కలసి వచ్చిన అదృష్టం 102

telugu sex stories వాళ్ళు చదివే కాలేజీ పేరు ఎప్పుడో చెప్పారు కానీ , నేను అప్పుడే మరిచిపోయాను. తను లోపలి కి వచ్చి నా వైపు ఆశ్చర్యంగా చూడ సాగింది. ఫార్మల్ ఇంట్రడక్షన్ HR చేస్తూ , టీం leadar శివ రెడ్డి అని పరిచయం చేసింది. తనేమో నోరు తెరుచుకొని నా వైపు చూస్తూ ఉండి పోయింది. మా కొలీగ్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఈ లోకం లోకి వచ్చి ఓ నిమిషం తరువాత సమాధానం చెప్పింది. అడగక పొతే బాగుండదు అని నేను ఫార్మల్ గా రెండు ప్రశ్నలు అడిగాను.

మొత్తానికి కంప్లీట్ చేసి వెళుతూ వెళుతూ , అడగాలా వద్దా అని సంశయిస్తూ “సార్ మీకు , శాంతా వాళ్ళు తెలుసా ” అంది. నేను నవ్వుతూ “నేనే జలజా , నువ్వు గుర్తు పట్టలేదా ఏంటి ” అన్నాను.

“సారీ సర్ మిమ్మల్ని ఈ డ్రెస్ లో గుర్తు పట్టలేదు ” అంటు వేగంగా బయటకు వెళ్లి పోయింది.

“డు యు నో హర్ , శివా ” అంది HR
“Yah , ఫ్యామిలి ఫ్రెండ్” అంటూ లిస్టు లో తన తరువాత 4 పేరు శాంతా ని అండర్ లైన్ చేసి ,”ఈమె కుడా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ , యు two క్యారీ on విత్ హర్ I విల్ మూవ్ అవుట్ వెన్ she is ఇన్”

“that ఇస్ ok శివా ” అన్నారు. శాంతా ముందు నెంబర్ వరకు ఇంటర్వ్యూ చేసి , ఆ తరువాత బయటకు వచ్చాను. నేను అక్కడే ఉన్న కాంటీన్ కు వెళ్లి టీ తాగుతుండగా జలజా వచ్చింది.

“సార్ , మిమ్మల్ని నిజంగా గుర్తు పట్టలేదు తెలుసా ” అంటూ నా వైపు నమ్మలేనట్లు చూస్తూ ,”నేను అప్పుడే చెప్పాను నువ్వు , మీరు డ్రైవర్ కాదు అని”
“అప్పుడు డ్రైవర్ నే ”
“ఎం , కాదు మీరు ఎదో పనిమీద అక్కడికి వచ్చారు , లేకుంటే మీకు డ్రైవర్ జాబ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎం వచ్చింది, శాంతా ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళింది . నువ్వు లోపల ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నావు అని చెప్పాను , కానీ అది నమ్మ లేదు , నువ్వేమో బయటకు వచ్చావు. ”

“మనకు తెలిసిన వాళ్ళు కాండిడేట్ గా వస్తే , మేము ఇంటర్వ్యూ చేయకూడదు, నీ ఇంటి పేరు నాకు తెలియదు అందుకే నేను అక్కడే కుచోన్నాను , కానీ నీ తరువాత 4 పేరు శాంతా ది అందుకే బయటకు వచ్చాను. ”

“తను నిజంగా నమ్మలేదు, నేను ఎంత చెప్పినా” అని మేము ఇద్దరం టీ తాగుతూ మాట్లాడుతుండగా జలజా , శాంతా ఫ్రెండ్స్ అంతా మా చుట్టూ చేరి నన్ను రక రకాల ప్రశ్నలు అడగ సాగారు. ఇంతలో శాంతా వచ్చి వాళ్ళ వెనుక నిలబడి నా వేయిపు వింతగా చూడ సాగింది.

“ఇప్పుడైనా నమ్ముతావా శాంతా ? ” అంది జలజా
“నా వైపు ఆశ్చర్యంగా , కోపంగా చూడసాగింది ”
“ఇంతకీ ఇంటర్వ్యూ ఎలా చేశావు ” అని అడిగాను. అంతే ఒక్కసారిగా ఏడుస్తూ అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయింది.
“జలజా నువ్వు వెళ్ళు తనతో , నేను ఆఫీస్ అయిన తరువాత ఇంటికి వస్తా అని చెప్పు ” అంటూ జలజా ను తన వెనుకే పంపాను. సాయంత్రానికి అన్నీ కంప్లీట్ చేసి ఆఫీస్ నుంచి డైరెక్ట్ గా శాంతా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లాను.

నేను వెళ్ళే సరికి వాళ్ళ నాన్న గారు ఇంకా రాలేదు. వాళ్ళ అమ్మ కుచో బాబు నేను టీ తెస్తాను అంటూ లోనకు వెళ్ళింది. రాజీ వచ్చి
“అక్క , కాలేజి లోంచి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఓ మారు ఏడుస్తుంది , ఇంకో మారు నవ్వుతుంది , నాకు ఎం అర్తం కావడం లేదు ” అంది.
“నాకు తెలుసు , నువ్వు తనకు నేను వచ్చినాను అని చెప్పు ”
“నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు , నువ్వు వచ్చినట్లు తనకు తెలుసు , బాత్రుం లో ఉంది తయారు అవుతుంది ” అంటుండగా తను బయటకు వచ్చింది.
“సారీ శాంతా , నేను దాచి పెట్టాలని చెప్పలేదు , అన్నీ అలా జరిగి పోయాయి, ఎప్పుడైనా మద్యలో చెబుదాం అనుకొన్నా , కానీ ఎందుకో చెప్పా లేక పోయా, సారీ ”
“అంటే ఈ రోజు నేను చూడక పొతే , నాకు తెలిసేదే కాదు కదా ? ” అంది కోపంగా
“అదేం లేదు ఎప్పుడో ఓ సారి చెప్పే వాడిని ”
“ఎప్పుడు నాకు పెండ్లి అయ్యి పిల్లలు పుట్టినాకా నా ” అంటుండగా , వాళ్ళ అమ్మ టీ తెచ్చింది.
“ఏంటే ఆ అబ్బీ మీద అంత కోపంగా ఉన్నావు ”
“మనం అనుకోంటు న్నట్లు ఆ అబ్బీ డ్రైవర్ కాదు , పెద్ద కంపెనీ లో నెలకు లక్షలు సంపాదించే ఆఫీసర్ ”
“అవునా అబ్బీ , నిజమేనా ” అని ఆమె అడుగుతుండగా వాళ్ళ నాన్న వచ్చారు. అక్కడి వాతావరణం చూసి
“ఎం జరిగింది అని అడిగాడు.” శాంతా వైపు చుస్తూ
“మీరే చెప్పండి ” అంటూ నా వైపు చూసింది

మొదటి నుంచి జరిగింది అంతా చెప్పాను, ఫ్రెండ్స్ కు హెల్ప్ చేద్దాం అని డ్రైవర్ గా చేరాను అంతే కానీ ఇందులో ఎవ్వరికీ మోసం చేయాలని చేరలేదు.

“నువ్వు మోసం చేపావని ఎవ్వరు చెప్పారు , నీ వలన మాకు అంతా మంచే జరిగింది . ఇప్పుడు నీవు సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ అని తెలియడం వలన ఇంకా సంతోషమే గానీ ఎవరికి ఇబ్బంది ఎమ్ లేదులే”

“ఇంకా మా వలనే నీకు ఏమైనా ఇబ్బంది జరిగి ఉంటే నువ్వే మిమ్మల్ని క్షమించు” అన్నారు
“సార్ అంత పెద్ద మాటలు వద్దు లెండి , నాకు మీ వలనా , మీ ఇంట్లో వాళ్ళ వలన నాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగ లేదు, పల్లెలో అందరూ నన్ను మీ ఇంట్లో వ్యక్తిగా చూ సారు. ”
“ఇంతకీ ఎల్లుండి వీళ్ళ ను తీసుకోని వెళుతున్నావా , లేక వేరే డ్రైవర్ ను చుసుకోనా ?”
“నేనే వెళతా ను , అదే పెళ్ళికి నేను కుడా వెళ్లి మా అమ్మను తీసుకోని రావాలి , పెళ్లి కూతురు వాళ్ళు మాకు బంధువులు అవుతారు అనుకుంటా ”
“ఇంకేం అయితే , మీ అమ్మను కుడా పల్లెకు తీసుకోని వెళ్ళు , రెండు రోజులు అంతా అక్కడే గడిపి రండి, రాజీ వాళ్ళ అమ్మా, అత్తా కూడా వస్తున్నారు”
“అలాగే సార్ ” అంటు నేను ఇంటికి వెళ్ళడానికి లేచాను. శాంతా వాళ్ళ నాన్న బలవంతంగా కుచో బెట్టి డిన్నర్ చేసిన తరువాత పంపాడు.

మరుసటి రోజు ప్లాన్ ప్రకారం ఎ ఎ కాలేజీలకు వేళ్ళలో వాటికి వెళ్లి సాయంత్రానికల్లా రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసి పంపిం చేసి , రెండు రోజులు లీవ్ అప్లై చేసి ఇంటికి వచ్చాను.
ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టగానే శాంతా నుంచి ఫోన్. “నేను ఇంటికి వస్తున్నా, ఇంకో 20 నిమిషాల్లో అక్కడ ఉంటాను , నువ్వు ఇంట్లోనే ఉన్నావా ?”
“ఆ , ఇప్పుడే వచ్చా ఆఫీస్ నుంచి ”
“బాయ్ , ఇంకో 20 mts లో అక్కడ ఉంటా ” అంటు ఫోన్ పెట్టేసింది.

నేను ఫ్రెష్ అయ్యి డ్రెస్ మార్చుకొని , టి పెట్టుకొని ఓ కప్పులో పోసుకొని తాగుతూ ఉండగా తను వచ్చింది.
“టి చేసాను , తెస్తా ఉండు ” అంటు కిచెన్ లోకి వెళ్లి టి కప్పుతో వచ్చాను. టి తాగి , కప్పులు కిచెన్ లో పెట్టి వచ్చి నా పక్కన సోఫాలో కూచుంది.
“రాజీ , ఎదీ ఒక్క దాని వే వచ్చావే ? ”
“మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళుతున్నా అని చెప్పి వచ్చా , రాజీ కి హోం వర్క్ ఉందంట అందుకే రాలేదు”
“ఇప్పటికైనా తగ్గిందా , నా మీద కోపం , ఇంతకూ ఎందుకు ఏడ్చావు నిన్న ?”
“నువ్వు , డ్రైవర్ కాదు అని నాతొ ఎందుకు చెప్పలేదు. నేను నీకు అంత దగ్గర అయినప్పుడు కూడా నీకు చెప్పాలని పించలేదా ” అంటు నా మీద పడి నా ఛాతీ మీద తన గుప్పిళ్ళతో గుద్దు సాగింది.

తనని నా కౌగిట్లో గట్టిగా కదల కుండా బంధించి. “మధ్యలో చెప్పాలను కొన్నా , కానీ టైం కలిసి రాలేదు, నీకు దాచి పెట్టాలనలేం కాదు, మనము నిర్మలా ఎంగేజ్ మెంటు కు వెళ్ళినప్పుడు రమణి వాళ్ళ అయన వచ్చాడు , అప్పుడు దొరికి పోయాను అనుకొన్నా ఎందుకంటే ప్రసాదు నా టీం లో ఓ మెంబరు. లక్కీ గా మీరు అందరూ అప్పుడు లోపల ఉన్నారు , రమణి కి అప్పుడే తెలుసు ”

“ఊళ్లో వారికి అందరికి తెలుసు కానీ , నాకు మాత్రం తెలియదు”
“ఇప్పుడు నీకు కుడా తెలిసింది గా , సంతోష పడాలి కానీ కోపం ఎందుకు ?”
“సంతోషంగా నే ఉంది , కానీ నాకు చెప్పలేదు అనే బాధ ”
“ok , ఇప్పుడేం చేయాలి గుంజలు తీయనా , అప్పు డైనా నీ కోపం తగ్గు తుందా ” అన్నా రెండు చేతులతో నా చెవులు పట్టుకోంటు.
నా రెండు చేతులో తన మీద వేసుకుంటూ , పైకి పాకి నా పెదాలను పట్టేసుకొని ముద్దు పెట్టుకొంది. ” ఇ లవ్ యు శివా , నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్లు మన పెళ్ళికి అడ్డం చెప్పరు, ఇంతకు ముందున్న భయం ఇప్పుడు లేదు , పెళ్లి నుంచి వచ్చిన తరువాత మా ఇంట్లో చెప్పేస్తా”

“అప్పుడే ఎందుకు అంత తొందర, తొందరగా పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉందా అమ్మాయి గారికి ” అంటు తన పెదాలను నా నోట్*లోకి తీసుకోని చప్పరించ సాగాను. తన ఎత్తులు నా కేసి వత్తేస్తూ ఆక్టివ్ గా పెదాలను అందించింది.

వచ్చేటప్పుడు తలస్నానం చేసి , లంగా ఒని వేసుకొచ్చింది, లంగా కు , జాకెట్ మద్య న ఉన్న మద్య ప్రదేశ్ కవ్విస్తుంటే , ఓ చేతిని అక్కడ నొక్కేస్తూ, ఇంకో చేతిని తన వెనుక వేసి నేను సోఫా వెనక్కు అనుకుంటూ తనను నా మీదకు లాక్కున్నాను.

నన్ను పూర్తిగా వెల్ల కిలా పడేసి నా మీద పూర్తిగా నిలువుగా పడుకొని తన బాడీ ని నా కేసి వత్తేస్తూ , నా పెదాల మిద ఎదురు దాడి చేయ సాగింది.

నా రెండు చేతులను తను పిర్రల మీద వేసి తనను నా కేసి వత్తు కొంటూ , నా రెండు కాళ్లు తన పిర్రల వెనుక వేసి నా లోకి అదుము కొన్నాను.

లుంగీలో బుల్లోడు , లంగాలో బుల్లెమ్మ కోసం కుబుసం విడిచిన కొడే నాగులా ఎగిరెగిరి పడసాగాడు. మా ముద్దుల సరసం ఓ 10 నిమిషాలు నిరాఘాటంగా సాగింది.

తన మొత్తా నా కోసి నొక్కు కొంటూ నా మొడ్డ చేస్తున్న వత్తిడని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ , తన రొమ్ములు నా చాతీ కేసి ఒత్తు కొంటూ కసేక్కి పోసాగింది. ఆ కసి చూసి తన పేదాల మీద నుంచి కొద్దిగా కింద కు జరిగి తన మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ అటునుంచి ఇంకొద్దిగా కింద కు జరిగి తొలిగిన పైట లోంచి జాకెట్ అంచుల పైకి పోంగుకు వస్తున్న తన రొమ్ము మీద ముద్దు పెట్టాను.

కాలే పెనం మీద నీళ్ళు చల్లితే ఎలా సుయ్యి మని సౌండ్ వస్తుందో అలాగా నా పెదాలు ముద్ర తెల్లటి తన రొమ్ముల మీద పడే కొద్దీ తన నోట్లోంచి “శివా ,మ్మ్ ” అంటు నా తలను తన రెండు చేతులతో పట్టేసుకొని తన సన్నుల కేసి నొక్కే సు కొంది.

కొద్దిగా కష్టపడే కొద్ది తన కుడి రొమ్ము జాకెట్ లోంచి బయటకు వచ్చేసింది. పూర్తిగా నోట్లోకి తీసుకోని మొదట్లో పట్టుకొని కొద్దిగా నొక్కుతూ నా పెదాలతో తన ముచ్చికను గట్టిగా పట్టే సు కొన్నాను. ఆ పెదాల పట్టుకు , తన శరీరం కంపిస్తుండగా తన పిర్రలు కింద కు నొక్కేస్తూ కార్చేసుకో సాగింది.

తీరాన్ని తాకే కెరటాల్లా తను శరీరం ఓ మూడు నాలుగు పర్యాయాలు జర్క్ లిస్తూ , తన శరీరం లోకి కండరాలన్నీ బిగపట్టేసి శరీరం లోని ప్రతి అనువు పులకరిస్తుండగా ఇనుముకు అయస్కాంతం అతుక్కోన్నట్లు నాకు అతుక్కొని పోయింది.

ఓ అయిదు నిమిషాలు నా మీద పడుకొని ఆ మధురానుభూతిని అనుభవిస్తూ , తన భావ ప్రాప్తి సమయం లో బిగుసుకొని పోయిన తన కండరాలు ఒక్కటొక్కటిగా తమ పటుత్వాన్ని కోల్పోయి , అలసిపోయినట్లు గా సేద తీర సాగాయి.

అంతవరకూ ములు కుల్లా నా ఛాతిని గుచ్చుతున్న తన రొమ్ములు రబ్బరు బెలూన్ లాగా మెత్తబడిపోయాయి.

“ఏంటి అమ్మాయి గారికి అప్పుడే అయిపోయిందా ” అన్నాను , నా మొహం వైపు చూసి , నా పెదాల మీద ముద్దు పెడుతూ “I LOVE YOU” అంది.
“I TOO LOVE YOU, అంతా బాగానే ఉంది కానీ , నన్నే ఇలా డ్రై గా వదిలేయడం బాగా లేదు”
“నన్ను ఎం చేయమంటావు”
“తమరు సంతృప్తిగా కార్చు కొన్నారు గా , మరి మా పరిస్థితి ఏంటి , కింద చూడు మా వాడు ఎలా నిక్క బొడుచు కొన్నాడో. ”
“ఉండు నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది, నేను వాష్ రూమ్ కు వెళ్లి వస్తా ”
“నేను వచ్చి హెల్ప్ చేయ నా అమ్మాయి గారి కి ”
“ఎం వద్దు ఇక్కడే బుద్దిగా కుచో నేను ఓ నిమిషం లో వస్తాను ” అంటు నా మీద నుంచి లేచి బాత్*రూం కు పరిగెత్తింది. ఓ 5 నిమిషాలకు తీరికగా వచ్చి నా పక్కన కుచోంది.

“సో ఇప్పుడు ఫ్రెష్ ఆ ”
“చల్లని నీళ్ళతో మొహం కడుక్కోచ్చె సరికి ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లు అయ్యింది. ”
“నేను అన్నది , కింద ఫ్రెష్ ఆ ” అని అన్నాను తన తోడ మీద చేయి వేసి
“ఛీ, అలా అడగొచ్చా ”
“మరి నిన్ను , కాక పక్కింటి అమ్మాయి దగ్గరకు వెళ్లి , పాపా నీది కింద ఫ్రెష్ గా ఉందా అని అడగాలా , అయినా నువ్వు వెళ్ళింది కింద ది కడుక్కోవడానికే గా ”
“మరి తెలిసినప్పుడు ఎందుకు అడుగుతున్నావు”
“నాకు తెలిసినా , అది నీ నోటి నుంచి వింటే అదో తుత్తి ”
“సుబ్బరంగా సబ్బు వేసి మరీ కడుక్కోచ్చాను చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంది , చాలా ” అంటూ తన అన్న మాటలకు తనే సిగ్గుపడుతూ తన మొహాన్ని నా ఎదపై దాపెట్టు కొంది.

“ఫ్రెష్ ఉందొ లేదో నన్నో సారి చూడనీ మరి ”
“మ్మ్ , నాకు సిగ్గేస్తుంది”
“నా దగ్గర సిగ్గెందుకు , అయినా నేను చూడాల్సి న ప్లేస్ ఎ కదా ? ”
“అబ్బా శివా, అన్నీ ఇప్పుడే చూపిస్తే , అప్పుడు త్రిల్ ఎం ఉంటుంది.”
“ఎప్పుడో జరిగే దాని గురించి మనం వే యట్ చేయాలా ఏంటి , ఎలాగూ మనసా వాచా కర్మేనా , ఇద్దరం ఒక్కటి అయ్యాం , ఇక నా మీద నమ్మకం లేకుంటే వద్దులే ”
“ఏంటి అబ్బాయి గారి కి కోపం వచ్చిందా, నా మీద నాకు నమ్మకం లేక పోయినా , నీ మీద మాత్రం బోలెడంత నమ్మకం ఉంది. నేను ఫుల్ గా నీ దానినే ఎం చేసుకొంటావో చెసు కో , ఇక్కడ వద్దు , నన్ను బెడ్రుం కు తీసికొని వెళ్ళు ”

“నా బలవంతం మీద , నువ్వు ఒప్పుకోనట్లు అయితే ఎం వద్దు లే ”
“నాకు నచ్చితేనే ఏ దైనా చేస్తాను , ఎవరైనా బలవంతం చేస్తే నేను అస్సలు చేయను , కాబట్టి నేను నీ కోసం ఎం ఒప్పు కోవడం లేదులే , ఇంతకీ నన్ను అక్కడికి తిసుకేలుతున్నావా లేదా ”
“ఏంటి నిన్ను మోసుకేల్లాలా ?? ”
“ఎం మోసుకెళ్ల లేవా ? ” అంది నా వైపు అదోలా చూస్తూ . తనను ఇంకో మాట మాటాడ నీ కుండా తన పిర్రల కింద చేయి వేసి తనను నా చేతుల మీద ఎత్తుకొని బెడ్రుం లోకి తీసుకెళ్ళి బెడ్ మీద జార విడిచి తన పక్కనే సెటిల్ అయ్యాను.

తనను తీసుకొచ్చేటప్పుడు తన వంటి మీ దున్న పైట పక్కకు తొలిగి , జాకెట్ లోంచి తన్నుకొని బయటకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్న తన రొమ్ములు జాకెట్ పైన ఉబికి కనబడ సాగాయి. ముందుకు వంగి వాటి మద్య లో ముద్దు పెట్టు కొన్నాను. “స్స్ శివా” అంటు సన్నగా మూలుగుతూ నా తలను తనకే సి ఒత్తుకుంది.

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా

పెళ్లి అయిన రమ్య
పెళ్ళైన అమ్మాయి
అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)
సవిత చెల్లి
సుజాత శృంగారం
అక్కా…!
ఇది నా మొదటి కథ
సరిత టీచర్
ఆఫీస్ బాస్ తో
నా శృంగారాలు
మాహి (రే) …మరిది
అమ్మా-నీ పొదుగు
ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే
ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
గర్ల్స్ హైస్కూల్
జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)
త్రిబుల్ ధమాకా
నా బుజ్జి చెల్లెలు
మాలతి టీచర్
శృంగార మధనం: సంజయ్
భర్తల మార్పిడి

మిగిలిన కొద్దిపాటి పైటను తొలగించి తన రొమ్ముల మీద నుంచి కింద కు దిగాను. తన మద్య ప్రదేశ్ లో లోతైన బావిని తలపిస్తూ తన బొడ్డు దర్శనం ఇచ్చింది రా రమ్మని కవ్విస్తూ. నాలుకతో బొడ్డు చుట్టూ సున్నాలు చుడుతూ పెదాలతో ఆ లోతైన బావి అంచున ముద్దు పెట్టాను. తన నోటి నుంచి వచ్చే మూలుగు సౌండ్ ఇంకా పెరుగుతూ తన బాడీ ని అటు ఇటు తిప్ప సాగింది.

చేతి వెళ్ళను లంగా నాడా దగ్గర లోపలికి దూర్చి తన ప్యాంటి అంచుల మిదే వేళ్ళతో రాపాడించాను. నా చేతి వెల్ల స్పర్శ సగం తన ప్యాంటి పైన మిగిలిన సగం తన శరీరం మీద తగులుతుండగా. కోరికతో తన చేతిని నా చేతి మీద వేసి తనకే సి వత్తుకో సాగింది.

తన బొడ్డు మీద నుంచి కొద్దిగా కింద కు జరిగి , నా అర చేతిని తన కాళ్ల మద్య ఉంచి తన ఉపస్త ను తన లంగా పై నుంచి పట్టుకున్నాను. ఆ పట్టుకు తన సన్నగా వణుకుతూ “శివా , మ్మ్ ” అంటు తన కాళ్లను ఒక దాని మీద ఒకటి వేసి తన రెండు తొడల మద్య న ఉన్న చేతిని నొక్కే య సాగింది.

ఎడం చేతిని తన తొడల మద్య ఉంచేస్తూ , కుడి చేతిని తన జాకెట్ హుక్స్ మీద కు జరిపి ఒక్కటోక్కటే తొలగించి, కింద ఉన్న చేతిని కూడా పైకి తెచ్చి జాకెట్ ను తన శరీరం నుంచి వేరు చేసాను తన కొద్దిగా పైకి లేచి సహకరించగా. జాకెట్ తొలిగిన మరు నిమిషం లో తన బ్రా జాకెట్ కు తోడుగా వెళ్ళింది.

తన రెండు చేతులను తన రొమ్ముల మీద క్రాస్ లాగా అడ్డం పెట్టుకొని “శివా లైట్ తీసేయి ”
“ఏంటి ఇంత అద్బుతమైన అందాలను చూడకుండా లైట్ తి సేయాలా ” అంటు తన మీద కు ఒంగి చేతులను పక్కకు తప్పిస్తూ తన రొమ్ములను నా నోటిలోకి తీసుకోని చేతులతో వాటి మొదళ్లను మర్దిస్తూ, నా పెదాలతో , ముని పళ్ళతో తన ముచ్చికలను ప్రేరేపించ సాగాను.

నా కుడి కాలు తన కాళ్ల మధ్యకు చేరి , నా మోకాలు తన ఉపస్త మీద వత్తిడి తెస్తుంటే తన రెండు కాళ్లు కొద్దిగా వెడల్పుగా జరిపి నా మో కాలుకి తన బొక్క ను అంకితం చేసింది. కింద కాలు పైన నా చేతులు , పెదాలు చేసే దాడికి తనకు రెండో మారు దగ్గరవుతున్న సూచనలుగా , తన నోటిలోంచి ములుగులు ఎక్కువ అయ్యి , తన బాడీ అంతా బిర్రుగా బిగపట్టేస్తుండగా తన రెండు చేతులతో నా తలను పట్టేసుకొని తన రొమ్ముల కేసి వత్తేసు కొంటూ. తన రెండు కాళ్లతో నా మోకాలిని నొక్కే సు కొంటూ కార్చుకుంది.

తన భావ ప్రాప్తి లో ఉండగానే , నా వంటి మీద మిగిలిన బట్టలను తీసేసి తన లంగా వదులు చేసి , దాని అంచులు పట్టుకొని కింద కు గుంజాను, బరువైన తన పిర్రల కింద నుంచి , జారుతూ తన తొడలను , తన ప్యాంటి ని బహిర్గతం చేస్తూ తన శరీరం నుంచి వేరయ్యింది.

తన కాళ్లను రెండింటి ని ఒక దాని మీద ఒకటి వేసి తన తొడల మద్య భాగాన్ని కవర్ చేయ సాగింది. మరో మారు తన బొడ్డు చుట్టూ ముద్దులు పెడుతూ తన కాళ్ల మద్య కూచుని నా పళ్ళతో తన ప్యాంటి అంచులు పట్టుకొని కొద్దిగా కింద కు లాగాను.

“మ్మ్ , శివా ” అంటు తన రెండు చేతులను తన ఉపస్త మీద కు తెచ్చి తన పూ బొక్కను కప్పేసింది.

రెండు చేతులతో ప్యాంటి రెండు చివర లా పట్టుకొని తన నుంచి వేరు చేస్తూ , తన కాళ్ల మద్య కూచొని పుట్టిన పాపాయి లాగా తయారు అయిన తనను నా కన్నుల పండుగగా చూడ సాగాను.

ఓ పది క్షణాలు తన శరీరాన్ని తాక కుండా కూచున్న నన్ను చూసి సిగ్గు పడుతూ, బోర్లగా తిరిగి తన తలను దిండులో దాపెట్టు కొంది. అంత వరకు తన ముందు బాగాలతో కను విందు చేసి ఇప్పుడు మిగిలిన తన వెనుక బాగాలతో నా కన్నులకు పన్నే రం పెట్టింది.

పాపి కొండల ఎత్తులను తలపిస్తూ పైకి లేచిన తన ఊరువులు దాటి సన్నని లోయలాగా వంపులు తిరిగిన తన నడుం మిద నుంచి దక్కను మైదానం లాగా విశాలంగా ఉన్న తన వీపు మీద కు పాకాయి నా చూపులు.

తన పిర్రలను వాటి మద్య ఉన్న సన్నని లోయని చూసే కొద్దీ. మా వాడు కొద్దిగా జర్క్ లిస్తూ నీలిగాడు. ఓ చేయిని తన పిర్రల మీద వేసి సుతి మెత్తగా పిసుకుతూ తన పిర్రల చీలికలో ఓ వేలిని దూర్చి కొద్దిగా పొడిచాను. ఆ పోడుపుకు బోర్లా పడు కొన్నది టక్కున వెల్ల కిలా తిరిగింది.

పూర్తిగా నగ్నంగా వెల్ల కిలా అజంతా శిల్పంలా పడుకొంది, తెల్లటి పాల లాంటి దేహం, ఎత్తయిన జఘన సంపద , నడుం దగ్గర వంపు ఆ పైన ఎత్తయిన ఊరువులు అన్నీ వెరసి నా ప్రణయ దేవత, తనివి తీరా ఓ సారి చూసుకొని తన మీద కు నిలువుగా ఒంగాను.

పూర్తి స్థాయిలో నిగిడి తన పూకు పైన వత్తడి తెస్తూ అడ్డంగా తన బొడ్డు వరకూ నిలువుగా నా మొడ్డ తన మీద సెటిల్ అవ్వగా నేను తన రొమ్ములు మీద కు ఒంగి వాటిని చేతులతో , పళ్ళతో , పెదవులతో కెలకుతూ, తను వేడెక్కుతుండగా అటు నుంచి కింద కు జారి తన పూకు పెదాల మధ్యలో నా పెదాలు దోపుతూ , నాలుకతో తన గిల్లి ని తడుముతూ , రెండు చేతులను తన పిర్రల వెనుక వేసి వాటిని పిసుకుతూ ఆడుకో సాగాను.

“శివా , చంపేస్తున్నావు , మ్మ్ ” అంటు మూలుగుతూ తన రెండు చేతులను నా తలమీద వేసి తన బొక్క కేసి ఒత్తుకో సాగింది.

అంతకు ముందు తన పూకు బొక్క కార్చిన రసాలు మదపు వాసనతో మత్తెక్కిస్తుండగా, నా పెదాలతో తన పెదాలను విడ దిస్తూ వాటిని చప్పరిస్తూ మధ్యలో నా నాలుకతో తన పూకు బొక్కలో పొడుస్తుంటే , ఆ బొక్కే మో ఉట బావిలా తన బొక్క రసాలు నిరంతరం వదులుతుంటే అక్కడ వాటిని ఎ మాత్రం స్టాక్ లేకుండా పిల్చే సు కో సాగాను.

ఓ ఐదు నిమిషాలు మా ఇద్దరి పెదాల మద్య జరిగిన యుద్దంలో తను చివరికి చేరుకోగా, తన గుద్ద పైకి ఎగరేస్తూ నా తలను పూకు బొక్క కేసి వోత్తుకోంటు విడతలు విడతలుగా కార్చు కో సాగింది. వదిలినది వదిలినట్లు గా పీల్చేస్తూ తన మీద నుంచి పైకి లేచాను.

అలిసిన కళ్లతో నా వైపు చూస్తూ తన రెండు చేతులు చాచింది, నేను తన మీద పడుకోగా , తన రెండు చేతుల నా వీపు వెనుక వేసి తన రెండు కాళ్లు కొద్దిగా ఎడం చేసి , నా పెదాల మీద ముద్దు పెడుతూ , “నీది చూస్తే అంత లావు పొడవు ఉంది, నొప్పిగా ఉంటుందేమో , కొద్దిగా చిన్నగా చెయ్యి ప్లీజ్”
“నువ్వంటే నాకు ప్రాణం , కొద్దిగా నొప్పిగా ఉంటుంది మొదటి సారి , కొద్దిగా ఓర్చుకో ఆ తరువాత జీవితాంతం సుఖమే. నీకు ఎక్కువ నొప్పి అనిపిస్తే , చెప్పు కావాలంటే ఆపేస్తాను “. నేను అన్న మాటలకు తను నా నుదిట ముద్దు పెడుతూ , “I am entirely yours now , lets enjoy ” అంటు తన కాళ్లు ఇంకా కొద్దిగా ఎడం చేస్తూ తన పూకు పెదాలు విచ్చు కొనే ట్లు పడుకుంది.

ఎర్రగా విచ్చు కొన్న తన పూకు పెదాలు చూస్తూ , తన కాళ్ల మద్య చేరి , ఓ చేత్తో నా మొడ్డ కొనను తన పూకు పెదాల మీద రుద్దుతూ , ఇంకో చేతి వేళ్ళతో తన పూకు పెదాలు విడదీస్తూ నా మొడ్డ కొనను తన పూకు పెదాల మద్య ఇరికించి , కొద్దిగా జర్క్ ఇస్తూ తన లోకి దిగబడ్డాను.

నా మొడ్డ గుండు మొత్తాన్ని తన పెదాలు మింగేయగా టైట్ గా తన పెదాల మద్య వెచ్చగా దూరుతూ కొంత దూరం వెళ్లి ఆగిపోయింది. అప్పటికే తన రెండు చేతులు నా నడుం పట్టుకొని నన్ను తన నుంచి వెనక్కు నెట్ట సాగింది.

“అబ్బా , శివా మంటగా ఉంది. కొద్ది సేపు ఆగు ” అంటు నన్ను పట్టే సు కొంది. తన బాధను అర్థం చేసుకొని నా మొడ్డను తన పూకు లోపలే ఉంచి అక్కడే నా నేసాను.

ముందుకు వంగి తన రొమ్ములు పట్టుకొని పిసుకుతూ తన పెదాలను నా నోటిలోకి తీసుకోని తనను వేడేక్కిస్తుంటే , తన పూకు పెదాలతో నా మొడ్డను పట్టేసుకొంది.

నా నాలుకను తన నోటిలోకి తీసుకోని నా పెదాలను తన పెదాలతో పట్టేసుకోం టు, తన పూకు పెదాల రసాలు నా మొడ్డ చుట్టూ జిగట జిగటగా జారుడు కల్పిస్తుండగా, చేతులకు , పెదాలకు వేడెక్కిన తను , నా మొడ్డ సాంతం తన పూకు బొక్కలో దోపుకోవాలని కింద నుంచి తన నడుం పైకి ఎగేసింది. సరిగ్గా అదే సమయం లో నా మొడ్డ చేస్తున్న ఉబలాటం తట్టు కోలేక , ఉన్న శక్తినంతా నా నడుం లోకి తెచ్చు కొని తన రెండు సన్నలు బిగించి పట్టుకొని కాళ్లను మంచానికి తొక్కి పట్టి గట్టిగా ఓ నెట్టు నెట్టాను.

ఇద్దరం ఒకే సారి కింద నుంచి పై నుంచి నెట్టడం వలన 22 సంవత్సరాలు తన కన్నేతనాన్ని చీల్చుకుంటూ నా మొడ్డ తన పూకు మట్టాన తన గర్భాశయపు అంచులు తాకింది.

ఆ చిల్చుడికి తన శరీరం లో కట్టి పెట్టి చీల్చి నట్లు కెవ్వున వేసిన కేక నా పెదాల మధ్యనే ఆగిపోయింది. ఆ బాధ తో వచ్చిన కంటి నీళ్ళు తన రెండు కళ్ల కోనుకు ల్లోంచి వెచ్చగా కార సాగాయి.

కింద నుంచి తన పూకు రసాలతో పాటు తన కన్నెరికం వల్ల వచ్చిన రక్తం వెచ్చగా నా మొడ్డను తడిపే య సాగింది. నా నాలుకతో తన కన్నీళ్ళు తుడిచేస్తూ.

“ఇప్పుడు పూర్తిగా నా దాని వై పోయావు కావాలంటే చూడు అంటు తన చేతిని మా ఇద్దరి మధ్య కు తెచ్చి , తన పూకు లోకి పూర్తిగా దూరిపోయిన నా మొడ్డ మెదలను తన చేతికి పట్టిచ్చాను.”

“చంపెసావుగా, ఇంకా మంటగా ఉంది లోపల ”

“అయిపోయింది గా , ఇంక నొప్పి ఎం ఉండదు లే ”

“మరయితే తీసేయి ”

“ఎక్కడికి తీసేది , ఇప్పుడే లోపలికి దించాను , కొద్ది సేపు ఉండని”

“అయితే కదలకు , కదిలితే మంటగా ఉంది. ” సరే అంటు తన రొమ్ములు పిసుకుతూ తన మూడ్ ను డైవేర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించ సాగాను. కొద్దిసేపటి కి తన రొమ్ములు చేసే సలపరం అలా నరాలన్నిటి కీ పాకుతూ తన పూకు కండరాల్లోకి ఎక్కింది. ఆ సలపరం తీరాలంటే ఒక్కటే మార్గం నా మొడ్డ పోట్లు అన్నట్లు. అంత వరకు కదలకు , కదలకు అన్న తనే నడుం అటూ , ఇటూ తిప్పుతూ , కింద నుంచి తన గుద్ద పైకి లేప సాగింది.

“కదలద్దు అని, నువ్వే కదులుతున్నావు ”
“మరి అక్కడ తిమ్మిరి , తిమ్మిరి గా ఉంది”
“ఇలా కదల కుండా ఉంటే అలాగే ఉంటుంది. కొద్దిగా ఓర్చుకో ఆ తిమ్మిరి నేను తీరుస్తాను ” అంటు తన సన్నులు పట్టుకొని నా మొడ్డను అక్కడక్కడే గుల్లిస్తూ , మధ్యలో కొద్దిగా బయటకు పీకుతూ వాటంగా పోట్లు వేయ సాగాను.

నా మొడ్డ వేస్తున్న పోట్ల పూకు గొల్లిని తాకుతూ తన పూకు పెదాల మీద వత్తడి తెస్తుంటే అంత వరకు మంట గా ఉన్న బొక్క , కోరికతో నా మొడ్డను పట్టేసుకో సాగింది.

మొడ్డ మిద తన పూకు పెదాలు చేస్తున్న విన్యాసాలు గ్రహించి , నా కుమ్ము డులో వేగం పెంచ సాగాను. ఓ రెండు నిమిషాలకు తన పూకు లోంచి ప్రకంపనలు బయలు దేరి నా మొడ్డను తడిపేస్తూ , ఇంకో సారి ఎగబడి కార్చే య సాగింది.

నా పోట్లు ను ఆపకుండా , తన పూకు పెదాలు కారుస్తున్న రసాలు నా మొడ్డను జారుడు జారుడుగా ఇంతకూ మునుపు లాగా బిగువుగా కాకుండా కొద్దిగా లూజ్ గా ప్రవేశం కల్పిస్తుంటే , తన తొడలను పట్టేసుకోం టు , తన కాళ్లను నా భుజాల మీద వేసుకొని, వేగంగా తన మీద ఉగ సాగాను.

ఓ పది నిమిషాలు సాగిన ఆ గుల్లింపు లో తన కే మాత్రం శక్తి లేనట్లు ఆరేసుకొని పడుకొంది. కానీ తన పూకు పెదాలు మాత్రం ఎ మాత్రం అలసి పోకుండా నిరంతరం కారుస్తూ , నా మొడ్డ చుట్టు రసాల ఉబిని తయారు చేయసాగింది.

ఆ ఉబిలో ఈదుతున్న నా మొడ్డ తన పూకు వెచ్చదనానికి, బిగు తానానికి దాసోహమై , వట్ట ల్లో సలపరం రేగుతుండగా , వేడి వేడి రసాల్ని పూకు లో తట్టుల్లో కార్ చేయసాగింది.

నా రసాల వేడికి తన గుద్దను పైకి ఎగేస్తూ , నన్ను కరిచి పట్టుకొని తను కుడా ఫైనల్ గా కార్చుకో సాగింది. మరో మారు మంచాన్ని తొక్కి పట్టి తనను పరుపు కేసి నొక్కి పట్టి , నా మొడ్డను తన పూకు అడుక్కంటా నొక్కి పట్టి వెచ్చగా తన పూ కంతా నింపెస్తూ తన మీద పడుకోండి పోయాను.

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

https://freetelugusexstories.com

https://telugu-sexstories.net

https://telugumasala.website

https://telugusexstorieslo.com

https://telugusexstories.website

https://telugusexstorieskathalu.net

https://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *