వదినమ్మతో నా శోభనం EPISODE 01 అలా చూస్తూ ఉంటే తనని అక్కడే వంగోబెట్టి… స్ స్ స్.

0
మా వదినమ్మ పేరు సుమలత. తను మా పెద్దమ్మ కొడుకు భార్య. వదినమ్మ అందం గురించి చెప్పాలంటే, వయసుకు మించిన స్థనద్వయం, సన్నని నడుము, అప్పుడప్పుడూ పడే నడుము మడత, వెనుక ఊరించే భారీ పిరుదులు.. చెప్పాలంటే మాటలు చాలవు. ఇంకా పచ్చిగా చెప్పాలంటే చూడగానే కసెక్కించేలా ఉంటుంది. తన అందాలను దొంగ చాటుగా చూసి నా దాన్ని ఊపుకోని రోజు లేదు. ప్రతి రోజు తనని వాయిస్తున్నట్లు కలలు వచ్చేవి. అలాంటి కల ఒక రోజు నిజమైంది. ఆ రోజు నా జీవితంలో మరిచిపోలేని రోజు.
ఒక రోజు అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. ఇంట్లో ఎవరూ లేరు. నేను బెడ్ పై కూర్చొని పేపర్ చదువుతున్నాను. ఇంతలో మెల్లగా బాత్ రూమ్ డోర్ ఓపెన్ అయ్యింది. అక్కడ నాకు కనిపించిన దృశ్యం చూసి నాకు మతిపోయింది. మా వదినమ్మ స్నానం చేసి సగం ఎద కనపడేలా టవల్ చుట్టుకుని బయటికి వచ్చింది. నేను అక్కడ ఉంటానని ఊహించలేదు, సడెన్ గా నన్ను చూసి వెనక్కి తిరిగి, రమేష్ బయటికి వెళ్ళు అంది. వదినమ్మని వెనుక నుండి తడి టవల్ లో అలా చూస్తూ ఉంటే తనని అక్కడే వంగోబెట్టి… స్ స్ స్.. అది ఊహించుకుంటేనే నాది నిటారుగా లేచి పోయింది. ఉఫ్.. అయినా దానికి అదృష్టం ఉండాలి అని నిట్టూర్చి, చేసేదేమీ లేక అక్కడి నుండి నేరుగా మా ఇంటికి వచ్చి వదినమ్మని ఊహించుకుంటూ నా చేతికి పని చెప్పాను. తర్వాతి రోజు మళ్ళీ అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. వదినమ్మ ఒక్కటే టీవీ చూస్తోంది.నన్ను చూసి రా రమేష్ వచ్చి కూర్చో అంది.
నేను: అన్నయ్య లేడా వదినమ్మ
వదిన: లేడయ్యా, ఇప్పుడే ఏదో పని ఉందని బయటికి వెళ్ళాడు.
నేను: సరే వదినమ్మ నేను మళ్ళీ వస్తాను.
వదిన: ఏమయ్యా, మీ అన్నయతోనే పనా, నాతో ఏమీ పని లేదా..
నేను: అయ్యో అలా ఏమీ లేదు వదినమ్మా
వదిన: అయితే రా, వచ్చి ఇలా కూర్చోవయ్యా.
నేను: (వదినమ్మ పక్కన కుర్చీలో కూర్చుంటూ) సారీ వదినమ్మా, అన్నాను చిన్నగా.
వదిన: సారీ ఎందుకయ్యా.
నేను: నిన్న అనవసరంగా ఆ టైం కి మీ ఇంట్లో ఉన్నందుకు.
వదిన: ఏ టైం కి..
నేను: అదే వదినమ్మ, నిన్న నువ్వు బాత్ రూమ్ నుండి బయటికి వచ్చినప్పుడు.
వదిన: అందులో నీ తప్పేం ఉంది. నేనే ఎవరూ లేరని అలా వచ్చేశా.
నేను: మీరు బాత్ రూమ్ లో ఉన్నట్లు తెలిసుంటే వెళ్ళిపోయేవాణ్ణి.
వదిన: మరేం ఫరవాలేదులేవయ్యా, అయినా చూసింది నా మరిదే కదా..
వదినమ్మ అలా అనేసరికి నాకు ఉన్న భయం పోయి,
నేను: అంటే నువ్వేమీ ఫీల్ అవ్వలేదా వదినమ్మ.
వదిన: లేదయ్యా అంది నవ్వుతూ.
నేను: థ్యాంక్స్ వదినమ్మ. నేను ఇంక వెళతాను.
వదిన: ఇంకొంచం సేపు మాట్లాడొచ్చు కదయ్యా, నాకు బోర్ కొడుతోంది.
నేను: ఏమి మాట్లాడమంటారు
వదిన: ఏదో ఒకటి మాట్లాడు.
నేను: అయితే మీరే ఏదైనా అడగండి చెప్తాను.
వదిన: నిన్న నన్ను అలా చూడగానే ఇబ్బంది పడ్డావా? ఆనంద పడ్డావా? ఆ.. ఆనందించే ఉంటావులే..!
నేను: లేదు వదినమ్మ.. కొంచం ఇబ్బంది పడ్డాను.
వదిన: మరి బయటికి వెళ్ళమంటే వెళ్ళకుండా అలాగే చూస్తున్నావేంటీ.
నేను: అయ్యో.. లేదు వదినమ్మ. మీరు చెప్పగానే వెళ్ళిపోయా.
వదిన: నాకు తెలుసులేవయ్యా, నువ్వు అంతా చూశావ్.
నేను: లేదు వదినమ్మ, నేనేమీ చూడలేదండి. అయినా మీరు టవల్ కట్టుకుని ఉన్నారుగా.. నేనేమి చూడగలను.
వదిన: అంటే.. కనిపిస్తే అంతా చూసేవాడివా..!
నేను: (నేను తల వంచుకుని, కళ్ళు గట్టిగా మూసేసుకుని) మీ లాంటి సౌందర్యరాశిని ఎవరు మాత్రం చూడకుండా ఉండగలరు! ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు నా గుండె వేగంగా కొట్టుకోసాగింది..
వదిన: అబ్బో..! అయినా నేనేమీ అంత అందగత్తెను కాదులే..
వదినమ్మ అలా మామూలుగా మాట్లాడే సరికి, నాకు ధైర్యం వచ్చి,
నేను: అవును వదిననమ్మ, మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు.. నిజం చెప్పాలంటే మీరు ఇద్దరి పిల్లల తల్లని అంటే ఎవరూ నమ్మరు తెలుసా వదినమ్మ.
వదిన: అవునా.. పిల్లల తల్లిలా కాకుండా మరి ఎలా ఉంటాను..
నేను: కొత్తగా పెళ్ళైన అమ్మాయిలా ఉంటారు..
వదిన: నన్ను మరీ మోసేస్తున్నావయ్యా అంటూ తన చేత్తో నా బుగ్గ నిమిరింది.
నేను: నిజం వదినమ్మ అని తన చేతి మీద నా చెయ్యి తాకించాను.
వదిన: ఈ వదిన అందం నీకు అంత నచ్చిందా.. అంది నా చేతిని మెత్తగా నొక్కుతూ.
నేను: మీ అందాలను ఆ చిన్న టవల్ దాయలేకపోయింది తెలుసా వదినమ్మా అన్నాను తన చేతిని అలానే నిమురుతూ. నా చేయి వదినమ్మ తొడ పక్కగా రాసుకొంటోంది..
వదిన: కన్నా ఏమి చేస్తున్నావయ్యా అంది మత్తుగా..
నేను: మీ అందాలను స్పృశించాలని ఉంది వదినమ్మా అన్నాను జీరబోయిన గొంతుతో. నాలో అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందో గానీ వదినమ్మ తొడని కొంచం గట్టిగా నొక్కాను.
వదిన: అబ్బా అలా చెయ్యకయ్యా నాకు ఎలాగో ఉంది.
నేను: ప్లీజ్ వదినమ్మా అని నాకు తెలియకుండానే తన నడుము పై చెయ్యి వేసి నొక్కాను. వదినమ్మ ఏమీ అనలేదు. నేను మెల్లగా వదినమ్మ పైట కొంగు పట్టుకుని లాగాను.
వదిన: (తన పైట కొంగు పట్టుకుని) అయ్యో తప్పయ్యా, నేను మీ వదినను. నాతో ఇలా చెయ్యొచ్చ!
నేను: ప్లీజ్ ప్లీజ్ వదినమ్మా.. మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం, కాదనకండి అంటూ తన పైట కొంగును లాగేశాను. వదినమ్మ పైట కొంగు నా ఒళ్ళో పడింది. అబ్బా… జాకెట్ లోంచి సగం ఎద కనబడేసరికి నా లోని రక్తం వేడెక్కి నాది సర్రున లేచింది.
వదిన: (పైట కొంగు సర్దుకుని, కొంచం కోపం, సిగ్గు కలగలిసిన ముఖంతో) కన్నా, నువ్వంటే నాకూ చాలా ఇష్టమయ్యా. కానీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు కాదు, అసలే మీ అన్నయ్య వచ్చే టైం అయ్యింది.
నేను: ప్లీజ్ వదినమ్మ అన్నాను అర్ధింపుగా.
వదిన: (నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొని) కన్నా, నువ్వంటే నాకూ పిచ్చెయ్యా.. నీతో గడపాలని నాకూ ఆశగానే ఉంది, కానీ ఇప్పుడు కాదు అంది లాలనగా.
నేను: మరి ఎప్పుడు?
వదిన:
ఒక రోజు అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. ఇంట్లో ఎవరూ లేరు. నేను బెడ్ పై కూర్చొని పేపర్ చదువుతున్నాను. ఇంతలో మెల్లగా బాత్ రూమ్ డోర్ ఓపెన్ అయ్యింది. అక్కడ నాకు కనిపించిన దృశ్యం చూసి నాకు మతిపోయింది. మా వదినమ్మ స్నానం చేసి సగం ఎద కనపడేలా టవల్ చుట్టుకుని బయటికి వచ్చింది. నేను అక్కడ ఉంటానని ఊహించలేదు, సడెన్ గా నన్ను చూసి వెనక్కి తిరిగి, రమేష్ బయటికి వెళ్ళు అంది. వదినమ్మని వెనుక నుండి తడి టవల్ లో అలా చూస్తూ ఉంటే తనని అక్కడే వంగోబెట్టి… స్ స్ స్.. అది ఊహించుకుంటేనే నాది నిటారుగా లేచి పోయింది. ఉఫ్.. అయినా దానికి అదృష్టం ఉండాలి అని నిట్టూర్చి, చేసేదేమీ లేక అక్కడి నుండి నేరుగా మా ఇంటికి వచ్చి వదినమ్మని ఊహించుకుంటూ నా చేతికి పని చెప్పాను. తర్వాతి రోజు మళ్ళీ అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. వదినమ్మ ఒక్కటే టీవీ చూస్తోంది.నన్ను చూసి రా రమేష్ వచ్చి కూర్చో అంది.
నేను: అన్నయ్య లేడా వదినమ్మ
వదిన: లేడయ్యా, ఇప్పుడే ఏదో పని ఉందని బయటికి వెళ్ళాడు.
నేను: సరే వదినమ్మ నేను మళ్ళీ వస్తాను.
వదిన: ఏమయ్యా, మీ అన్నయతోనే పనా, నాతో ఏమీ పని లేదా..
నేను: అయ్యో అలా ఏమీ లేదు వదినమ్మా
వదిన: అయితే రా, వచ్చి ఇలా కూర్చోవయ్యా.
నేను: (వదినమ్మ పక్కన కుర్చీలో కూర్చుంటూ) సారీ వదినమ్మా, అన్నాను చిన్నగా.
వదిన: సారీ ఎందుకయ్యా.
నేను: నిన్న అనవసరంగా ఆ టైం కి మీ ఇంట్లో ఉన్నందుకు.
వదిన: ఏ టైం కి..
నేను: అదే వదినమ్మ, నిన్న నువ్వు బాత్ రూమ్ నుండి బయటికి వచ్చినప్పుడు.
వదిన: అందులో నీ తప్పేం ఉంది. నేనే ఎవరూ లేరని అలా వచ్చేశా.
నేను: మీరు బాత్ రూమ్ లో ఉన్నట్లు తెలిసుంటే వెళ్ళిపోయేవాణ్ణి.
వదిన: మరేం ఫరవాలేదులేవయ్యా, అయినా చూసింది నా మరిదే కదా..
వదినమ్మ అలా అనేసరికి నాకు ఉన్న భయం పోయి,
నేను: అంటే నువ్వేమీ ఫీల్ అవ్వలేదా వదినమ్మ.
వదిన: లేదయ్యా అంది నవ్వుతూ.
నేను: థ్యాంక్స్ వదినమ్మ. నేను ఇంక వెళతాను.
వదిన: ఇంకొంచం సేపు మాట్లాడొచ్చు కదయ్యా, నాకు బోర్ కొడుతోంది.
నేను: ఏమి మాట్లాడమంటారు
వదిన: ఏదో ఒకటి మాట్లాడు.
నేను: అయితే మీరే ఏదైనా అడగండి చెప్తాను.
వదిన: నిన్న నన్ను అలా చూడగానే ఇబ్బంది పడ్డావా? ఆనంద పడ్డావా? ఆ.. ఆనందించే ఉంటావులే..!
నేను: లేదు వదినమ్మ.. కొంచం ఇబ్బంది పడ్డాను.
వదిన: మరి బయటికి వెళ్ళమంటే వెళ్ళకుండా అలాగే చూస్తున్నావేంటీ.
నేను: అయ్యో.. లేదు వదినమ్మ. మీరు చెప్పగానే వెళ్ళిపోయా.
వదిన: నాకు తెలుసులేవయ్యా, నువ్వు అంతా చూశావ్.
నేను: లేదు వదినమ్మ, నేనేమీ చూడలేదండి. అయినా మీరు టవల్ కట్టుకుని ఉన్నారుగా.. నేనేమి చూడగలను.
వదిన: అంటే.. కనిపిస్తే అంతా చూసేవాడివా..!
నేను: (నేను తల వంచుకుని, కళ్ళు గట్టిగా మూసేసుకుని) మీ లాంటి సౌందర్యరాశిని ఎవరు మాత్రం చూడకుండా ఉండగలరు! ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు నా గుండె వేగంగా కొట్టుకోసాగింది..
వదిన: అబ్బో..! అయినా నేనేమీ అంత అందగత్తెను కాదులే..
వదినమ్మ అలా మామూలుగా మాట్లాడే సరికి, నాకు ధైర్యం వచ్చి,
నేను: అవును వదిననమ్మ, మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు.. నిజం చెప్పాలంటే మీరు ఇద్దరి పిల్లల తల్లని అంటే ఎవరూ నమ్మరు తెలుసా వదినమ్మ.
వదిన: అవునా.. పిల్లల తల్లిలా కాకుండా మరి ఎలా ఉంటాను..
నేను: కొత్తగా పెళ్ళైన అమ్మాయిలా ఉంటారు..
వదిన: నన్ను మరీ మోసేస్తున్నావయ్యా అంటూ తన చేత్తో నా బుగ్గ నిమిరింది.
నేను: నిజం వదినమ్మ అని తన చేతి మీద నా చెయ్యి తాకించాను.
వదిన: ఈ వదిన అందం నీకు అంత నచ్చిందా.. అంది నా చేతిని మెత్తగా నొక్కుతూ.
నేను: మీ అందాలను ఆ చిన్న టవల్ దాయలేకపోయింది తెలుసా వదినమ్మా అన్నాను తన చేతిని అలానే నిమురుతూ. నా చేయి వదినమ్మ తొడ పక్కగా రాసుకొంటోంది..
వదిన: కన్నా ఏమి చేస్తున్నావయ్యా అంది మత్తుగా..
నేను: మీ అందాలను స్పృశించాలని ఉంది వదినమ్మా అన్నాను జీరబోయిన గొంతుతో. నాలో అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందో గానీ వదినమ్మ తొడని కొంచం గట్టిగా నొక్కాను.
వదిన: అబ్బా అలా చెయ్యకయ్యా నాకు ఎలాగో ఉంది.
నేను: ప్లీజ్ వదినమ్మా అని నాకు తెలియకుండానే తన నడుము పై చెయ్యి వేసి నొక్కాను. వదినమ్మ ఏమీ అనలేదు. నేను మెల్లగా వదినమ్మ పైట కొంగు పట్టుకుని లాగాను.
వదిన: (తన పైట కొంగు పట్టుకుని) అయ్యో తప్పయ్యా, నేను మీ వదినను. నాతో ఇలా చెయ్యొచ్చ!
నేను: ప్లీజ్ ప్లీజ్ వదినమ్మా.. మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం, కాదనకండి అంటూ తన పైట కొంగును లాగేశాను. వదినమ్మ పైట కొంగు నా ఒళ్ళో పడింది. అబ్బా… జాకెట్ లోంచి సగం ఎద కనబడేసరికి నా లోని రక్తం వేడెక్కి నాది సర్రున లేచింది.
వదిన: (పైట కొంగు సర్దుకుని, కొంచం కోపం, సిగ్గు కలగలిసిన ముఖంతో) కన్నా, నువ్వంటే నాకూ చాలా ఇష్టమయ్యా. కానీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు కాదు, అసలే మీ అన్నయ్య వచ్చే టైం అయ్యింది.
నేను: ప్లీజ్ వదినమ్మ అన్నాను అర్ధింపుగా.
వదిన: (నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొని) కన్నా, నువ్వంటే నాకూ పిచ్చెయ్యా.. నీతో గడపాలని నాకూ ఆశగానే ఉంది, కానీ ఇప్పుడు కాదు అంది లాలనగా.
నేను: మరి ఎప్పుడు?
వదిన: మీ అన్నయ్యకి ఈ రోజు నైట్ డ్యూటీ ఉంది. మీ అన్నయ్య వెళ్ళగానే నీకు ఫోన్ చేస్తాను అప్పుడు వచ్చెయ్యి.
నేను: అలాగే వదినమ్మ అన్నాను. నా ముఖం ఆనందం తో వెలిగిపోతోంది.
నేను: మరి అప్పటి దాకా వెయిట్ చెయ్యాలంటే నాకు కొంచం ఎనర్జీ కావాలి.
వదిన: బూస్ట్ కలిపివ్వనా..
నేను: బూస్ట్ తో ఎనర్జీ రాదు. అంత కన్నా బలవర్ధకమైనది కావాలి నాకు.
వదిన: అంత కన్నా ఎనర్జీ ఇచ్చేది ఏంటయ్యా అంది.
నేను: మీరు నాకు ఒక్క ముద్దు ఇచ్చారంటే చెప్పలేనంత ఎనర్జీ వస్తుంది.
వదిన: (నవ్వుతూ) బాగా అల్లరి పిల్లాడివయ్యా అని నా తల పట్టుకుని నా పెదాలపై ఒక ఘాటు ముద్దు పెట్టి, ఊ.. రాత్రి దాకా దీంతో సర్దుకో. ఇక వెళ్ళు అంది. బుగ్గ మీద ముద్దు ఇస్తుందనుకున్న నాకు వదినమ్మ తన ఎర్రని పెదాలతో నా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టగానే మైకం కమ్మింది. ఏదో ట్రాన్స్ లో ఉన్నట్లు మైమరిచిపోతూ* మా ఇంటికి వచ్చి బెడ్ మీద వాలి, వదినమ్మ ఇచ్చిన ముద్దునే తలుచుకుంటూ కళ్ళు మూసుకుని చేతికి పని పెట్టాను.

మీ అన్నయ్య వెళ్ళగానే నీకు ఫోన్ చేస్తాను అప్పుడు వచ్చెయ్యి.
నేను: అలాగే వదినమ్మ అన్నాను. నా ముఖం ఆనందం తో వెలిగిపోతోంది.
నేను: మరి అప్పటి దాకా వెయిట్ చెయ్యాలంటే నాకు కొంచం ఎనర్జీ కావాలి.
వదిన: బూస్ట్ కలిపివ్వనా..
నేను: బూస్ట్ తో ఎనర్జీ రాదు. అంత కన్నా బలవర్ధకమైనది కావాలి నాకు.
వదిన: అంత కన్నా ఎనర్జీ ఇచ్చేది ఏంటయ్యా అంది.
నేను: మీరు నాకు ఒక్క ముద్దు ఇచ్చారంటే చెప్పలేనంత ఎనర్జీ వస్తుంది.
వదిన: (నవ్వుతూ) బాగా అల్లరి పిల్లాడివయ్యా అని నా తల పట్టుకుని నా పెదాలపై ఒక ఘాటు ముద్దు పెట్టి, ఊ.. రాత్రి దాకా దీంతో సర్దుకో. ఇక వెళ్ళు అంది. బుగ్గ మీద ముద్దు ఇస్తుందనుకున్న నాకు వదినమ్మ తన ఎర్రని పెదాలతో నా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టగానే మైకం కమ్మింది. ఏదో ట్రాన్స్ లో ఉన్నట్లు మైమరిచిపోతూ* మా ఇంటికి వచ్చి బెడ్ మీద వాలి, వదినమ్మ ఇచ్చిన ముద్దునే తలుచుకుంటూ కళ్ళు మూసుకుని చేతికి పని పెట్టాను.

Comments are closed.