అమ్మా-నీ పొదుగు 26

ఇద్దరు తీయటి అనుభూతితో ఒకరినొకరు కౌగలించుకుని మంచం మీద అలాగే పడుకుండిపోయారు........
శోభన తృప్తిగా కళ్ళుమూసుకుంది....
ఇద్దరికీ నిద్రపట్టేసింది....

ఆ మరునాటి నుండి పరీక్షలతో బిజీగా ఉందడం వల్ల, వారి సయ్యాటలు కొద్దిగా తగ్గాయి...వినయ్ కూడా పట్టుదలగా పరీక్షలకు చదువుతున్నాడు.....
అది పరిక్ష చివరి రోజు....సాయంత్రం 5 గంటలకు ఇంటికి వచ్చాదు
" అమ్మా, ఇక మనం ఫ్రీ బర్డ్స్....ఇక జాలీ...."
అరుచుకుంటూ ఇంట్లోకివచ్చాడు.తల్లి తన బెడ్ రూం లో చీర కట్టుకుంటోంది.వీధి తలుపేసి, అమ్మను హత్తుకుని కొద్దిగా పైకెత్తి గిరగిర త్రిప్పాడు.....
" రేయ్,పడిపోతాను...ఆపరా,బాబు..."
" అదేం కుదరదు...కొత్తగా పెళ్ళైనవాడిని....ఇన్ని రోజులు పస్తులా....?"
తల్లి పెట్టుకున్న బొట్టు మీద సుతారంగా ముద్దుపెట్టాడు."
“ రావే ముందు మంచం ఎక్కుదాం......కసిగా నిన్ను ఇప్పుడు చెయ్యాలి...ఎక్కడికి తయారవుతున్నావు...?"
" గుడికి..."
" గుడి కాన్సిల్ చెయ్యమ్మా...ఇంట్లోనే ఉందాము...పదిరోజులయ్యింది...."
" అరగంటే కదరా.....వచ్చెస్తాను "
" అయితే పదా, నేను వస్తాను "
" అబ్బో...నువ్వునా..!!!!!! పద అయితే ,మంచి లక్షణాలే..." నవ్వింది.
ఇద్దరూ గుడికి వెళ్ళి బయటికి వచ్చి, పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటూ నడుస్తున్నారు...ఇంతలో శోభన మొబైల్ మ్రోగింది.
" శోభన గారా..? నేను ,పార్వతమ్మను...మీ వారు వచ్చారు, మీ తలుపు తాళం వేసి ఉండడంతో, మా ఇంట్లో ఉన్నారు.."
" అవునా, వచ్చేవారం కదా, వస్తానన్నారు...? ఒక్కసారి ఆయనకు ఫోన్ ఇవ్వండి."
" ఎక్కడికి వెళ్ళావు?" వినూ తండ్రి మూర్తి.
" గుడికి వచ్చానండి...మీరు వచ్చేవారం కదా వస్తానన్నారు.."
" సరే అయితే, వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేవారం వస్తా..."
" కోపానికేమి తక్కువలేదు...చెప్పాచేయకుండా వచ్చారని అడిగాను....పది నిమిషాల్లో అక్కడ ఉంటాను" ఫోన్ కట్ చేసింది.
" ఎవరమ్మా....? నాన్నా....?" ఆతురుతగా అడిగాడు.
" అవును బంగారం....ఇక నీ బారి నుండి తప్పించుకున్నాను" కవ్వింపుగా అంది.
నిస్సారంగా తల్లి కూడ నడుస్తున్నాడు వినయ్....
"ఏమయ్యింది......మాటలు ఆగిపోయాయి....?..నా భర్త రావడం తమరికి ఇష్టం లేదా.....?"
" నాన్న రావడంలో నాకు సంతోషమే, కానీ నీవు లేకుండా....?"
" కావాలంటే ఆయనతో చెప్పి నీతో పడుకోనా....?...అహ్హాహ్హాహ్హా....."
" ఎగతాళి చాలు, ఇప్పుడు మనమేమి చెయ్యాలి....?"
" ఇంటికి తొందరగా నడవాలి..."
" అమ్మా, ఆయన ఎన్నిరోజులుంటారు.....?"
" రెండు నెలలుండోచ్చు...."
వినయ్ నీరుగారిపోయాడు.....
" నాకు 2 నెలలే కదా, సెలవులు....తర్వాత మళ్ళీ కాలేజి రీ-ఓపెన్ ...."
" నన్నేమి చేయమంటావురా....? సంవత్సరం తర్వాత వచ్చారు...ఎలాగున్నారో ఏమో....?"
" అమ్మా, రోజూ నాకు ఏదో ఒకటి ఇస్తుండాలి..."
" చూద్దాం లే. మీ నాన్న ఏదైన మిగిలిస్తే, నీ దగ్గరకు వస్తానులే..." గుంభనంగా నవ్వింది
" నేనూ నీకు తాళి కట్టేను అది గుర్తుంచుకో......మరి నేను నీ భర్తను కానా....?"
" అరి పిడుగా, సరే, నువ్వు నా చిన్న మొగుడివి, ఆయన నాపెద్ద మొగుడు.పెద్దవారు కాబట్టి ఆయనకే కదా, సకల మర్యాదలు " చిలిపిగా చూసింది.
" పోమ్మా, నాతో మాటాడకు...."
ప్రక్క వీధిలో నున్న పార్వతమ్మ ఇంటికి వెళ్ళకుండా తిన్నగా ఇద్దరూ తమ ఇంటికి జేరుకున్నారు..గేటు తీయగానే ఇంటి గుమ్మం ముందు తండ్రి లగేజి స్వాగతం పలికింది.తండ్రి అక్కడ ఉండడంతో, వీళ్ళు ఇక్కడికి జేరుకున్నట్టు ఆయనకు తెలిసే ఆస్కారం లేదు.
" సరేనమ్మా, నువ్వు తలుపు తీస్తుండూ, నేను నాన్నను పిలుచుకు వస్తాను" అయిష్టంగా వినయ్ బయలుదేరడానికి సిధ్ధమయ్యాడు.
" ఉండు చెబుతాను " అంటూ శోభన తలుపు తీసి, లోపలకు వెళ్ళింది.వినూ కూడా ఆమె వెనక వెళ్ళాడు..శోభన లోపలికి ఎంత వేగంగా వెళ్ళిందో అదే వేగంతో కొడుకును సుడిగాలిలా చుట్టేసుకుని తన పెదాలతో వాడి పెదాలాను లాక్కుంది.....
ఈ హఠాత్ పరిణామానికి నివ్వెరిపోతూ, వినయ్ ఆనందంగా తల్లి పెదాలను కవ్వి పుచ్చుకుని చీకడం మొదలుపెట్టాడు...
" ఐదు నిమిషాలు, నీ యిష్టం. తనివితీర ముద్దుపెట్టుకో....ఇక మీ నాన్న ఉంటారు కాబట్టి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి."
వినయ్ ఆత్రంగా తల్లి పవిటను లాగేశాడు. ఫట్ మని పైట పిన్ను ఊడి ఎగిరిపడింది...బిగుతైన రవికలోంచి కొట్టొచ్చి కనబడుతున్న ఆమె ముంతలను రెండు చేతులతో కసిగా పిసికాడు....
" రేయ్, చీర విప్పకు......అయన వచ్చినా వచ్చెస్తారు...."
" అయితే నీ రెండు చేతులు పైకెత్తు.."
కొడుకు మంకుతనం తెలిసిన తల్లి రెండు చేతులు పైకెత్తింది.నడక వల్ల చెమటతో తడిసి పోయిన చంకలను రవిక మీది నుంచే, వాసన చూస్తూ, తడిసిన జాకెట్టు గుడ్డ ముక్కను నాకుతూ, ఇంకా తన ఎంగిళితో ముద్దచేశాడు..
" వినూ, నాన్న ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండు...."
తల్లి మాటలు తనకు వినబడడం లేదు... తను ఆడుకొనే ఇష్టమైన బొమ్మను కాసేపట్లో ఎవరో తీసుకెళుతారని, కంగారుపడే చిన్న కుర్రాడిలా,ఆమె ను ఆక్రమించుకుంటూ, జాకెట్టు కొక్కాలు విప్పాడు....అలా విప్పుతూ, తనని మాట్లాడ వద్దన్నట్టు మళ్ళీ పెదవులను తన నోటితో మూశాడు.
" ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ......సా సా.....ఇక...చా...లు "
" అమ్మా....కొద్ది సేపు....ప్లీజ్...."
" ప్లీజ్ వినూ..."
" ఎగ్జామ్స్ వల్ల ఎంతో కంట్రోల్ చేసుకున్నాను....ఇక నా వల్ల కావడం లేదు....."
" అందుకని....ఇప్పుడా.....?"
" ప్లీజ్ మా.....నేనంటే నీకు ఇష్టమేగా....?"
తల్లి తెల్లటి బ్రా బయటపడింది....చేతులు బ్రా కప్పులను పిసుకుతునే ఉన్నాయి.
" ఆహ్ ష్ ష్ హ్స్.....ఇష్..టం...." శోభనకు శ్వాస పెరుగుతోంది.
" ఎంత......?????"
బ్రా స్ట్రాప్ లను జబ్బల నుండి లాగేశాడు.....
నల్లటి పాలపీకలు చూషణకు ఆయుక్తమయ్యినట్టు నిక్కబడ్డాయి.....
" నాకోసం వచ్చి ప్రక్క వీదిలో ఉన్న నా మొగుడుకన్నా...."
కుడి ముచ్చికను వినయ్ నోటికందించింది...
" ఎందుకనో.....????"
రెచ్చగొడుతున్నట్టు ముచ్చికను ముని పంటితో మెత్తగా కొరుకుతూ అడిగాడు.
" ఛ్ఛీ చెప్పను పో......"
వినయ్ తలను తన పొదుగుకు హత్తుకుంది.
" చెప్పవే.......నా కొంటెపెళ్ళామా....." వినయ్ నోరు తల్లి రెండవ ముచ్చికను చేరుకుంది.
" ఏమీ తెలీని వయస్సులో కన్నెరికం చేసిన ఆ మొగుడు కంటే,అన్నీ తెలిసిన ఈ వయస్సులో,రెండవ శోభనంలో, కన్నెరికం చేసిన ఈ చిట్టి మొగుడంటే చాలా ఇష్టం "
శోభన చెయ్యి, వినయ్ తొడల మధ్య ఉబ్బు మీదకు వెళ్ళి, కుదుళ్ళతో పట్టుకుంది.
వినయ్ చేతులు, తల్లి నడుము మడతలను నిమురుతూ, కుచ్చిళ్ళను లాగేశాయి........
" హేయ్....వినూ, మాట విను”
" ప్లీజ్ అమ్మా......"
శోభనలోనూ పూనకం ప్రారంభమయ్యింది...
తన కుడికాలు పైకెత్తి వినయ్ తొడలను పెనవేసింది.....
లంగాలోని ఆడతనము, అతని ఉబ్బుకు సంపూర్ణంగా తగులుతోంది..తన ఉపస్థుతోఅక్కడ మెల్లిగా నొక్కింది...
ఏడాది తర్వాత వచ్చిన భర్తను ప్రక్క వీద్ధిలో ఉంచుకుని కొడుకుతో ఇలా పొందుకోసం తపిస్తూ,రతి కోసం తన మనస్సు వేగిరపరచడం శోభనకు చాలా థ్రిల్లిం గా ఉంది.
వినయ్ తల్లి ముక్కును ముద్దాడుతూ,నడుము అమ్మ తొడల మధ్యకు తాకిస్తూ,
" ఇందాక కన్నెరికం అన్నావు.....అంటే ఏంటమ్మా...."
" అసలే సమయం లేదంటే....ఇప్పుడెందుకురా, అవన్నీ....?"
కొడుకు చొక్కా బొత్తాలు విప్పింది.
" మన అంగాలన్ని బిజీగా ఉన్నాయి......ఒక్క చెవులు తప్ప, ప్లీజ్ చెప్పవా...?"
వినయ్ చేతులు ఆమె నడుము మడతల మీది నుంచి వెనకకు ప్రాకి పిఱ్ఱలను పట్టుకుని తన మొల వైపుకు లాక్కున్నాడు...
" కన్నెరికం అంటే, కన్నె చెర విడిపించడం....కన్నెపిల్లను, యువతిగా మార్చడం.అది మొదటి రాత్రి జరుగుతుంది..."
" అంటే, నాన్నతో మొదటి రాత్రి.....??? నువ్వు ఇంకా కన్నెవా....? మరి నేనూ, అక్కా... ? ఎలా....?"
వినయ్ తన నడుము ఊపడం కొద్దిసేపు ఆపి, ప్రశ్నలను సంధించాడు.
" ఛ్ఛీ, నోర్ముయ్యి వెధవా....ఆయన చెయ్యకుండా మీరెలా పుట్టారు..? నేము అనేది అదికాదు, ఈ వయస్సులో మనశోభన గదిలో నీవు నన్ను చేస్తున్నప్పుడు,నా కన్యత్వాన్ని నీకే మొదటిసారిగా అప్పగించుకున్నంతా సంతుష్టిని ,సంతోషాన్ని కలిగించావు "
శోభన ఆవేశంగా వినయ్ కుడి ముచ్చికను మునిపంటితో లాగుతూ, మెత్తగా కొరికింది.
" ఆహ్......అబ్బా బ్బా బ్బా "
వినయ్ మెలికలు తిరుగుతూ,పెనవేసిన తల్లి కాలును విడిపించుకుని,
లంగా బొందు లాగేశాడు..... సర్రున జారి నేలమీద పడింది......ప్యాంటి లేకపోవడంతో, తల్లి నూగు కనబడింది.
శోభన తక్కువేమి కానట్టు,కొడుకు షార్ట్స్,.కట్-డ్రాయర్తో బాటు, క్రిందకు లాగింది.
ఇద్దరు జెర్రిగొడ్డుల్లా పెనవేసుకుంటూ,రొప్పుతూ గది మూల డ్రెస్సింగ్ టేబుల దగ్గరకు జరిగారు....కొడుకు కొరివి వెచ్చగా తొడలకు తగులుతూ,ప్ర్రి-కం జిగురును లోతొడలంతా అద్దుతూ,తొడల మధ్య కసిగా బుసలు కొడుతోంది...
వినయ్ ,తల్లి ఒక కాలు పైకెత్తి ప్రక్కనే ఉన్న చిన్న స్టూల్ మీద మోపాడు.తన జన్మస్థానము, తను జన్మను ప్రసాదించే అంగానికి గరుకుగా తగులుతోంది...
ఇంతలో డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మీద మొబైల్ మ్రోగింది...
స్క్రీన్ చూసి శోభన మెల్లిగా,
" మీ నాన్న...శబ్ధం చెయ్యొద్దు..."
"........."
" ఆ వస్తున్నామండి....పూజారి, ఏదో అర్చన చెయ్యాలంటేను......."
"..........."
" వాడా, ఏం పర్వాలేదు....నా ప్రక్కనే ఉన్నాడు..."
కొడుకు యవ్వన పిఱ్ఱలను పిసుకుతూ కన్ను గీటింది.
" ............"
" మీరనుకున్నంత అమాయకుడేమి కాదు, మీ కొడుకు.....మిమ్మల్ని మించిపోయాడులే...."
"........."
" అంటే, మీకంటే ప్రేమగా అన్నీ దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నాడు......ఏ కొరతా రానివ్వడం లేదు.....పోతే కొద్దిగా ఈ మధ్య బలిసాడు "
అంటూ తన చెయ్యి ఇద్దరి తొడల మధ్యపోనిచ్చి, వినయ్ అంగాన్ని పిడికిలితో పట్టుకుని బేరీజు వేస్తోంది..
“ ……………………..”
“ అదేనండి బాబు, ఒడ్డూ పొడుగూ పెరిగాడు అని అంటున్నాను “
పిడికిలో ఉన్న వున్న వినయ్ మడ్డను ముమందుకు, వెనకకూ మెల్లిగా ఆడిస్తోంది.
“ …………………………”
“ ఏంటీ…? ఫొదనా….? భాగా పెరిగిపోయింది.ఈ మధ్యనే మీ అబ్బాయి తీసేస్తానంటే, మీరు వచ్చే దాకా ఆగమన్నాను…”
మడ్డను సవరిస్తున్న శోభన చెయ్యి క్రిందికి జరిగి, పిచ్చలు పట్టుకుంది.ఒక చెయ్యి పైకెత్తి ఫోనులో మాట్లాడుతున్న శోభన చంక క్రింద నాలికను దూర్చి వినయ్ చప్పరిస్తున్నాడు.
“…………………………”
“ అయ్యో ఛ్ఛీ…నేను అది అనుకోవడంలేదు…మన దొడ్లో చెట్ల పొదరు అనుకుంటున్నాను….మీకు బుధ్ధుందా, పరాయి వాళ్ళింట్లో కూర్చుని, ఏమిటీ మాటలు….?”
“…………………….”
“ ఎంత మేడ మీద ఉన్నా……మీరు ఇంటికి వస్తే, మాట్లాడుకోవచ్చులేండి.”
“………………………..”
“ అబ్బా, ఏమీ షేవ్ చెయ్యలేదులేండి…….ఇక నోరుమూస్తారా???????.”
“……………………..”
చంక వెంట్రుకలు నాకుతున్న వినయ్,స్టూల్ మీద ఉన్న ఆమె కాలి తొడను కొద్దిగా విరిచాడు…ఇప్పుడు ఆమె ఆతులు గరుకుగా నిగిడిన మడ్డను గోకుతుంటే, అతని వట్టలు వేడిగా శోభన పూరమ్మలు క్రింద తగులుతూ భిళంలోని వెన్నను కరిగిస్తున్నాయి.
శోభన తాపం తట్టుకోలేక, వాడి మడ్డను పట్టుకుని,రెమ్మల మధ్య ,రైలు సిగ్నల్ లా పైకీ క్రిందకూ ఆడిస్తూ,తను సిధ్ధమేనని సిగ్నల్ ఇస్తోంది……
“సాహ్ హ్ హ్ హ్ ........”
“……………………………………..”
“ అబ్బా, ఏమీలేదండి……. ....ఏదో గ్రుచ్చుకుంటే, మీ అబ్బాయి పిన్నీసు(పెన్నీస్)తో పొడుస్తున్నాడు...."
మర్మగర్భంగా తన తల్లి, తండ్రితో చెబుతున్నవి వింటూ, కసెక్కిన వినయ్, తన దడ్డును లోపలికి త్రోశాడు.....
కోరికతో చిత్తడి అయిన పూ రెమ్మలను, వేడిగా సవరిస్తూ లోపలికి వెళ్ళింది.
"..............."
" లేదూ.....ఇంకా లోపలికి దూర్చి, కెలుకుతున్నాడు....అబ్బా బ్బా బ్బా "
వినయ్ పిఱ్ఱలను పట్టుకుని తను ఎదురొత్తులిస్తోంది...
వినయ్ తన రెండు చేతులు తల్లి చంక క్రిందుగా పోనిచ్చి, ఆమెను గట్టిగా హత్తుకుని, గుభీ...గుభీ మంటూ దెంగుతున్నాడు...
"................"
" అలాగే.,,, వాడు తీసేయగానే.......చేరుకుంటాము"
ఇద్దరూ చెమటతో తడిసిపోతున్నారు....
"............"
" ఉమ్మ........ బై "
ఫోను ప్రక్కన పెట్టి,
" వినూ, తొందరగా కార్చూ........."
" ఆహ్...... ఎందుకోనమ్మా, ఈ మధ్య మునుపుట్లా తొందరగా కారడం లేదు...."
శోభన తన నడుము వేగం పెంచుతూ,
" నీ దానికి అది అలవాటయ్యినట్టుంది "
కొడుకు చెవి తమ్మిని కైపుగా కొరుకుతూ అంది.
" అది....అంటే....."
కొడుకు రొప్పులు ,తనకు అయిపోవస్తున్నట్టు సంకేతాలు తెలిపాయి.
" అది అంటే....దెంగుడు.."
అమాయకమైన తల్లి నోటి నుండి అలాంటి మాటలు విన్న వినయ్ కు,ఆవేశం పొంగి, తారాస్థాయికి చేరుకుంది....
గదంతా, రతీ-మన్మధుల శబ్ధమే........
రాసలీల సుగంధమే.............
" ఆహ్ ఆస్......ఉస్ స్ స్ స్ ...ష్ ష్ ష్ ....హహ్హ .... అమ్మా....."
" ఆగ్ గ్ గ్ గ్ ....క్ క్ క్ క్ .... హూ హూ హూ హూ ..... '
శోభన కాస్త వెనక్కు ఒంగింది.....కొడుకు పోట్లను లోపకిలి కంటూ లాక్కోడానికి.
" హాష్ మ్ముహ్హా ..ఆమ్ మ్ మ్ మ్ "
పదిరోజుల, నిండు టాంకు బ్రద్దలయ్యింది.....
ఇద్దరి రసాలు, ఒకరినొకరు పలకరించుకున్నాయి.....
వినయ్ తల్లి పొదుగు మీద తల వాలేశాడు....
శోభన,ఈ క్రీడలో తానూ,అలసిపోయినప్పటికీ ప్రతీ ఆడదానిలానే, పురుషుడిని సేద తీర్చేలా, తను కొడుకు వీపు రువ్వుతోంది.
కొడుకు కార్చిన మమకారపు పాలు, తను కార్చిన అనురాగపు రసాల మిశ్రమం ఇస్తున్న తీయటి అనుభూతిని అనుభవిస్తూ, ఎత్తిపెట్టిన కాలు నెప్పిపెట్టడంతో ఇహలోకానికి వచ్చి, కాలు దించి ,
" ఇంతసేపా....? చూడు ఎంత టైము అయ్యిందో...?..వెళ్ళు నాన్నను పిలుచుకుని రా..."
వినయ్ తలుపు దాకా వెళ్ళి,గిరుక్కున తిరిగివచ్చి, చీరకట్టుకుంటున్న తల్లిని గట్టిగా వాటేసుకుని,
" థాంక్స్ మా, ఐ లవ్ యూ..."
" ఛ్ఛీ, పోరా....అమ్మ దగ్గర థాంక్స్ ఏంటి... నాకు మీ ఇద్దరూ ముఖ్యం.ఆయన కంటే కొద్దిగా నువ్వు ఎక్కువ...."
" అవునా.....? ఎందుకనో...."
తల్లి చెక్కిలిని ముద్దాడుతు..
" ఇంతకాలం తర్వాత, నాలోని ఆడతనాన్ని,నిద్రలేపి నీకు దాసోహం చేసుకున్నావు...చాలా?"
ఇక వెళ్ళన్నట్టు వినయ్ ను గెంటింది