అమ్మా-నీ పొదుగు 20

" అమ్మా, నువ్వు నాకే సోంతం. వీటి (పిఱ్ఱల)మీద నాసంతకం పెడతాను"
తన చేతిలోని లిప్ స్టిక్ చూపించాడు వినయ్.
" ఒరేయ్, అది పెదాలకు పూసుకునేది......ఛండాలమైన చోట్లలో పెట్టొద్దు..."
" ఇది ఛండాలమైన చోటా....?"
( చూడీని తల్లి నడుము దాకా లేపాడు)
తన పిఱ్ఱ మీద కొడుకు పేరు తలుచుకునే సరికి ఒళ్ళంతా ఒక్కసారిగా పులకించి సిగ్గులమొగ్గైంది శోభన.

లిప్స్తిక్ తో తల్లి కుడి పిఱ్ఱ మీద తన ఆటోగ్రాప్ పెట్టాడు.ఉత్తి సంతకమే కాకుండా,
' అమ్మ మధుర భాండాలు ' అని వ్రాశాడు.
" ఏదో పెద్దగా వ్రాసినట్టున్నావు.......ఏమని వ్రాశావురా....?"
" నాన్న వచ్చేంత వరకు స్నానం చేయకుండా ఉండు......ఆయనే చదివి వినిపిస్తారు"
లిప్స్టిక్ తీసి ఈసారి ఎడమ పిఱ్ఱమీద పెట్టాడు....
శోభన కిలకిలా నవ్వుతూ,
" కొవ్వెక్కి కొట్టుకుంటున్నవురా.....ఇప్పుడేమి తగలెడుతున్నావు.....?"
" నా మనసులో దాచుకున్న కొన్ని మాటలు వ్రాస్తున్నాను....కనిపెట్టుకో చూద్దాం...."
శోభన, కళ్ళు మూసుకుని కొడుకు తన ముడ్డి మీద ఏమి వ్రాస్తున్నడో అని శ్రధ్ధగా చదవడానికి ప్రయత్నించింది.
' వీటి మధ్య నాది పెట్టాలని ఉంది '
తల్లికి అర్థమయ్యింది.
" ఏయ్" ప్రేమగా గదిమింది.
రెండవ వాఖ్యం.
‘ ఇది నా ముద్దుల భార్యా....’
చదివిన శోభన,
" వెధవ బుద్ధి ఎక్కడికి పోతుంది"సన్నగా గొణిగింది.
వినయ్ మెల్లిగా నవ్వుతూ, తర్వాతి వాఖ్యం....
‘ ఫక్ మీ వినూ ‘
అర్థమవ్వగానే శోభన,
" చేసినవన్నీ నువ్వు చేసి,తప్పులన్నీ నా మీద రుద్దుతావా....వ్రాసింది చాలు గాని,ఇక ఆపు "
" అమ్మా, నీ గుద్ద చిన్నదైతే ఈ మూడు వాఖ్యాలే సరిపోతాయి.....ఇది స్కూలులో బ్లాక్ బోర్డ్ లా పెద్దగా ఉంది.బోల్డంత వ్రాయొచ్చు"
" చేసిన నిర్వాకం చాలు,అంతా చెరిపి వెళ్ళు...."
" ఉండమ్మా, ఆఖరి మాట వ్రాయనీ,"
' వినూ మ్యారీ మీ '
ఇది చదివి అర్థం చేసుకున్న శోభన మొహం మ్లానమయ్యింది.హాతాశురాలయ్యింది.
కన్నతల్లిని పెళ్ళంగా ఊహించుకోవడమే తప్పంటే, వీడు ఏకంగా పెళ్ళి అనే దుర్భలమైన ఆలోచనతో ఉన్నాడు......ఇది ఎంతవరకు ఒప్పు....? ఎంతవరకు తప్పు....?
" ఏమ్మా.....అర్థం కాలేదా.....?"
" అర్థం కాలేదు........అది ఏదైనా నాకేమీ చెప్పనక్కరలేదు....నిద్ర వస్తోంది.....పడుకుంటాను "
" అలాగే కానీ, నేను చెప్పింది చెయ్యి, వెళ్ళిపోతాను....పడుకున్నట్టుగానే కొద్దిగా నీ ముడ్డిని పైకి లేపు..."
తను గుద్దను పైకెత్తితే, తన పూపెదాల ఊటను గమిన్స్తాడేమోననే సంకోచంతో,
" వద్దురా...."
వినయ్ తల్లి ఇరు తొడల క్రిందకు చేతులు పోనిచ్చి పైకి లేపాడు.వాడి మొహం ముందు డ్రాయింగ్ టేబుల్ లా తన జఘనం పైకి లేపింది.
" ఏం చేయబోతున్నావ్...?"
" చెబుతానమ్మా.....ఈ కాలం ఆడపిల్లలు, నల్లగా ఉన్న పెదాలను లిప్స్టిక్ తో ఎర్రగా చేస్తుంటారు కదా, అలాగే, నీ గుదద్వారం రంగు మారుస్తాను....."
తల్లి పిరుదలను విదదీసి, కొద్దిగా కమిలిన రంగులో నున్న గుద్ద బొక్కకు లిప్స్టిక్ వ్రాశాడు.ఇప్పుడు చూడ్డానికి ఆ బొక్క చాలా అందంగా సెక్సీగా కనబడుతోంది.
" అయ్యో రామ, ఇక మీదట ఆ వెధవ లిప్స్టిక్ ఎలా వాడేది......ఖర్మ.....ఖర్మా...."
" ఏమ్మా.......ఇంతకు ముందు అక్కడ చీకిన పెదాలతోనేగా నీ పెదాల మీద ముద్దుపెట్టాను......"
శోభనకు అప్పుడు అర్థమయ్యింది.ఇందాక, వినయ్ మౌత్ కిస్ ఇచ్చినప్పుడు తనకు వచ్చిన వాసన ఏమిటో.....ఎక్కడిదో.......
పిఱ్ఱలను విస్తరిలా పూర్తిగా విరిచి, లిప్స్టిక్ తో మెరుస్తున్న బొక్కను ముద్దాడాడు.....గుండ్రటి మలద్వారం లిప్స్టిక్ అచ్చు వినయ్ పెదాలకు అంటుకుంది..అలాగే పైకి లేచి తన తల్లిని వెళ్ళకిలా త్రిప్పి ఆమె పెదాలు అందుకోబోయాడు....వినయ్ పెదాల మీద తన గుదరంధ్రానికి రాసిన లిప్స్టిక్ ముద్ర ఉండడం చూసి శోభన సిగ్గుపడేలోపల తన పెదాలు అందుకున్నాడు....అవి కూడా,కోరికతో కొడుకు పెదాలతో జతకలిపాయి....
" హ్హా హ్హా హా....వినూ, ఎమి చెప్పనూ......????...మీ అమ్మకు ఇలాటి కొత్త సుఖాలు తెలియవు.........ఏదో.....పెట్టాడా,,,, తోశాడా,,,,,,కార్చాడా....అంతా యాంత్రికమే.." కామావేశంలో సణిగింది.
" అమ్మా, నీ పొంగడంలోంచి, పాకం కారిపోతోంది......ఆ పాకం త్రాగి వస్తాను"
తల్లి తొడలు పూర్తిగా విడదీసి,అరచేయంతున్న అరిసె మీద మొహం పెట్టాడు....
" ఆహ్......ఆఅహ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ...... నాకు వినూ......."
" గులాబ్ జామూన్ లా ఉందే, నీ పూకు...."
అమ్మను, వే అనే సంభొదించడం.ఆ తల్లి హృదయాన్ని చిలికి, పాకం ప్రవాహం పెంచింది.
" ఏంటే, ఇంత కారుతోంది.....?"
" మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్....మాటలాపి......నాకరా దున్నపోతా.......
తట్టుకోలేని తమకంతో వినయ్ తలను తన తొడల మధ్య ,ఆతుల క్రింద తడిసి ముద్దైన చూపుడువేలంత చీలిక మీదకు లాక్కుని నొక్కిపెట్టింది.కారుతున్న జిగురును అంబళి నాకినట్టు నాకుతున్నాడు...మధ్య మధ్యలో చిక్కుడు గింజలా బయటికి పొడుచుకు వచ్చిన శీర్షాన్ని నాలికతో పొడుస్తూ,మదన రసం ఇంకా, ఇంకా కారేలా చేస్తూ,నాలికతో తల్లిని దెంగుతూ.....వరుస భావప్రాప్తులు కలిగించాడు...అమరసుఖంలో శోభన సోలిపోయి కళ్ళు మూసుకుంది.....
కామానికి అర్థం,పరమార్థం చూపిస్తున్నాడు కొడుకు....అయినప్పటికీ బంధం అనే తెరను పూర్తిగా తీయలేకపోతోంది.....కానీ రోజు రోజుకి పలుచబడుతోంది....
కళ్ళు తెరిచేటప్పటికి సమయం ఏడు అయ్యింది.కొద్దిగా చీకటి పడింది...హాల్ లో వినయ్ టి.వి చూస్తున్నాడు.
" వినయ్, అలా బయటికి వెళ్ళొద్దామా....?"
" ఏమ్మా, ఏదైనా పని ఉందా....?"
" ఊరికినే, ఇంట్లో ఉంటే బోర్ కొడుతోంది...."
" వెళదాం గానీ , నీకు ఓ డ్రేస్సు కొనిబెడతాను....ప్రస్తుతానికి సింపుల్ చీర కట్టుకుని రా....మనం షాపింగ్ మాల్ వెళదాం......"
ఇద్దరూ బట్టలు మార్చుకుని ఆటోలో బయలుదేరారు.....
ఆటోలో వినయ్ బుధ్ధ్హిమంతుడిలా కూర్చున్నాడు.రోజురోజుకు సరికొత్త అనుభూతులు,సరికొత్త కామ-చేష్టలు చూపిస్తూ,తన కొడుకు తన శరీరానికి భూతల స్వర్గం చూపిస్తున్నందుకు మురిసిపోతూ, మురిపెంగా చూసింది.తల్లి మొహంలో మారుతున్న రంగులు చూసి, ఏమిటన్నట్టు కన్నెగరేశాడు వినయ్. ఏమీ లేదన్నట్టు,సిగ్గుపడుతూ తల అడ్డంగా ఊపింది,శోభన.
ఆటో షాపింగ్ మాల్ దగ్గర ఆగింది.ఇద్దరూ దిగి మాల్ లోకి వెళ్ళారు.
" ఏం.....కొనబోతున్నవు రా.....?"
" సెలక్షన్ నాది....బిల్ నీది."
తల్లిని లేడీస్ కార్నర్ షాపుకు తీసుకెళ్లాడు.చుడ్డానికి అది చాలా మాడర్న్ గా ఉంది.చీరలు,చూడీలు లాంటివి లేవు.షాప్ అంతా జీన్స్,టాప్స్,స్కర్ట్స్, మిడీస్ తో కలకలాడుతోంది.
" వినూ, ఇక్కడెందుకు...? ఇది అమ్మాయిలు వేసుకునే డ్రెస్సులు..."
" అలాగేమీ కాదు,ఇవన్నీ సెక్సీగా ఉన్నవాళ్ళు వేసుకునేవి.నీకేమి తక్కువ.....? నీ అందమైన దేహానికి ఇవి చాలా పొందికగా ఉంటాయి.."
దగ్గరలో తగిలించిన స్కర్ట్ ను తీసి తల్లి నడుముకు ఆనించి చూశాడు.ఇలా పదిమంది ముందు కొడుకు చెయ్యడం, శోభనలో ఏదో తెలియని వింత అనుభూతి కలిగింది.
" వినూ, పిచ్చా నీకు....? ఏం చేస్తున్నావ్....? ఇది పబ్లిక్ ప్లేస్...."
" పబ్లిక్ ప్లేస్ లో నీ చీర పైకెత్తి చూడలేదుగా, చీర పైన పెట్టేగా చూశాను....!" తల్లి చెవి దగ్గర గుసగుసలాడాడు...
" నిన్ను నమ్మి వచ్చినందుకు, నన్ను నేను కొట్టుకోవాలి "
ఇంతలో వినయ్,పూల డిజైన్ తో తెల్లటి స్కర్ట్ తీశాడు.మొకాలి అంచులదాకా ఉంటుంది.వేసుకుంటే, తన దంతపు చెక్కల్లాంటి, బలమైన పిక్కలు అందంగా కనబడతాయి.
" ఇదా ?????..... వద్దురా.......ఇలాంటివి ఇంట్లోనే బాగుంటాయి...."
" అదేంకాదు, ఈ రోజు ఇది వేసుకునే నువ్వు ,ఇంటికి వస్తావు "
" కుదరనే కుదరదు....ఇంట్లో వేసుకుంటానులే...."
" సరే, నీ ఇష్టం...ఒకేఒక్కసారి ఇది వేసుకుని ఎలా ఉంటావో చూపించు..ఆ తర్వాత మార్చుకో..."
" ఓహ్......సరే, దీని మీదకు ఏమి వేసుకోవాలో అదీ చెప్పి తగలడు..."( అయిష్టంగానే ఒప్పుకుంది)
" ఇదిగో.....ఇది..."
ప్రక్కనే ఉన్న హాఫ్-స్లీవ్ టీ-షర్ట్ చూపించాడు.
" వినూ, నాతో బాటు ట్రయల్ రూం కు రా.....మార్చి చూపిస్తాను, తర్వాత చీరకట్టుకుంటాను "
ఇద్దరూ, కాస్త మరుగున ఉన్న ట్రయల్ రూం దగ్గరకు వెళ్లారు.కాసేపటికి తను సెలెక్ట్ చేసిన డ్రెస్ లో బయటికి వచ్చిన తల్లిని చూసిన వినయ్ నొరెల్లబెట్టాడు....స్కర్ట్ క్రింద బుస బుస మంటున్న పిక్కలు, పైన ఎత్తుగా నిలబడ్డ యెద సంపద- 20 ఏళ్ళు వయస్సు తగ్గినట్టు కనబడుతోంది.."
" సూపర్ గా ఉన్నవమ్మా....కొంచం వెనకకు తిరుగు......"
" ష్......అరవకు......"
శోభన వెనకకు తిరిగింది.ఈ లోపల వినయ్ తల్లి విడిచిన బట్టలు తన దగ్గర ఉన్న కవర్ లో సర్దుకున్నాడు.
" ఇక చాలు, నేను బట్టలు మార్చుకుంటాను...."
శోభన ట్రయల్ రూం లోకి వెళ్ళి హతాశురాలయ్యింది.తను విడిచిన బట్టలు లేవు.బయటికి వచ్చింది.వినయ్ అక్కడ లేడు.ఎబ్బెట్టుగా, మెయిన్ సెక్షన్ లోకి నడిచి వచ్చింది.వినయ్ బిల్లింగ్ టేబుల్ దగ్గర నిలబడి చిద్విలాసంగా నవ్వుతున్నాడు.ఆ బట్టలతో,తల్లి సొంపులను అణువణవు కళ్ళతో ఆరాధిస్తూ,ఆస్వాధిస్తున్నాడు.
శోభన సిగ్గుతో కూడిన హంసగమనంతో మెల్లిగా నడుచుకుంటూ, కొడుకు దగ్గరకు వచ్చి కళ్ళు నేలవాల్చింది....అక్కడ ఉన్న కొంతమది తన తల్లిని మోహంతో చూస్తున్న చూపులను చూసి,కొడుకులోని మగతనం గర్వంగా ఉప్పొంగింది.....
" ఏంటి, వినయ్ ఇలా చేశావు....? మోకాలు దగ్గర నుంచి అంతా కనబడుతోంది....ఎంత సిగ్గుగా ఉందో తెలుశా....?"
" ఇందులో ఎంత చక్కగా ఉన్నవో........అటు చూడు నిన్ను ఆరాధించే కళ్ళు....నువ్వు మామూలుగానే ఉండమ్మా....ఎవరూ పట్టించుకోరు....ఇక్కడ అంతా ఇలాగే వస్తారు...."
" స్కర్ట్ గురించి కాదురా, పైన చూడు ఎంత బిగుతుగా, ఎత్తుగా.....నడుస్తుంటే ఊగుతున్నాయి...."
" అంత పెద్ద పొదుగు.....బాబీలోన్ వ్రేలాడే తోటల్లా వ్రేలాడుతున్నయిగా,ఊగకుండా ఎలా ఉంటుంది..."( కిసుక్కున నవ్వాడు)
" సరే, పద ఇంటికి...."
" అప్పుడేనా, నాకు తెలిసిన పబ్ ఒకటి ఉంది,అక్కడకు వెళదాం..."
" అవ్వన్ని అక్కర్లేదు.....చెప్పినమాట విను....చిరాకు తెప్పించకు"( విసుగ్గా మొహం పెట్టింది)
" సరే, సరే...ప్రక్కనే పార్కు ఉంది.కాసేపు కూర్చుని వెళదాం..."
అయోమయంగా కొడుకు వైపు చూసింది.
" అబ్బా, ఎవరూ ఉండరమ్మా, అక్కడ...."
" పది నిమిషాలే......అయితే వస్తా...."
" సరే, పదా....."
ఇద్దరూ పార్కు చేరుకోగానే, వినయ్ తల్లిని ఓ పొద చాటుకు తీసుకెళ్ళాడు.
" ఏయ్, ఇక్కడెందుకూ.....? అలా వెలుతురులో కూర్చుందాం...."
" అమ్మా, నీకసలు ప్రపంచజ్ఞానమే లేదు.లవర్స్ అంతా ఇలానే, ఇక్కడే కూర్చుంటారు..."
" నన్ను చిక్కులో నెట్టకు...ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు చూస్తే ......." ( నోరు పెగలలేదు)
" ఇక్కడ ఎవరికీ అంత సమయం ఉం డదమ్మా......వాడు వాడు లేపుకొచ్చిన చిలకలతో బిజీగా ఉంటాడు..."
" రేయ్, అంటే నువ్వు నన్ను లేపుకొచ్చావా....?"
" నేనేమి అలా అనలేదు.....కానీ ఇక్కడ చూసేవాళ్ళందరు అలానే అనుకుంటారు...మంచి నాటు సరుకుని లాకొచ్చాడని కుళ్ళుకుంటారు....."
తల్లిని బెంచి మీద కూర్చోబెట్టి, ఆమె తలను తన మొహం వైపు దించి పెదవులను అందుకుని మౌత్ కిస్ ఇచ్చాడు.
ఇంతలో పోలీస్ లాఠి శోభనను తట్టింది.
" ఏయ్ లెగు, ఏ ఏరియావే నువ్వు...."
శోభన మొహం పాలిపోయింది....వినయ్ తెల్లబోయి నిలబడ్డాడు.
" అడిగేది నిన్నే....చెప్పవే ఏ ఏరియా.....???? వయస్సు తారతమ్యం లేకుండా వాడితో సరసాలేంటే...."
సునామీ రాలేదు......భూకంపం రాలేదు.....
కనీసం వచ్చినా బాగుండుననిపించింది.......
సిగ్గుతో చితికిపోయింది శోభన.
" సార్, ఈమె నా తల్లి.తల్లి ఒడిలో పడుకోవడం తప్పా...????"
" ఏంటీ, ఇది నీ అమ్మా....??? దాని బట్టలు ,ఒళ్ళూ చూడు పిటపిటలాడుతూ ఎన్నో చూసిన సానిలా ఉంది.అలా చెప్పడానికి నీకు సిగ్గులేదురా....? చెప్పవే, ఏ ఊరు నీది...???? కొత్తగా కనబడుతున్నావు..."
లాఠితో పిఱ్ఱ మీద చరిచాడు.
" సార్, ఇక్కడే .....కొద్ది దూరంలో ఉంది మాఇల్లు..."
అవమాన దుఃస్థితిలో తల వంచుకుని మెల్లిగా గొణిగింది.
" ఓహో, పార్కూ దగ్గరలోనే దుకాణం పెట్టావా.....???? అంత కుతిగా ఉంటే,నాలాంటి వాళ్ల దగ్గర పడుకోవాలి కానీ, ఇలా చదు వుకుంటున్న కుర్రాళ్ళతో ఏంటే.....?"
" సార్, మీరు పొరబడుతున్నారు.....మాది సాంప్రదాయమైన కుంటుంబం ....."
" చూస్తూనే తెలుస్తోంది, తొడలు కనబడేలా ఇలా ఇక్కడ కూర్చున్న తీరు చూస్తుంట్టేనే తెలిసిపోతుందే నీ సాంప్రదాయం,పాతివ్రత్యం...అబద్ధాలు ఆపు , స్టేషనుకు పదా, అక్కడ కుమ్మితే గానీ నిజం చెప్పవు..."
ఇన్స్పెక్టర్ తో బాటు వచ్చిన కానిస్టేబుల్,ప్రక్కనే ఉన్న బార్లో ఆయన మందు కొడుతుంటే రొడ్డు మీద కాలాక్షేపం అవ్వక పార్కులోకి వచ్చాడు.అతని పంట పండి కువకువలాడుతున్న బందరు లడ్డులాంటి ఫిగర్ దొరికినందుకు మురిపోయాడు.ఇన్స్పెక్టర్ మందుకొట్టేలోపల,స్టేషనుకు అని చెప్పి,ఒంటరిగా తానుంటున్న క్వార్టర్సుకు తీసుకు వెల్లి అక్కడ ఉంచి, రాత్రంతా రంజు చేసుకోవాలని
" రేయ్ బచ్చా...నువ్వు ఇందులో ఇరుక్కున్నావంటే, రేపు నీ ఫోటో పేపర్ లో వస్తుంది.అంతటితో నీ చదువు స్వాహా.....పోనీలే పాపం అని నిన్ను వది లేస్తున్నాను.....పో "
ఆ మాట వినగానే శోభనకు నవనాడులు కృంగిపోయాయి.....
" సార్, పోనీ ఈ గొలుసు తీసుకుని,ఆమెను వదిలేయండి...." దీనంగా వేడుకుంటూ,మెడలో గొలుసు తీయబోయాడు వినయ్.
" నీ గొలుసేందుకురా, నాకు దీని పులుసు కావాలి"
కానిస్టేబులు దగ్గరకు వచ్చి, శోభన మృదువైన చేతిని కర్కశంగా పట్టుకుని,
" పదవే.......లం........"
వినయ్ హతాశుడై చూస్తున్నాడు.....
తన పిచ్చి పిచ్చి కోర్కెలతో, వయస్సు మీరిన చేష్టలతో అమాయకమైన అమ్మను ఇలా చిక్కులో పడేసినందుకు తనను తాను తిట్టుకున్నాడు....
ఏమి చేయాలో పాలుపోలేదు.....
లాక్కెలుతున్న తల్లిని వెంబడించాడు....లేగదూడలా.
కోటి దేవుళ్ళను ప్రార్ధించాడు....
ప్రకృతే దేవుడనుకుంటే,
ఆ ప్రకృతి చూస్తుండగా.......
వికృతి చేష్టలు, మరి ఒప్పుకుంటుందా........?????

శోభన చెయ్యి పట్టుకుని ఉత్సాహంగా లాక్కెలుతున్న కానిస్టేబుల్ వాకి-టాకి గుర్రు ర్రు ర్రు.....మంది.
" హలో సార్....."
" అప్పారావ్, తొందరగా నేను ఉన్న చోటుకు వచ్చేయ్....మనం లలితానగర్ వెళ్లాలి.అక్కడేదో దొమ్మి జరుగుతోందట.కం క్విక్..."
" అలాగే సార్...."
కానిస్టేబుల్ మొహంలో కత్తివాటుకు నెత్తురు చుక్కలేదు.....చేతికి దొరికింది,తన సుల్లకు దొరకలేదేనని చిరాకుపడుతూ,
" ఇప్పుడు అర్జంటు పని తగిలింది కానీ, నువ్వు నన్ను తప్పించుకోలేవు....నీ ఫోన్ నెంబరు ఇవ్వు..."గతి లేక గదమాయించాడు.
మొద్దుబారిన బుర్రతో వెనకాతలే నడుస్తున్న శోభనకు ఏమి జరిగిందో అర్థం కాలేదు.నోటికి వచ్చిన పది అంకెలు గడగద చెప్పేసింది.
" రేపు రాత్రికి పిలుస్తాను,రావాలి....సరేనా....?"
తలూపింది శోభన.
బ్రతుకుజీవుడా అనుకుంటూ తల్లి-కొడుకులు ఇంటి దారి పట్టారు....
దారి పొడువునా ఇరువురి మధ్య నిశబ్ధమే రాజ్యమేలింది…..
శోభనకు ఆ కానిస్టేబుల్ మాటలు ,ఒళ్ళంతా వాతలు పెట్టినట్టుంది…
ఇంటి గొళ్ళెం తీయగానే,వడి వడిగా తన గదిలోకి వెళ్ళి,తను వేసుకున్న బట్టలు మూలకు గిరాతేసింది.అవమానభారంతో నిండిన కన్నీరుతో చూపు మందగించింది....తలను వెయ్యి సమ్మెట్లతో భాదుతున్నట్టనిపించింది....అలానే బ్రా,ప్యాంటీతో మంచం మీద వాలిపోయింది...పోలీసు వాడిన పదాలు చెవ్వుల్లో గింగురుమంటున్నాయి..... అలా ఎంతసేపు పడుకుందో తనకే తెలియదు.. కొడుకు తలుపు తట్టడం వినబడుతోంది..
" అమ్మా, సారీమా......తలుపు తెరువు... ప్లీజ్ మా ......సారీ...."
తలుపు బాదుతునే ఉన్నాడు. నిస్సత్తువుగా లేచి, బాత్రూములోకి వెళ్ళి మొహం కడుక్కుని, నైటీ వేసుకుని తలుపు తెరిచింది. వినయ్ దీనంగా మొహంపెట్టి,
" సారీమా,...ఇక ఎప్పుడూ బయట అలా చెయ్యను..."
" కిచన్ లో అన్నం ఉంది. ఫ్రిడ్గ్ లో కూర ఉంది వేడిచేసుకుని తిను..నన్ను విసిగించకు.."
మళ్ళీ విసురుగా తలుపేసుకుంది.
" అమ్మా, తలుపుతీయమ్మా, ప్లీజ్.."
ఫలితం శూన్యం.
నిరాశగా, వినయ్ తన గదిలోకి వెళ్ళి పడుకున్నాడు.
ఉదయం 7.
నిద్రలేచిన వినయ్ కు తల్లి కిచన్ లో చేస్తున్న సవ్వడి వినబడింది.తాను కాలేజీకు గబగబా తయారయ్యి,
" అమ్మా, టిఫిన్ ఏంటీ...?"
శోభన ఉలుకూ-పలుకూ లేకుందా చేసిన ఇడ్లీలు టేబుల్ మీద పెత్తింది.వినయ్ ఓరగా చుశాడు. మొహం ఉబ్బి ఉంది.రొమ్ములు బిగుతుగా ఉన్నాయి.తల్లి బ్రా వేసుకున్నట్టు పసిగట్టాడు.వెళుతున్నపుడు తల్లి ప్యాంటీ అస్పష్టంగా నైటీలోంచి కనబడింది.తన తల్లి ఉదయం పూట్ల అవి రెండు ఈ మధ్య వేసుకోవడం లేదని తెలిసిన వినయ్ ,ఈ చర్యకు కొంచం కంపించాడు.అంటే, ఇక మీదట అమ్మ చూపించదా....?ఇలా అలోచిస్తుండగా, శోభన తన బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి తలుపేసుకుంది.వినయ్ మౌనంగా టిఫిన్ చేసి బయలుదేరాడు.ఇలా ఒక వారం గడిచింది. వారమంతా కోడెవయస్సు కోర్కెలు బుస కొడుతునే ఉన్నాయి వినయ్ కు.
చాట్ ఫ్రెండుతో చట్ చేస్తూ వేడిని దింపుకుంటున్నాడు..... ఓరోజు చాట్ లో,
" మీ అమ్మను ఓసారి చూడాలని ఉంది వినయ్ "
" అయ్యో అదెలా కుదురుతుంది సార్...."
" మీ అమ్మ గురుంచి నువ్వు చెబుతుంటే, నాది ఈ వయస్సులో కూడా ఎలా నిగిడిపోతోందో ఇక్కడ...."
" మీ వయస్సు చెప్పనే లేదు......"
" 47....చూస్తావా....?"
" .........."
" కామ్ ఇన్వైట్ చేశాను....అక్సెప్ట్ చెయ్యి...."
అతని కామ్ ఓపెన్ అయ్యింది.మనిషి చామనఛాయలో ఉన్నాడు.ఛాతి నుంచి పొట్ట దాకా కనబడుతున్నాడు.ఛాతి నిండా వెంట్రుకలు.అస్సలు బొజ్జలేదు....అతని వాలకం చూస్తుంతే నగ్నంగా ఉన్నాడని తెలుస్తోంది. "
వినయ్, మీ అమ్మను ఎలాగైనా ఒకసారి చూపించు..."
చాలా కసిగా అన్నాడు.అతని చెయ్యి తొడల మధ్య కదులుతోంది.
" అమ్మకు చాటింగ్ రాదు సార్....టైపింగ్ వచ్చు…."
" అదే మనకు కావాల్సింది...."
" అర్థం కాలేదు సార్ "
" నేను చెప్పినట్టు చేస్తావా......???"
ఇంతలో తనకు ఏదో ఫోన్ వచ్చినట్టుంది, ఫోన్ తీయడానికి లేచాడు.....నల్లటి అతని మగతనం నిఠారుగా నిలబడి రూలకర్రలా ఉంది.వయస్సు రీత్య పెరుగుదల,దళసరి,ముదురుతనం కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతున్నాయి...దాని క్రింద నల్లగా వెలగకాయల్లా వృషణాలు.....పూర్తి మగతనం మూర్తిభవించినట్టున్నాడు.సర్వసాధారణంగా తాను ఫోనులో మాట్లాడుతూ, అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నాడు.తన కదలికలకు అనువుగా, అతని దడ్డు స్ప్రింగులా ఊగుతోంది.మగవాడికి తనకే ఈర్ష్య పుట్టించేలా ఉంది అతని మగగుఱి.
ఇది అమ్మకు చూపిస్తే.......?
ఎలా ఫీల్ అవుతుంది తను.......??
మళ్ళీ తనలో వయస్సు మీరిన ఆలోచన అల్లి బిల్లిగా అలుముకుంటోంది...