అమ్మా-నీ పొదుగు 14

శోభనంగదిలో ఉదయాన్నే పెళ్ళికూతురి తల్లికి ,మంచం మీద తెల్లటి దుప్పటి పై రక్తపు మరకలు కనబడితే ఎంత ఆనందిస్తుందో,కొడుకు తడిసిన లుంగిని చూసి అంతకంటే వెయ్యి రెట్ట్లు శొభన మనస్సులో మతాబులు వెలిగాయి.కొడుకు కౌమార దశ దాటినట్టు అర్థం చేసుకుని గుంభనంగా నవ్వుకుంది.
తుమ్మెద పూవును గ్రోలడం ప్రకృతి.
మరి,ఇక్కడ పూవే తుమ్మెదను గ్రోలిందేమో.......????
ఇది వికృతా....

మధ్యాహ్నం 1.30
" వినూ, రామ్మా,భోజనం తిందువుగాని....."
హాలులో నుంచి వచ్చి వినయ్ అలాగే సొమ్మసిల్లి మంచం మీద పడుకుని మగతలోకి జారుకున్నాడు.
" అన్నం తినకుండా ఏంట్రా ఆ నిద్రా....?"
స్కలించిన తర్వాత మొగవాడు తారువాత చేసే పని అదే అని తెలిసి కూడా శోభన అడిగింది.
" వస్తున్నానమ్మా...."
తల్లి మిఖం లోకి చూదడానికి సిగ్గేసి డైనింగ రూం లోకి వచ్చి కూర్చున్నాడు.శోభన డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఒకొక్కటి పెడుతోంది.చీర కాళ్ళకు అడ్డుపడకుండా కుచ్చిళ్ళతో సహా కొద్దిగా పైకెత్తి దోపుకుంది.తను కిచెన్ లోకి వెళుతున్నప్పుడల్లా, వెనుక పిఱ్ఱల మీది కొద్దిపాటి కండ ,రోకలి బండలా కనబడుతోంది.ఆ కండకు కొద్దిగా అటుగా నడుము మడతలు, ఆ మడతల మీద కొన్ని స్వేదపు చుక్కలు ముత్యాల్లా మిలమిలలాడుతున్నాయి.కొడుకుకు బిర్యాని వడ్డించి,
" ఎలా ఉందిరా, బిర్యాని..."
" హం......సూపర్...."( నిద్ర మత్తు వదిలి, మళ్ళీ అమ్మను ఎలా ముగ్గులోకి దింపాలా అని అలోచనలోపడ్డాడు.)
" నువ్వూ,వడ్డించుకోమా...."
" పెద్దవాడివయ్యావయ్యా వినూ..........అమ్మ ఒడిలో పడుకుని ......"
" అమ్మా, అలా ఎందుకయ్యిందో.....?? ఏదో మొదటిసారి, అలా అయ్యింది....ఇంతకు మునుపు ఎప్పుడలా అవ్వలేదు....."( సందర్భాని తనకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటూ,బొంకాడు)
అంటే,అది, తన కొడుకుకు,…………….తన కడుపున బుట్టిన తన కన్నకొడుకుకు, తన చర్యలకు, యవ్వనదశలో మొట్టమొదటిసారిగా,కురిసిన, తొలితొలకరా......?????
ఎందుకనో శోభనలోని ముగ్ధ మనస్సు ,గర్వంగా పరవళ్ళు త్రొక్కింది.
" ఏమయ్యింది....."
ఏమీ తెలియనట్టు చిన్నపిల్లలా అడిగింది.
" ఏదో స్పీడుగా కారింది...పాస్ మాత్రం కాదు"(తను అనుకున్నట్టుగానే సంభాషణ మళ్ళీ కామచట్రంలోకి వస్తున్నందుకు సంతోషిస్తూ)
" మరి....." తానూ తింటూ కొడుకుతో మాటల దోబూచులాడుతోంది శోభనలోని ప్రౌడ.
" అది...అది.....జిగురుగా...."( నసిగాడు)
" ఇంతవరకు ఎప్పుడూ అలా అవ్వలేదా....?"
మళ్ళీ శోభనలోని అబల, తన కొడుకు తొలకరి తన చేతుల మీదుగానే అయ్యిందని రూడీ చేసుకొడానికి అడిగింది.
" లేదమ్మా, కానీ అది కారినప్పుడు ఒల్లంటా దూదిపింజలా తేలిపోయింది"
ఈ మాట అంటున్నపుడు తొడల మధ్య చిన్న వినయ్ మళ్ళీ ప్రాణం పోసుకుంటున్నాడు.
ఈ మాటకు ఎందుకనో శోభన హఠాత్తుగా సిగ్గుపడింది. ఆ సమయంలో అలాంటి రసాయనిక చర్య తనలోనూ కలిగిందిగా మరి.........
" అమ్మా............,ఒక డౌటు.......?"
" ఏంటీ, " తింటూ అడిగింది.
" తీరా,అడిగాక,ఇలా అడిగానని నువ్వు ఫీల్ అవ్వకూడడు..."
" ఇప్పటి దాకా, ఏవో పనికివచ్చే ప్రశ్నలు వేసినట్టు" నవ్వింది.
" అదే...అది....., సెక్స్ గురించి......" (ఇంకొక అస్త్రం వేశాడు)
మెల్లి మెల్లిగా తమ మధ్య తెర తొలిగిపోతోంది.
సహనము ఉండాలేగాని,సాధించంది ఏమీ లేనట్టు,వినయ్ తన అమ్మలోని ఆడదాన్ని నిద్రలేపడంలో పూర్తిగా సఫలీకృతమయ్యాడు.
" దాని గురించి మాటాడడానికేముందిరా....." శోభనకు పొలమారింది.
వినయ్ తల్లికి మంచినీళ్ళు అందిస్తూ,
" ఆడదానికి గజ్జల దగ్గర తొడ భాగంలో నల్లగా ఉంటే సెక్స్ ఎక్కువ మందితో చేసినట్టా......?"
" అని ఎవరన్నారు....." హీనంగా అడిగింది.
" ఇంకెవరు.....?? కుమార్ గాడే, వాడు వాళ్ళ అమ్మది అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాడట.ఆమెది అక్కడ నల్లగా ఉంటుందట.వాడు చెప్పింది నిజమేనామా.....??"
" ఏమో.....!!! అయ్యుండొచ్చు..."
" అంటే, ఆ రోజు బోద్దింక అనగానే, నువ్వు నీ నైటీ పైకెత్తావు కదా, అప్పుడు నీ, లోతొడలు చూసాను.నీకూ అక్కడ కొద్దిగా నల్లగా ఉంది.ఎందుకనమ్మా....???"
" దొంగ రాస్కెల్,అమ్మను గురించి ఏమనుకుంటున్నావు..."
" నీ గురించి నాకు బాగా తెలుసమ్మా...నువ్వు నాన్నతో తప్ప ఇంకెవరితో మాట్లాడవని.జస్ట్ డౌట్ అంతే...."
" అమ్మ తొడలు లావు రా, నడుస్తున్నప్పుడు ఒకదానికొకటి రాసుకుంటాయి.ఆ రాపిడికి కొద్దిగా కమిలి ఉంటాయి"
" నీ డిక్కీ కూడా,నడుస్తున్నప్పుడు ఒకదానికొకటి ఒరసుకుంటాయి, మరి అక్కడ కూడా నల్లగా ఉంటుందా.....??"
" ఏమో నాకేమి తెలుసు...? అవి వెనకుంటాయిగా, నేనెలా చూస్తాను....?"
' అయితే నేను చూసి చెప్పనా....?"
" ముందు నువ్వు నోరుమూసుకుని భోజనం చెయ్...., నా డిక్కీ గురించి తర్వాత పరిశోధించొచ్చు.."
" అమ్మా, డిక్కీ అని అనొద్దు.గుద్ద,ముడ్డి,పిఱ్ఱలు అని అను.అప్పుడే బాగుంటుంది"
" ఛ్ఛీ,…….వెదవ బూతుమాటలూ,నువ్వూ.తిను"
" ప్లీజ్ మా, నువ్వు అలా,అంటేనే, నేను అన్నం తింటాను"
తింటున్న కంచాన్ని కొద్దిగా ముందుకు త్రోశాడు.
" నీ కోసం ఎంతో ప్రేమగా వండిన బిర్యానిని తోసేస్తావా....? నీలాంటి వాడిని హాస్టలో పడేయాలి,అప్పుడే బుధ్ధి వస్తుంది.ఏమనాలో చెప్పి చావు..."
" అద్ఫే, నీ వెనకాల ఏముంది....?"
" నా వెనకాల ఏముందో నీకు తెలీదా.....?"
" చెప్పమ్మా...ప్లీజ్"
" నా........నా.. గుద్ద "
పచ్చిగా ఎప్పుడూ మాట్లాడని శోభన ,మొట్టమదటి సారిగా ఇలా మాట్లాడ్డంతో సిగ్గుతో చితికిపోయింది.
వినయ్ నవ్వుతూ, కంచాన్ని దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.
" బయటి వాళ్ళకంటే మరీ ఘోరంగా చూస్తుంటావు, అసలు అక్కడ ఏముందో.....?"
" అక్కడే కాదమ్మ, నీ నిండైన పాచీలు చూడ్డం కూడా నాకు ఇష్తమే..."
" ఆహా...అయ్యగారి ధోరిణీ ఇలాగే వెళితే ఏదో ఓ రోజు బలత్కారానికి కూడా సిధ్ధమేనేమో...."
" ఆహా, ఏమి భాగ్యం.వినడానికే ఎంత సొంపుగా ఉందో..."( నాటక ఫక్కిలో అన్నాడు)
" వినూ, అలాంటి నీచమైన అలోచనలు రాకూడదు నాన్న.ఏదో చూశామా, అంతే.అక్కడతో వదిలేయాలి"
" ఛా,....మాటవరసకు అన్నాను.నాకు నిన్ను అలాగే చూస్తుంటే చాలు"
" మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్....."
" చూడ్డం వరకైతే ఓకే,అన్నావుగా...అయితే ఎలాగైనా చూడొచ్చా....???"
" ఇంకా ఎలా చూడాలనిపిస్తోందో..!!"(గొంతులో కొద్దిగా కవ్వింపు)
" నువ్వు ఇప్పటికీ చిన్నపిల్లలా ఉంటావు కాబట్టి....."
" కాబట్టి....?"
" స్కూల్ పిల్లలా,చొక్కా,……..స్కర్ట్.."
" అవన్నీ కుదరవు.చీర మాత్రమే..."
" ప్లీజ్....ప్లీజ్ రా, నా బంగారం కదూ!!"
" మన దగ్గర ఎక్కడుంది స్కూల్ డ్రెస్సు......?"
" నా చొక్క వేసుకో, నీది ఏదైన కురచటి లంగా కట్టుకో.....అంతే."
" ఛ్ఛీ...పోరా....వినడానికే సిగ్గేస్తోంది...సరే చూద్దంలే......ముందు తిను"
" థాంక్స్ నా చిట్టీ...."
" అమ్మ నీకు చిట్టీనా...."
" అవునే,బిగుతు గుద్దదానా...."
" పోరా,మదమెక్కిన ఆంబోతు...."
తింటున్న వినయ్ హఠాత్తుగాలేచి,తల్లి ఎంగిళి పెదవులను అందుకుని,శోభన నములుతున్న చికెన్ ముక్కను,పెదవులతోనే,తన నోట్లోకి లాక్కున్నాడు.
" నీ ఎంగిళితో నానిన చికెన్ ముక్క చాలా టేస్టీగా ఉందమ్మా...."
చెత్తో ఒక ముద్ద బిర్యాని తీసి తల్లి నోటికి అందించాడు.
తాను నొట్లోపెట్టిన ముద్దను మెత్తగా నమిలి మింగేలోపల, మళ్ళీ అమ్మ పెదవులను కవ్విపుచ్చుకుని, నాలికలోపలికి విడిచి,నమిలిన ముద్దను అమృతంలా జుర్రుకున్నాడు.
శోభనకు ఇదంతా, క్రొత్తగా, వింతగా ఉంది.పెళ్ళైన ఇన్నేళ్ళ జీవితంలో ఎప్పుడు ఇలాంటివి కని ఎరగలేదు.కంగారు కంగారుగా,ఇద్దరి బిడ్డల తల్లిని మాత్రం చెసేశాడు తన భర్త. శారీరక సుఖంలో కంటే,ఇలాంటి చిన్ని చిన్ని చిలిపి పనుల్లో కలిగే అనుభూతి ఇంత గొప్పగా ఉంటుందనీ, అవి ఆడదాన్ని అంగాలను తమ ప్రమేయం లేకుందానే ఆయుక్తం చేస్తాయని,కొడుకు వడ్డిస్తున్న కామ వంటకాల్లో తెలుస్తోంది.
" అంతా నువ్వే తినేస్తుంటే, నేనెలా తినేది" మురిపెంగా కోప్పడింది.
" సరే,సరే.....తిను.తిని పొదుగును బాగా పెంచు"
కన్ను గీటి, తన గదిలోకి వెళ్ళి,ఒక చొక్కను తెచ్చి,
" అమ్మా, భోజనం అయిన తర్వాత, ఇదివేసుకుని రా....."
" తప్పుతుందా....? వేసుకుంటానులే....."
వినయ్ టి.వి చూస్తూ కూర్చున్నాడు.
శోభన బోజనం ముగించి,వినయ్ చేతిలోని చొక్కాను తీసుకుని తన గదిలోకి వెళ్ళబోయింది.
" హేయ్, ఇక్కడే మార్చుకోరా,....."
శోభనకు తన కొడుకు ఇలా,' వే ' 'రా ' అని క్రొత్తగా పిలవడం, చాలా బాగా నచ్చింది.
" ఇక్కడ కుదరదు.....నోరుమూసుకో, "
తన గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకుని, శోభన బట్టలన్ని విప్పేసింది.చాలా కాలం తర్వాత, తన అంగాలలో క్రొత్త అందాలు విరబూస్తున్నాయి.గత కొద్దికాలంగా స్పందనలు ఎక్కువయ్యాయి,తొడల మధ్య స్రావం రెమ్మలను తడపడం తనకు తెలుస్తూనే ఉంది.మదన వాసన తన ఆడగుఱి నుండి గుభాళిస్తోంది.దాని ప్రత్యర్ధి కోసం ఉవ్విళ్ళురుతోంది.
బయట హాలులో తన తల్లి ఎపుడెపుడు తలుపుతెరుస్తుందా నని ఎదురుచూస్తున్నాడు వినయ్.
గదిలో చొక్క వేసుకుని చూసింది.చొక్క తన ఎదను కొద్దిగా కప్పిందే,కాని బిగుతుల ,బిరుసుల వల్ల బొత్తాలు పట్టడం లేదు.ఇక ఇది కష్టమని, శోభన ముందు బ్రా వేసుకుని, తన భర్త చొక్కా తీసి వేసుకుంది.ఇది కూడా చాలా బిగుతుగా అనిపించినప్పటికీ,ఏదో కొంచం పర్వాలేదని పించింది.ఎప్పుడో ఏదో టూర్ లో తన భర్త కొన్న చిన్ని స్కర్ట్ గుర్తుకు వచ్చి, అది తీసి వేసుకుంది.అది,మరీ తొడల పైకి ఉంది.ఒంగితే తాను వేసుకున్న పింక్ ప్యాంటి కనబడేలా ఉంది.మరీ ఎబ్బెట్టుగా ఉండడంతో దాని మీదే తన లంగా వేసుకుంది.రెండు జడలు వేసుకుని,బెడ్రూం తలుపు తెరిచింది.
శోభన గది తలుపు తెరుచుకుంది.....
ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న కొడుకుకు, తల్లి చిలకాకుపచ్చ లంగాతో,బిగితుగా ఉన్న షర్ట్ తో, రెండు జడలు వేసుకుని దర్శనమిచ్చింది.

" అబ్బా...అదరగొట్టావమ్మా....!!! స్కర్ట్ ఏదీ......?"
" అది వద్దులే కన్నా...చాలా సిగ్గుగా ఉంది.ఇదే ఉండని...ప్లీజ్ "
" సరే.....సరే....కొంచం దగ్గరకు రా...."
దగ్గరకు వెళ్ళింది.
" అమ్మా...నీ పాఛి సైజు ఎంతమ్మా...? ఇంత పెద్దగా, గుండ్రంగా నిక్కబొడుచుకుని ఉన్నాయి....ఒకటి మాత్రం నిజమమ్మా....ఇప్పుడే నిజమైన సైజు తెలుస్తోంది.కోనసీమ కొబ్బరికాయల్లా...."
" 36 డి అంటే అలాగే ఉంటాయి....జామకాయల్లా ఉంటాయా????.... ఏంటి....?" ఫకాలుమని నవ్వింది.
" అమ్మా, ఇలా చూడు, నీ పాచీ బిగుతులు ఎలా పితుక్కుని బయటికి వస్తున్నాయో....? అలాగే,కొరికేయాలని ఉంది."
" అలాంటి మాటలే వద్దన్నాను...సిగ్గేస్తోంది...చూసామా,...... ఊరుకున్నామా..అని ఉండాలి "
వినయ, అమ్మ చొక్కా అంచు పట్టుకుని కొద్దిగా పైకి లేపి,
" నీ బొడ్డును చూసుకుంటాను "
" మ్మ్....మ్మ్....మ్మ్ "
" అమ్మా, నీ బెడ్ రూం లోకి వెళదామా....?"
" ఎందుకూ........???"
" అక్కడ నిన్ను పడుకోబెట్టి......"
గుండె ఝల్లుమంది శోభనకు.
" ఊం ………..పడుకోబెట్టి....!!!!!"
" నీ బొడ్డుకు నాలికాభిషేకం చెయ్యాలి"
" ఊహూం ...అదేం కుదరదు...."
వినయ్ చటుక్కున తల్లిని దగ్గరకు లాక్కుని, ఆమె పిఱ్ఱల మీద చేతులు పెట్టి. ఇంకా దగ్గరకు లాక్కుని, బొడ్డును చుంభించాడు.
" స్ స్ స్ ...హా..హా..హా"
వినయ్ ఆమె నాభి చుట్టు నాలికతో రాస్తూ, ప్రక్కవాటున నడుము మీటలను కొరుకుతూ, జాతికుక్కలా తల్లి పొట్టంతా నాకాడు.
" అబ్బా....వదలరా.....కితకితలుగా ఉంది "
తల్లి పిఱ్ఱల మీద ఉన్న చేతులతో గట్టిగా నొక్కాడు.
" ఏయ్, ముట్టకూడదని చెప్పాను కదా, ??"
" నన్నేమి చేయమంటావు....అవి అంత కసి ఎక్కిస్తుంటే,??? కాసేపు అలాగే ఉండమ్మా....ప్లీజ్...ప్లీజ్."
మాట్లాడుతునే, వినయ్ పుటుక్కున లంగా బొందు లాగేశాడు.
" ఏయ్, ఏం చేస్తున్నావు.....?"
మాట ముగించేలోపలే,బొందు పూర్తిగా లాగేయడం,సర్రుమని లంగా నేలకు జారిపోవడం జరిగిపోయింది.ఇప్పుడు తన తల్లి బుల్లి స్కర్ట్ తో దర్సనమిచ్చింది.
" అరే......ఏంటమ్మా ఇది....? చెప్పనే లేదు ....ఎక్కడిది.....????"
" మీ నాన్న పెళ్ళైన క్రొత్తలో కొన్నది.."
సిగ్గుపడుతూ, చేతులతో తన ముఖం కప్పుకుంది.
" ఇలా అందాలన్ని ఆరబోసి, మూయాల్సింది మూయకుండా, ముఖం మూసుకుంటావేమమ్మా...?"
మోకాలుకు కొద్దిగా పైన, మెరుస్తున్న తొడభాగం మీద అరచెయ్యి వేసి తడుముతున్నాడు.
" వినూ....." ( గొంతు కొద్దిగా కంపించింది.శోభన దిమ్మ పెదవులు తడిజేరుతున్నాయి)
" చెప్పమ్మా....? ఏంటి....?"
" ఏమి లేదురా, ఇక నేను వెళ్ళొచ్చా....?"
" అప్పుడేనా....?"
వినయ్ చెయ్యి, తల్లి తొడ వెనుక భాగాన్ని మెత్తగా పాముతూ, ఆమె పిఱ్ఱలను ప్యాంటీ పైనుంచే పట్టుకుంది.
" వినూ, నేను నీ అమ్మను...అలా అక్కడంతా చెయ్యి పెట్టకూడదు."
మాటలు ముఖస్తుతిలా వచ్చాయే గాని, వినయ్ వ్రేళ్ళు ఆమె గుద ద్వారాన్ని తాకినా, తాను అపే స్థితి ఎప్పుడో దాటిపోయింది.
" ఈ గుద్దలే కదా, అందరిని దాసోహం చేస్తున్నాయి"( అరచేతి నిండా అక్కడి కండను పట్టుకుని గట్టిగా నొక్కాడు)
" ఏయ్, అమ్మ ముడ్డి అలా పట్టుకోవచ్చా...."(కళ్ళలో ఎర్రజీరలు ఆవహిస్తున్నాయి)
" ఏం చెయ్యమంటావు....? నీటిగుఱ్ఱం గుద్దలా ,నున్నగా, పెళపెళమని పెంచావు మరి...."
శోభన పట్టుతప్పుతోంది.బ్రాలోని ముచ్చికలు బిరుసేక్కి, బ్రా బిగుతుకు సలపడం మొదలెట్టాయి.
" అమ్మా....? ఇవేంటమ్మా, హఠాత్తుగా, ఇలా....? జీడిగింజలా...!!'
తల్లి అదుపుతప్పుతోంది.
" మీ అమ్మ, పాలపీకలు"
" అంటే, నాకు పాలిచ్చిన పొదుగు పీకలా....?"
"........."
" చప్పరించనా....."
" వ.......ద్దు........లే"
" అమ్మా, నా దగ్గర మొహమాటమెందుకు....?
వినయ్ చేతులు తల్లి రొమ్ముల మీదకు వెళ్ళాయి.అవి రెండూ కోరికతో నిండిపోయి,పొంగడానికి సిధ్ధంగా ఉన్నాయి.
" అమ్మా, ఈ అందమైన పాచీలేనమ్మా, నన్ను స్థిమితంగా ఉండనివ్వడంలేదు"
వినయ , అమ్మ రొమ్ముల మీద నుంచి చెయ్యి జరిపి, పై బొత్తాము విప్పాడు.
శోభన, కోరికల సాలెగూడులో చిక్కుపోయి చాలా సేపయ్యింది.దేహం లోని రక్తమంతా,తన తొడల మధ్యకు జేరుకున్నట్టు ఓ క్రొత్త అనుభూతిలో లీనమయ్యింది.వినయ్ కు ఆమాత్రం సమయం చాలు, బొత్తాలన్ని విప్పేసి తల్లి దేహం మీద నుంచి చొక్కాను లాగేశాడు.
నున్నటి జబ్బలు, శంఖములాంటి కంఠము, కంఠములో వ్రేలాడుతున్న తండ్రి కట్టిన మంగళసూత్రాలు,జబ్బల క్రింద బాహుమూలల్లో నల్లటి గుబురు, ఆ నలుపుకు వ్యతిరేకంగా తెల్లటి బ్రా.బ్రా కప్పుల హద్దులు దాటిన పాలిండ్లు ఒక్కసారిగా దర్శనమిచ్చాయి.
" అమ్మా, నీ పొదుగు ఎంతందగా ఉందో...ఒక్కసారి పాలివ్వవా....?"
" వినూ, నాకు ఏదోలా ఉంది....ప్లీజ్ నన్ను వెళ్ళనీ...."
శోబన పూపెదాలు తడిచిపోయాయి.వెంటనే తానకు బాత్రూముకు వెళ్ళాలనిపించింది.
బాత్రూముకు వెళ్ళి ఏదో చేసుకోఅవాలనిపించింది.
" ఎక్కడికి వెళ్తావు.....?"
వినయ్ గారంగా అంటూ, తల్లిని పట్టుకుని ఆపి, ఆమె వెనుక ఉన్న గోడకు నొక్కిపెట్టి,తన అధరాలను, అమ్మ గులాబి రేకలను (పెదవులను) కప్పేశాడు.
" స్ స్ స్....హుమ్మ్ ....ఆహ్...."
" ఎందుకరా అంత సిగ్గుపడుతున్నావు...? నీ పాచీలు నేను చీక కూడదా,నీ పూకును నేను నాక కూడదా....? నీ గుద్దలు నేను పిసకకూడదా...?
వినయ్ పచ్చిగా అన్నాడు.ఈ దశకు జేరుకున్నాక ఇక ......పదాల పట్టింపు ఉండదేమో....!!" తన కొదుకు అన్న మాటలు తనలోని ఆవేశం కట్టలుత్రెంచుకుని,అది కాస్త యొని కుహద్వారాన్ని జేరుకుని, చెమ్మను బయటికి గెంటుతోంది.
" చెప్పవే బంగారం...పాచీ చీకనా..."
బ్రాకప్పులను పైకి లాగేశాడు.పసిడి చాయలో రెండు బొప్పాయిలు....చిన్న సైజు అప్పచ్చిల్లా ...నల్లటి స్తనపరివేషము....వాటి మీద నల్లగా మాడిన బాదాం పప్పు....వినయ్, ఓ చేత్తో ఒక పొదుగును పట్టుకుని పైకి లేపాడు.తూకం తూస్తున్నట్టు, పైకీ-క్రిందకు లేపాడు.
" ఐదు కేజీలు ఉంటుందామా.....?"
" ఆహ్....ఆం..."
" చీకనామా....."
ఇక తట్టుకోలేక పోయింది.మంచు సడలింది....అగ్నిపర్వతం ప్రేలింది.
" చీకరా,.........నా సళ్ళు చీకు...నీ అమ్మ పొంగులు చీ.....చీ...కు"
అందుకోసమే ఎదురుచుస్తున్న వినయ్, ఒక చేత్తో కుడి ముచ్చికను పట్టుకుని త్రిప్పుతూ,ఎడమ ముచ్చికను పెదవులతో అందుకున్నాడు.
" ఆహ్....స్ స్ స్ .....ఆమ్ ......చీ.....క....రా..."
" అమ్మా, నా అందాల పాలదానా, ఇంత పెద్దగా ఎలా పెంచావే...?"
కుడి చన్ను గట్టిగా పిసికాడు.పాలిండ్లు బిరుసెక్కిపోయాయి.
శోభనలో ఉద్రేకం సలసల మరిగిపోతోంది.చాలా కాలం తర్వాత, పూరెమ్మలలో రక్తపు పోటు ఎక్కువయ్యి మందమెక్కాయి.వినయ్ అమ్మ పొదుగును మార్చి మర్చి లేగదూడలా కుడుస్తున్నాడు.రెండు సళ్ళ ముచ్చికలు ఎంగిళితో మిళమిళ మెరుస్తున్నాయి.వినయ చెయ్యి మెల్లిగా బుల్లి స్కర్ట మీదే,అమ్మ తొడల మధ్యకు వెళ్ళింది. విశాలమైన త్రికోణాన్ని తడిమింది.
" ఆహ్......వి..నూ, వద్దూ......"
శోభన గొంతు జీరబోయింది.
శోభన కాళ్ళు బలహీనమవుతున్నాయి.వినయ్,వ్రేల్లు స్కర్ట్ ను కొద్ది కొద్దిగా పైకి లేపుతూ,ప్యాంటీని జేరుకున్నాయి.అమ్మ పొత్తికడుపులో నరాల పట్టు సదలింది.తుమ్మెద సఫలమయ్యింది.శోభనలోని వెల్లువ తాలలేకపోయింది.తన ప్రమేయం లేకుండా, ఒక్కసారిగా ప్యాంటి తొడల మధ్య భాగం తడిసిపోయింది.
చాలా కాలం రత్వాత
సుధీర్ఘ బా...వ...ప్రా...ప్తి......
గదంతా ఒక్కసారిగా, ఆడస్రావం సువాసనతో కమ్ముకుంది.తన రసాలతో తడిచిన ప్యాంటీ మీద ఉన్న వినయ్ చేతిని సున్నితంగా తప్పిస్తూ, కొడుకు నోట్లోని ముచ్చికను బయటికి లాగింది.
కొద్దిఘడియలు,తల్లి కొడుకుల మధ్య మౌనం తాండవమాడింది.
వాడి తల్లి, కోరికలతో పొంగిన తన సళ్ళను బ్రా లోకి లాక్కుంది.సత్తువ కోల్పోయిన కాళ్ళను ఈడ్చుకుంటూ తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయి,తలుపేసుకుంది.
వెలుతున్న తల్లి వెనుకందాలు చూస్తూ, తల్లి పూరసంతో తడిచిన తన చేతి వ్రేళ్ళను, ముక్కుపుటాలకు తాకించాడు.ఆస్వాదించాడు.అంతటితో ఆగక నాలికతో చప్పరించాడు.రుచి చూశాడు. వినయ్ కు అప్పుడనిపించింది ,
సృష్టికర్త, త్రాగే నీటికి, ఆడదాని మదన రసానికి చెప్పనలవికాని రుచినిచ్చాడని.
అక్కడ......తన గదిలో.....
శోభన మనస్సంతా ఒకటే గజిబిజి.
తప్పు చేశామనే భావన.
సుఖప్రాప్తి జరిగిపోయిన తర్వాత
ఈ అంతర్మధనం ఎవరినీ వదలదేమో.......