అమ్మా-నీ పొదుగు 4

పూర్తిగా నగ్నంగా చూశాను,పడుకున్నప్పుడు తన పిర్రలను మెత్తగా నొక్కాను,చాలా సార్లు బ్రా ,ప్యాంటీ వాసన చూశాను,నడుస్తున్నప్పుడు ఆ పిర్రల హొయలు చూశాను,బట్టలు మార్చుకుంటున్నప్పుడు,బొడ్డును చూశాను,చాలా సార్లు బుగ్గలు ముద్దెట్టుకున్నాను"
గర్వంగా తలెగరేశాడు.
" రేయ్, వింటుంటేనే ఎలాగో ఉందిరా"
క్రింద గేటు సౌండ్ వినబడింది.కుమార్,
"అమ్మ వచ్చినట్టుంది, పద,క్రిందకు వెళదాం" కాసేపు పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుని,వినూ ఇంటికి చేరుకుని,భోజనం చేసి చాట్ లో కూర్చున్నాడు.

మధ్యహ్నం 3 గం., దాకా చాట్ చేసి,ఉద్రేకపడుతూ, హాలులోకి వచ్చాడు.శోభన టి,వి చూస్తూ సోఫాలో పడుకుండిపోయింది.ఒక కాలు నేల మీద, ఇంకొక కాలు సోఫా మీద ఉంది.నైటీ పిక్కలను పలుచగా కప్పుతోంది.విను నిశ్శబ్ధంగా కాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళాడు.గొంతుక్కూర్చుని, నైటీలోకి తొంగి చూశాడు.మోకాలు దాకా కనబడుతోంది.ప్రక్కన టేబుల్ మీద ఉన్న పెన్ను అందుకుని,దాంతో నైటీని కొద్దిగా లేపాడు.తెల్లటి తొడలు దర్శనమిచ్చాయి.ఇంకొంచం పైకి లేపితే,తన జన్మస్థానం చూడొచ్చు.ధైర్యము చాలక అలానే పాలరాయి రంగులో నున్న బలమైన తొడలను కన్నార్పకుండా చూస్తునే ఉన్నాడు.ఆ తొడలను మెల్లిగా స్పృశించాలనే కోరికను కష్టంగా అణుచుకున్నాడు.ఇంతలో గచ్చు మీద ప్రాకుకుంటూ వెళుతున్న నల్లటి బొద్దింక కనబడింది.మెరుపులాంటి ఆలోచన.దాన్ని పట్టుకుని,అమ్మ నైటీలోకి వదిలి,తన రూములోకి పారిపోయాడు.తాను ఎదురుచూసినట్టే కొద్ది క్షణాల తర్వాత,అమ్మ గాబరాగా నైటీ విదిలిస్తూ నిద్రలేచింది.
" ఏమయ్యిందమ్మా....."(ఏమీ తెలీనట్టు అమ్మను అడిగాడు)
" ఏదో లోపలికి దూరిందనుకుంట నాన్న..."
" అవునా,బాగా విదిలించు,ఏ పురుగో, లేక బల్లో అయి ఉంటుంది"
" బల్లా....?"(భయంతో గట్టిగా దులిపింది)
" అమ్మా....ఇదిగో ఈ తొడ మీద ఉన్నట్టుంది..."
వెంటనే నైటీ తొడలు దాకా పైకి లేపి,
" ఏదీ.....??? కనబడ్డం లేదే.....?"
" ఇక్కడేనమ్మా చూశాను..."(మెత్తటి తొడలు ముట్టుకున్నాడు)
" ఇంకా ఉందా....?"
" లేదమ్మా....ఒకవేళ లోపలికంటూ వెళ్ళిందేమో.."(ఇంకొద్దిగా ఒంగి తల్లి తొడల మధ్య చూస్తున్నాడు)
" రేయ్...ఏం చేస్తున్నావ్...?"
" లోపల ఉందేమోనని చూస్తున్నాను"
" ఏడిసావులే, అంత లోపలికి వెళ్ళి ఉండదు"
" అమ్మా, నా మాట విను.నువ్వేగా లోపలికి వెళ్ళిందన్నావు..?"
" పోనిలే నేను వేరే నైటీ వేసుకుంటాను"
" అమ్మా, ఈ లోపల అది కుడుతుందేమో.."(ఆందోళనతో,అమ్మ అనుమతి లేకుండా నైటీ ని నడుందాకా ఎత్తాడు.తొడల సంగమాన్ని కప్పుతూ,తెల్లటి రంగు ప్యాంటి కనబడింది.ఏదో చుట్టు ప్రక్కల వెతుకుతున్నట్టు,ప్యాంటిలో అరిసెలా ఉబ్బిన ఆమె ఆడతనాన్ని చూస్తున్నాడు.
" సరే...నైటీ వదులు.....ఏమీ లేదు"
విను మాటలు పడిపోయినట్టు ఉబ్బిన ఉపస్థును,దాన్ని వైశాల్యాన్ని చూస్తునే ఉన్నాడు.
" రేయ్ రాస్కెల్....ఏమి చూస్తున్నావు...?"
" అమ్మా, బొద్దింక నీ ప్యాంటిలోకి దూరినట్టుంది.నల్లగా ఏదో కనబడుతోంది"
" అదేమీ కాదు..వదిలేయ్"(ఎందుకో సిగ్గు ఆవరించింది)
" నిజంగానే అమ్మా...ఒట్టు.నాకు కనబడింది నల్లగా.."
" నువ్వు చిన్నపిల్లాడివి....అది బొద్దింక కాదులే.."
వినూ చేతిలోంచి నైటీ విదిలించి, క్రిందకు లాకుంది.
వినూ తిన్నగా బాత్రూం లోకి వెల్లి,అమ్మ ఉపస్థును మనోఃఫలకం మీద చూస్తూ గట్టిగా ఊపుతూ,సర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ మంటూ కార్చుకున్నాడు.ఇక్కడ,శోభన తన బాత్రూం లోకి వెళ్ళి ప్యాంటీ మార్చుకుంది.ప్యాంటీ మార్చుకుంటున్నప్పుడు, నల్లటి ఆతులతో దట్టంగా ఉన్న తన పూకును చూసి, నవ్వుకుంటూ, దీని చూసి బొద్దింక అనుకున్నాడు కాబోసు,ఎంత అమాయుకుడో నా కొడుకు మనసులో అనుకుంది..
ఆ రోజంతా అమ్మను ఎలా నగ్నంగా చూడాలనే ధ్యాసతోనే గడిపాడు.సా.,7 గంటలు,
" అమ్మా!! సరదాగ అలా వాకింగ్ వెళ్ళొద్దామా..?"
" ఏటీ,ఇంత హఠాత్తుగా,??? వద్దులేరా, మళ్ళీ బట్టలు మార్చుకోవాలి"
" పర్లేదమ్మా....కొద్ది దూరమేగా....!!"
" నైటీతో బయటికా....?? బుధ్ధుందా, లేదా?..ఐదు నిమిషాలు ఆగు"
తల్లి గదిలోకి వెళ్ళింది.వినూ తలుపు సందులోంచి చూశాడు.ఆమె మరుగుగా బట్టలు మార్చుకుంటోంది.అదే అదునుగా విను తలుపు త్రోసాడు.
" అమ్మా!! రెడీనా...?"
అంతే అవాక్కయిపోయాడు.శొభన లంగాలో వీపు కనబడేలా నిలబడి ఉంది.తను మాత్రం ఇటువైపు తిరిగి ఉంటే ఖచ్చితంగా బలసిన బంగిని మామిడి పళ్ళు,కంటపడేవే.అయినా పర్వాలేదు, నున్నటి విశాలమైన వీపు....నడుము...నడుముకు రెండుప్రక్కలా,కండతో కూడిన రెండు మడతలు....లంగా కట్టు క్రిందుగా,ఎత్తుగా ఉన్న రెండు పనసకాయాలు....వీటిలో దేన్ని గిల్లితే బాగుంటుందో వినూకు అర్థం కాలేదు.ఆమె చేయి పట్టుకుని ఒక్కసారి తన వైపుకు త్రిప్పాలనే కోరికను బలంగా చంపుకుని,ముందు అందాలను ఊహిస్తున్న విను తొడల,మధ్య అలజడి ఆరంభమయ్యింది..
" గాడిదా,తలుపు వెయ్యి.ఐదు నిమిషాల్లో వస్తానన్నానుగా....!! ఏమంత కంగారు???(చిన్నగా విసుక్కుంది)
" చాలాసేపు అయ్యిందమ్మా"
" ఏయ్,ముందు తలుపు వెయ్యి..అమ్మకు సిగ్గుగా ఉంది.వెయ్యకపోతే, నేను ఎక్కడికి రాను."
విను అయిష్టంగా తలుపు వేసి,నిగిడిన దండాన్ని చేత్తో నలుపుకుంటున్నాడు.కాసేపటికి,శోభన పచ్చటి సింథెటిక్ చీర బిగుతుగా కట్టుకుని,చిలుకాకు పచ్చ రంగు జాకెట్టులో చక్కగా ముస్తాబై వచ్చింది.
తలుపు తాళం వేసి ఇద్దరు ప్రక్కనే ఉన్న పార్కుకు బయలుదేరారు.విను నడుస్తున్నప్పుడు,ఎదురుగా వస్తున్న మగవాళ్ళను ఓరకంట చూస్తున్నాడు.అందరూ అమ్మ అందాన్ని కళ్ళతో జుర్రుకుంటున్నారు.
(......)

" ఎలా చూస్తున్నారో వెధవులు...?? ప్రశాంతంగా నడవనివ్వరు"
" అవును..ఎందుకని అలా చూస్తున్నారమ్మా..? వాళ్ళు నీకు తెలుసా(అమాయకత్వానికి తక్కువ లేదు)
" ఛ్ఛీ....వాళ్ళు నాకు తెలియడమేంటి....? ఊరకుక్కలు.....నువ్వు గమ్మున పదా..."
విను వెనుకకు తిరిగి చూశాడు.ఇద్దరు యువకులు వెనుక అమ్మ పిర్రల కదలికలు చూస్తూ వస్తున్నారు.
" అమ్మా!! వెనుక ఇద్దరు ఏదో చూస్తూ,మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నారు....ఏంటో కనుక్కోనా...?"
" నోర్మూసుకుని రా....మనకేందుకు, వాళ్ల గోల...?"
" మెల్లిగా నడువుమా, వాళ్ళు వెళ్ళిపోనీ"
వాళ్ళు క్రాసు చేస్తున్నప్పుడు, ఒకడు"ఇలాంటి గ్రైండర్ ఒకటి కొనాలి మామా" అని అంటే, ఇంకొకడు శోభనను చూసి నవ్వాడు.
" ఊరకుక్కలు, వెధవ కుక్కలు"
" వాళ్ళు ఏదో గ్రైండర్ గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే,ఎందుకు పాపం వాళ్ళను తిడుతున్నావు...?"
" నీ మట్టి బుర్రకేమీ అర్థం కాదులే...వాళ్ళు నా వెనుక చూసి మాట్లాడుతున్నారు"
" వెనకా....? అంటే"(అమాయకత్వంలో జీవించేస్తున్నాడు)
" అంతా పూస గ్రుచ్చినట్టు చెప్పాలి......గమ్మున పదా"
" వేనుక అంటే...? నడుమా....లేక...?
" ఆ రెండోదే....ఇక మారు మాట్లాడక పదా...."(కసురుకుంది)
" నా బుర్ర బ్రద్ద్లయ్యేలా ఉంది....దాన్ని ఎందుకు గ్రైండర్ అంటున్నారు?"
" ఒరేయ్...అలా ఊగేలా నేను నడుస్తున్నానా?"(ఊపుతూ నడుస్తున్నానా..???, అని అడగడానికి అమ్మ మనస్సు అడ్డు వచ్చింది)
" అక్కడ....అందరూ...అలానే చూస్తారా.....?"
" ఓహో నువ్వు మాహా ఉత్తముడివి...బొద్దింక అంటూ నువ్వు మాత్రం ఎక్కడ చూశావు?"
" అమ్మా, ఇప్పుడూ నేను ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాను.అది బొద్దింకే.ప్యాంటి అంచులోంచి నల్లగా దాని మీసాలు కూడ కనబడ్డాయి(అదేమిటో మీకు(పాఠకులకు) అర్థమయ్యింటుంది)
" సరే...సరే..ఏదో నోరు జారాను....నడు"
" అమ్మా....మళ్ళీ వాళ్ళే నిన్ను చూడ్డానికి తిరిగి వస్తున్నారు"
" గమ్మున రా....గొడవ పెట్టుకోకు"
" సరే....వాళ్ళు వెళ్ళేంత వరకు మామూలుగా నడువమ్మా"
" ఒరేయ్...నేనేమన్నా కావాలని అలా నడుస్తున్నానా...?నా నడకే అంత.నువ్వు నా నడకు చూశావుగా.....?"
" చెబుతునే ఉన్నాను...మళ్ళీ అలాగే నడుస్తున్నావు...అవి బాగా కదులుతున్నాయి"
" వాళ్ళు దగ్గరకు వచ్చినఫ్ఫుడు కొంచం తగ్గించు....సరేనా"
"పిచ్చి సన్యాసి....అవంతట అవే ఊగుతాయి...నా నడకే అంత.నడవకుండా,ఆగిపోదాం"
ఇద్దరు ఆగిపోయారు.
ఇద్దరు క్రాసు చేస్తూ,
"పవర్ లేదురా,గ్రైండర్ ఆగిపోయింది"
వినూ వస్తున్న నవ్వు ఆపుకున్నాడు.
"వినూ, కాసేపు ఆ బెంచి మీద కూర్చుందామా.....?"
ఇద్దరు బెంచి మీద కూర్చున్నారు.ఒక మూడు నిమిషాల తర్వాత, వారివురు మళ్ళీ వస్తున్నారు"
" అమ్మా, నీ ఫ్యాన్స్ వస్తున్నారు"
" కొవ్వా.....??? ఇక మీదట నీతో నేను రాను పో"
" ఇప్పుడు నువ్వు కూర్చున్నావుగా, ఇంకేమీ అనలేరులే"
ఇంతలో ఒకడు,
"గ్రైండర్ ను ఎవరురా ఎత్తి స్టాండులో కూర్చోబెట్టారు"
వినూకు వాళ్ల మీద కోపం వస్తున్నప్పటికీ,అమ్మ పిర్రల గురుంచి మాట్లాడే సందర్భం కల్పించినందులకు మనస్సులోనే సంతోషపడ్డాడు.
" ఇక పద విను,వీళ్ళు మనల్ని ప్రశాంతంగా,కూర్చోనివ్వరూ, నడవనివ్వరు"
" అలాగే గ్రైండర్ గారు "
" ఒరేయ్...." కళ్ళెర్రజేసింది.
" సారీ మా, సరదాగా అన్నాను"
పార్కు సంఘటన తనకు సాధకంగా అయ్యినందుకు వినూ చాలా మురిసిపోయాడు.మొత్తానికి తల్లీ కొడుకులు ఇంటికి జేరారు.