంతకూ అక్కడ ఎం చేసి వచ్చారు ఏంటి "

వాళ్ళు అందరూ ఒకరు మొహాలు ఒకరు చూసుకో సాగారు. 

"మేము కొంచెం లెటు అయ్యి ఉంటే , ఆ సారూ ఎవ్వరో చెప్పినట్లు ఈ పాటికి మీ శవాలు ఇక్కడ నక్కలకి , రాబందులకి ఆహారం అవ్వే వి, ఇంతకీ మీరు ఆ సారూ వి ఎం దొంగలించారు ఏంటి "

"వాడివి మేము ఎం దొంగలించ లేదు సారూ , ఆ నా కొడుకే మమ్మల్ని ఉపయోగించు కొన్నాడు" అన్నాడు యాదవ్ 

"యాదవ్ , నువ్వు ఉండు నేను చెప్తాగా " అన్నాడు రామ కృష్ణ 

"ఏం ది నువ్వు చెప్పే ది , ఆ సార్లు లేకపోతే , ఈ పాటికి చెప్పడానికి నువ్వు లేవు , నేనూ లెనూ " అన్నాడు అమానుల్లా 

"మనం ఇంతా చేసింది చచ్చేదానికా , ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాము , అన్నిటికి తెగించి , సంపాదించిన దంతా వాడి చేతికి ఇచ్చాము , మన షేర్ ఇవ్వబడుతుందని వాడు మనల్ని చంపడానికి మనసుల్ని పంపాడు ,నువ్వు ఇంకా వాడిని వేను కోసుకొని వస్తున్నావు " అన్నాడు యాదవ్

"నేనేం వేను కోసుకొని రాలేదు , కొంచెం సేపు అగు, నేను చెప్తాగా డీటైల్ గా " అంటూ జరిగింది అంతా చెప్పాడు. 

రామ కృష్ణ ఈ ఆఫీసర్ ఇద్దరు ఒకే కాలనీ లో ఉండే వాళ్ళు ఇద్దరు జాగింగ్ లో కలిసే వాళ్ళు, వాళ్ళు పరిచయం అయిన ఓ 6 నెలలకు ఓ రోజు రామకృష్ణ ను బార్ కు తీసుకెళ్లి, తన ప్లాన్ అంతా చెప్పాడు. తను వెనుక ఉండి అంతా నడిపిస్తాడు , కానీ రామకృష్ణ ముందు ఉండి ప్లాన్ మొత్తం అమలు జరపాలి. తను అన్నివిధాలా సహాయంగా ఉంటాడు. 

ఈ మీటింగ్ జరిగిన తరువాత మిగిలిన ఇద్దరినీ ఎలా కలవాలి అనేది కూడా ఆ సార్ ప్లాన్ చేసి డీటైల్డ్ గా చెప్పిన తరువాత, రామ కృష్ణ యాదవ్ , అమానుల్లాను ఎదో ఆక్సిడెంట్ గా కలిసిన ట్లు కలిశాడు , కానీ అదంతా పక్కా ప్లానింగ్ తో జరిగిందే అని చెప్పాడు రామకృష్ణ. 

కాక పొతే జాకీ పరిచయం మాత్రం ఆక్సిడెంటల్ గా జరిగిందే , కానీ ఆ రాత్రే రామకృష్ణ జాకీ ని గురించి చెప్పగా మరుసటి రోజు పూర్తిగా విచారించిన తరువాత ఆయనే చెప్పాడు మీతో ఉంచుకోండి మీకు వంటలో సాయంగా ఉంటుంది అని. 

లుట్టాయను కూడ ఆయనే పథకం ప్రకారం మాతో చేర్పించాడు. వాడికి ఇలాంటి వాటిలో ఇంతకూ ముందే అనుభవం ఉంది అని. 

"అన్నీ మీరు అనుకున్నట్లే జరిగాయి, బాగానే ఉంది మరి ఇక్కడ ఎందుకు దాక్కున్నారు "

"ఆయనే , ఇక్కడ ఉండ మన్నారు , మాకు ఈ ప్లేస్ తెలియను కూడా తెలియదు , దొంగ తనం జరిగిన తరువాత , పోలీసోళ్ళు పెద్ద ఎత్తునా గాలిస్తారు , అందుకు కొన్ని రోజులు అది అంతా సద్దు మునిగే దాకా మమ్మల్ని ఇక్కడే ఉండమన్నారు" అన్నాడు రామ కృష్ణ

"అంతా బాగానే ఉంది , కానీ పోలీసోళ్ళకు నీ మీద అనుమానం రాదా నువ్వు ఆఫీస్ కు వెళ్ళక పొతే "
"అది కూడా ఆయనే ప్లాన్ చేసి చెప్పాడు , ఆ ప్లాన్ ప్రకారం నేను 3 నెలల నుంచి లాస్ అఫ్ పే లో సెలవులలో ఉన్నా, అందుకే నన్ను ఎవ్వరు అనుమానించ లేదు"
"ok ,మీరు ఇక్కడుంటే ఇంకా ప్రమాదం, దగ్గర లో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ లో లొంగిపోండి"
"పోలీసులు అంతా ఆయనకు తెలిసిన వాళ్ళే ఉంటారు కదా , మమ్మల్ని స్టేషన్ లో ఏమైనా చేస్తే"
"ఇక్కడున్న మీకు రిస్కే కదా , నాకు తెలిసిన ఓ మినిస్టర్ ఉన్నాడు అయన హెల్ప్ తీసుకొని మీరు డైరెక్ట్ గా అయన సమక్షం లో లొంగిపోయే ట్లు ఏర్పాటు చేస్తాను, మీరు approver గా మారితే మీకు శిక్ష తక్కువగా పడుతుంది"

"మాకు ఒకే సారూ " అన్నారు యాదవ్ , అమానుల్లా. 

"ఇంత కష్టపడింది ఇలా లొంగి పోవడానికా " తన మనసులో అనుకున్నట్లు గా సన్నగా గొణిగాడు రామకృష్ణ. "చేస్తున్నది తప్పో , ఒప్పో తెలియకుండా ఇలాంటి వాటిలో దిగడం మొదటి తప్పు , అయన ఎటువంటి వాడో తెలియకుండా అయన చెప్పిందల్లా చేయడం రెండో తప్పు, పని జరిగిన తరువాత మీలాంటి వాళ్లను ఎలా తొలగించు కోవాలో వాళ్ళకు బాగా తెలిసిన విద్య , అయినా మీరు ఎన్ని సినిమాలు చూళ్ళేదు , అంతా అయిపోయాకా , బాసు తన కింద వాళ్లను లేపేయ డం , మీరు అదే పోసిషన్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు , కాకా పొతే లక్కీ గా మేము ఇక్కడికి రౌండ్స్ రావడం వలన కొద్దిలో తప్పించు కొన్నారు. లేకుంటే ఈ పాటికి మీరు పైకి చేరుకునే వాళ్ళు. తన మనుషులు మిమ్మల్ని చంపలేదు అని తెలిసిన వెంటనే ఆయనే మీ మీద ఏదైనా కేసు పెట్టి మిమ్మల్ని మూయించడం లేదా ఎన్*కౌంటర్ లో లేపెయడమో చేస్తాడు. నా కొలీగ్ వచ్చే లోగా ఏ విషయం తేల్చుకొండి." అంటూ అక్కడ నుంచి బయటికి వచ్చాను వాళ్ళకు కొద్దిగా ఆలోచించ కోవడానికి టైం ఇస్తూ. 

నేను బైటకి రాగానే వాళ్లలో వాల్లు మాట్లాడుకోసాగారు. ఓ పది నిమిషాలు వెయిట్ చేసిన తరువాత వల్లే బైటకి వచ్చారు . వాళ్ళు చూస్తుంటే ముగ్గురు ఓ అభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. 

నా దగ్గరకు వచ్చి "మీరే ఏదైనా హెల్ప్ చేయండి సర్ , మాకు వేరే దారి ఎమీ కనిపించ లేదు “అన్నాడు రామ కృష్ణ. 

"అయితే మీ సామాను సర్దుకోండి" అంటూ వాళ్లను సామాను సర్దు కొమ్మని చెప్పి హమీద్ కోసం వెయిట్ చేయసాగాను. కాలం భారంగా ఇంకో 20 నిమిషాలు గడిచింది. 

వాళ్ళు తలా ఒక బ్యాగ్ తో బయటికి రాగానే హమీద్ వచ్చాడు. "నేను వాళ్లను మన constables కి అప్పగించి వచ్చాను సర్, ఇంతకీ వీల్ల పరిస్థితి ఏంటి"

"వాళ్ళు మనతో పాటే సిటీ కి వస్తున్నారు"
"ఇంతకూ వీళ్ళ ను లేపేయమన్న పెద్దాయన ఎవ్వరో తెలిసిందా " అన్నాడు హామీదు 
"ఇంకా చెప్పలేదు , పాపం చూస్తుంటే వాళ్ళకు అయన మీద ఇంకా బాగా నమ్మకం ఉన్నట్లు ఉంది" అన్నాను 
"ఏంటి భే , మా సారూ అడుగుతుంటే , నకరాలు చేస్తున్నారు, మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు కే మక్కిలు తీయాలి , సారూ ఎదో మంచోడు కాబట్టి మిమ్మల్ని save చేసాడు అయినా ఇప్పటికీ ఆయన్ని మీరు నమ్మ లేదా " ఘాటుగా అన్నాడు 

"మాకు నిజంగా తెలీదు సారూ , ఈయనకు తెలుసు " అన్నారు యాదవ్ , అమానుల్లా ఇద్దరు ఒకే సారి రామకృష్ణ వైపు చెయ్యి చూపిస్తూ. 
రామ కృష్ణ మాత్రం చెప్పాలా వద్దా అని దిక్కులు చూస్తున్నాడు అది చుసిన హామీదు
"వాడికి ఓ కాలో చెయ్య తీసేసెంత వరకు మనము ఆగాల్సింది సారూ , ఈ నా కొడుక్కి ఇంకా వాళ్ళ సారూ భూతము దిగినట్లు లేదు"
"అది మన డిపార్టుమెంటు కాదు హామీదు , మనం తీసుకెళ్లి దారిలో పోలీస్ స్టేషన్ లో అప్పగిద్దాము , ఇందాకా వాళ్లను పంపినట్లు ఈ సారి ఆ స్టేషన్ వాళ్ళే ఇదే అడివిలోకి తెచ్చి ఎన్*కౌంటర్ చేస్తారు , మనకెందుకు గొడవ , పదండి పోదాము " అంటూ మా కారు ఉన్న వైపుకు నడక సాగించాను. 

నేను హామీదు ముందు వెళ్తుండగా మా వెనుక వాళ్ళు ఇద్దరు రామకృష్ణ తో మాట్లాడ సాగారు. 
"అన్నా , సారూ చెప్పినట్లు ఆ మినిస్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి లొంగి పోదాము , లేదంటే ఆ నా కొడుకు మనల్ని లేపేస్తాడు " అంటూ తన మీద వత్తిడి తె సాగారు. 

ఎట్టకేలకు రామ కృష్ణ వాళ్ళ ఇద్దరి వత్తిడికి లొంగి "మమ్మల్ని మినిస్టర్ దగ్గరి కే తీసుకెళ్లండి సర్ , అక్కడే ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ పేరు బైట పెడతాను. మేము వచ్చేటప్పుడు , జీప్ లో వచ్చాము , ఆ జీప్ కూడా మాతో పాటు తీసుకొని వెళదాము"

"ఎక్కడుందో చెప్తే , మా హామీదు తీసుకొని వస్తాడు " 
"మెయిన్ రోడ్డు మీద ఓ మైలు రాయికి అర కిలోమీటర్ దూరంలో ఓ పొదలో దాపెట్టాము, రోడ్డు మీద నేను చూపిస్తా ఆ మైలు రాయి" అంటూ మాతో పాటు నడవ సాగాడు వేగంగా. 
"మీరు ఎవ్వరు ఫోన్స్ అన్ చేయకండి , మీ సారూ మీ ఫోన్స్ ట్రాక్ చేసే ఆస్కారం ఉంది " అంటూ వాళ్ళ వద్ద ఉన్న ఫోన్స్ collect తీసుకున్నాడు. 

అందరూ మా వాహనం దగ్గరకు చేరుకోని రోడ్డు మీద కు వచ్చాము. మెయిన్ రోడ్డు మీద సిటీ వైపు కొద్ది దూరం వెళ్లగానే రామకృష్ణ మా వెహికల్ ను ఆపమని చెప్పి హామీదు తో వెళ్లి వాళ్ళ జీప్ తీసుకొని వచ్చాడు. హామీదు వాళ్ళ వెహికల్ నడుపుతూ రాగా నేను వీళ్ళ ముగ్గరితో కలిసి టౌన్ కు బయలు దేరాము. 

దారిలో నీరజ వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడి "వీళ్లతో వస్తున్నాను ఈ విషయం టాప్ సీక్రెట్ గా ఉంచండి , వీళ్ళు మీ దగ్గరే లొంగి పోతారు " అని చెప్పాను. మరో కాల్ మల్లికార్జునుకు చేసి , ఆ ఆఫీసర్ పేరు బైటకు రాగానే స్పెషల్ force తో వాడి ఇంటి మీద , మిగిలిన ప్లేస్ లలో దాడి చేయాలి మీరు స్పెషల్ టీం తో రెడీ గా ఉండండి , మరియు కావలసిన ఫార్మాలిటీస్ ముగించుకోండి లెట్ లేకుండా అని చెప్పి , రఫ్ గా మేము అక్కడికి చేరుకునే టైం చెప్పి ఫోన్ పెట్టాను. 

మధ్యలో ఓ మూడు సార్లు మాత్రము వాహనాన్ని అపినాము. సాయంత్రం 9.30 కి టౌన్ కు చేరుకున్నాము. మా బండిని డైరెక్ట్ గా మినిస్టర్ ఇంటికి తీసుకొని వెళ్లాను. 
వాళ్ళు తెచ్చిన జీప్ ను ఇచ్చేసి , హామీదు మాతో పాటు వచ్చాడు మినిస్టర్ ఇంటికి.

అక్కడ మినిస్టర్ తో పాటు , ఓ హైకోర్ట్ జడ్జి , మల్లికార్జున తన స్పెషల్ టీం తో రెడీ గా ఉన్నారు.

కలసి వచ్చిన అదృష్టం 17

telugu sex stories boothu kathalu నేను వెళ్ళిన కొద్ది సేపటికి తను పేపర్స్ తీసుకొని వచ్చింది. 

"నువ్వెళ్ళి కొద్దిగా టీ పెట్టావా , నేను ఈ లోపుల పేపర్స్ మీద సంతకాలు పెడతాను" అని తనను కిచెన్ లోకి పంపాను. 

టైట్ చూడిదార్ లో తన పిర్రలు పైకీ కింద కు కదులుతూ వేర్రేక్కిస్తుండగా , తను తెచ్చిన పేపర్స్ లోకి తల దూర్చాను. 

ఓ 5 నిమిషాలకు తను తెచ్చిన కాగితాల మీద సంతకాలు పెట్టి కిచెన్ లోకి వెళ్లాను. 
షాహిన్ పొయ్యి మీద టీ ని కలియబెడుతుంది. వెనుక నుంచి వెళ్లి తన రొమ్ములు పట్టేసుకోం టు తన మెడ మీద ముద్దులు పెట్ట సాగాను 

"సార్ , టీ మ్మ్ మ్మ్ " అంటూ నా చేతుల మీద తన చేతులు వేసి పట్టుకొంది. స్టవ్ ను అఫ్ చేసి తనను నా వైపుకు తిప్పుకొని తన పెదాల మీద దాడి చేసాను. 

తన నాలుకను నోట్లోకి తోసి ఎదురుగా నా పెదాలను జుర్రుకో సాగింది. చేతులు తన పని తాము చేసుకుంటూ పోతున్నట్లు , మా ఇద్దరి వంటి మీద బట్టలు కిచెన్ ఫ్లోర్ మీద పావన చెప్తుండగా తను కిచెన్ గట్టు మీద అంటి అంట నట్లు తన బలిసిన పిర్రలు మోపి తన కాళ్ళు ఎడం చేయగా, తనలోకి జొరబడి ఓ 15 నిమిషాలు ఇద్దరం కిచెన్ లో శబ్దాలు సృష్టిస్తూ , తన రెండు కాళ్ళు నా వెనుక వేసి నన్ను తన లోపలికి లాక్కోగా , పూర్తిగా తన దాంట్లో మునిగిపోతూ తన బొక్క నిండా నా రసాలను నింపేశాను. 

అలసి , సొలసి వాపెక్కిన పూ పెదాలను చేతులతో మూసిపెట్టు కొంటూ బాత్రుం కు వెళ్ళింది. తనతో పాటు నేను కూడా తోడూ వెళ్లి ఇద్దరం కడుక్కొని , బలిసిన తన పిర్రలను చూసి వేడెక్కుతున్న నా గూటాన్ని వెనుక నుంచి మరో మారు తన దాంట్లో కుదేసి , కుమ్మే సి , కుత్త నిండా నింపే సి బయటకు వచ్చాను. 

తీరికగా స్నానం చేసి టవల్ చుట్టుకొని కిచెన్ లో తన బట్టలు వేసుకొని టి చేసుకొని వచ్చింది. ఇద్దరం టి తాగి అప్పటికే సాయంత్రం అవుతుండగా 
"నేను ఇట్లే ఇంటికి వెళతాను, రేపు ఈ పేపర్స్ ఆఫీస్ కు తీసుకొని వెళతాను " అని చెప్పి నా పెదాల మీద ఓ సున్నితమైన ముద్దు అద్దెసి వెళ్ళింది. 

తను వెళ్ళిన ఓ 20 నిమిషాలకు హామీదు నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. బయట కలుద్దాం అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టే సి , తనను కలిసేందు కు బయలు దేరాను. 

మాములుగా నేను షబ్బీర్ కలిసే చోటుకే రమ్మన్నాను , నేను వెళ్లి టి తాగుతుండగా తను వచ్చాడు. తను కూడా టి తీసుకొని 
"సార్ చెప్పినట్లు , నేను అక్కడ నుంచి రిలీవ్ అయ్యాను సార్, ఇప్పుడు నేను అఫిషియల్ గా on డ్యూటీ లో ఉన్నాను , ఇప్పుడు చెప్పండి ఏంటి సంగతి , మనం ఎక్కడికి వెళుతున్నాము " 

జాకీ మా దగ్గరకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి అన్నీ వివరంగా చెప్పాను. మనం రేపు వాళ్లను పట్టుకోవడానికి వెళ్ళాలి , కాకపోతే నా మనస్సులో ఓ ప్లాన్ ఉంది అంటూ నా ప్లాన్ మొత్తం తను వివరించి చెప్పాను. అంతా విన్న తరువాత 

"మనకు టైం చాలా తక్కువ ఉంది సారూ , రేపు మద్యానం అయినా మనం బయలు దే రాలి , మీ ప్లాన్ కు తగ్గ ట్లు అన్నీ చుస్కోవాలి " అంటూ ఓ లిస్టు తయారు చేసుకొని అందులో తనేం చేయగల డో అవి తీసుకొని మిగిలినవి నాకు అప్పగించాడు.

రేపు మద్యానం లంచ్ చేసి బయలు దేరుదాము అని చెప్పి , నా ఫోన్ లోని లొకేషన్ మ్యాప్ ను తన ఫోన్ లోకి WhatsApp ద్వారా transfer చేసాను. 

ఇద్దరం మరో టీ తాగి డిస్ పెర్స్ అయిపోయాము. రాత్రి సరిగా నిద్ర లేకపోవడం వలన ఇంటికి వెళ్లి మంచం ఎక్కగానే నిద్రలోకి జారుకున్నాను. 

పొద్దున్నే లేచి నా కు అప్పగించిన సా మాన్ల లిస్టు పట్టుకొని టౌన్ మీద పడ్డాను. 12.30 కో ఓ పెద్ద బ్యాగు నిండా సా మాన్లు నింపు కొని ఆటోలో ఇంటికి వచ్చాను. 

లంచ్ తరువాత ఓ రెండు రోజులు పని మీద బయటకు వెళుతున్నా నని అమ్మకు చెప్పి హమీద్ కలవమన్న ప్లేస్ కు వెళ్లాను కొన్న సామాన్లతో. 

తను అప్పటికే ఓ జీప్ లో తన తేవలిసిన సా మాన్లు అన్నీ తీసుకొని రెడీ గా ఉన్నాడు. నా బ్యాగ్ ను జీప్ లో వేసి ఆలస్యం లేనట్లు ముందుకు దూకించాడు జీప్ ను. 

దారిలో రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేసి మేము ఎక్కడ ఉన్నామో చెప్తూ ఉన్నాడు. సాయంత్రం 7 , 8 మద్య రోడ్డు పక్కన దాబాలో ఆపి బొంచేసి ఓ రెండు గంటలు రెస్ట్ తీసుకొని ఆ తరువాత బయలు దేరాము. 
నేను తిన్న వెంటనే నిద్ర పోయాను. తనే రాత్రంతా డ్రైవ్ చేసి. మాకు whatasapp ద్వారా వచ్చిన ప్రదేశాన్ని మ్యాప్ లో గుర్తించి రోడ్డుకు కొద్ది దూరం లో అడవిలో ఆపి తను కూడా నిద్ర పోయాడు.ఉదయం పక్షుల కిల కిల రావాలతో , సూర్యుడి కిరణాలు మొహం మీద పాడుతుండగా మెలకువ వచ్చింది , హామీద్ తన ఫ్రంట్ సీట్ లో పడుకున్నాడు. తనను disturb చేయకుండా కింద కు దిగి , కొద్దిగా అటూ ఇటు తిరుగుతూ , ఫోన్ ఓపెన్ చేసి మల్లికార్జున ఇచ్చిన మ్యాప్ లోని లొకేషన్ ఎంత దూరం లో ఉందొ అని వెతక సాగాను. 

గూగుల్ మ్యాప్ ఆ లొకేషన్ మాకు 1 కిలో మీటర్ దూరం లో ఉంది అని చూపిస్తుంది. అక్కడ నుంచి వీల్లు ఎక్కడ ఉన్నారో అని వెతకాలి అనుకుంటుండగా హమీద్ లేశాడు. 

"మనం ఇంకో గంటలో యాక్షన్ లోకి దిగాలి అంత వరకు కొద్దిగా రెస్టు తీసుకోండి" అంటూ తను లేచి వ్యాన్ లో నీళ్ళు వంపుకొని మొహం కనుక్కున్నారు. వస్తు వస్తూ ప్లాస్క్ లో పోయించు కొన్న టి ని రెండు కప్పుల్లో నింపుకొని ఒకటి నా కిచ్చి రెండోది తను తీసుకున్నాడు. 

ఆ అడవిలో చెట్ల మద్య నుంచి మా మీద పడుతున్న లేత సూర్యకిరణాలు నును వెచ్చని వేడి మా శరీరాల లోంచి చలిని బయటికి పంపాలని ప్రయత్నిస్తుండగా. దానికి తోడూ రాత్రి తెచ్చుకున్న టి ఇంకొద్దిగా సహాయ పడింది శరీరం వేడెక్కడానికి. 

ముందే అనుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం ఇద్దరం ఫారెస్టు గార్డ్స్ uniform లోకి దిగిపోయాము , కావలసిన ఆయుధాలు అన్నీ సర్దుకొని మెల్లగా మ్యాప్ లో ఉన్న ప్రదేశం వైపు కదల సాగాము. 

ఆ మ్యాప్ ఉన్న ప్రదేశానికి చేరుకోగానే , అక్కడ నుంచి తనకు ఎదో బాగా తెలిసినట్లు , అడవిలో ఓ దిశలో స్పీడ్ గా తన వాచ్ చూసుకోం టు నడవ సాగాడు.

దాదాపు ఓ ౩౦ నిమిషాలు నడిచిన తరువాత , "సర్ , యాక్షన్ కు టైం అయ్యింది , రెడీ గా ఉండండి " అంటూ మా ముందున్న గుబురు పొదల్లోంచి బయటకు చూసాడు. 

అంత వరకు ప్రశాంతంగా , పక్షుల కిల కిల రావాలతో ఉన్న ప్రదేశం ఉన్నట్లు ఉండి " పట్టుకోండి రా , కొడుకుల్ని , ఒక్కరినీ వదలొద్దు, సారూ చెప్పినట్లు ముగ్గురు ఉంటారు చూడండి " అంటూ కేకలు , అరుపులతో ఓ 5 మంది మా ముందు వైపున అలజడి చేయసాగారు 

"సార్ , లెట్స్ ఎటాక్ " అంటూ హామీదు ఒక్క సారిగా ముందుకు దూకాడు. 

మా ముందు కొద్ది దూరంలో ఓ చిన్న కొట్టం లాంటి ప్లేస్ ఉంది , దాని ముందు ముగ్గరిని ఇందాకా అరుపుల అరిచిన తాలుకా వ్యక్తులు చుట్టూ ముట్టారు , వాళ్ళ చేతుల్లో కత్తులు కొడవళ్ళు ఉన్నాయి. 

వెనుక నుంచి హామీదు, నేను వాళ్ళ మీద కు దాడి చేశాము. 

"రేయ్ , వీళ్లతో పాటు వాళ్లను కూడా వేసేయండి రా ఓ పని అయిపోతుంది , మధ్యలో పానకం లో పుడక లాగా వచ్చారు " అన్నాడు వాళ్ళల్లో లీడర్ లాగా వాళ్లను కమాండ్ చేస్తున్న వ్యక్తీ. 

నా ముందున్న వాడి భుజం మీద ఓ కిక్ ఇస్తూ , ఆ కమాండ్ ఇచ్చిన వాడి వైపు చేయి విసిరాను. నా ముష్టి ఘాతం వాడి ముఖానికి తాకినట్లుంది. 
"చచ్చాను రోయ్ " అంటూ తన రెండు చేతులతో ముక్కు మూసుకోం టు కింద పడిపోయాడు. 

హామీదు కొట్టిన దెబ్బలకు ఇద్దరు కింద కు దోర్లారు , మిగిలిన ఇద్దరు మా చేతులకు దొరకకుండా అక్కడ నుంచి పారిపోయారు. మా ముందు నిలుచున్న ముగ్గురు బిక్కు మొహం వేసుకొని బతికి పోయాం రా దేవుడా అనుకొంటూ ఉండగా 

"ఎవ్వర్రా మీరు ఇక్కడ ఎం చేస్తున్నారు , వీళ్ళు ఎవ్వరు , మిమ్మల్ని ఎందుకు చంపాలని అనుకొంటుండారు" అన్నాడు హామీదు కొద్దిగా కమాండింగ్ వాయిస్ తో 

హమీద్ డ్రెస్ , వాయిస్ చూసి వాళ్ళకు కొద్దిగా ధైర్యం , ఇంకొద్దిగా భయం కల గలిపి నోట్లోంచి మాటలు బయటికి రానట్లు నోటిలోనే ఆగి పోయాయి. 
"ఏంటి భే , చూస్తుంటే అడవిలో ఎర్ర చందనం దొంగ లించడానికి వచ్చినట్లు ఉన్నారు, ఇంతకీ ఈ నా కొడుకులు ఎవ్వరు మిమ్మల్ని ఎసేయడానికి రెడీ గా వచ్చారు , ఆ సారూ ఎవరు వాళ్లను పంపింది , ఇందాకా వాళ్ళల్లో ఎవడో అరుస్తున్నాడు సారూ చెప్పినట్లు అని , ఇంతకీ ఆ సారూ ఎవరు , మీరు ఎం చేసారు ఆ సార్ కు ? వాడు మిమ్మల్ని ఎందుకు లేపేయాలి అనుకుంటున్నాడు"

"వీళ్ళ ను సారూ పంపాడా ? మనల్ని లేపేయడానికి ?" అన్నాడు వాళ్ళల్లో ఒకడు 
"ఇందాకా వాళ్ళల్లో ఒకడు అరుస్తున్నా డుగా ,భే , మీరు విన లేదా " అంటూ కింద పడ్డ వాడిని లేపి , "ఎవర్రా మిమ్మల్ని పంపింది ఇంతకీ వీళ్ళ ను ఎందుకు చంపాలను కొంటున్నారు ?" అంటూ కాళితో వాడి పిర్రల మీద తన్నాడు. 

వాడు కొద్దిగా ముందుకు ఎగిరి పడి , "కొట్టకండి సార్ , అన్నీ చెప్పేస్తా , వాళ్ళు ఇచ్చింది తక్కువ ఇక్కడ తన్ను లు తినింది ఎక్కువ" అన్నాడు. 

"నీ సొల్లు అపు భే, ఇంతకీ వీళ్ళ ను ఎందుకు చంపాలను కొన్నారు "

"డబ్బులు ఇచ్చారు సార్ వీళ్ళ ను లేపేయమని , ఇక్కడ ఎవ్వరు ఉండరు , ముగ్గురే ఉంటారు , వాళ్ళ దగ్గర ఎమీ ఉండవు , ఇలా వెళ్లి అలా ఫినిష్ చేసి వచ్చేయండి అని పంపాడు పెద్ద సారూ , ఇంతకీ మీరెవ్వరు సారూ ? "

"మేము ఎవ్వరో తరువాత చెప్తాము కానీ , ఆ సారూ ఎవ్వరు ? అది చెప్పు "

"ఏమో సారూ అయన పేరు తెలియదు , కానీ పెద్ద పొలిసు ఆఫీసర్ "
"మరి మీకు డబ్బులు ఎవరు ఇస్తా మన్నారు ?"
"వీళ్ళ ను వేసేసి వచ్చి కనబడ మన్నాడు సారూ , వచ్చాక డబ్బులు ఇస్తానన్నాడు"
"అయితే నీకు సు పారి ఇచ్చినాయన పేరు తెలవదు"
"అంత పెద్ద పోస్ట్ లో ఉండే అయన , డైరెక్ట్ గా ఎందుకు వస్తారు సారూ"
"ఆయన ఎవ్వరో నాకు తెలుసు సారూ " అన్నాడు ఆ ముగ్గరిలో ఒక్కరు. 

అమ్మ-నీ పొదుగు 38

' ఆయన ఇచ్చేది, నువ్వు పెట్టేది ఒకటే ఎలా అవుతుంది...? నా శోభనం గదిలోకి వెళ్ళేముందు నువ్వు పెట్టిన కిస్ ఇంకా మరచిపోలేను...."
" చేసిందంతా, నువ్వు చేసి నన్ను అంటావా, భడవా....?"
" అహ్హాహ్హాహ్హా....సరే,నువ్వు ఇవ్వద్దులే,ఇదిగో, నేనే ఇస్తాను..."
అరమొడ్పు కళ్ళతో కూతురు ముద్దును ఆస్వాదించింది..
" బై మా..."

" బై రా....."
ఫోన్ పెట్టేసి, కిచన్ లోకి వెళతున్నలోపల,
" ఎవరమ్మా,నాన్నా,.....?"
" కాదు మీ అక్క..."
అని గదిలోంచి బయటికి వెళుతున్న శోభన వెనకబడ్డాడు వినయ్.
" నువ్వెక్కడికి నాతో బాటు....నేను బాత్రూముకు వెళుతున్నా...?"
" నేను వస్తా...."
" స్నానానికి కాదులే...."
" మరి...."
చిటికిన వ్రేలు పైకెత్తి చూపించింది.
" అయితే నేనూ వస్తా....అది చుడాలి..."
" అది చూడకుండానే కడుపు చేశావా....?"
" నేను అన్నది, అది కాదు. నువ్వు పోసుకుంటున్నప్పుడు చూడాలి..."
" అఘోరించావులే....."
అంటూ తుర్రుమని బాత్రూములోకి దూరి తలుపేసుకుంది.
రెండు రోజుల తర్వాత,
భర్తకు విషయం చెప్పింది...మొదట్లో నిర్ఘాంతపోయినా....కొద్దిసేపటి తర్వాతా కాస్త కుదుటపడి,
అబార్షన్ గురించి ప్రస్తావించిన భర్తతో అది కుదరదని, అలా చేస్తే ప్రాణానికే ముప్పని డాక్టర్ చెప్పిందని అబధ్ధం చెప్పింది.ఇక గత్యంతరము లేక మూర్తి మౌనం వహించాడు..ఎలాగూ వినయ్ కు రెండు నెలల్లో ఇంటర్ అయిపోతుంది కాబట్టి మూర్తి, వచ్చి వాడిని కాలేజిలో జాయిన్ చేసి హాస్టల్ లో ఉంచుదామని ప్లాన్ చేసుకున్నారు.అలాగే ఈ రెండు నెలలు దగ్గరలోనే ఉన్న మామ్య ఇంట్లో ఉంచి,శోభన భర్త దగ్గరకు వెళ్ళింది..
కాలచక్రం తన పని తాను చేసుకు పోతోంది. మూర్తి చెప్పినట్టు ,వినయ్ పరీక్షలు అయ్యేవరకు మామయ్య ఇంట్లో ఉండి, ఆ తర్వాత తండ్రి కాలిజీలోను,హాస్టల్ లోను జేర్పించాడు.....ఇష్టం లేక పోయిన తన తల్లి తనకోసం, కష్టపడ్డం వల్ల మనస్సు ను సముదాయించాడు...అప్పుడప్పుడూ తల్లితో ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ సేద తీర్చుకుంటున్నాడు.
అనుకున్న సమయం ఆసన్నమయ్యింది...శోభనకు పురిటి నొప్పులు ఆరంభమయ్యాయి.....ఈలోపల వసంతి అక్కడికి చేరుకుంది.....ఒక రోజు పండటి కొడుకు పుట్టాడు...సుఖ ప్రసవం.....
"బిడ్డను చూసిన వసంతి,
" అమ్మా తమ్ముడు అచ్చం వినయ్ లా ఉన్నాడే, కవలల్లో ఒకడు ఆలస్యంగా పుట్టినట్టు...."
గతుక్కుమంది శోభన..
" ఏమోనే, నాకేమి తెలియడంలేదు..."బొంకింది.
ఒక నెలతర్వాత పసిగుడ్డును తీసుకుని శోభన, వసంతి తిరుగుప్రయాణం అయ్యారు.
.....
విను తల్లి కోసం అతృతగా ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఎదురుచూస్తున్నాడు....
శోభన, అక్క చెయ్యి ఊపారు.....ఇద్దరూ వినయ్ దరికి జేరారు....తల్లి పొత్తిల్లల్లో తన కొడుకుని చూసి వినయ్ తబ్బుబ్బయ్యాడు..వాడిని ఎత్తుకుని ముద్దులు కురిపిస్తూ, తను వెయిటింగ్ లో ఉంచిన టాక్సీ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళాడు...
ఇంటికి చేరగానే, ఎపుడెపుడు వసంతి, తల్లికి దగ్గర లేకుండా ఉంటుందా అని, ఎర కోసం ఎదురుచూస్తున్న డేగలా కాసుకూర్చున్నాడు....హోటల్ కెల్లి భోజనం తెచ్చాడు....ముగ్గురు భోజనం చేసిన తర్వాత, వసంతి అలసటగా ఉంది పడుకుంటానని గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది.....
(......)
వసంతి నిద్రలోకి జారిందా, లేదా అని రూడి చేసుకోడానికి గదిలోకి తొంగి చూశాడు.....
వసంతి నైటీ పిక్కలు దాకా చెరిగి ఉంది.......పచ్చటి పిక్కలు తమ బింకాన్ని చూపిస్తున్నాయి....ప్రస్తుతానికి వినయ్, అక్క అందాలను పరామర్శించేటంత స్థితిలో లేడు.వడివడిగా తల్లిని చేరుకున్నాడు.
" రండి శ్రీ వారు, ఇంతసేపా నా దగ్గరికి రాడానికి....? ఇప్పుడు గుర్తుకు వచ్చానా....?"
" పోవే, నువ్వే నన్ను మర్చిపోయావు.....ఇన్నాళ్లకు వచ్చినదానివి,నన్ను ఏకాంతంలో కలవడం మానేసి, ఆ వసంతి కూడనే ఉన్నావు "
" ఒరే....... అమ్మ, పచ్చిబాలింతరా, ఇప్పుడు అలాంటివేవి చెయ్యకూడదు.."
" ఛ్ఛీ...పోమ్మా, నేనంత మదపిచ్చివాడిని కాను.ప్రేమతో నువ్వు ఇచ్చే ముద్దే చాలు...ఇలా తిరిగు..." శోభన కొడుకు వైపు తిరిగి పడుకుంది.
" మ్మ్ మ్మ్ ..... చెప్పు"
కొడుకు వైపు తన ఎర్రటి నాలికను చాపింది.
మొహంవాచిపోయిన వినయ్, తల్లి నాలుకను ఆమాంతంగా తన నోట్లోకి లాక్కున్నాడు.....పదిమాసాల విరహము, ఆతృత ఆమె నాలుక మీద చూపించాడు....ఆబగా తన లోగొంతులోకి పీల్చుకుంటున్నాడు...శోభన కూడా పరవశంతో కొడుకుకు సహకరించింది...
" చాలా......????"
" ఇది ఎప్పుడూ దొరికేదే.....ఆవేశం అణుచుకోలేక చీకాను....అంతే.నాకు అది కావాలి "
" ఏది....??? !!!"
వినయ్ తల్లి ఎద మీద చెయ్యి వేశాడు.
" ఏయ్ మునుపుట్లాగా, పిసకకూడదు....ఇది, ఇప్పుడు ఉత్తి పొదుగు కాదు "
" నాకు తెలీదా ఏంటి....? అందుకే నిన్ను గర్భిణి చేసింది.....ఎంత ఆశగా ఉన్నానో తెలుసా....?"
లేగ దూడలా నోరు తెరిచాడు.
" ఛ్ఛీ పోరా ఇవి నీకు కాదు..."
ముసిముసిగా నవ్వింది.
" అన్యాయం అమ్మా, నాకివ్వకపోతే, నేను ఏడుస్తాను...కువ్వా....కువ్వా...."
వినయ్ మాటలకు పకపకమంటూ నవ్వింది శోభన...
" ఒరేయ్, ఆపు నీ గోల...మీ అక్క లేస్తుంది"
" అయితే, విప్పు..."
" తగలడు.....ఉత్తి తిత్తులనే వదలవు, అలాంటింది పాల ప్యాకెట్లులాగా ఊగుతున్న వీటిని వదులుతావా....?"
వినయ్ తల్లి వైటీ జిప్ లాగాడు. లోపల బ్రా లేకపోవడంతో, పురటాల వల్ల, ఇంకొద్దిగా లావెక్కి , నల్లగా నిగిడిన ముచ్చిక బయటపడింది...దాన్ని వేళ్ళతో అందుకున్నాడు.
" ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్...."
" ఇదేనే ఇక నా ప్రపంచం..."
ముచ్చికను నోట్లో పెట్టుకుని, చప్పరించాడు, పీల్చాడు.....ఏమీ రాలేదు.
" అమ్మా, ఎందుకని ఏమీ రావడం లేదు...??"
" మొద్దు అవంతట అవి రావు,బాగా చప్పరిస్తూ, గట్టిగా పీల్చు...వస్తాయి..."
కొడుకు తల మీద ముద్దుగా మొట్టింది.
వినయ్ కొద్దిగా గట్టిగా పీల్చడంతో వరదలా పాలు నోట్లోకి పారి, గొంతుకడ్డుపడ్డాయి.
" ఒరేయ్ మెల్లిగా, పొదుగులో పాలు పీల్చమంటే, పొత్తి కడుపునుంచే తోడేసేలాగున్నావు.."
వినయ్ మారుమాట్లాడకుండా, తల్లి పుష్ఠికరమైన,రుచికరమైన, వెచ్చ్హటి క్షీరాన్ని జుర్రుకుంటున్నాడు...
శోభన కళ్ళుమూసుకుని, తన్మయత్వంలో కొడుకు జుట్టు లాలనగా రువ్వుతుంటే,
వినయ్ గుర్తులేని ,గుర్తుకు రాని ఆ రోజులు
ఫునరుత్థానం చేసుకుంటూ కుడుస్తుంటే,
అడ్డాళ్ళో ఉన్నప్పుడే,బిడ్డలు.గడ్డాలు వచ్చాక కాదు అనే సామెతలో అచ్చు తప్పులను సవరిస్తూ......కొడుకు వల్ల నిండిన తన పాలిండును, ఆ కొడుకుకే సమర్పించుకుటోంది శోభన ..
వినయ్ ఐదు నిమిషాల్లో ఒక పొదుగును ఖాళీ చేశాడు...
" అమ్మా,ఖాళీ అయ్యిపోయింది...."
ఇంకొక పొదుగును అందుకోబోయాడు..
" ఒరేయ్ అంతా నువ్వే త్రాగేస్తే,మరి బిడ్డకో......కాసేపు ఆగు, నిండుకుంటాయి...."
" అప్పటి దాకా.....???"
" నోర్మూసుకోని గదిలోకి వెళ్ళు...."
" అది నా గదిలో ఎలా అంటే అలా పడుకుంది...."
శోభన అర్థం కానట్టు చూసి.
" ఒరేయ్ అది నీ అక్కరా....."
" అందుకేగా, ఏమీ చూడకుండా,ఇలా వచ్చేశాను"
కొడుకును మురిపెంగా చూసింది..
ఇంతలో వసంతి గొంతు వినబడింది.
" అమ్మా......"
" రేయ్, అది వస్తున్నట్టుంది...వెళ్ళరా బాబు, వెళ్ళు " కసిరింది.
మంచం మీద కూర్చున్న వినయ్, చటుక్కున మంచం క్రిందకు దూరాడు.
" ఏమ్మా, నిద్రపట్టడం లేదా.....?"
" లేచిపోయావా....?? రా....."
" తమ్ముడేడి....?"
" బయటికేమన్నా వెళ్ళాడేమో..."
" హమ్మయ్యా...." వసంతి తల్లి ప్రక్కనే మంచం మీద కూర్చుంది.
ఊగుతున్న అక్క కాళ్ళ మీద పట్టీలు మెరుస్తూ, ఆ పాదాలకు అందాన్ని మెరుగుతున్నాయి...
" ఏం మునిగిందని అప్పుడేలేచావు......?"
" అబ్బా, ఎందుకో ఈ రోజు ఆయనే గుర్తుకు వస్తున్నారు... అందుకే నీ దగ్గరకు వచ్చాను. ఓక ముద్దియ్యవా....?"
సిగ్గుపడుతూ అంది వసంతి.
శోభనకు,అప్పుడర్థమయ్యింది , ఇందాక కొడుకు అన్న మాటలు.
" ఛ్ఛీ, పోవే..... ఇంకా నీకా బుధ్ధిపోలేదు..."
ముద్దుగా కసిరింది.
" హేయ్.....నేను వచ్చిందే నీ కోసం......ఆ మాత్రం చెయ్యలేవా.....?"
వసంటి తల్లి ప్రక్కన పడుకుంది.