అమ్మా-నీ పొదుగు 8

అదే సమయంలో వినయ్ చొరవగా తన నాలుగు వ్రేళ్ళతో పొట్ట ముందు బాగాన ఉన్న ఎలాస్టిక్ ను లాగాడు.......తన ముని వ్రేళ్ళకు అమ్మ గరిక తగిలింది.శోభనాకు చాలా కాలం తర్వాత ఆ తావులో పర స్పర్శతో, అక్కడి కండరాలు ఎందుకో ఒక్కసారిగా తీయగా మూలిగాయి......శ్వాస ఆగిపోయినట్టనిపించింది...తనకు తెలియకుండానే తన కళ్ళు మోకాలు మీద కూర్చున్న వినయ్ మొల మీదకు వెళ్ళాయి…
" ఇక చాలు వినయ్ "
" అర్రే చూడ్డానికి చిన్నదే అయినా సరిగ్గా సరిపోయిందమ్మా....."
తల్లిని ఒక్కసారి ఎగాదిగ చూశాడు.చీర క్రిందకు జార్ఫి, ప్యాంటీ ఎలాస్టిక్ కనబడుతుంటేవాడికి ఒక్కసారిగా రెండు మూడు బ్లూ ఫిలిం లు చూసినట్టుగా ఉంది.
తన వ్రేళ్ళు,అమ్మ చెడ్డీలోంచి బయటలు లాగుతున్నప్పుడు,ఆమె పొట్టమీద చీర చెదిరింది.కొద్దిగా కండతో ఉన్న పొత్తికడుపు మీదగా,సొరంగంలా లోతుగా ఉన్న బొడ్డు,వినయ్ ను చూసి కళ్ళెర్ర జేసింది.తన నాభి ప్రదేశాన్ని కొడుకు చూస్తున్నాడనే విషయం గ్రహించిన శోభన చీరతో కప్పుకుని,
" అక్కడేమిట్రా, చూపులు..."
" కావాలని చూడలేదమ్మా....అదే కనబడింది.చూడ్డానికి గారెలా ఎంత చక్కగా ఉందో...."
" ఏంట్రా వెధవ మాటలు.....? గారే, గీరె అంటూ...బుద్ధిలేకుండా.....అమ్మతో అనే మాటలేనా...?
వినయ్ తల మీద ఒక్క మొట్టికాయ కొట్టి,ఎప్పటిలానే తన కటిప్రదేశాన్ని లయగా ఊపుకుంటూ లోనకి వెళ్ళింది.ఆ లయను చూస్తూ, వాటిని మెత్తగా నిమరాలనే కోరికను అణుచుకుంటూ కూర్చున్నాడు. అలా కూర్చున్న వినయ్ చేతి వ్రేళ్లకు ఏదో తగిలింది.అమ్మ ప్యాంటిలొ చెయ్యి పెట్టినప్పుడు,తల్లి మానం మీద ఉన్న వెంట్రుకల్లో ఒకటి, సుమారు రెండు అంగుళాలు,తన చేతి గోరులో ఇరుక్కుని ఉంది.సంతోషంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యాడు.అమ్మ యోని వెంట్రుకను ముక్కుదగ్గర పెట్టుకుని వాసన చూశాడు.వాసనేమి తెలియలేదు....అయినఫ్ఫటికి అమ్మ మూత్రపు వాసనను ఊహించుకుని, ఆ వెంట్రుకను నాలికతో చప్పరించాడు.తన గదిలోకి వెళ్ళి ఓ పుస్తకంలో నెమిలి ఈకను దాచుకుంటున్నట్టు,పదిలంగా దాచుకున్నాడు.మెల్లిగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ కిచన్ లోకి వెళ్ళాడు.
కిచెన్ లోకి వెళ్ళిన వినయ్ అమ్మ ప్రక్కన నుంచున్నాడు.
" ఏరా....? ఊసుపోవడం లేదా....? టి,వి చూడొచ్చుగా...అమ్మ,పచ్చడి చేసి నిన్ను పిలుస్తుంది.వెళ్ళు"
" అవన్నీ బోర్ మా, నీ దగ్గరే ఉంటాను.."
వినయ్ అమ్మను సైట్ కొడుతూ నిలబడ్డాడు.తల్లి ఓర కంట ఇది గమనించి,
" ఏంటా చూపులు....?
" ఏం చూడకూడదా.....? నా అమ్మ.....నా ఇష్టం..."
" చూడొచ్చు, కానీ , ఇలా ...ఇంకోలా చూడకూడదు"
" ఇంకోలా, అంటే..."
" అంటే సైట్ కొట్టేలా...."( గొంతు తడబడింది)
" ఓస్...అదా,అవునూ....సైట్ కొడుతున్నాను.నా అందమైన అమ్మను."
" హం.....ఇప్పుడు అందరి తల్లులు అందగానే ఉంటారు.రేపు పెళ్ళాం వచ్చాక, దాని కొంగుపట్టుకు తిరుగుతారు..."
" అది నాకు తెలీదు....నాకు మాత్రం నువ్వే నా అందాల దేవతవి...."
చట్టుక్కుని అమ్మ మొహాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని, ఆమె బూరెలాంటి బుగ్గ మీద ఘాటుగా ముద్దు పెట్టాడు.
ఈ హఠాత్ పరిణామానికి , శోభన శ్వాస వేడెక్కింది.
" ఆ కుమార్ గాడితో చేరి నువ్వు చెడిపోయావు కన్నా.ఎప్పుడు చూడు, అమ్మను ముద్దుపెట్టుకోవడం...అమ్మను ఎగాదిగ చూడడం....."
" వాడితో ఎందుకు పోలుస్తావు....? నీ బిడ్డ బంగారం. అయినా నా అమ్మకే కదా,ముద్దులుపెడుతున్నాను.వాడు, వాళ్ళ అమ్మకు మౌత్ కిస్ ఇస్తాడు తెలుసా....?వాళ్ళ అమ్మ రోజూ వాడి పెదవుల మీద ముద్దు పెట్టి నిద్రలేపుతుందట...తెలుసా..?"
"ఖర్మ....ఖర్మ...ఏం కుటుంబమో......."
" ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయ్....చెబితే నువ్వు అంతే...."
" ఓ మాట చెబుతాను వింటావా కన్నా....ఆ వెధవతో స్నేహం వద్దురా....."
" నేనేమీ అనలేదమ్మా....వాడే ఒక రోజు ఏమన్నాడో తెలుసా "(బేలగా మొహం పెట్టాడు)
" ఏమన్నాడు....?"
" వాళ్ళ అమ్మ బొడ్డును తాకాడట...దానికి నేను అదేమి ఘనకార్యం అన్నాను...దానికి వాడు ఏమన్నాడో తెలుసా.....?"
" మ్మ్......."(గొంతు తడారిపోయింది)
" నువ్వు మాగాడివైతే మీ అమ్మ బొడ్డు ముట్టుకుని వచ్చి మాటాడు. అన్నాడు...నాకు తలకొట్టేసినట్టు అయ్యింది"
" వాడెవడురా, నా కొడుకును మాగాడివా అని అడగడానికి......వాడిని ఇంటికి తీసుకురా,చెంపలు వాయిస్తాను"
"వాడిని ఇంటికి తీసుకురావాలంటే, నేను పందెంలో గెలవాలిగా.....!!!"
" అలాంటివి చేయకూడదు,బుజ్జీ"
"ఏం...? ఎందుకని....? నీ చేతులు ముట్టుకోవడం లేదా...? కాళ్ళు ముట్టుకోవడం లేదా....? నీ బుగ్గలు ముట్టుకోవడం లేదా....? ఇదీ అంతేగా.....?"
" అది వేరే.....ఇదివేరే"
(శోభన ఎలా చెబుతుంది,బొడ్డును ముట్టుకుంటే,ఎక్కడో ఏదో కలుగుతుందని.)
" అమ్మా..!! ప్లీజ్ ఒక్కసారి..."
" నేను నీ అమ్మను రా,నా బొడ్డు నీకెల చూపించేది....? ఎలా ముట్టుకోనిచ్చేది...?"
" ఏం....కొడుకుగా ఆ మాత్రం మా అమ్మ మీద నాకు అధికారంలేదా.....?"
" అయ్యో...వెంగళప్పలా మాటాడితే ఏం చెబుతాను...అలాంటిదేమీ లేదు.అమ్మ మీద నీకు అన్ని హక్కులు ఉన్నాయి.కానీ ఇది వేరే రా కన్నా...."
" సరే...అయితే నాతో మాట్లాడకు పో.....నేను వాడి ముందు ఓడిపోయినట్టు,దేభ్యం మొహంపెట్టుకుని నిలబడతాను...అదేగా నీకు కావాల్సింది"
కాళ్ళతో నేలను తన్నుతూ,కోపంగా కిచెన్ లొ నుంచి హాలులోకి వెల్లిపోయాడు.

శోభన కిచెన్ లోంచి తొంగిచూసింది.ఇప్పటి దాకా అల్లరిగా మాట్లాడిన కొడుకు, మూతి ముడుచుకుని కూర్చున్నాడు.
" వినయ్......"
"......"
ఒక్కసారి అమ్మవైపు చూసి మొహం తిప్పుకున్నాడు.
పది నిమిషాల తర్వాత, వంటపని కానిచ్చి,తను వినయ్ దగ్గరకు వెళ్ళింది.
" బంగారానికి కోపం వచ్చినట్టుంది....."
" రాదా మరి....నాతో మాట్లాడకు పో..."
శోభన వాడి ముందుకు వెళ్ళి నిలబడింది.వాడి మొహానికి తిన్నగా తన పొట్ట ఉంది.తన కొడుకు పందెంలో ఓడిపోయి,తల దించుకోకూడదని తల్లి మనస్సు సిధ్ధమయ్యింది.తన నాభి మీది అచ్చాధనను,ఓ చేత్తో పట్టుకుని, వాడిని చూసింది.
" ఇలా చూడు, బుజ్జి "
వినయ్ కొద్దిగా తలత్రిప్పాడు.తన అమ్మ చెయ్యి బొడ్డును కప్పిన చీర అంచు మీద ఉంది.కొద్దిసేపట్లో తెరమరుగున ఉన్న అమ్మ అందం,కనబడబోతుందనే ఆతృతతో ఆ చేతినే చూస్తున్నాడు.
" ఇప్పుడెందుకు చూస్తున్నావు.....కోపం పోయిందా.....?"
వినయ్ నవ్వాడు.
" వినయ్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో......ఈసారికే.రోజూ చూడాలని,తాకాలని అడగకూడదు....సరేనా......?"
" మ్మ్......"
వినయ్ అమ్మ ,చీరనుతెరచాపను దించుతున్నట్టు,కొద్ది కొద్దిగా ప్రక్కకు లాగింది.ఇంతకు మునుపు తను చూసిన దాని కంటే,ఇప్పుడు అది దగ్గరగా,అంత కంటే అందంగా కనబడుతోంది.వినయ్ కొద్దిగా ముందుకు జరిగి, తన తల్లి బొడ్డును,బొడ్డు చుట్టూ ఎత్తైన కండను తన్మయంగా చూస్తున్నాడు.
" వినూ, తొందరగా ముట్టుకో....."
శోభ ,ఇది కాకూడని పననో, లేక సిగ్గుతోనో, కళ్ళు మూసుకుంది.
" ప్లీజ్ మా, కొంచంసేపు చూడనీ....."
కొడుకు ,అమ్మ బొడ్డు అందాన్ని ఆస్వాదిస్తుంటే, అమ్మ తన బొడ్డును బిడియపడుతూ చూపిస్తోంది.
https://pzy.be/i/2/DIEbtMHVoAA-pS_.jpg
వినయ్ ఒక వేలును నాభి అంచుమీద పెట్టాడు....
"............"
శోభన సన్నగా మూలిగింది.
" నున్నగా ఉందమ్మా....."
అమ్మ మొహం కొద్దిగా ఎర్రబడింది.
వ్రేలును కొద్దిగా లోపలికి దూర్చాడు.
" చాలా బిగుతుగా ఉందమ్మా.."
" ఏయ్...నోరుమూసుకుని,తొందరగా ముట్టుకో...నాకేదోలా ఉంది...."
ఇంకొద్దిగా లోపలికి పొడిచాడు.
" చాలా లోతుగా ఉందమ్మ.."
"........"
శోభనలో నిగ్రహం క్షీనిస్తోంది.
" అమ్మా, నీ బొడ్డు హల్వాలా ఎంత మెత్తగా ఉందో.."
" వెధవా...అందుకే వద్దన్నాను.."
తల మీద మొట్టికాయ వేసింది.వినయ హఠాత్తుగా,దగ్గరకు లాక్కుని అక్కడ పెదవులతో హత్తాడు.
" వినూ....ఏంటా,పాడు పని..?
వినయ్ తల్లి మాటలు పట్టించుకోకుండా,నున్నటి బొడ్డు మీద ఐదు క్షణాల్లో,పది ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు.వినయ్ ఎంగిళితో ఆ బొడ్డు క్రొత్త అందాలతో నాగమణిలా మెరుస్తోంది.నివ్వెరపోయిన శోభన, చట్టుక్కున తను కొద్దిగా జరిగి, వెంటనే ఆ ప్రదేశాన్ని చీరతో కప్పేసింది.
" గాడిదా, నాతో మాట్లాడకు......."
విసురుగా తన గదిలోకి వచ్చేసింది.కోపంతో మాత్రం కాదు.తన ఆడతనం గండి కొట్టినందుకు.తన ప్యాంటి తడిచిపోయింది.బాత్రూములోకి దూరింది.
వినయ్ తన మడ్డను జాడించుకోడానికి తన గదిలోకి వెళ్ళాడు.
బాత్రూం లో దూరిన శోభన,గబగబా, తన చీరను లంగాను విప్పేసి,ప్యాంటి ఎలాస్టిక్ లాగి చూసుకుంది.బలసిన తొడల మధ్య గుబురు,తన తడితో తడిసి మెరుస్తోంది...
https://pzy.be/i/3/20ajhlaa.jpg
ఏమైంది నాకు......?
కన్నకొడుకు బొడ్డును ముట్టుకుని,ముద్దులు పెడితే, ఇంతలా కారిందా.....?
తనలో తానే గొణుక్కుంటూ,తడిచి ముద్దయి,మదన వాసంతో గుభాళిస్తున్న తన ప్యాంటిని విప్పి మూలపడేసింది.
ఒక మగ్ నీళ్ళు తీసి తన ఉపస్థు మీద పోసుకుంది. బాగా కాలిన దోశ పెనం మీద నీళ్ళు పోసినట్టు, తనకు భగ్గుమని ఓ అనుభూతి కలిగింది.జిగురుతో తడిసిన ఆ తేనెపట్టుని శుభ్రం చేస్తూ నీళ్ళు క్రిందకు జారుతున్నాయి.ఇంకొక మగ్ నీళ్ళు తీసి చేత్తో, బాగా కడుక్కుంది.చల్లటి షవర్ నీళ్ళు తన దేహాన్ని తడుపుతూ,తనలోని తాపాన్ని,అలజడిని సేదదీర్చాయి.భావప్రాప్తి తరువాత మనుషులు తప్పొప్పులు ఆలోచిస్తారు కాబోలు.అప్పటి దాకా అవి గుర్తుకు రావేమో.ఇదే దీని మహత్యం అనుకుంటా.అక్కడ ఇంకొక బాత్రూములో వినయ్ జాడించి పిచికారి కొట్టాడు.
మొత్తానికి తల్లి లోని ఆడదనాన్ని కొద్ది కొద్దిగా ఒళ్ళు విరుచుకునేలా చేయడంలో కార్యసిధ్ధుడు అవుతున్నాడు.శోభన స్నానం చేసి విప్పేసిన బట్టలు(ప్యాంటి తప్ప)కట్టుకుని కిచన్ లోకి వెళ్ళింది.ఇద్దరిలో ప్రకంపణాలు తగ్గడానికి కొద్దిగా వ్యవది పట్టింది.