అమ్మా-నీ పొదుగు 1

ఈ కథ కథానాయికి పేరు శోభనా.వయస్సు 40.కొద్దిగా చాయ తక్కువ.వయస్సు ఇచ్చిన అందాలతో చూడ ఇంపుగా,పుష్టిగా ఉంటుంది.సినిమా నాయికలతో పోల్చడం నాకు ఇష్టం ఉండదు.ఎవరి అందాలు వారివి.వయస్సుకు తగ్గ ఎద ఎత్తులు.కొవ్వు ఎక్కడ ఉండాలో, అక్కడ ఉంటూ, ఎక్కడ ఉండ కూడదో అక్కడ తరిగి,చూడ చక్కనిది.ఇక ఎక్కువ ఉపోద్ఘాతం అవసరం లేదనుకుంటా.తాను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు,
వీలును బట్టి,
1.అప్పుడప్పుడు, ప్యాంటీ, బ్రా వేయకుండా చీరా జాకెట్టు
2.బ్రా నైటీ మాత్రం.
3.పడుకునేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఉత్తి నైటీ(లోపల ఏమీ లేకుండ)
4.స్నానానికి వెళ్ళినఫ్ఫుడు,లోలంగా చంకల క్రిందుగా కట్టుకోవడం.
ఆమె కొడుకు పేరు వినయ్.11 చదువుకుంటున్నాడు.ఇంతవరకు తల్లి మీద ఎటువంటి చెడు దృష్టిలేని మంచి బాలుడు.అసలు కథ అంతా వీడే నడిపాడు.వీడికి ఒక అక్క.పేరు వసంతి.పెళ్ళై విదేశంలో ఉంది.తండ్రి కూడా విదేశాల్లో ఉండడంతో లంకంత ఇంట్లో వీరిద్దరే ఉన్నారు. వయస్సుపోరుతో,స్నేహితుల ప్రోద్భలంతో అప్పుడప్పుడు సెక్సు పుస్తకాలు చదివే వాడు,కానీ ఇన్సెస్ట్ అనే హెడ్డింగ్ తో ఉన్న ఏ కథనైనా ముట్టుకునేవాడు కాదు.ఇలా ఉండగా,ఒకరోజు వినూ కాలక్షేపం కోసం స్నేహితుని ఇంటికి వెళ్ళాడు.వాళ్ళ అమ్మ ఆఫీసుకు వెళ్ళింది.ఇద్దరూ వీడియో గేము ఆడుకుంటుండగా, ఒక ఫోన్ కాల్....
కుమర్- విను, నువ్వు ఆడుతుండరా,మామయ్య దగ్గర నుంచి ఫోను,మాట్లాడి వస్తాను(చెప్పి ప్రక్క రూముకు వెళ్ళి తలుపు దగ్గరకు వేశాడు)
కుమర్- చెప్పండి సార్.
---- - మీ అమ్మ ఏ డ్రెస్సు వేసుకుంది?
కుమార్-చీరనే సార్.
----- -ప్యాంటీ, బ్రా వేసుకుందా....?
కుమార్- మ్మ్..మ్మ్ అవును సార్.ఆఫీసుకు వెళ్ళేటప్పుడు వేసుకునే వెళతారు.
( వినయ్ కు దాహం వేసి గదిలోంచి బయటకి వచ్చాడు.ఫ్రెండ్ మాటలు విని,తలుపు దగ్గరే ఆగిపోయాడు..మాటలు స్పష్టంగా వినబడుతున్నాయి.మావయ్య అన్నాడు,సార్ అని అంటున్నాడు....ఏదో తిరకాసు)
(..........)

కుమార్- మ్మ్..మ్మ్ అవును సార్.ఆఫీసుకు వెళ్ళేటప్పుడు వేసుకునే వెళతారు.
( వినయ్ కు దాహం వేసి గదిలోంచి బయటకి వచ్చాడు.ఫ్రెండ్ మాటలు విని,తలుపు దగ్గరే ఆగిపోయాడు..మాటలు స్పష్టంగా వినబడుతున్నాయి.మావయ్య అన్నాడు,సార్ అని అంటున్నాడు....ఏదో తిరకాసు)

----- -నీకెలా తెలుసు తను బ్రా,ప్యాంటి వేసుకున్నట్టు..? నువ్వు చూసావా...?
కుమార్- మ్మ్ మ్మ్, చాలా సార్లు చూశాను సార్.
---- -అంటే తన ఆడతనం చూసావా?
కుమార్-మ్మ్ మ్మ్
------ -మీ అమ్మ బాత్రూములో బిత్తలగా స్నానం చేస్తుందా, లేకా చంకల క్రిందుగా లంగా కట్టుకుని చేస్తుందా?
కుమార్-బట్టలు లేకుండా,ఒకొక్క సారి లంగాతో.... సార్.(సిగ్గుతో నవ్వాడు)
----- -అంటే అన్నీ చూశావా?తను నీకు తల్లా? లేక పెళ్ళామా?
కుమార్ - చూడాలనిపించే అందం సార్..అందుకే.....(కొద్దిగా నసిగాడు)
----- - మీ అమ్మ ముచ్చికలు ఏ రంగు?
కుమార్-నేరేడుకాయల్లా ఉంటాయి
---- - నేను చీకనా?
కుమార్- మ్మ్ మ్మ్
----- -ఒక ముచ్చిక నువ్వు చీకు,ఒకటి నేను చీకుతాను.
కుమార్- ఆహ్...అలాగే సార్.
---- - మీ అమ్మ బొడ్డు ఎప్పుడైనా ముట్టుకున్నావా?
కుమార్-లేదండీ.
---- -అలా బట్టలు లేకుండా చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది నీకు?
కుమార్-మళ్ళీ ఆమే పాలసీసాలలో పాలు వస్తాయేమోనని చూడాలి అనిపిస్తోంది.
----- - నువ్వేమన్నా ఇంకా చిన్నపిల్లాడివా? పాలసీసాలు....చూడాలి అని అంటున్నావు?అమ్మ సళ్ళు అని అను.
కుమార్- అలాగే సార్.నిజానికి నాకు అమ్మ సళ్ళు ముచ్చికను ఇప్పుడు చప్పరించాలని ఉంది.
----- -అమే సన్ను కొరుకుతావా?
కుమార్- ఆ ఆశ ఎప్పటి నుండో ఉంది సార్.
---- - మీ అమ్మ పిర్రల మీద నీ పేరు పచ్చపొడిపించనా?
కుమార్-(.........)
------ -తన గుద్దలు దొరికితే ఏమి చేస్తావు?
కుమార్-తనివితీరా, గంటల కొద్ది పిసుకుతూ,ముద్దులు పెడతాను సార్.
----- - మీ అమ్మను ఏ డ్రస్సులో చూడ్డానికి నీకు ఎక్కువ ఆశ.?
కుమార్- బాత్రూంలో అయితే బట్టలు లేకుండా....ఇంట్లో అయితే కాటన్ చీర.
----- -మీ అమ్మ ముచ్చికలు పెద్దవా?
కుమార్-చాలా పెద్దవి.
----- -నిక్కబొడుచుకుంటాయా?
కుమార్-ఎస్ సార్
----- ఎప్పుడు?
కుమార్-స్నానం చేసేటప్పుడు, సబ్బు రుద్దుకుంటున్నప్పుడు,బాగా నిగుడుతాయి సార్.
ఈ మాట చెబుతున్నప్పుడు,కుమార్ దడ్దు నుంఛి గంజి పిచికారిలా సర్ మని..... ఎగజిమ్మింది.5 నిమిషాల తర్వాత వేరే నిక్కరు వేసుకుని గదిలోంచి బయటికి వచ్చాడు.ఈలోగా వినూ విడియోగేం ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు(తను మాట్లాడిన మాటలు చెవుల్లో గింగిరుమంటున్నాయి.ఎందుకో తన తల్లి గుర్తుకు వచ్చింది.మనస్సు దృఢపరుచుకుని,ఇంటికి వచ్చాడు………ఓ విషపు చుక్క పడింది.....ఓ మృగం మేల్కోంది.)
*******