అమ్మా-నీ పొదుగు 12

"వినయ్, ఎవరు వచ్చారో చూడు"
" ఎవరొస్తే నాకెందుకు......"
" పిచ్చా నీకు.....? వీధి తలుపు గొళ్ళెంపెట్టలేదు.వెళ్ళు."
" ఓకే,అయితే నువ్వు ఇక్కడే ఉండు.చూసి వస్తాను " పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి తలుపు తీశాడు.కొయ్యబారి ఆగిపోయాడు.

...............
కుమార్.
గబుక్కుని వెనకకు తిరిగి చూశాడు.శోభన అక్కడ లేదు.తాను బెడ్ రూం తలుపు వేసుకుని లోపలికి, ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది.
.......
" రా, రా .."
కుమార్ ను లోపలికి ఆహ్వానిస్తూ, తన మొహంలో చిరాకు,తొడల మధ్య ఉబ్బు కప్పిబుచ్చుకుంటూ పేలవంగా, నవ్వాడు.
" ఏంట్రా, మొహమంతా ఆ జిడ్డు....????? కొంపదీసి, అది మీ అమ్మ......." మర్మగర్భంగా నవ్వుతూ మెల్లిగా వినయ్ చెవిలో అన్నాడు.
" ఛ్ఛీ....నోర్ముయ్యిరా...."
" మీ అమ్మ ఏరి రా....? ఈ రోజు మీ అమ్మను సైట్ కొడదామని వచ్చాను. నీకు ఓకేగా....?"(కన్ను గీటాడు)
" ఓకే గానీ,అమ్మ వచ్చేలోపల నువ్వు వెల్లిపోవాలిరా...."
" అలా అయితే ఎలా సైట్ కొట్టేది....? అదంతా నాకు తెలీదు.ఎప్పటి నుంచో మీ అమ్మ మీద ఒక గిలి.ఏరీ...??? ఆ రూం లో ఉన్నారా....?" అంటూ సైగ చేశాడు.
చేసేదిలేక వినయ్ మౌనంగా తలూపాడు.
కుమార్, దగ్గరకు రమ్మనమని పిలిచాడు.
" ఏంటే.....?"
" మీ అమ్మ బెడ్ రూంలో ఉన్నారా....? బాత్రూమా....?"
" బాత్రూం..."
" మనం లోపలికి వెళదామా.....?"
" ఎందుకూ...."(గాబరాగా అడిగాడు వినయ్)
" నీ అందాలా అమ్మ,స్నానం చేస్తున్న మధుర శబ్ధాలు వింటూ జాడించుకోవచ్చు.కొంచం ఆలోచించి చూడు మీ అమ్మ ఆ నాలుగు గోడల మధ్య నగ్నంగా......"
" హేయ్, మెల్లిగా మాట్లాడు.తనకు వినబడుతుంది...."
" అలాగే.పద లోపలికి..."
వినయ్ చెయ్యి పట్టుకుని బెడ్ రూం లోకి లాక్కెళ్ళాడు.లోపల బాత్రూం తలుపు మీద, స్నానం తర్వాత వేసుకోడానికి,బ్రా,ప్యాంటీ ఒక టవల్, రవిక ఉన్నాయి.
" ఒరేయ్ మామా, ఎలాగైన మీ అమ్మ ప్యాంటీ తీసుకుని రారా, ఆ వాసన చూడాలని ఉంది."
" ఎలా మామా తీసేది.తను చూసిందంటే అంతే,కొంప కొల్లేరు అవుతుంది"
" పోనీ,బీరువాలో ఉంటాయిగా,ఒక్కటి తీసుకు రారా..."
" తను వచ్చేస్తాదేమో రా..."
కుమార్ గోల పడలేక సెల్ఫ్ లో మడతపెట్టిన పింక్ రంగు ప్యాంటి తెచ్చి ఇచ్చాడు.
కుమార్ వెంటనే దాన్ని విడదీసాడు.
" మామా, మీ అమ్మకు ఇంత పెద్ద గుద్దలా,...? మా అమ్మ కంటే పెద్దవి రా..."
వినయ్, అమ్మ బాత్రూం తలుపు వైపే చూస్తున్నాడు.చాలా కంగారుగా ఉంది.
" రా,రా నా బెడ్ రూం లోకి వెళదాం.."
" ఒక్క నిముషం...."
విడదీసిన ప్యాంటీని ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుని కుమార్ వాసన చూస్తున్నాడు.అది చూస్తున్న వినయ్ కు,తన స్నేహితుడు, అమ్మ మర్మాంగాన్ని వాసన చూస్తున్నట్టు అనిపించి,తన తొడల మధ్య ఇరుసు,తనకు తెలియకుండానే మళ్ళీ నిగుడుకుంది.
" ఎంత మంచి సువాసన రా......ఉతికిన ప్యాంటినే ఇంత మత్తు ఇస్తుంటే,రాత్రంతా వేసుకుని, అప్పుడే విడిచినది ఇంకెంత గుభాళిస్తుందో కదా...."
గబుక్కున కుమార్ తన షార్ట్స్ క్రిందకు లాగి నిగిడిన తన మడ్డను ,శోభన ప్యాంటీతో రుద్దుకుంటున్నాడు.
తనకంటే కొద్దిగా పొడుగ్గా ఉన్న వాడి సుల్ల మీద, తన అమ్మ మానాన్ని కప్పే పింక్ ప్యాంటి, వాడి దడ్డును ముద్దులు పెట్టుకోవడం చూస్తున్న వినయ్ కు కామ వికారం తలకెక్కింది.
" ఒరేయ్, అందులో కార్చకు...పద, బయటికి వెళదాం..."
" వినూ, నువ్వు మట్టుకు మా ఇంటికి వస్తే, మా అమ్మను ఉత్తబిత్తలగా చూపిస్తాను.ఇప్పుడు నన్ను ప్రశాంతగా మీ అమ్మ ప్యాంటీని దెంగనీ..."
వినయ బాత్రూం తలుపు వైపు చూశాడు.తలుపు మీద తువ్వాలు లేదు.వెంటనే అప్రమత్తమై,కుమార్ చెవిలో,
" స్నానం అయినట్టుంది.ఒళ్ళు తుడుచుకుంటున్నట్టుంది"
" అబ్బా....ఉండరా....."
కుమార్ కళ్ళు అరమోడ్పులవుతున్నాయి.చెయ్యి వేగం పెరిగింది.సడన్ గా తన మడ్డ మీదున్న ప్యాంటిని విదదీసి, శొభన మదనపువ్వు ఉండే చోటు, సుల్ల ముందు ఉంచుకుని ' పచక్.........పచక్' తన లేత వయస్సు సారాన్ని ఎగజిమ్మాడు.
వినయ్ లో కంగారు పెరుగుతోంది.షవర్ ఆగినట్టు శబ్ధం వినబడింది.కుమార్ చేతిలోని ప్యాంటి లాక్కుని అలాగే తడితోనే దాన్ని మడచి,అలమారులో ప్యాంటీ దొంతరలో అన్నిటి కంటే క్రింద పెట్టి,కుమార్ చెయ్యి పట్టుకుని బర బర తన గదిలోకి లాకెళ్ళాడు.
"ఏంట్రా నువ్వు చేసిన కార్యం....?"
" సారీ రా ...కంట్రోల్ చేసుకోలేక పోయాను"
" చేసిన నిర్వాకం చాలుగానీ, పద ..ఇక బయలుదేరు..."
"ఏమయ్యిందిరా,నీకు...? నేను వచ్చినప్పటి నుండి చూస్తున్నాను..నన్ను గెంటేయ్యడంలోనే ఉన్నావు...?"
మామా, అది ఓ పెద్ద కథ. నీ గురించి అపుడపుడూ చెబుతూ, మా అమ్మను ముగ్గులోకి దింపుతున్నాను....తర్వాత చెబుతా, ముందు నీవు పదా...."
" అవునా....? ఏం జరుగుతోందిరా....? సరే సరే, నే వెళతాను.మా ఇంటికిరా,మా అమ్మ అందాలు బట్టలు లేకుండా చూపిస్తాను"
కుమార్ వెళ్ళిపోయాడు.అమ్మ బెడ్ రూం గది తలుపు దగ్గరకు వేసి నా గదిలోకి దూరాను.
ఎందుకో కుమార్ ,.అమ్మ ప్యాంటీతో చేసిన చేష్టలకు తనకు తెలియకుండానే తన దడ్డు బాగా నిగుడుకుంది.అంటే తనలో ఇంకొక వికారానికి నాంది పలుకుతోందా....?
" ఎవరు వినూ బెల్ కొట్టింది.." లోపలినించి తల్లి గొంతు వినబడింది.
" ఎవరో,అడ్రస్ అడగడానికి,కొట్టారమ్మా....."
స్నానికి తన బెద్ రూం లోని బాత్రూం లోకి దూరి,స్నానంతో బాటు, తన వేడినీ దించుకున్నాడు.
అలా ఆ రోజు గడిచిపోయింది.
తరువాతి రోజు నుండి కాలేజి,ట్యూషన్ ఒకటే బిజీ......
మధ్య మధ్యలో చాటింగ్...చాలా కాలం క్రిందట చాట్ చేసిన వ్యక్తి ఆన్ లైన్ లో కనబడ్డంతో, వినయ్
" హలో......"
" హలో సార్....బాగున్నారా....?"
" గుర్తు లేరు మీరు, రిఫ్రెష్ మీ" జవాబు.
" అదే సార్...నా వయస్సు--- మా అమ్మ పేరు శోభన....అమ్మ తో అది ఇష్టమని చెప్పాను కదా!!!!"
" టూ మినిట్స్......హిస్తరీ చూడని...."
"....."
" ఓకే....వినయ్. మీ అమ్మ, శోభన....5 . 6 కేజీల పిఱ్ఱలు.....జ్ఞాపకం వచ్చావు"
" థాంక్స్ సార్"
"చెప్పు వినయ్, ఎలా ఉన్నారు మీ అమ్మ....? ఎక్కడి దాకా వచ్చింది నీ ప్రయత్నం....?"
జరిగిందంతా పూర్తిగా కాక పోయినా, ముఖ్యమైన ఘట్టాలు కొన్ని వివరంగా చెప్పాడు వినయ్.
"............."
" సార్ ఉన్నారా....?"
"........."
" సారీ, వినయ.నీ మాటలు వింటుంటే నాది నిగుడుకుంటోంది....అందుకే కొంచం ఫ్రీగా ఉందామని,టవల్ చుట్టుకున్నాను..ఇంతకీ మీ అమ్మా బ్రా సైజు చూసావా...?
"మ్మ్...."
" ఎంత....?"
" 36...."
" వావ్...."
" ప్యాంటీ...."
" ప్యాంటీ మీద సైజు లేదు కాని ఎలాస్టిక్ చిన్నది, బట్ క్రింద భాగం పెద్దది..."
" అంటే పిఱ్ఱలు పెద్దవి నడుము సన్నగా ఉంటుందన్న మాట..."
" మ్మ్..."
" బాత్రూం సీను చెప్పావు కదా, మరి మీ అమ్మది చూశావా....?"
" ఏంటీ.....?"
"అహ్హా హ్హా హ్హా......అదే ఆమె తొడల మధ్య ఉండేది....."
" లేదు..ఇంకా...అదే చూడాలని ఆబగా ఉంది..."
" ఉం....."
" ఓకే, తర్వాత ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి......?"
" తెలివిగా ఇంత దూరం మీ అమ్మను తీసుకు వచ్చాక నేను చెప్పేదేమి ఉంది....  "?
" మీరు అనుభవజ్ఞులు....అందుకే...."
" ఈ విషయంలో ఎవరి అనుభవాలు వారికి ఉంటాయి....ఒక విషయం నాకు అర్థమయ్యిందేమంటే...."
" ఏంటి సార్...."
" మీ అమ్మ సనాతన భావాలు ఉన్నది.ఆమె పెరిగిన వాతావరణం అలాంటిది అయి ఉండవచ్చు....."
" వినయ్....ఒక్క విషయం చెప్పు...."
" మీ అమ్మతో క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు, నీది లేచిందా.....?"
" బాగా......"
" మ్మ్....అది మీ అమ్మ చూసిందా....?"
" తెలీదు సార్.....నేను గమనించలేదు...."
" సరే నువ్వు మీ అమ్మను కౌగలించున్నప్పుడు, నీది ఆమె దానికి తగిలిందా....?"
" ఎస్ సార్..."
" కావాలనే కొద్దిగా ముందుకు నొక్కాను...."
" అప్పుడు మీ అమ్మ రియాక్షన్ ఏంటీ.....?"
" చూడలేదు సార్..."
" చూడు వినయ్,ఇలాంటివి నీవు గమనిస్తూ ఉండాలి.ఒకరిని ఉద్రేక పరుస్తున్నప్పుడు, మన అనుభూతుల్లో తేలిపోకుండా, వారిని నిశిదంగా పరిశీలిస్తుండాలి.వారి హావభావాలు చూస్తూ ముందడుగు వెయ్యాలి...అది చాలా ముఖ్యం"
" అందుకే గురుజీ మీ చాట్ అవసరమనిపిస్తుంది..."
" మ్మ్..నువ్వు వయస్సులో చాలా చిన్న వాడివైనా,చాలా ఓపిగా నీ ప్రతిభ చూపించావు....మీ అమ్మ అందగత్తే అయినా, కొద్దికాలంగా సంసార సుఖము లేకపోయినా, చంచలత్వము లేని ఆడది అని తెలిసిపోతుంది.."
" అవును సార్...."
" ఇలాంటి వారితో గ్రంధం చాలా నాజూకుగా సాగించాలి.పిట్ట పడిందో ఇక రోజూ పండగే   .."
" అవునూ, ఇంతకీ మీ అమ్మది ఉత్తినే చూడాలని ఉందా, లేక ఏదో చెయ్యాలని ఉందా.....?"
" ఏది...?"
" అదే మీ అమ్మ పూకు.."
ఆ వ్యక్తి వాడిన బూతు పదానికి, వినయ్ తొడల మధ్య అలజడి ఇంకా పెరిగింది.
" చూస్తే చాలు సార్...."
" ఆ బ్రహ్మాండాన్ని చూస్తే తట్టుకోగలవా...?  ..ఆమె గురుంచి నువ్వు చెబుతుంటే వయస్సులో నీకంటే చాలా పెద్దవాడిని, నాకే ఏదో అయిపోతూ, నాది ఇనపరాడ్ లా తయారయ్యింది.."
" నా పరిస్థితీ ఇక్కడ అలాగే ఉంది సార్"
" వినయ్, మీ అమ్మ నీకు మౌత్ కిస్ ఇస్తోందంటే, తను ఆయుక్తమవుతున్నట్టే,కానీ తన సాంప్రదాయాల వల్ల,ఏదీ నిర్ణయించుకోలేక సతమతమవుతోంది.ఇక్కడే నువ్వు తొందరపడకూడదు.నీతో గడుపుతున్న కొద్ది సమయం అమెలో రుచిమరిగిన కొరికలు బుసకొడుతాయి, కానీ నువ్వు లేనప్పుడు తనలో అంతర్మధనం ఆరంభమయ్యి,మళ్ళీ మొదటికే వస్తూ బెట్టు చేస్తుండవచ్చు..జాగ్రత్తగా హాండిల్ చేస్తే,నీ జన్మస్థానము దొరుకుతుంది.ఆల్ ది బెస్ట్.మళ్ళీ కలుస్తాను.బాత్రూముకు వెళ్ళాలి"
" థాంక్యూ సార్...బై "
ఇలా కొన్ని రోజులు కాలేజీ,ట్యూషన్ దొరికిన కొద్దిపాట్ సమయంలో చాట్ తొ గడిచిపోయింది.అమ్మతో సరసానికి సమయం దొరికినా,ఆ కొద్దిపాటి సమయంలో ఏమీ చెయ్యలేమని ,వినయ్ కంగారు పడకుండా బుర్రకు పదునుపెడుతున్నాడు.

ఇలా కొన్ని రోజులు కాలేజీ,ట్యూషన్ దొరికిన కొద్దిపాట్ సమయంలో చాట్ తొ గడిచిపోయింది.అమ్మతో సరసానికి సమయం దొరికినా,ఆ కొద్దిపాటి సమయంలో ఏమీ చెయ్యలేమని ,వినయ్ కంగారు పడకుండా బుర్రకు పదునుపెడుతున్నాడు.
మరుసటి రోజు, కాలేజిలో ఎవరో చని పోయారని సెలవు ప్రకటించడంతో వినయ్ ఇంటికి వచ్చాడు.తలుపు తట్టనవసరం లేకుండా,వీది తలుపు దగ్గరకు వేసి ఉంది.లోపలికి వచ్చి చెప్పులు మూల విడిచి, అమ్మ కోసం చూశాడు.శోభన స్నానం చేసి నిమ్మరంగు చీరలో కడిగిన ముత్యంలా కిచన్ లో వంట చేస్తోంది.

చీర కొద్దిగా పలచగా ఉంది.వెనుక వైపు నుంచి కనబడుతున్న అమ్మ అందాలను చూస్తూ,తన ప్యాంట్ జిప్ మీద చెయ్యి వేసి రుద్దుకున్నాడు.రవిక క్రిందంచు,చీర పై అంచు మధ్యన నడుము మడతలు పియోనా మీటల్లా ,వెనుక పిర్రలు పుచ్చకాయల్లా, ఆ పుచ్చకాయలను బంధిస్తున్న ప్యాంటి అవుట్ లైన్ ,పలుచటి చీర గుండా కనబడుతూ,వినయ్ మనస్సులో గుబులు పెంచాయి.కిచన్ లో చడి వినబడి వెనక్కు తిరిగింది శోభన.ఆశ్చర్యంగా వినయ్ ను చూస్తూ,
" ఏరా కన్నా, అప్పుడే వచ్చేశావు....? ఒంట్లో బాగోలేదా.....?"
" మ్మ్.....కొద్దిగా వికారంగా ఉంది"(అబద్ధమాడాడు)
" అయ్యో...అవునా...? దొడ్లో తులసాకులు కోసుకుని వాసన చూడు అదే తగ్గిపోతుంది."
" తులసాకా....? అంత దూరమెందుకూ...? ఇక్కడే, నా కళ్ళ ఎదుటే ఇంత పెద్ద తులసి మొక్క ఉంటే....?....."
కొడుకు మాటకు, శోభన మురిసిపోయింది.కానీ తన మొహంలో భావాలు వినయ్ కు కనబడనీయలేదు.
https://pzy.be/i/4/Venshangupol%2B_3__001.jpg
“ అమ్మా నీకొకటి తెలుసా….?”
“ ఏంటీ….”
“ దొడ్లో తులసి మొక్కకు ఒకటే వాసన…కానీ మా ఇంట్లో ఈ తులసి మొక్కకు, ఒకొక్క చోట, ఒకొక్క సువాసన “
ఏదో పిల్లతెర తనను చల్లగా తాకినట్టైయింది.ఇంతవరకూ తనతో ఇలాంటి మాటలు ఎవరూ అనలేదు.భర్తతో సహా…
అర్థం కానట్టు చూసింది….కాదు ,కాదు…నటించింది.
“ నిజమేనమ్మా…అది నాకు ఈ మధ్యే తెలిసింది”
ఫదిరోజులు ముందు జరిగిన సంఘటన గుర్తుకు రాగానే, శోభన బాహుమూలల్లో వెచ్చటి ఆవిర్లు పుట్టాయి.తనను తాను నిగ్రహించుకుంటూ,
“చాల్లే.....పెద్దమాటలు…………... స్నానానకి వెళ్ళు.., నీకు ఇష్టమైన బిర్యాని చేస్తాను”
" అమ్మా...ఈ చీరలో చాలా బాగున్నావు.నిన్ను పెట్టి ఓ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ తీస్తే,తల్లులు ఇంత అందంగా ఉంటారా అని అందరూ, అవక్కాయవుతారు"
"ఆవకాయలేదు, దోసకాయ లేదు గాని ముందు నువ్వెళ్ళి స్నానం చేసిరా..."
" ఆవకాయ గురించి తెలీదు కాని, దోసకాయలు మాత్రం నిజంగానే ఉన్నాయి"
" దోసకాయలా....? ఎక్కడ...? (కిచన్ కలయజూసింది.)
" ఇక్కడే, నీ మెడ క్రింద....పెద్దగా, లావుగా...."(గుంభనంగా నవ్వాడు)
" రాను రాను నీకు బాగా కొవ్వెక్కింది.."
" నీకంటేనా....? నీ ఒంట్లోనే, ఎక్కడేక్కడ ఎంతెంత కొవ్వు ఉండాలో, అంతంత అక్కడక్కడ ఉంది....నువ్వే ఓమారు చూసుకో,నీకే తెలుస్తుంది"
" అక్కర్లేదులే, నా కంటే బలసిన వాళ్ళు ఉన్నారు..నీకు తెలియదులే, నువ్వు చిన్న పిల్లాడివి."
వినయ్ చేసే కొంటె పనులు, మాట్లాడే చిలిపి మాటలు,అన్ని చిన్నపిల్లడి చేష్టలుగా తాను తీసుకుంటున్నట్టు,వాడు అనుకోవాలని,శోభన కావాలనే చిన్న పిల్లాడు అని అంది.
" హమ్మయ్యా, చిన్న పిల్లాడినని ఒప్పుకున్నందుకు థాంక్స్....అది సరే, ఈ రోజూ చీర జార్చి కట్టావేందుకు...? నీ బొడ్డు కనబడుతోంది "
" అయ్యో.....అవునే నిజమే...నా మతిమండ.....చీర జారిపోయింది"( వెంటనే చీరను పైకి లాక్కుంది)
" అరే..అదేంటమ్మా....వెండి పట్టీలా.....?? నడుముకు...."
" అది పట్టీ కాదు,వెండి మొలత్రాడు.పెళ్ళైన కొత్తలో మీ నాన్నగారు ముచ్చటపడి చేయించారు.."
" ఓహ్, మొలత్రాడా....?"
కుచ్చిళ్ళ పైకి కనబడుతున్న మొలత్రాడుని వినయ్ చేత్తో పట్టుకుని.
" ఏంటమ్మా....ఇంత టైట్ గా ఉంది "
ఎద్దు ముక్కుత్రాడు పట్టుకుని లాగినట్టు,తన తల్లి వెండి మొలత్రాడు పట్టుకుని ముందుకు లాగాడు...
ఆ ఊపుకు రవికలోని పొంగులు వినయ్ కు మెత్తగా తగిలాయి.శోభన,తనను తాను తమాయించుకుని,
" కొద్దిగా ఒళ్ళు చేశాను కదా, అందుకే కాస్త బిగుతుగా ఉంది..."
అంటూ గాస్ బండ వైపు తిరిగింది.
వినయ్ తన తల్లి వక్షాన్ని, పిరుదులను అలాగే చూస్తుండిపోయాడు.

" ఏంట్రా....? అలా చూస్తున్నావ్..."
" ఐ లవ్ యూ అమ్మా...."
" ఏమయ్యింది,ఇంతలో అబ్బాయిగార్కి....?"
వినయ్ ఒక అడుగు ముందుకేసి తల్లి మొహాన్ని రెండుచేతుల్లోకి తీసుకుని, నుదురు దగ్గర నుంచి,గడ్డం దాకా ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు.ముద్దులుపెడుతున్నపుడు,తన తల్లి అప్పుడే స్నానం చేసినట్టి సబ్బు సువాసన గుభాళించింది.
" వెళ్ళి స్నానం చేసిరా కన్నా, అప్పటికి బిర్యాని రెడీ అవుతుంది"
" అవును, బిర్యాని అన్నావుగా,నా ముద్దుల అమ్మ.."
అదే అదనుగా తన ఓ చేయి,తల్లి ఎత్తైన వక్షం మీద పెట్టి,హారన్ నొక్కినట్టు నొక్కి వదిలాడు.అనుకోని ఈ ప్రవర్తనకు నివ్వెరపోయిన శోభన,వినయ్ చేతిని విసిరికొట్టింది.
" ఇదేంటి కొత్తగా......అమ్మ పాచీ మీద చెయ్యి వేసి......"(మాట పూర్తి చేయలేకపొఈయింది)
" ఏం..పట్టుకోకూడదా...? అవి నావి.నాకు పాలివ్వడానికేగా, ఇంత పెద్దగా పెంచావు...?"
" పిచ్చి సన్నాసి, అదంతా నువ్వు పసివాడిగా ఉన్నప్పుడు....ఇప్పుడు కాదు..."
" ఇప్పుడు నాకు కాకపోతే, మరి ఎవరికీ"(అమాయకంగా మొహం పెట్టాడు)
" మీ నాన్నకు..నువ్వు ఇంకా పెద్దవాడివి అయితే నీ ఆవిడ ఇస్తుంది" చిలిపిగా నవ్వింది.
" దానికి చాలా సమయముంది.అంతవరకూ, ఒకటి నాకు,ఒకటి నాన్నకు...ఎలా ఉంది...ఐడియా...?"
" మ్మూ ...ఆయనను కనుక్కుంటాను" వెక్కిరింపుగా అంది.
" అమ్మా....నువ్వు ఎంత బాగుంటావో తెలుసా....? ఆ రంగు, ఆ దేహము, వెనక ఆ ఎత్తులు, ముందు ఈ ఎత్తులూ....చక్కగా ఉంటాయి.మొత్తానికి నువ్వు సూపర్ ఫిగర్ "
వినయ్ కావాలని మాటల్లో పురోగమిస్తున్నాడు.
" ఆపు నీ సన్నాయి...." అంటున్నంతలో,
వినయ్,తల్లి వెనకాల మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నాడు.అర్థం కాని శోభన,
" మళ్ళీ ఏమయిందిరా, నీకు....? నీతో వేగలేకపోతున్నాను"
వినయ్, తన మొహాన్ని తల్లి ఎత్తైన నితంబాల మీద ఆనించాడు.
" దూదిలా ఎంత మెత్తగా ఉన్నాయో .... ఒక ముద్దు పెట్టుకోనా..."
శోభన జవాబు కోసం ఎదురు చూడకుండా,కొవ్వు కొండల మీద ముద్దుపెట్టాడు.
" వినూ, అక్కడ అలా ముద్దుపెట్టకూడదు......అమ్మని అనే విషయం నీవు మరచిపోతున్నావు....తప్పు"
" అదంతా,నాకు తెలీదు.నాకు నచ్చింది అంతే....."
" తప్పన్నానా...?"( గొంతు కొంచం హెచ్చించింది)
అవేమీ పట్టించుకోకుండా, వినయ్ తల్లి చీర అంచు,లంగాతో సహా,పట్టుకుని పైకి లేపాడు.ఈ హఠాత్పరిణామానికి ఉలిక్కిపడిన శోభన చీర మోకాలు పై దాకా వెళ్ళకుండా చేత్తో పట్టుకుని అక్కడే ఆపేసింది.
" ప్లీజ్ బంగారం....ఒక్కసారి చూడనీ,నా బుజ్జి అమ్మవు కదా...."
" చిరాకు తెప్పించకు.....ముందు లెగు..."
నిరాశతో వినయ్ నిలబడి.
నీ ముద్దుల కొడుకును, వాటిని,ఆ మాత్రం నేను చూడడానికి అర్హత లేదా...? రోడ్డు మీద వెళ్ళే ప్రతీ వెధవ,వాటిని చూసి కామెంటు చేస్తుంటే,అసలు అవి ఎలా ఉంటాయోనని చూసే కోరిక నాలో కలగదా....?వీధిలో నువ్వు వెళుతుంటే నీ పిఱ్ఱలు, పాచీ ,ఊగిసలు చూసి వాళ్ళే పిచ్చెక్కిపోతుంటే,ఇంట్లో ఉంటూ, ఎప్పుడూ నిన్ను చూసే వాడికి ఎంత ఆశగా ఉంటుందో అర్థం చేసుకో...? ప్లీజ్ మా..."
" నన్నేమి చేయమంటావురా....ఇలా ఏదో ఒకటి,చెబుతూ నన్ను మాటు వేస్తున్నావు"
"అలాంటిదేమీ లేదమ్మా....ఒక్కసారి, ఒకే ఒక్కసారి,నిన్ను బిత్తలగా చూడాలని ఉందమ్మ.ఒక్కసారి చూసేస్తె, ఇక అస్తమాను అలాంటి ఆలోచనలు రావు.నీ జోలికి రాను.ఇలా కనిపించీ కనబడక ఉంటేనే చూడాలనే తహతహ పెరుగుతుంది."
" అమ్మను ఎందుకలా చూడాలనిపిస్తోంది....?"
" చెబితే ఏమీ అనుకోవుగా..."
" మ్ ....."
" నాకు తళుకుబెళుకులున్న ఆడదాన్ని నగ్నంగా చూడాలని ఎప్పటి నుంచో ఒక ఇది."
వినయ్ మాటలల్లో ఎంతో అభివృధ్ధిని సాధించాడు.
" ఈ వయస్సులో, నాలో ఏముంటాయి....."
" నీకు వయస్సు పెరిగినా,తరగనివేమేమి ఉన్నాయో,……………ఎవ్వరికీ లేని అందాలు ఎక్కడెక్కద ఉన్నాయో…….. నాకు తెలుసు....ముఖ్యంగా చిన్నప్పుడు,నాకు పాలిచ్చిన ఆ పాచీలు చూడాలని చాలా ఆశగా ఉంది"
శోభన ఖంగుతింది.నోటమాట పెగలలేదు.ఇప్పటి దాకా జరిగింది ఒక తంతు అయితే...ఇప్పటి నుండి జరగబోయేది........?
తల విదిలించింది.
" నాకు తల తిరుగుతోంది.నువ్వెళ్ళి స్నానం చేసిరా, ఆలోచించనీ....."
" ఇది చాలమ్మా.....బాగా అలోచించు....చిన్నప్పుడు,వాటిని పట్టుకుని,ఆడుకుంటూ,అల్లరిగా పాలు త్రాగిన నీ కొడుకే కదా, చూడాలంటున్నాడు.గజిబిజిగా కాకుండా,ప్రశాంతంగా అలోచించు..నా మాటల్లో న్యాయముందని నీకే అనిపిస్తుంది."
వినయ్ కు అర్థమయ్యింది.హిమగిరి బీటలు వేస్తోందని.సన్నగా విజిల్ ఊదుకుంటూ,బాత్రూంలోకి దూరాడు.
బాత్రూం లో ,అమ్మతో జరిగిన సంభాషణ పునరావృతం చేసుకుంటూ,తొడల మధ్య చూసుకున్నాడు,పచ్చటి నరాలతో ఉబ్బి, చిలగడ దుంపలా ఎగిసెగిసి పడుతోంది మడ్డ.చివరి తొక్కంతా తైలము రాసినట్టు పిసపిసలాడుతోంది.జాడించుకుని కార్చేసుకుంటే, మళ్ళీ మూడ్ లోకి రావడానికి కొద్దిగా సమయం పట్టవచ్చు అనే ఉధ్ధేశ్యంతో, తనను తాను నిభాళించుకుని స్నానం ముగించి,వార్డ్ రోబ్ లో నుండి,తండ్రి లుంగి కట్టుకుని,బనీను వేసుకుని,మళ్ళీ కిచన్ లోకి వెళ్ళాడు.