అమ్మా-నీ పొదుగు 17

" నా ముద్దుల అమ్మా....నా సళ్ళరాణి...."
" ఇదా....!!! నువ్వు నాకు పెట్టిన పేరు.....?"
" కాదు....."
తల్లి బిరుసెక్కిన రొమ్ములను పిసుకుతూ, గట్టిపడిన ముచ్చికలను వ్రేళ్ళతో వెతికి, జాకెట్టు పైనుంచే మెల్లిగా లాగుతూ, తల్లి చెవిలో గుసగుసగా.
" నువ్వు నా ముద్దుల వెలయాలివి"

ఈ మాట వినగానే,శోభన పూ గోడలు ఒక్కసారిగా స్రవించాయి..ఇన్నాళ్ళ కాపురంలో, తన భర్త కూడా వాడని మాట....తన కొడుకు కోపంగా కాకుండా, లాలనగా,ప్రేమతో అన్న మాట ,చల్లటి గాలికి మేఘం వర్షించినట్టు,వినగానే తన ఆడతనం ఒక్క సారిగా తీవ్రంగా కంపించింది.ఏకాంతంలో ఇలాంటి మాటలు మొట్టమొదటి సారిగా ప్రభావం చూపించడం శోభనకు సరిక్రొత్త అరుదైన అనుభవం.
" అమ్మా.....కోపమొచ్చిందా....?"
నిగిడిన నిప్పుల్స్ ను వ్రేళ్ళతో గిల్లుతూ.
" హూం మ్మ్ మ్మ్ ....వినూ, వద్దు....చెయ్యి తీయ్యరా...." రవిక మీద నుంచి తన కొడుకు చేతులు లాగేసింది.
" అమ్మా నాకొకా ఆశ....నీ పూకు చూడాలి...."
తల్లి ముందు మోకాల మీద కూర్చున్నాడు.
" ఏయ్....ఏమిచేస్తున్నావ్....?"
" నేనేమీ చెయ్యను....నువ్వే ఎత్తి చూపించు....రాత్రి చీకటిలో సరిగ్గా చూడలేదు....ప్లీజ్ మా..."
" వినూ, నీకు నేను తల్లిననే ధ్యాస బొత్తిగా లేకుండా పోయింది..."
" అందుకేగామా...... నీ ఆ అందమైన సిగ్గుబిళ్ళను దగ్గరగా చూడాలని అడుగుతున్నది...."
" నువ్వు పెద్ద పొరికిలా తయారయ్యావు..."(కపట కోపంతో)
" అదేం కాదమ్మా.....సరేగాని కొంచం చూపించు………లేదంటే,ఇలాగే మొకాలి మీద ఉంటాను....నాకు నొప్పెట్టినాసరే.....నువ్వు మాత్రం దాచుకో..."( మొహం త్రిప్పుకున్నాడు)
కొడుకు నొప్పి, తల్లి మనస్సుకు నొప్పికాదా!!!! చూస్తూ అలా ఉండగలుగుతుందా....??? ఎంతైన కన్నప్రేమ కాదా!!!! కొద్దిక్షణాలు ఆలోచించి,తన నైటీ క్రిందంచు పట్టుకుని,
" తప్పదా......" అడిగింది.
" మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్....."
" దీనికేమీ తక్కువలేదు......"
మెల్లిగా గొణుగుతూ, నైటీని తొడల దాకా లేపింది.
అబ్భా.....తొడలా ఇవి.....?టేకు దుంగలు.....వినయ్ గుడ్లు మిటకరించాడు.
" ఏంటి.....? అలా, చూస్తున్నావ్....?"
" ఏమీ లేదమ్మా......ఇంకొంచం పైకెత్తు....నల్లకొత్తిమ్మిరితో కప్పిన నీ దిబ్బరొట్టె కనబడుతుంది"
వాడి ముదురు మాటలకు ఆశ్చర్యపోతూ, నైటీని నడుముదాకా లేపింది.రెండు ద్వజస్తంభాలు లాంటి తొడలు, వాటి మధ్య నల్లరేగడిని తన కొడుకు సూదంటురాయిలా చూస్తుండడం, తనలో రక్తప్రసరణ పెంచి, ఆ రక్తపు పోటంతా తన ముచ్చికలు చివరకు చేరి సలపడం మొదలెట్టాయి.నళ్ళరేగడి లోంచి కొద్దిగా ఊట ఊరడం మొదలుపెట్టింది.కాని ఆ ప్రదేశమంతా, నల్లపైరు కప్పబడడంతో ఆ ఊట బయటకి కనబడడంలేదు.
" అమ్మా!! ఇక్కడ నుంచే నేను పుట్టానా......?"
" పాపం ఏమీ తెలియని అపర ప్రవరాఖ్యుడువి.... చూసింది చాలు, ఇక కదులు"( వెటకారంగా నివ్వింది)
" అమ్మా, ఇంకొద్దిసేపు.....నీ పూకు షేపు, దాని మీద ఉంగరాల నల్లటి జుత్తు.....చూడ్డానికి ఎంత బాగుందో......ఒక్క సారి దాన్ని నిమరాలని ఉంది"
టక్కున కళ్ళు తెరచిన శోభన,
" ఏయ్.......దగ్గరకు రాకూడదు....నిన్న చేసిన ఘనకార్యం చాలు"
ఒక్కసారి చేసినా, వంద సార్లు చేసినా తప్పు తప్పేనంటారుగా, మరి ఎందుకు తన తల్లి నిరాకరిస్తుందో, వినయ్ కు బోధపడడంలేదు..
" అమ్మా, నీ తొడలను విడదీసి, చేత్తో నీ ఆతులను నిమురుతూ, ముందుకు ఒంగి వాసన చూస్తూ, నాలిక కొసను అక్కడ తాకించాలని ఉంది"
కొడుకు అలా కైపుగా చెప్పడం, తనలోని ఆడదానికి , వాడు నిజంగానే అలాచేస్తున్నట్టు అనిపించి,ఒక్కసారిగా ఒళ్ళంతా పులకరించింది.
" వినూ, ఇక చాలు, లే....."
" అమ్మా.....అలాగే వెనుకకు తిరిగి,నీ నున్నటి గుద్దలు చూపించవా....."
" నోర్మూసుకో......ఒకొక్కసారి నీ కోరికలకు అర్థం పర్థం ఉండవు.....ఇక వెళ్ళు, వంట అయిన తర్వాత పిలుస్తాను."
" ఓహ్......వంటపని అయిన తర్వాత చూపిస్తావా....?"
" ఆశ, దోశ, అప్పడం, వడ..."(నైటీని క్రిందకు వదిలేసింది.)
ఈ సారి తల్లి మాట జవదాటకుండా, బుధ్ధిమంతుడిలా బయటికి వచ్చేశాడు.అన్నీ ఒకేసారి చూడడానికి తన మనస్సుకూడా ఇష్టపడలేదు.నేడు పూకు,తర్వాత గుద్ద,ఆ తర్వాత గుద్ద బొక్క.....ఇలా లెక్కలేసుకుంటూ, టి.వి ఆన్ చేశాడు.
............
సమయం 11.30
" వినూ......!!! కుక్కర్ విజిల్ వస్తే, ఆపేయ్....."
" నువ్వెక్కడకు వెళుతున్నావ్..."
" వంట పనితో చిరాకుగా ఉంది.....స్నానం చేసి వస్తాను"
" అమ్మా, ప్లీజ్ నేనూ నీతోబాటు స్నానం చేస్తాను "
" వేషాలు ఆపమన్నానా.....?"
" అమ్మా, ప్లీజ్....నీకు స్నానం చేయించాలని నా చిరకాల కోరిక.....ఈ రోజు చేయిస్తానమ్మా....?"
" కుదరదు "( అలా జరిగితే బాగున్ను అనిపించింది)
శోభన బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి తన బట్టలు తీసుకుని బాత్రూంలోకి దూరి తలుపేసుకుంది.
" అమ్మా, తలుపు తీయి "
" కుదరదని చెప్పానా....? ఇక తమరు వెళ్ళోచ్చు "
" అయితే, నేనిక్కడే నిలబడి ఉంటాను"
శోభన బాత్రూం తలుపు కొద్దిగా తెరచి ,తల బయటకు పెట్టి,
" వినూ, చెప్పినమాట వినాలి నాన్న "
ఆమె నైటీ జిప్ క్రిందకు దిగిపోయి ఉంది.వినూకు మాత్రం ఏమీ కనబడలేదు, కేవలం తన తల్లి ముఖం తప్ప.
" ప్లీజ్ మా, ఈ ఒక్కసారికే....."(జాలిగా మొహంపెట్టాడు)
" ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావురా....వచ్చి తగలడు...."
రంగస్థలం తెర రెండు వైపులకు తెరుచుకున్నట్టు,తల్లి నైటీ జిప్ తెరుచుకుని, సక్సీగా కనబడుతోంది.
" గుమ్మని ఉన్నావమ్మా...."
" సరే, ఆపు నీ పైత్యపు మాటలు...ఏం చెయ్యాలి చెప్పు....?"
వినూ,దగ్గరకంటూ వెళ్ళి,
" నైటీ విప్పేయమ్మా...."
" అయ్యో అది కుదరదు....."
" ఏం....? ఎందుకనీ.....?"
" లోపల ఏమీ వేసుకోలేదు..."(మునుపుటిలా ఇప్పుడు అంత బిడియపడలేదు)
" మరి ఎలా స్నానం చేస్తావు....?"
" నువ్వెళ్ళి ఒక లోలంగా తీసుకుని రా..."
మాట పూర్తికాకుండానే వినయ్ రయ్యుమని వెళ్ళి లంగా తెచ్చాడు.
" ఇలా ఇవ్వు..."
" అమ్మా, నేను తొడుగుతాను...."
మొకాలు మీద కూర్చున్నాడు.
"ఇవ్వరా, నేను వేసుకుంటాను....నువ్వు బుద్ధిగా అలా దూరంగా నిలబడు "
" అలా కాదు. నువ్వు మెల్లి మెల్లిగా నైటిని పైకి లేపుతూ వెళ్ళు, నేను క్రింది నుంచి లంగాను తొడుగుతూ వస్తాను.....నిజంగా నేను ఏమీ చూడను "
" చెబితే వినవు కదా..!!"
తను లంగాలొ కాళ్ళు పెట్టింది.వినూ కొద్ది కొద్దిగా లంగాను పైకి లేపుతుండగా, శోభన తన నైటీని తల మీదనుంచి తన నగ్న దేహము ఏమాత్రం కనబడకుండా జాగ్రత్త పడుతూ, విప్పుతోంది.అలా అలా, పైకి పాలిండ్ల దాక వచ్చింది లంగా.నైటీ కూడా అక్కడ దాక వచ్చింది.
" అమ్మా,లంగా నాడ నేను కడతాను, నైటీని పూర్తిగా లాగేయ్..."
కొడుకు చెప్పినట్టే,తను నైటీని లాగి పారేసింది.వినయ్ తల్లి బిగుతులు దాకా లంగాను ఎత్తిపట్టుకున్నాడు.
" హుం ....కట్టు వినూ...."
తల్లి ఎత్తైన వక్షం మీదుగా లంగా నాడ బిగించాడు.
" ఏయ్.....ఇంత బిగుతుగానా కట్టేది......స్ స్ స్ స్ స్...అబ్బా.....కొద్దిగా లూజు చెయ్యి...ఊపిరాడక చచ్చిపోతాను………"
" అలాగే, "
లూజుగా స్థనం మీద పెట్టి కట్టాడు.
" ఛ్చా...అలాకాదు, అక్కడ కడితే జారిపోతుంది....ఇంకొద్దిగా పైకి కట్టు "
" ఇలా ఓకేనా.....?"
రొమ్ముల మీదుగా కట్టాడు.
" ఇప్పుడు సరిపోయిందా.....?"
" సరే, నేను స్నానం చేస్తాను, తమరు అలా చేతులు కట్టుకుని నిలబడండి.."
కొంటెగా చూస్తూ, మగ్ తో నీళ్ళు తీసుకుని పోసుకుంది.ఆ నీళ్ళతడికి తన పలుచటి లంగా తడిసి,రొమ్ములకు అతుక్కుపోయి, వాటి పరిమాణాన్ని,ఆకృతిని భూతద్దంలో చూపిస్తున్నట్టు బయటికి కనబడుతోంది.
" అమ్మా, నీకు నెలకు ఎన్ని సబ్బులు అవుతాయి....?"
" మూడు........ ఎందుకని....?"
" నీ సళ్ళకే ఒక సబ్బు అయిపోతుందేమో....."
" పోరా, పోకిరి."తడిసిన దేహం మీద సబ్బు రాసుకుంటోంది.
శంఖంలాంటి మెడను రుద్దుకుంటూ,,క్రిందకు దిగి సళ్ళెత్తులను రుద్దుతూ, చేతులు పైకెత్తి చంకళ్ళో రుద్దుకుంటోంది. తల్లి చంకల్లో గుబురు సబ్బు నురగలో తళతళలాడుతుంటే, వినయ్ ఇరుసు నిగుడుతూ ఆమె చంకలు ముట్టుకోమని వినయ్ మెదడుకు సంకేతాలు పంపుతోంది.
" అమ్మా, నీ చంకలకు సబ్బు రాయనా...."
" వద్దులే మహానుభావా....."
" ఇమ్మంటుంటే...."(గారం గుడిశాడు)
చొరవగా సబ్బును లాకుని , శోభనను బాత్రూం గోడకు నొక్కిపెట్టి,ఆమె చెయ్యి పైకెత్తి చంకలో రుద్దాడు.
" చక్కిలిగింత పెడుతోందిరా....."
" అమ్మా, నీ చంకలు షేవ్ చేసి చూడాలని ఉంది..."
" ఏయ్....వద్దు.కొద్దిరోజుల్లో మీ నాన్నగారు వస్తారు.ఆయనకు ఇవన్నా, ఇక్కడి వాసనన్నా ప్రాణం.ఇవి లేకపోతే మోహం త్రిప్పుకుంటాడు"
"మ్మ్...."
సబ్బు నురగతో తడిసి చంకలకు అతుకూపోయిన నల్లటి వెంట్రుకలను చూడగానే అవేశం పొంగి, చటుక్కున అక్కడ తన మొహం పెట్టాడు.తన మొహమంతా సబ్బు నురగ.
" వినూ, మొహం తీయరా...."
" అమ్మా, ఇప్పుడు నీ సళ్ళకు సబ్బు రాస్తాను...అలా కంగారుగా చూడకు, నేనేమి చూడనులే..."
చెబుతూ, వినయ్ తల్లి లంగా బొందు విప్పి, లంగాను పైకి జరిపి కొసను ఆమె నొటికి అందించాడు.
" అమ్మా, ఈ కొసను పంటితో పట్టుకో, నేను లోపలికి చేతులు పెట్టి సబ్బు రుద్దుతాను. ఇలాగేగా ,నువ్వు స్నానం చేసేది....?"
శోభన సిగ్గుపడుతూ, లంగా అంచును నోటితో పట్టుకుంది. వినయ్ తల్లికి వెంకాతల జేరి, చంకల్లోన్ని వెంట్రుకల చిక్కు విడదీస్తూ, చేతులను అలాగే క్రిందికి జారుస్తూ, ముందెత్తుల మీదకు తీసుకొచ్చాడు.
" ఎలా అమ్మా, ఇంత గట్టిగా, నున్నగా, పెద్దగా పెంచావు??? నేను నమ్మలేకపోతున్నాను.......కాలేజీ రోజుల్లో కూడా,ఇలాగే ఉండేవా.....?"
" వినూ,నువ్వలా ముట్టుకుంటే, నాకేదో అవుతుంది.రోజూ ఇలా అమ్మ సళ్ళూ పట్టుకుంటూ, నన్ను వివశురాలను చేస్తున్నావు"
లంగా చివరను పళ్ళమధ్య బిగించి మూల్గింది.
" చుశావా.....చుశావా.....నువ్వే సళ్ళు అని అన్నావు "(హేళనగా అన్నాడు)
" అహమ్మ్..... అంతా నీ వల్లే.నెమ్మిదిగా రాయి.అలా కసాబిసా నొక్కితే, అవి వాలిపోతాయి"
" చేతికి పట్టేదొరకడం లేదు.....జారిపోతున్నాయి "
" సబ్బు రాస్తే అలాగే ఉంటాయి....చేతికి దొరకవు.హాం మ్మ్ మ్మ్......ముచ్చికను గిల్లకు....... నొప్పెడుతోంది"
" ఓహ్, సారీ మా....నీ ముచ్చిక ఒక అంగుళము ఉంటుందా....?"
" ఛా...అంతుండదు...."
తనయుడు,తన ముచ్చికను నుని వ్రేళ్ళతో త్రిప్పుతూ, సాగదీస్తుంటే,అంత చన్నీటిలోనూ రోమాలు నిక్కబొడుచుకుని,శోభనలోని ఆడది రెండవ అనుభవం కోసం తనను మదన్మోతిని చేస్తూ, కొడుకు మాటలకు సిగ్గుపడకుండా, సమ ఉజ్జిగా మాట్లాడేలా ఉసిగొల్పుతోంది.
" ఎంతసేపని అలా, నోటితో లంగాను పట్టుకుంటావు....? వదిలేయొచ్చుగా.....?"
" అలాగే,తోలుబొమ్మలు ఆడిద్దమనే....??"
" అదేంకాదులేమా...."
తన పాచిక పారనందుకుకొద్దిగా నొచ్చుకున్నాడు.
" వినూ, ఇక చాలు నాన్న....మాటలలో పెట్టి, అమ్మ పొదుగును తనువుతీర పట్టుకుని ఆడుకున్నావు....ఇక వెళ్ళరా....ప్లీజ్"
" అమ్మ, చాలా థాంక్స్.నీ సళ్ళను మాత్రమే ముట్టుకుంటే నాకు చాలదమ్మా......నీ ఎత్తైన పిఱ్ఱలను పిసకాలని పిస్తుంది.అవంటే నాకు చాలా ఇష్టం."
శోభన పాదాల దగ్గర కూర్చుని లంగాను పైకెత్తి ఒంగి లోపలికి చూశాడు.
" హేయ్....వినూ......ఏంచేస్తున్నావ్....? అమ్మ సళ్ళను ఏమన్నా చేసుకో.....కానీ....కానీ....వెనుకకు వెళ్ళకు.అక్కడ నువ్వు చేతులు వేస్తే,అది నన్ను,సంధిగ్ధతలో పడేస్తుంది."

" నీ పిఱ్ఱల మీద చేయి వేస్తే ఏమవుతుంది.....?"
తన చేయ్యిని అమ్మ లంగాలోకి దూర్చి, నున్నటి లోతొడలను తడిమాడు.
" ఆహ్.........వినూ...."
" అమ్మా, కొద్దిగా లంగా పైకెత్తవా...."
" కుదరదు....ఏది చెయ్యాలనుకున్నా, ఇలాగే చేసుకో....పైకి మాత్రం ఎత్తను..."
వినూ తన రెండు చేతులను లంగాలోకి దూర్చి,తల్లి రెండు పిఱ్ఱలను పట్టుకున్నాడు.
"నీ పిఱ్ఱలు బాగా కొవ్వెక్కి ఉన్నాయమ్మా.....ముట్టుకోగానే ఊగుతున్నాయి..."
" ఈ లోకంలో అమ్మ ముడ్డికి సబ్బు రాసే ప్రధమ కొడుకువి నువ్వేరా......"
తల్లి గుద్దలకు సబ్బు రాస్తూ, తన చూపుడు వ్రేలును బిగితైన గాడిలోకి పంపాడు.
" అమ్మా, కొద్దిగా ఒంగు, అప్పుడే నీ పిఱ్ఱల సందులో సబ్బు బాగా రాయడానికి వీలవుతుంది "
" ఛ్ఛీ...అక్కడంతా ఏమీ వద్దుగాని, నీవు పైపైన రాయి, తరువాత నేను రుద్దుకుంటానులే....."
వినయ్ చూపుడు వ్రేలుకు తల్లి మలద్వారం దొరికింది.వ్రేలుతో ఆ ద్వారాన్ని పొడుస్తూ,
" అమ్మ....ఇదేనా నీ గుద్ద కన్నం....?"
శోభన ఒక్కసారిగా సిగ్గుల మొగ్గైపోతూ" అయ్యో వినూ....ప్లీజ్ చెయ్యి తీయ్....."
" అమ్మా......ప్లీజ్ లంగా పైకెత్తవా...? ఆ కన్నాన్ని చూడాలి..."
" అస్సలు కుదరదు.....ముందు చెయ్యితియ్....నీకు చనువు ఇచ్చింది చాలు..."
ఆమె మాటలు పట్టించుకోకుండా, వినయ తల్లి విశాలమైన గుద్ద మధ్యలో ముడుచుకున్న బొరియ చుట్టూ సున్నితంగా రుద్దాడు..
" సరే, చూపించొద్దు.....వ్రేలును కొద్దిగా లోపలికి పెట్టి చూడనా....?"
" ఛండాలుడా....అమ్మ ఒంట్లో ఒక్క కన్నం కూడా వదలవా.....?"
శ్రంగారంలో ఇన్ని కళలుంటాయని తెలీకుండానే జీవించేస్తున్న శోభన అమాయకంగా అంది.
వినయ్ తనను తాను నిభాయించుకోలేకుండా, ఆమె గుదద్వారం లొకి వ్రేలును త్రోశాడు.కానీ కుదరలేదు.ఒక వేళ శోభన ఒంగి ఉంటే కుదిరేదేమో మరి.తను వినయ్ ప్రయత్నం ఆపడానికి దూరంగా జరిగి,
" ఇక బయటికి వెళ్ళు వినయ్...నేను బట్టలు పూర్తిగా విప్పి స్నానం చేయకపోతే, చేసినట్టు ఉండదు.."
" అమ్మా, నేను ఇక్కడే ఉంటాను.....నువ్వు స్నానంచేసుకో..."
" నువ్వు గమ్మున ఉండవు. నువ్వు చెప్పినట్టు ఇప్పటిదాకా చేశానుగా, మరి ఇప్పుడు నువ్వు నా మాట వినాలి..."
" సరే...."
తల్లి తడి ముఖాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని ఆమె పెదాలను నోట కరిచాడు.వినయకు అనువుగా తన పెదాలను అందించింది, అప్పటిదాకా వేడెక్కిన ముద్దులవెలయాలి.
" ఇక చాలు వెళ్ళు...."
బయటకు త్రోసి,తలుపేసేసింది, శోభన.వినయ్ వెంటనే గచ్చు మీద పడుకుని తలుపు క్రింది సందుగుండా చూశాడు, ఏమైన కనబడుతుందేమోననే ఆశతో.తల్లి పచ్చటి పాదాలు, పాదాలను చుట్టుకున్న పట్టీలు....కాలి వ్రేళ్ళకు మెట్టెలు కనబడ్డాయి.అంతలో ధబ్బుమని లంగా ఆమె పాదాల మీదపడింది.తన తల్లి లోపల నగ్నంగా ఉన్నట్టు అర్థమయ్యింది.ఆ పాదాలాను తమకంగా చూస్తున్న వినయ్ కు, కుడికాలు బొటనవ్రేలు ఆ లంగాను పట్టుకుని పైకెత్తడం కనబడింది.ఇక ఏమీ కనబడలేదు.తల్లి అనుమతితో ఎంత చూసినప్పటికీ, ఇలా దొంగతనంగా చూదడంలో ఏదో ఏదో ఒక ఆనందం.ఓ వెర్రికోరిక.తను ఐదు నిమిషాల్లో స్నానం ముగించి,తలుపు మీద ఉన్న తువ్వాలు తీసింది.అప్పుడే కుమార్ మాటలు రింగుమనడంతో, తాను మంచం క్రిందకు దూరాడు.
తలుపు తెరుచుకుంది..........
మంచం క్రింద ఉన్న వినయ్ కు తల్లి పలపలమంటున్న పిక్కలు కనబడుతున్నాయి.........
తువ్వాలు చుట్టుకుని గదిలోకి వచ్చి తలుపు వేసింది........
అద్దం ముందు నిలబడి తువ్వాలు లాగి మంచం మీద గిరాటేసింది......
తల్లి ,పోతపోసినట్టు తళతళలాడుతున్న నిలువెత్తు విగ్రహం నగ్నంగా తన కళ్ళ ముందు.....
కలువపువ్వు మీద నీటి చుక్కల్లా....
అమ్మ భుజాల మీద....స్థనద్వయం మధ్య నిలువుగీతలొ......బొడ్దు క్రింద.......తొడల మీద......
వినయ్ చెయ్యి తన ప్రమేయంలేకుండానే, తన మడ్డను సవరిస్తోంది....
సళ్ళ ఎత్తుల మీద నల్లపూసలతో పసిడి మంగళసుత్రాలు.......
మొలకు వెండి మొలత్రాడు......
ఇవే ప్రస్తుతం తన తల్లి మీద ఉన్న దేవతావస్త్రాలు.....
ఇంతలో తుమ్మురావడంతో గట్టిగా తుమ్మాడు.అంతే, శోభన ధిగ్బ్రాంతురాలై,మంచం మీదున్న తువ్వాలు తీసి తన ఒంటికి చుట్టుకుంది.మంచం క్రింద ఎవరో ఉన్నారనే నిజం తనను భయకంపితురాలును చేసింది.కంపిస్తున్న గొంతుతో మెల్లిగా,
" ఎవరూ......?" ఒంగి చూసింది.
" వినూ, నువ్వా.....??"
బెరుకుగా మంచం క్రింది నుంచి బయటకు వచ్చాడు.
" ఏంటిది వినూ.......నీకు అమ్మ ఏమి తక్కువ చేసింది...? నీవు కోరుకున్నట్టుగానే నడుచుకుంటున్నాను కదా!!! అయినా ఏంటీ వెధవపనులు...?"
" సారీమా....ఇందాకా బాత్రూంలో నిన్ను బట్టలు లేకుండా చూడాలనే కోరిక పిచ్చిగా పుట్టింది....అందుకే....ఇలా..." నీళ్ళు నమిలాడు.
" నువ్వు నా దగ్గర ఏది ఇష్టపడలేదు....? మాటిమాటికి నా రొమ్ములు పిసుకుతావు.......పెదవుల మీద ముద్దుపెడతావు......ముట్టుకోకూడని చోటల్లా ముట్టుకుంటావు.....ఎప్పుడైనా అభ్యంతరం చెప్పానా....?కానీ ఇలా దొంగతనంగా చూడ్డం.....నాకు నచ్చలేదు."
" ఇంకెప్పుడిలా చెయ్యను....నీ ఇష్టమొచ్చినట్టే నడుచుకుంటాను.."
" సరే, ఇంతకూ ఏంటి నీ ప్రాబ్లం....అమ్మను బట్టలులేకుండా చూడాలి..అంతేగా...?"
" నువ్విలా కోపంగా చూపించొద్దు...మంచి మూడ్ లో ఉన్నప్పుడు చూస్తానులే.."
" కోపమేమి లేదు...సరే, చెప్పు .ఏమి చూడాలి?"
" నీ గుద్ద...."
" ముట్టుకోకుండా,చూడాలి"
" మ్మ్...మ్మ్"
వినయ్ తల్లి కొడుకు వైపు వీపు చూపిస్తూ, దేహం మీద ఉన్న తువ్వాలు తీసేసింది.కొప్పు విప్పితే పిఱ్ఱల దాకా జారిన జుట్టు..
నున్నటి వీపు........
వీపు మధ్యలో జెర్రిగొడ్దులా పిర్రలగాకా వెన్నుపూస.....
పిర్రల పైన, వెన్నుపూస ముగిసే చోట లోతైన సుడి.....
బింకం సడలని ఎత్తైన నితంభాలు.......
ఆ నున్నటి బోర్లించిన ఇత్తడి బిందెల మధ్య నిలువు నెలవంక.......
వాటి క్రిందుగా అరటిబోదెలు లాంటి నున్నటి తొడలు.......
మొకాలు క్రిందుగా, బలసిన పిక్కలు... కుడిపిక్కమీద కందిగింజంత పుట్టుమచ్చ......వాటి క్రింద, పాదాల మీద వెండి పట్టీలు....
(అది చూస్తున్న వినయ్ కు ఎలా అనిపిస్తుందో ఏమోగాని, ఒక రచయితగా చూస్తున్న నాకు, ఆ పిక్కల క్రింద వెండి పట్టీలు బదులు,ఎంకి పాదాలకు ఉన్న వెండి అందెలు సబబు అనిపిస్తోంది.)
" చాలా....." తల్లి గొంతు విని బాహ్య ప్రపంచంలోకి వచ్చాడు.
మొకాలు మీద కూర్చుని, తల్లి పిఱ్ఱలను చూస్తుంటే, తనకు బ్రహ్మాడము కనబడింది(యశోదాకు కనబడినట్టు ).....వాటి మీద ముద్దులు కురిపిస్తూ, తన మక్కువ చూపాడు... శోభన తరపు నుండి ఎటువంటి వ్యతిరేకత లేదు...
పగిలిన పనసకాయను చీలుస్తున్నట్టు, అమ్మ పిఱ్ఱలను రెండు చేతులతో విడదీసి, మధ్యలో దాక్కున్న మలద్వారం మీద ముద్దుపెట్టాడు...ఆమె తొడల అందం, గుద్దల నునుపు, తనను తట్టుకోలేకుండా చేస్తున్నాయి....తనలో పొంగుతున్న కామవరదను కంట్రోల్ చేయడం అసాధ్యమయిపోతోంది.......ఇంకొక ముద్దు ఆ ద్వారం మీద పెట్టాడు..అంతే...వినయ్ సుల్ల షార్ట్స్ ను తడిపేసింది....తన పిఱ్ఱల మీద బిగుసుకున్న కొడుకు చేతుల పట్టు, వాటి మీద వేగంగా తగులుతున్న వెచ్చటి ఊపిరిని బట్టి ప్రౌడ శోభన ఇట్టే గ్రహించేసింది అతడు చరమస్థాయికి జేరుకున్నాడని...
వినయ్ అమ్మ పిఱ్ఱలు చరచి లేచి నిలబడ్డాడు.
" ఇప్పుడు సంతోషమేనా......కామాంధుడవురా నువ్వు....వెళ్ళు..వెళ్ళి స్నానం చెయ్యి"
" అలాగే" వినయ్ తల్లి ముందు వైపు వచ్చాడు.ముద్దు కోసం.కొడుకు షార్త్స్ తొడల మధ్య భాగంలో తడిసిపోయి, ఇంకా బింకం తగ్గని అతని మగసిరి విలవిలలాడ్డం ఆ తల్లి కంటపడింది...శోభన తువ్వాలుతో తన సళ్ళను కప్పుకుంటూ,అవేశంగా వాడి పెదాలను న్మోట్లోకి లాక్కుని, కసిగా కొరికి,తవ అక్కసం చూపించి,కొడుకును బాత్రూముకు పంపింది.