వదినమ్మతో నా శోభనం EPISODE 2 మరి ఈ రోజు నా ముద్దుల మరిదితో నాకు శోభనమే కదా.

0
సాయంత్రం బజార్ కి వెళ్ళి మెల్లెపూలు కొని రాత్రి ఎప్పుడు అవుతుందా అని ఎదురుచూడ సాగాను. రాత్రి 11 గంటలకు నా ఫోన్ రింగయ్యింది. లిఫ్ట్ చేసి హలో అన్నాను. మీ అన్నయ్య డ్యూటీకి వెళ్ళాడు. ఇంక నువ్వు రావొచ్చు అని తియ్యటి గొంతుతో చెప్పింది వదినమ్మ. నేను టీ షర్ట్, షార్ట్ వేసుకుని మల్లెపూలు పట్టుకుని వాళ్ళ ఇంటి తలుపు తట్టాను. వదినమ్మ చిన్నగా తలుపు తెరిచి రా రమేష్ అని తలుపు మూసి గడియ వేసింది. అబ్బా.. వదినమ్మని చూడగానే నాది సర్రున లేచి ఆడుతోంది. ఎందుకంటే తను తెల్లని చీర, దానికి మ్యాచింగ్ జాకెట్ వేసుకుని కొత్త శోభనం పెళ్ళి కూతురిలా ఉంది.
వదిన: ఏంటయ్యా అలా చూస్తున్నావ్.
నేను: వదినమ్మా, నువ్వు ఈ చీరలో అచ్చు శోభనం పెళ్ళికూతురిలా ఉన్నావు తెలుసా.
వదిన: మరి ఈ రోజు నా ముద్దుల మరిదితో నాకు శోభనమే కదా. ఈ మాటలంటుంటే వదినమ్మ బుగ్గలు సిగ్గుతో ఎర్రబారాయి.** వదిన: ఏంటయ్యా నీ చేతిలో అది.
నేను: నీ కోసం మల్లెపూలు తెచ్చాను.
వదిన: అబ్బో…. సొంత పెళ్ళానికి తెచ్చినట్లు తెచ్చావే.
నేను: మరి శోభనం పెళ్ళాంతోనే కదండి చేసేది, అన్నాను. ఈ మాటలు చెప్తుంటే నా గొంతులో వణుకు.
వదిబ: ఓహో అలాగా.. అయితే నువ్వే వచ్చి ఆ పూలు నా తలలో పెట్టు అని వెనక్కి తిరిగింది. నేను తన జడలో మల్లెపూలు అలంకరించా. వదినమ్మకి దగ్గరగా జరిగి తన జడలోని పూలను గాఢంగా వాసన పీల్చా. చాలా మత్తుగా ఉంది. అలా జరగడంలో నాది వదినమ్మ పిరుదులకి తాకుతోంది. ఇద్దరిలోనూ చిన్న జలదరింపు.
వదిన: అబ్బో అబ్బాయి గారు మంచి వేడి మీద ఉన్నట్టున్నారే.
నేను: అవును వదినమ్మా అని తన మెడ ఒంపులో చిన్న ముద్దు పెట్టాను.
వదిన: ఆహ్.. ఏమయ్యా, అంతా ఇక్కడే నిలబడి చేసేస్తావా ఏంటి.
నేను: ఏమి చెయ్యనండి, మిమ్మల్ని ఇలా దగ్గరగా చూస్తుంటే ఆగలేకపోతున్నాను అని వదినమ్మ నడుముని మెత్తగా అదిమాను.
వదిన: మ్ మ్ ఇక్కడ వద్దయ్యా, నువ్వు బెడ్ రూం లోకి పద. నేను ఇప్పుడే వస్తాను అని నన్ను బెడ్ రూం లోకి పంపి తను వెళ్ళబోయింది.
నేను: ఎక్కడికి వదినమ్మ.
వదిన: తొందరపడకయ్యా నా ముద్దుల మరిది. ఇంత దూరం వచ్చాక నేను ఎక్కడికి పోతాను. నువ్వు రూం లోకి వెళ్ళు నేను ఇప్పుడే వస్తాను, అని వెళ్ళింది వదినమ్మ. నేను రూంలో బెడ్ పై కూర్చుని తన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇంతలో ఒక గ్లాస్ పట్టుకుని లోపలికి వచ్చి తలుపు గడియ పెట్టింది వదినమ్మ.
నేను తన దగ్గరగా వెళ్ళి నెమ్మదిగా వదినమ్మ భుజం పై చెయ్యి వేశా.
వదిన: ఈ పాలు తాగు రమేష్ అని గ్లాస్ నాకు అందించింది.
నేను: ఇదంతా చూస్తుంటే నాకు నిజం శోభనం లా నే ఉంది వదినమ్మ.
వదిన: అవును మరి. ఈ రోజు మన శోభనమే. ఇంద ఈ పాలు తాగు.
నేను: ఊహు, నాకు ఈ పాలు వద్దు.
వదిన: మరి ఏ పాలు కావాలి.
నేను: నాకు నీ మురిపాలు కావాలి అని నా చేతితో వదినమ్మ ఎద వంక చూపించాను.
వదిన: అబ్బో ఏమో అనుకున్నా, మరిది గారికి కూడా శృంగారం బాగానే వచ్చే. ముందు ఈ పాలు తాగు, తరువాత ఆ పాలు ఇస్తాను అని పాల గ్లాస్ నాకు అందించింది వదినమ్మ. నేను సగం పాలు తాగి తనకు సగం ఇచ్చాను.
నేను: వదినమ్మా.. మరే, మరే అంటూ నసిగాను.
వదిన: ఏంటయ్యా, నా దగ్గర మొహమాటం ఎందుకు. ఏంటో చెప్పు.
నేను: మరే.. పాలు పంచుకున్నాం కదా ఇక శరీరాలు కూడా పంచుకుంటే ఈ కార్యక్రమానికి ఒక అర్ధం పరమార్ధం.
వదిన: ఘటికుడివే అని నా బుగ్గ గిల్లి నవ్వి, నీదే ఆలస్యం మరిది గారు అంది. నేను వదినమ్మ భుజం పై చెయ్యి వేసి మంచం పై కూర్చోబెట్టి, తన పక్కన కూర్చున్నాను. వదినమ్మ చేతిని నా చేతితో నిమురుతూ, అలాగే తనని చూస్తున్నాను.
వదిన: ఏంటి అలా చూస్తున్నావ్ ఎప్పుడూ నన్ను చూడనట్టు.
నేను: ఎన్నోసార్లు దొంగచాటుగా చూసిన మీ అందాలు ఇప్పుడు ఇంత దగ్గరగా ఉండేసరికి అలానే చూస్తూ ఉండి పోవాలనుంది.
వదిన: దొంగచాటుగానా! ఏమేమి చూశావ్.
నేను: మీ.. మీ నడుము మడతలు, పైట చాటు అందాలు, వెనుక మీ గు… అని ఆపేశాను.
వదినమ్మ పంటి బిగువున నవ్వు ఆపుకుంటూ, ఛీ.. వెధవ, నా మీద అంత కోరిక ఉందా నీకు అంది సిగ్గు పడుతూ.
నేను: అవును వదినమ్మ, మీరంటే నాకు పిచ్చి, మోజు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీ మీద చెప్పలేనంత కామపిచ్చి.. అది విని బుగ్గలు కెంపులవుతుండగా,
వదినమ్మ: అవునా! మరెందుకు ఆలస్యం.. అని సిగ్గు ముంచుకు రాగా తల దించుకుంది.
నేను: వదినమ్మ, సిగ్గులో మీ ముఖం ఇంకా అందంగా ఉంది అంటూ నా చేత్తో తన తల పైకి ఎత్తాను.
వదిన: ఛీ.. పోవయ్యా అని మళ్ళీ తల దించుకుంది.
నేను: ఇంత దూరం వచ్చాక ఇప్పుడు సిగ్గు ఎందుకు వదినమ్మ.
వదిన: రమేష్, నన్ను ఇప్పుడు వదినమ్మ అని పిలవకయ్యా. నాకు ఏదోలా ఉంది. ముద్దుగా సుమలత అని పిలువు.
నేను: ఎందుకు?
వదిన: ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం వదిన మరిది లాగా కాదు, మొగుడు పెళ్ళాలలా ఒక్కటవ్వబోతున్నాము. అంటే ఇప్పుడు నేను నీకు వదినను కాదు పెళ్ళాన్ని. నువ్వు నా మరిదివి కాదు మొగుడివి. కాదు కాదు, నా రంకు మొగుడివి అని నా బుగ్గ మీద వేలితో రాసింది.

Comments are closed.