కలసి వచ్చిన అదృష్టం 14

telugu sex stories మరుసటి రోజు యధా విధిగా ఆఫీస్ కు వెళ్లాను , అక్కడ నూర్ కొనిచ్చిన కొత్త డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చింది జాకీ , నేను ఆఫీస్ లోకి రాగానే ఇద్దరూ నా రూమ్ లోకి వచ్చారు. 
"ఎలా ఉంది జాకీ , ఈ కొత్త ప్లేస్ , నీకు నచ్చిందా "
"బాగానే ఉంది సారూ , నేను ఇక్కడ ఎం పని చేయాలి "
"ఇంతకు నువ్వు ఎం చదువుకున్నావు "
"10 తరగతి మధ్యలో వదిలేసాను సర్"
"సరే అయితే , ప్రయివేట్ గా చదివి పరీక్షలు రాస్తా వా, నీకు కావలసిన హెల్ప్ చేస్తుంది నూర్"
"ఈ వయస్సులో , రాయచ్చా సారూ "
"నీ కు చదువుకోవాలని ఉంటే ఎ వయస్సులో నైనా రాయవచ్చు , ఇక్కడ పని చేస్తూ చదువుకో , 10 పాస్ అవ్వగానే డిగ్రీ చదవచ్చు అప్పుడు నీ జీవితం బాగు పడుతుంది "
"అవన్నీ జరిగే పనేనా సారూ ? "
"ఏమో నువ్వు కావాలను కొంటే జరుగుతాయి లేదంటే లేదు, కొన్ని రోజులు ఇక్కడే ఉండు నీకు నచ్చిన పని చేస్తూ ఉండు , ఓ నెల రోజుల తరువాత నువ్వు డిసైడ్ చేసుకో ఎం చేయాలనే ది"
"నీకు టీ చేయడం వచ్చా, నూర్ చూపిస్తుంది కిచెన్ ఎక్కడుందో , అందరికి టీ తయారు చేసి తీసుకొని రా" అంటూ నూర్ వైపు చూసాను. 

తనతో పాటు కిచెన్ లోకి వెళ్లి తనకు కిచెన్ పరిచయం చేసి నా రూమ్ కు వచ్చింది 
"నూర్ , తను అంత తొందరగా బైట పడదు, కానీ మనము ఓ రెండు రోజుల్లో తను నుంచి మొత్తం అంతా రాబట్టాలి, ఈ రోజుకు ఎం పనీ చెప్పక కొద్దిగా ఫ్రీ గా వదిలై , మనల్ని నమ్మాలి అప్పుడే మనం ఎం అడిగినా చెప్తాది, నేను సాయంత్రం తనను తీసుకొని బయటకు వెళతాను , వీలయితే అప్పుడు బయట పాడుతుందేమో చూద్దాము." అన్నాను 

"అలాగే బాసు, మా దగ్గర కంటే మీ దగ్గరే ఎక్కువ మాట్లాడే ఛాన్స్ ఉంది"
"సరే చూద్దాం సాయంత్రం " అంటూ ఆఫీస్ వర్క్ లో మునిగి పోయాను. 

జాకీ మా అందరికి టి ఇచ్చి కిచెన్ క్లీన్ చేసింది. సాయంత్రం వరకు తనకు ఎ పనీ చెప్పలేదు , తను మాత్రం ఆఫీస్ మొత్తం ఓ సారి తిరిగి వచ్చింది. సాయంత్రం అందరూ ఇళ్లకు వెళ్ళేటప్పుడు నూర్ జాకి తో అంది "నాకు బయట కొద్దిగా పనుంది ,బాసు నిన్ను ఇంటి దగ్గర దింపుతారు బాసు తో పాటు వచ్చేయ్ "అని చెప్పి తను వెళ్లి పోయింది. 

ఆఫీసు లో అందరూ వెళ్ళిన ఓ గంటకి నా రూమ్ క్లోజ్ చేసి బయటికి వస్తుంటే , జాకీ నాతొ పాటు బయటకు వస్తూ 
"సారూ , అక్క మీతో పాటు రమ్మంది తనకు వేరే పని ఏదో ఉందంట ముందే పెళ్లి పోయింది "
"సరే , పద వెళ్దాం " అంటూ తనతో పాటు బైక్ మీద ఇంటి దారి పట్టాము
"జాకీ , తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళాలా ఏంటి ? "
"ఇంట్లో బోరు సారూ , అంత తొందరగా వెళ్లి చేసేది ఎం ఉంది ఇంట్లో "
"అయితే అలా బయటకు వెళ్లి ఆ తరువాత ఇట్లో దిగబెట్టనా "
"సరే సారూ "

బైక్ ను ఓ ప్రైవేటు క్యాబిన్స్ ఉన్న ఫోష్ బారు కు తీసుకొని వెళ్లాను. ఇద్దరం క్యాబిన్ కు వెళ్లి బీర్స్ ఆర్డర్ చేసి తినడానికి తన కు ఎం కావాలో ఆర్డర్ చేయమన్నాను. 
"నాకేం తెలుసు సారూ , ఇలాంటి ప్లేస్ కు రావడం మొదటి సారి , మీరే చెప్పండి ఏమైనా" అంది 
ఇద్దరికీ రెండు మూడు రకాల చికెన్ ఐటెమ్స్ ఆర్డర్ చేసి తనను మెల్లిగా మాటల్లో దింపాను. 

వచ్చిన బీర్ ను వచ్చినట్లే లెట్ చేయకుండా తాగేసింది. 
"ఏయ్ అదేంటి అలా తాగావు , కొద్దిగా నిదానంగా తాగు" 
నన్ను వెర్రి పప్పని చూసి నట్లు చూస్తూ "పరవా లేదులే సారూ , ఒక్క బీరు కు ఎం కాదులే , తరువాత వచ్చేవి మెల్లగా తాగుతా లే " అంది తనకు మరి కొన్ని కావాలి అని నాకు హింట్ ఇస్తూ. 

అక్కడున్న కాలింగ్ బటన్ నొక్క కాగానే , ఓ రెండు నిమిషాలకు వెయిటర్ రాగా ఇంకో బీర్ తెమ్మన్నాను తను వెళ్లి ఇంకో బీర్ ఇచ్చి వెళ్ళాడు.

ఆ బార్ లో ఈ క్యాబిన్స్ కి బెల్ కొడితేనే వెయిటర్ వస్తాడు లేకుంటే రాడు , కాకపోతే ఇక్కడ బీరు ధర , భోజనం ధర బయట వాటితో పోలిస్తే రెండు రెట్లు ఉంటుంది. 

తన కడుపులో కి వెళ్ళిన బీర్ మెల్లగా తన పని తను చేసుకొని పోతుంది అనుకుంటా, తను నేను అడిగే ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పా సాగింది. ఈ ప్రశ్నోత్తరాల సమయం లో ఒక్కొక్కటిగా తన పుట్టు పూర్వోత్తరాలు చెప్పింది.

"మరి దొంగతనం మానేసి ఇంకేదైనా పని చేసుకోవచ్చు గా"
"నాకు వరిస్తారు సారూ పని , ఎవరైనా నా బాడీ ని చూసి ఒకసారి లేదా రెండు సార్లు వాడుకొని ఆ తరువాత నా ద్వారా డబ్బులు సంపాదించాలనే దొంగ నా కొడుకులే తప్ప , ఎవ్వరు నిజాయితీగా నిలబడి నన్ను చూసు కొనే వాళ్ళు లేరు."

"అందరు అలాగే ఉండరు లే , నువ్వు కావాలంటే మా ఆఫీస్ లో పని చెయ్యి , నీకు నచ్చి నన్ని రోజులు , నిన్ననే చెప్పాగా నీ చదువు కంప్లీట్ చేసుకో ఇంకా మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకో అంత వరకు మా ఆఫీస్ లో ఉండవచ్చు నాకేం అభ్యంతరం లేదు"
"సారూ , మిమ్మల్ని మాట అడుగుతాను ఎం అను కోరుగా "
"ఎం అను కోనులే , చెప్పు "
"నేనంటే మీకు ఇష్టమా , నాతొ పడుకోవాలని ఉందా , అందుకే ఇదంతా చేస్తున్నారా ?"
"నువ్వంటే ఇష్టమే , నువ్వు చాల అందంగా ఉంటావు , నిన్ను ఎవ్వరు ఇష్టపడరు చెప్పు, మొన్న వాళ్ళు నిన్ను కొడుతున్నప్పుడు, నిన్ను చూసి నాకు పాపం అనిపించింది. నేను కూడా వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి , ఓ మారు మూల పల్లె నుంచి వచ్చాను. నిన్ను చూడగానే నాకు మా పల్లె గుర్తుకు వచ్చింది, అందుకే నిన్ను నాతొ పాటు తీసుకొని వచ్చాను"

"నిజంగానే, నేను మీ ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ చదువుకో వచ్చా ?"
"చేసుకోవచ్చు అని చెపుతున్న కదా ? మరి ఎందుకు ఆ డౌట్"
"ఏమో సారూ ఎవ్వరిని నమ్మాలో ఎవరిని నమ్మకూడదో తెలియడం లేదు, అందుకే అడుగుతున్నా, కానీ నిన్న అక్క మీ గురించి చాల బాగా చెప్పింది, అక్కను కూడా మీరు కాపాడారు అంట కదా , అక్క నాకంటే పెద్ద కష్టాల్లో ఉండేది అంట , అక్కకు మీరే మంచి ఉద్యోగం ఇప్పించారు అని చెప్పింది, వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ నిన్ను దేవుడి కంటే ఎక్కువ చూస్తున్నారు సారూ"
"నేనేం అంత గొప్ప పని చేయలేదు లే , ఎదో నాకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర జాబ్ లో పెట్టాను , వాళ్ళు కూడా బాగా పని చేసి చదువుకుంటున్నారు"
"మీరు ఎం చెప్పినా చేస్తా సారూ , నేను కూడా అక్క లాగా బాగా చదువుకొని మంచి ఉద్యోగం చేస్తా , అంత వరకు మీ దగ్గరే పని చేస్తా సారూ."
"చాల మంచి మాట చెప్పావు, మీ ఇంట్లో నీతో పాటు ఎవరైనా ఉన్నారా, నువ్వు ఉరికి వెళ్లి ఎవర్నైనా కలిసి వచ్చేది ఉందా" 
"నాకు ఎవ్వరూ లేరు సారూ , ఇంక నేను కలిసే ది ఎవ్వరినీ లేదు , మా ఊళ్లో మా పిన్నమ్మ ఉండేది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందొ నాకు తెలీదు, నేను ఉరు విడిచి దగ్గర దగ్గర 5 ఏం డ్లు అవుతుంది"
"నీవు ఉండటానికి ఎక్కడైనా ప్లేస్ చూడమని చెప్తాను నూర్ కు , అంత వరకు నూర్ తో ఉండు"
"అట్లాగే సారూ, ఇక్కడా కొద్దిగా ఇబ్బంది గా ఉంది , ఎదో జైల్లో కూచుని తాగి నట్లు ఉంది నాకు, మనం బైటకి వెళ్లి తాగుదాము సారూ "
"సరే , నీకు ఇబ్బంది గా ఉంటే , మనం ఆఫీస్ కు వెళ్లి తాగొచ్చు అక్కడ ఎవ్వరు ఉండరు , వెళదామా "
"అక్కడా బైట బాగుంటుంది సారూ , పదండి అక్కడికే వెళ్దాం " అంది. 

వెయిటర్ ను పిలిచి , మేము ఆర్డర్ చేసిన ఐటెమ్స్ ను పార్సిల్ చేయమని చెప్పి , బిల్ పే చేసి వాడిచ్చిన ప్యాకెట్స్ తీసుకొని , దార్లో ఇంకో అరడజను బీర్లు తీసుకొని ఆఫీస్ కు వచ్చాము. 

"ఓ నిమిషం సారూ నేను కుర్చీలు తెస్తా " అని తను లోపలి వెళ్లి రెండు కుర్చీలు తెచ్చి ఆరుబయట వేసింది కాంపౌండ్ లోపల. వాటిలో పాటు ఓ చిన్న బల్లను తెచ్చి కుర్చీల ముందర వేసి , కిచెన్ నుంచి రెండు ప్లేట్స్ తెచ్చి పార్సిల్ లోని ఐటెమ్స్ ను ప్లేట్స్ లో సర్దింది. 

రెండు బీర్లు ఓపెన్ చేసి మిగిలిన వాటిని తీసుకెళ్లి ప్రిడ్జ్ లో పెట్టింది. నేను బాత్రుం కు వెళ్లి ఫ్రెష్ అయ్యి రాగానే అన్నీ నీట్ గా సర్ది ఉంచింది. బార్ లో రెండు ఎక్కించింది తను మూడో బీర్ తాగుతుండగా , నేను రెండో బీర్ లో ఉన్నాను.

"అన్నీ సరిగ్గా జరిగితే , వచ్చే నెలలో నా దగ్గర బోలెడు డబ్బు ఉంటుంది లే సారూ , అప్పుడు నేను కూడా బాగా చదువుకొని , మంచి ఉద్యోగం చేస్తా"
"ఎం లాటరీ టికెట్ ఏమన్నా కొన్నావా ఏంటి ? దానికి గ్యారంటీ ప్రైజ్ ఏమన్నా లక్షలు లక్షలు వస్తుందా ఏంటి ? "
"లాటరీ టికెట్లు కాదులే సారూ , మొన్న ఓ నెల కష్టపడ్డాలే , ఆ కష్టానికి ఫలితం వస్తుంది లే , కానీ మొన్నే నా దగ్గరున్న డబ్బుతో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఉరికి వెళుతుంటే నా లాగే ఎవ్వరో దొంగ నా కొడుకు నా బ్యాగ్ కొట్టేశాడు. బస్సు లో కొద్ది సేపు కునుకు తీసా నో లేదో , నా బ్యాగ్ తీసుకొని ఇంకో బస్సు స్టాప్ లో దిగేశాడు. " అంటూ చెప్పి ఆవేశంగా తన టిన్ ఖాళీ చేసింది. 

నేను లోనకు వెళ్లి ఇంకో టిన్ తెచ్చి ఓపెన్ చేసి తన ముందు పెడుతూ "మరి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వక పోయావా "
"మీరు ఎ కాలంలో ఉన్నారు సారూ , నేను ఎవ్వరికీ పిక్ ప్యాకెట్ చేస్తూ దొరక లేదు కానీ , పోలీసోళ్ళకు అందరికి తెలుసు నేను దొంగను అని , నేను వెళ్లి ఇంకో దొంగ మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వాలా , అది జరిగే పనేనా సారూ, పోయిన డబ్బులు మనవి కాదు అని వదిలే సు కోవడమే."

"అంత డబ్బులు ఎక్కడి వి , ఎవరి దగ్గరన్నా కొట్టే సి నావా ఏంటి ? "
"లేదు సారూ , చెప్పాగా ఓ నెల కష్టపడ్డాము , ఆ రామ కృష్ణ గాడు, 50 వేలు ఇచ్చి మిగిలింది తరువాత ఇస్తా అన్నాడు " అంది 
"రామ కృష్ణ మీ ఫ్రెండ్ పేరా , మీరు ఇద్దరి కలిసి పని చేశారా ?" అంటూ తన ముందున్న ప్లేట్ లో చికెన్ తన చేతికి ఇచ్చాను. తన బుర్రలో చెప్పకూడదు అనుకున్న మాటలు నేను ప్లేట్ తన ముందు పెట్టడం వలన డైవర్ట్ అయ్యి. 
"వాడు ఒక్కడే కాదులే సారూ , మొత్తం 4 ఉంటారు , కానీ ఇంకో డు ఎవ్వరో ఇక్కడ ఉన్నాడు వాడి పేస్ ఇప్పుడు చూళ్ళేదు. వాడు అందరికి బాసు అంట వాడు ఇస్తాడు మాకు అందరికి డబ్బులు.", వాళ్ళల్లో ఓ సాయి బు ఉన్నాడు సారూ ఆనా కొడుకుకి ఎప్పుడూ నా సన్నుల మీదే ఉండేది వాడి చూ పంతా, ఆ నా కొడుకు పర్స్ కొట్టేస్తూ దొరికి పోయా , కానీ వాళ్లలో ఈ రామ కృష్ణ గాడు చానా టోకరా గాడు , తడి గుడ్డతో గొంతులు కోసే రకం వాడే అంతా ప్లాన్ చేశాడంట" అంటూ చెప్పి "ఓ నిమిషం సారు బాత్రుం కు వెళ్లి వస్తా " అంటూ బాత్రుం కు వెళ్ళింది. 

పిట్టా దార్లో కొస్తుంది, ఎలాగైనా ఈ రాత్రికి దీన్నుంచి అన్నీ రాబట్టు కోవాలి అని నిర్ణయించు కొంటూ, నా బీర్ ఖాళీ లేచి లోనకు వెళ్లి ఇంకో రెండు బీర్ల తో వచ్చాను. 

తను వస్తు వస్తూ తన పైన వేసుకునే దుప్పాట్టా బాత్రుం లోనే మరిచి పోయి వచ్చింది. నూర్ కు ఏమాత్రం తగ్గిపోని శరీర తత్వం, అందాల పోటీల్లో పాల్గొనడానికి కావలసిన కొలతలు. సాన పట్టని వజ్రం లాగా ఉంది. కొద్దిగా భాష , కొద్దిగా నాజూకు తనం నేర్పిస్తే వచ్చే ఏడాదికి రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు పంపే అందం తనది. 

నేను తన వాటిపై చేస్తున్నానని గ్రహించి "ఎం సారూ నేను నచ్చ లేదా నీకు " అంది ఇంకో బీర్ టిన్ చేతిలోకి తీసు కొంటు. 

"నచ్చ బట్టే కదా , ఎవ్వరో కొడుతుంటే , కాపాడి ఇక్కడికి తెచ్చి , నా దగ్గరే ఉండ మంటున్న ది."
" ఆ నచ్చడు నాకు తెలుసు లే సారూ అది మీ మంచి తనం , నేను అనేది అది కాదు, మీ ప్లేస్ లో ఇంకే మగాడు ఉన్నా మొదట పక్కలోకి రమ్మనే వారు ఆ తరువాతే ఏమైనా అని మాట్లాడే వారు , మీరే మో నన్ను చూడడానికి ఇష్టపడడం లేదు. నేను అనేది ఆ నచ్చడం గురించి" అంది

"నీకేం జాకీ , చాలా అందంగా ఉంటావు, నిన్ను చూడలేదనే నా దు పట్టా తీసి చూపిస్తున్నావు వాటిని " అన్నాను నవ్వుతూ. 

నా నవ్వు చుసిందో లేక తన కడుపు లోపలికి వెళ్ళిన బీరు ప్రభావమో , లేక నేను తనను రక్షించాను అనే భావం మనస్సులో మెదులుతుందో , లేక అన్నీ కలగా పులగమై తన బుర్రను తోలుస్తున్నాయో మో తన చేతిలోని బీర్ తో నా కుర్చీ కోడు మీద కు వచ్చి కుచోంది. 

"ఏమైంది, భయం వేస్తుందా అన్నా " కవ్విస్తున్నట్లు గా 
"నాకు భయమా , సారూ అది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడే పోయింది సారూ , నేను దెనికీ భయపడను, మీరు అందరి మగాళ్ల లాగా కాదు సారూ , మీరు చాలా గ్రేట్ , నా లాంటి బజారు దాన్ని తెచ్చి మీ ఆఫీస్ లో పని ఇచ్చారు అంటే మీరు నిజంగా గొప్ప సారూ"

"ఏయ్ ఏంటి, నన్ను మరీ పోగిడేస్తున్నావు , నువ్వు అనుకున్నంత మంచోడిని కాదులే , ఇందాకా నువ్వు దుప్పటా మరిచి పోయావు గా , నేను వాటి వైపే చూస్తున్నా కదా , అది చాలదా నేను మంచోడిని కాదు అనడానికి " అన్నాను తన ఎద వైపు చూస్తూ. 

"నేనే కావాలని తీసేసి వచ్చాలే , నాకే ఎందుకో మీ తో కలవాలని ఉంది, ఇంత వరకు నన్ను కోరుకున్న వాళ్ళే గానీ , నేనై నేను ఎవ్వరి కిందా పడుకో లేదు సారూ , ఎందుకో మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కావాలని పిస్తుంది" అంది నా వైపు ఆశగా చూస్తూ. 

"ప్రిడ్జ్ లో ఇంకో రెండు బీర్లు ఉన్నట్లు ఉన్నాయి చూడు , అవి కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం పద " అంటూ నేను లేచి లోనకు వెళ్లి మిగిలిన రెండు బీర్లు తెచ్చి అక్కడ పెట్టాను. 

తను అన్న మాటకు రెస్పాండ్ కాలేదని అనుకుంటా , లేక తనను దగ్గరకు తీసుకో లేదని కోపంతో నో తన చేతిలోని బీర్ ను కంప్లీట్ చేసి , నేను తెచ్చిన బీర్ ను కూడా ఓపెన్ చేసి దాన్ని కూడా ఎత్తేయ పోతుండగా , తన చేయి పట్టుకొని 
"అంత స్పీడ్ గా తాగితే , ఇంక నువ్వు మేలుకొని చేసే ది ఏముంది , పడిపోతావు గా , ఇందాకా ఏ మేమో అన్నావు మరి నిద్ద ట్లో చేస్తావా అవన్నీ" అన్నాను తన వైపు చూసి నవ్వుతూ 
"అంటే , నాతొ పడుకోవడం నీకు ఒకే నా సారూ " అంది ఆశ్చర్యం తో 
"అంటే పడుకుంటే గానీ నమ్మే ట్లు లేవే , పద లోపలి వెళ్దాం , ఇక్కడ ఆరుబయట బాగోదు అన్నాను"
"నువ్వు ఉ అంటే నేను ఎక్క డైనా రెడీ సారూ " అంటూ నాతొ పాటు అక్కడున్న సా మాన్లు లోపల పెట్టింది. మిగిలిన రెండు బీర్ల తో పాటు ప్లేట్స్ తీసుకొని నా ఆఫీస్ పక్కనే నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న బెడ్రుం లోకి వెళ్ళాము. అవన్నీ మంచం పక్కన పెట్టి స్పీడ్ గా వచ్చి నన్ను కౌగలించు కొంది. 
దాని ఉఫుకి నేను కింద అది నా మీద పడగా మంచం మీద ల్యాండ్ అయ్యా ము. 

"చూస్తుంటే , చాలా తొందరగా ఉన్నట్లు ఉందే జాకీ కి " అన్నాను నా కౌగిట్లో బందిస్తు. 
"సారూ మీరు నన్ను దగ్గరి కి రానివ్వరేమో అనుకొన్నా, అందుకే ఆత్రం పట్ట లేకున్నా అంటూ నన్ను గట్టిగా పట్టేసుకుంది. మెత్తగా నా ఛాతీని ఒత్తుకుంటున్న తన ఎత్తుల వెచ్చదనం ఉత్తేజం కలిగిస్తుండగా తన పిర్రల వెనుక రెండు కాళ్లు పెన వేసి తనను నా మొల కేసి ఒత్తుకో సాగాను. తనను నాకే సి నొక్కేస్తూ తన మొహాన్ని నా వైపుకు తిప్పింది. 

20 ఏళ్ల పరువంతో పెంచిన తన పెదాలను జుర్రే సు కోవడానికి నా పెదాలతో చుట్టేసాను. నాకు అనుగుణంగా సర్దుకుంటూ నా చేతుల్లో కరిగి పో సాగింది. మా ఇద్దరి బట్టలు మంచం కింద కు చేరాయి. 

పూర్తి నగ్నంగా కప్పులో తినడానికి రెడీగా ఉన్న గులాబ్ జామున్ లా కసేక్కిస్తుంది. తన మీద కు వంగ బోతుంటే 
"ఓ నిమిషం సారూ” అంటూ లేచి బాత్రుం లోకి వెళ్లి ఓ 5 నిమిషాల తరువాత టవల్ చుట్టుకొని వచ్చింది. 


స్నానం చేసి వచ్చింది అనడానికి సూచనగా తన వంటి మీద నీటి బిందువులు అక్కడక్కడా అద్దినట్లు కనబడ సాగాయి. 

తను వచ్చిన వెంటనే , నేను వెళ్లి పోసుకొని ఫ్రెష్ గా కడుక్కొని వచ్చాను. తన ఒంటికి చుట్టుకున్న టవల్ ను తన మీద వేసుకొంది ఆ టవల్ తనను పూర్తిగా కవర్ చేయక , పైన తన సగం రొమ్ములు బయటకు , కింద తెల్ల గా మెరుస్తున్న తన తొడలను బహిర్గతం చేస్తుంది. 

తన పక్కనే కుచోంటు తన మీ దున్న టవల్ ను లాగేసాను. తన రెండు చేతులు తన తొడల మద్య అడ్డు పెట్టుకొని నా వైపు చూసి నవ్వింది. తన మీద కు ఒంగి తన పెదాలను అందుకున్నాను. 

కిందున్న తన చేతులు రెండు నా తల మీద కు చేరాయి , తన పెదాలను జుర్రెసుకోంటు తన నాలుకతో ఆడుకో సాగాను. ఇటువంటి ముద్దులు తనకు కొత్త అనుకుంటా , కొద్దిసేపటి కి ఆయాసంతో నా నుంచి తన పెదాలను పీకేసుకొని గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకోసాగింది. 

తన పేదల మీద నుంచి కింద కు జరిగి తన రొమ్ముల మీద దాడి చేసాను. చలి మిడి ముద్దులు అతికించి నట్లు వాటి మీద చింత పిక్కలు పెట్టినట్లు కనబడ్డాయి తన ముచ్చికలు, చేత్తో కుదుళ్లను మర్దిస్తూ , వేళ్ళతో ముచ్చికలు నలుపుతూ, పళ్ళతో పీల్చ సాగాను. 
తల మీద ఉన్న తన చేతులు నా తలను తన రొమ్ముల కేసి వోత్తుకోంటు తన పిర్రలు కదప సాగింది. ఓ చేతిని తన బొడ్లో నుంచి కింద కు జరుపుతూ తన కాళ్ల మధ్యకు చేర్చాను, నా చేతికి అనుగుణంగా తన రెండు కళ్ళు విడదీసి నా చేతిని తన నిలువు పేదల మీద కు రానిచ్చింది. 

గరుకు గా నా చేతి నిండుగా తగిలింది తన ఉపస్త మీద నల్లగా సుడులు తిరిగిన వెంట్రుకలు. తన రొమ్ముల మీద నుంచి లేచి కాళ్ల మద్య వైపు చూసాను
"ఏంటి ఎన్ని రోజులైంది ఏది అక్కడ గోకి"
"దాని అవసరం ఉన్న వాళ్ళు తగల లేదు సారు , అందుకే వదిలేసా, రేపే కోరిగేస్తా లే , ఈ రోజుకు ఇలాగే లాగిద్దాం " అంది. చేతి వేళ్ళతో తన వెంట్రుకలు పక్కకు జరుపుతూ తన పేదల రెమ్మలను తడిమాను. 
"అక్కడ చెయ్యి తీయండి సారు" అంటూ తన చేత్తో నా చేతిని అక్కడ నుంచి తీయడానికి ట్రై చేసింది , కానీ అప్పటికే తన పెదాల మద్య దారి చేసుకోని ఓ వేలు తన పాయల్లో దూరిపోయింది. ఆ వత్తిడికి తన ముడ్డి పైకి లేపుతూ నా చేతి మీద ఉంచిన చేతిలో శక్తి లేనట్లు మిన్న కుండి పోయింది. 

ఇంకో వేలని మొదట వెళ్ళిన వెలికి జత చేస్తూ , బొటన వేలితో తన బొందెను పట్టుకొని నొక్కాను , ఆ నొక్కుడికి తన నోట్లోంచి "స్స్ , సారూ , చంపేస్తున్నారు" అంటూ తలను అటూ ఇటూ తిప్ప సాగింది. 

పెదాలతో తన ముచ్చికలను పీలుస్తూ , వెళ్ళు తన కింద వీరంగం చెస్లుండగా , ఓ 4 నిమిషాలకు తన శరీరాన్ని బిగ పట్టి తన కాళ్లు నిగడ తన్ని తన బొక్కలో నా వెళ్ళు నలుగుతుండగా నా చేతి వెల్ల చుట్టూ వెచ్చగా చిప్పిల్లి పోయింది. 

తన శ్వాస కొద్దిగా సాధారణ స్థాయికి వచ్చేంత వరకు తన కాళ్ల మధ్యనే తన బుడిపను నొక్కి పట్టి ఉంచాను. మూసుకున్న తన కళ్ళు అరమోడ్పు గా తెరచి నా వైపు చూసింది. 

కింద నుంచి వెళ్ళు తీసి, ఆ తడిని తనకు చూపుతూ "ఎన్ని రోజుల స్టాక్ పెట్టావు, ఓ కడివెడు కార్చావు "
"చాన్నాలు అయ్యింది సారూ , ఇప్పుడు అవ్వన్నీ ఏంటికి గానీ , మీద కు రండి " అంటూ చేత్తో నా కడ్డీ ని పట్టుకొని తన మీద కు లాక్కొంది. 

తన మీద కు చేరుకోగానే , తన కాళ్లు రెండు వెనక్కు మడిచి పుస్తకం లా తెరిచి ఉంచి , ఓ చేతిని మా ఇద్దరి మద్య పెట్టి నా మొడ్డను ఓ చేత్తో పట్టుకొని తన పూ పెదాల మీద రుద్దుతూ , మధ్యలో దోపుకొంది. 

తడిచిన తన రసాలతో వెచ్చగా ఉన్న తన పూ పాయల లో మెత్తగా దిగింది నా గునపం. తనేం కన్నె తనం ఊడని కన్నె పిల్ల కాదు, అయినా అప్పుడే సీల్ తీసిన కన్నె బొక్కలా బిర్రుగా పట్టేసింది నా బిగుతనాన్ని. 

బలిసిన తన కాలి పిక్కలు పట్టుకొని కాళ్లు మంచానికి తన్ని పెట్టి తన గుహలో గూటం దింప సాగాను. గుద్దు గుద్దు కి గూటం గునపం లా తన గుహలో గులపాటం తీరుస్తుండగా , తను కింద నుంచి ఎదురు దొబ్బ సాగింది. 

ఓ 5 నిమిషాలు అలా పొడిచి పొడిచి తన కాళ్ల మద్య కూచుని తన రొమ్ములు రెండు చేతులా పట్టే సి మర్దిస్తూ , నడుం ను ఊపుతూ , కింద పి స్టన్ ను కదిలిస్తూ కుమ్మ సాగాను. 

ఇద్దరి శరీరాలు ఒక రిధం కు అలవాటు అయ్యి ఆ ఉపుడులో ఊగసాగాయి.

తన మొల మీద నా మొల పూర్తిగా అతుక్కొని పోయినట్లు రుద్దు తుండగా అదేమో తన బుడిపను ప్రేరేపిస్తుంటే , తన బొక్క నిండా నా మొడ్డ ఉబ్బి తన పెదాలను stretch చేస్తుండగా , కింద నుంచి తన గుద్దను పై పై కేగేసి ఎదురు గుద్ద సాగింది. 

తన పూకు పెదాల బిగుతనానికి, లోపల చెమ్మ దేరిన వెచ్చదనానికి నా మొడ్డ నరాలు సుఖాలను వంట పట్టిచ్చు కొగా , నా గుద్దుడులో వేగం పెంచి నాతో పాటు తను కూడా ఆవేశంగా ఎదురోత్తులు ఇస్తుంటే ఇద్దరం చివరికి వచ్చి ఒకే సారి తన బొక్క నిండుగా నిమ్పెసాము. 
ఆయాసం తో తన మీద నిలువుగా పడిపోయి , నా మొడ్డను తన బొక్క కేసి అదిమి పట్టుకున్నాను. తన కాళ్లు రెండు నా పిర్రల వెనుక వేసి నన్ను తనలోకి దోపుకుంటు , నా మొహాన్ని తన ముద్దులతో ముంచెత్తింది. 

తన ముద్దల తుపాన్ ఆగిపోగానే అడిగాను 
"నీకు ఇది మొదటి సారి కాదుగా , ఇంతకు ముందు ఇలా కుదర లేదా ఏంటి "

తన మీద నుంచి పక్కకు చేరి పడుకోగానే , తను చెప్పింది మొదటి సారి తన సోషల్ టీచర్ తో ఎలా కన్నెరికం పోగొట్టుకొంది, ఆ తరువాత అక్కడ నుంచి ఎలా బయటకు పంపింది. సిటికి రావడం , కూలి పనులు చేయడం , అటో వాడి కింద నలగడం , దొంగతనాలు చేయడం వాడి దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చి స్వతహాగా దొంగతనాలు చేస్తూ గడపడం. 

"నన్ను వాడు కొన్న వాళ్ళు ఎంతసేపు పంగ చీల్చడం అందులో కార్చు కోవడం తప్ప వాళ్ళకు వేరే ఇంకే మి తెలియదు సారూ, మీరు ఈరోజు ఇలా తీరికగా చేస్తుంటే నాకు మొదటి సారి కన్నెరికం అయినట్లు ఉంది" అంటూ లేచి కడుక్కొని వచ్చింది, తనతో పాటు నేను కూడా ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి మిగిన బీరు లాగిస్తూ

"నీకు కన్నెరికం చేయడానికి ఇంకో టి అలాగే ఉందిగా దానికి కన్నెరికం చేద్దాం లో అన్నాను తన పిర్ర పిసుకి తన గుద ద్వారాన్ని వేలితో పొడుస్తూ"
"చీ అక్కడ కూడా పెడతారా సారూ "
"ఓ సారి పెట్టిచ్చు కో అప్పుడు తెలుస్తుంది , ఇంకో సారి ముందు వద్దు లే , వెనుకే పెట్టు అంటావు "
"ఏమో సారూ , మీరు పూకు లో పెట్టినప్పుడే , గొంతు లోకి వచ్చినట్లు అనిపించింది , ఇంక గుద్దలో పెడితే చచ్చి ఉరు కొంటా నెమో"
"నొప్పి లేకుండా చేసే బాధ్యత నాది లే , నువ్వు నొప్పి అంటే మానేద్దాం లే "
"ఏమో సారూ ఇప్పుడు వద్దులో ఇంకో సారి చూద్దాం " అంటూ తినేసిన ప్లేట్స్ తీసుకెళ్లి కిచెన్ లో పెట్టే సి వాటిని కడిగే సి వచ్చింది. ఈ లోపున ఓ సిగరెట్ నుసిగా చేసి తాగిన ఖాళీ క్యాన్స్ ను ఓ పేపర్ బ్యాగ్ లో వేసి డోర్ దగ్గర పెట్టాను వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్లి బయట పారేయడానికి