అమ్మా-నీ పొదుగు 32

" ఆడది-ఆడది వికృతి.ఆడది-మగాడు ప్రకృతి...అందుకే,ప్రకృతి సహజమైన కాంక్షలో, నాకు నీలో కొడుకు కంటే,పురుషుడు ఎక్కువగా కనబడ్డాడు"
" అంటే నువ్వు నాకు పడిపోయావా...?"
" లేదు పడగొట్టావు..." తల మీద ఎడమ చేత్తో కొట్టి , చెయ్యి కడుక్కోడానికి వాష్ బేషిన్ దగ్గరకు వెళ్ళింది...

చెయ్యి కడుక్కుని ఊడిన కురులను కొప్పుగా చుట్టుకుంటోంది.
" ఆడది కొప్పు చుట్టుకుంటున్నప్పుడు ,ఆ భంగిమే, ఒక కిక్ అమ్మా....అదీ నువ్వు వేసుకుంటున్నప్పుడు, సూపరో సూపర్....కుడి చెయ్యి వెనక్కు వెళ్ళి, నీ ఎత్తులు ముందుకు తన్నుకు వచ్చి,కుడి చెయ్యి చంక దర్శనమిస్తూ,ముడి చుట్టుకుంటున్నఫ్ఫుడు,నీ సళ్ళు తరంగాల్లా పైకీ క్రిందకు ఊగుతుంటే, నా మడ్డ జివ్వుమంటుంది.....ఒక్కొక్కసారి నీ కొప్పులో నాది దూర్చాలనిపిస్తుంది....."
" అదొక్కటే బాకీ...." మూతి మూడు వంకర్లు త్రిప్పింది....
" మా అమ్మ తొడల మధ్య కప్పు నాదే, అమ్మ కొప్పూ నాదే..." కన్ను గీటి అన్నాడు.
" సరే అఘోరించావులేగాని, మీ నాన్నగారు వచ్చే సమయమయ్యింది......ఇక పద..."
" అమ్మా, ఒక చిన్న మినీ స్నానం చేసి పూజ గదిలోకి రావా...?"
" మళ్ళీ ఏమి బుద్ది పుట్టిందిరా.....?"
" అబ్బా, రమ్మముంటుంటే...."
తనూ చెయ్యి కడుక్కుని, ఇప్పుడే వస్తానంటూ,బయటికి తుర్రుమన్నాడు......
శోభన స్నానం చేసి లంగాతో చంకల దాకా కట్టుకుని,పూజ గదిలోకి వెళ్ళింది...
వినయ్ అప్పటికే పెద్ద పూలచెండుతో అక్కడ ఉన్నాడు....... చెండులోని చిన్న దండ త్రెంచి, తల్లి కొప్పు చుట్టూర తురిమాడు.....అలా తురుమూతూ, నిగిడిన వక్షాన్ని గట్టిగా నొక్కాడు....
" ఆహ్ ఆ ఆ ఆ....వినూ, నువ్వు నాతో అలాంటి సంబంధం పెట్టుకోవడమే మహాతప్పు, అలాంటిది, ఇలా పూజ గదిలో.....పాపం చుట్టుకుంటుంది రా....."
" అయ్యో అమ్మా....నిన్ను ఇక్కడేమి చెయ్యను, ఉత్తినే కంగారుపడకు...లంగా తీసేసి నిలబడు...పూజరూములో బట్టలు లేకుండా నిలబడ్డం ఏమీ పాపం కాదుగా....?"
" నీతో వాదనలో గెలువలేను బాబు...."
ఉన్న లంగా కాస్త విప్పేసింది.....
" నీ రెండు చేతులెత్తి తలపై పెట్టుకో...."
శోభన మారుమాటాడకుండా అలానే చేసింది....
తల్లి చంకల్లో నల్లటి గుబురును చూస్తూ, పసుపు భరిణిలో నుంఛి చిటికెడు పసుపు తీసి రెండు చంకల్లో అద్దాడు..... కితకితలతో కిల కిలా నవ్వింది...
ఎదరకు తన్నుకు వస్తున్న రొమ్ముల మీది ముచ్చికలకు, నల్ల వలయంతో సహా కుంకుమ అద్దాడు......
వాడి చేష్టలకు మళ్ళీ శోభనలో సెగలు పుంజుకుంటున్నాయి....
చప్పున వాడి చేతి మీద చరచి,
" ఇప్పుడే కదా, చెప్పాను...ఇలాంటివి ఈ గదిలో చేయకూడదని "
" సరే, సరే....నా చిట్టి తల్లివి కదూ..."
చిటికెడు కుంకుమ తీసి ఆమె పాపిట రుద్దాడు...
శోభ తన్మయంగా కళ్ళు మూసుకుని,వినయ్ కు అర్ధాంగిగా ఊహించుకుంటోంది......
" వినూ, ఇక చాలు రూముకు వెళదాం....." గొంతు తడబడుతోంది..
" అబ్బా,ఆగమ్మా....ఇంకా పని ఉంది..."
" ఇంకేమి పనిరా......?"
కొడుకు చేస్తున్న పనులు, తన జీవితంలో కనీవినీ ఎరగకపోవడంతో, నోరెళ్ళ బెట్టింది శోభన.
" ముందు ఆ మంగళ సూత్రాలు ఇప్పి ఇవ్వు....చిన్న తతంగం చెయ్యాలి..."
" పూజ గదిలో ఈ అమంగళపు పనులేంటిరా....? "
" విప్పి ఇవ్వు ....నేను మళ్ళీ కడతాను..."
" ఆ పని ఎప్పుడో చేశావుగా,....."
కొడుకు నేర్పిస్తున్న క్రొత క్రొత రుచుల్లో కుతూహలం చూపుతూ,
" పూజ గదిలో నిన్ను అటవిక వివాహం చేసుకుంటాను....."
" అటవిక వివాహమా....?"
చిన్న పిల్లలా అడిగింది.
“ అవునమ్మ, కొన్ని కొండ జాతుల్లో చేసుకుంటారు "
తనకు తెలిసిన కట్టు కథ చెప్పాడు.
తల్లి విప్పి ఇచ్చిన మంగళసూత్రాలకు కుంకుమ అద్ది ప్రక్కన బెట్టాడు.....
పూలబంతిలోంచి మాలను త్రెంపి ఆమె దిశ మొలకు, వెండిమొలత్రాడుల మీదుగా కట్టాడు......సరిగ్గా, ఆమె యోనికి దండ వేసినట్టు.... కొద్దిగా ముందుకు లాగాడు...పూ పెదాల కలియక పైన ఉబ్బి తొంగి చూస్తున్న శీర్షానికి కుంకుమ అద్దాడు.....అప్పటికే అక్కడ జిగురెక్కడంతో,కుంకుమ చక్కగా అంటుకుంది.....
గంధపు గిన్నెలోంచి , వ్రేళ్లతో గంధాన్ని తీసి, నిలువు పెదాలకు పూశాడు...
కొడుకు పనులకు, స్పర్శకు శోభన తాళలేకపోతోంది.....
ఇంకా భర్త రాకపోవడం ఒకందుకు మంచిదనిపించింది.....
" ఇక చాల్లే పదరా......"బిడియం వదిలి ఆహ్వానిస్తోంది......
" అబ్బా అప్పుడేనా....? మరి పెళ్ళికొడుకును నువ్వు తయారుచెయ్యాలిగా.....?"
" నేనా....? నాకేం తెలుసు....?"
" నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి "
అనుభవస్థుడిలా పోజు పెట్టాడు.....
"ఏమిచెయ్యాలి....? అబ్బాయిగారికి కుచ్చుటోపి పెట్టాలా...?
ఎగతాళిగా అంది.
" ఆగు చెబుతా...."
తన దుస్తులు కూడా విప్పేశాడు.
తల్లీ-కొడుకులిద్దరు ఆ గదిలొ నగ్నంగా ఉన్నారు.....
కుంకుమతో అద్దిన తల్లి ముచ్చికలు బిరుసెక్కి కుంకుమ పువ్వుల్లా నిగుడుకుని ఉంటే,
వాటిని సవాలు చేస్తూ,గోధుమ వర్ణములో కొడుకు మగతనము మొదలు పిసపిసలాడుతూ,గది చూరును వైపు ఎగిసెగిసి పడుతోంది.
శోభన అలాగే అయోమయంగా చూస్తోంది....
" అమ్మా, ఆ చెండులోని మిగిలిన దండను నా దానికి వెయ్యి...."
" నీ మొలకు చుట్టునా....?"
" కాదు. నా మడ్డకు చుట్టు..."
గోడకు దిగిన బాకులా ఉన్న కొడుకు సుల్ల చుట్టు మల్లెపూల దండ చుట్టింది.
" బొట్టు పెట్టు...."
శోభన కుంకుమ తీసి కొడుకు నుదుటపెట్టబోయింది,
" నాకు కాదు,నీ వాడికిపెట్టు....."
" ఎలా....?"
కొడుకు చేస్తున్న చేష్టలకు,మళ్ళీ కోరికలు రాచుకుంటుంటే,నిశ్శహాయంగా అడిగింది.
" త్రొక్క వెనక్కు లాగి, టోపి మీద పెట్టు..."
శోభన సున్నితంగా బొటనవ్రేలు, చూపుడు వ్రేలితో ముందు చర్మాన్ని వెన్నక్కు లాగి, కుంకుమకంటే ఎరుపెక్కిన కొడుకు తెప్పి మీద బొట్టు పెట్టింది.....ఇక కొడుకు ఉత్తరువు కోసం ఆగకుండా,గంధపు భరిణిలో నుంచి రెండు వ్రేళ్ళతో గంధము తీసి, తనయుని వట్టలకు పూసింది....తల్లి సహకారానికి వేడెక్కిన వినయ్ ఆమెను గబుక్కున హత్తుకున్నాడు....
వెదురుబొంగులా నిక్కబొడుచుకున్న అతని మడ్డ శోభన లోతొడకు కసక్కున గుచ్చుకుంది....
ఇక మధనరోదన తాళలేక, అతని కౌగిళి విడిపించుకుని, " తొదరగా, రా రా....ఇక ఆగలేను...."
విసవిసమంటూ తన గదిలోకి వెళ్ళి పంగచాపుకుని పడుకుంది.....
వినయ్ కూడా ఓర్చుకోలేక ఆమె వెనకాతలే వెళ్ళాడు...
(........)


అమ్మ నీ పొదుగు అన్ని ఎపిసోడ్స్ ఇక ఈ వెబ్సైటు లో పోస్ట్ చేస్తాము కాబట్టి మీరు ఈ వెబ్సైటు ని బుక్ మార్క్ చేసుకోండి