కలసి వచ్చిన అదృష్టం 18

telugu sex stories boothu kathalu "ఏయ్ , నువ్వు ఉండు నీ సంగతి తెలుస్తాము , మాట్లాడ కుండా కుచోండి ముగ్గురు, సార్ ఈ నా కొడుకుల్ని నేను జీప్ లో కట్టేసి వస్తా మీరు వీళ్ళ ను చూసుకోండి" అంటూ 

కింద పడ్డ మిగిలిన ఇద్దరినీ పట్టుకొని జీపు వైపు వెళ్ళాడు. నేను అక్కడున్న ముగ్గరిని తీసుకొని ఆ గుడిసె లాంటి దాని లోనకు వెళ్లాను

"ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవ్వరు మీరు , ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చారు ? , ఆ సారూ ఎవ్వరు , అయన మిమ్మల్ని ఎందుకు చంపాలని చూస్తున్నాడు ? చూస్తుంటే చదువు కొన్న వాల్ల లాగా ఉన్నారు " అన్నాను. 

"నా పేరు రామ కృష్ణ , వాడి పేరు యాదవ్ , వీడి పేరు అమానుల్లా " అంటూ తన ఫ్రెండ్స్ ని పరిచయం చేసాడు రామ కృష్ణ 

"ఇంతకీ టౌన్ వదిలి ఇంత దూరం ఎందుకు వచ్చారు , అక్కడ ఏదైనా గొడవల్లో ఇరుక్కున్నారా ఏంటి ?? , మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఈ అడవుల్లో ఉండే వాళ్ళ లాగా కనబడ లేదే ? "

"మేము ఇక్కడ నుంచి ఎం తీసుకెళ్లడానికి రాలేదు సారూ , టౌన్ నుంచి దాక్కోవడానికి వచ్చాము ?"
"అనుకొన్నా , మీ వేషాలు చూస్తుంటే , అడవుల్లోని వాటిని దోచుకునే బాపతు కాదు అని తెలుస్తుంది, ఇంతకూ అక్కడ ఎం చేసి వచ్చారు ఏంటి "

వాళ్ళు అందరూ ఒకరు మొహాలు ఒకరు చూసుకో సాగారు. 

"మేము కొంచెం లెటు అయ్యి ఉంటే , ఆ సారూ ఎవ్వరో చెప్పినట్లు ఈ పాటికి మీ శవాలు ఇక్కడ నక్కలకి , రాబందులకి ఆహారం అవ్వే వి, ఇంతకీ మీరు ఆ సారూ వి ఎం దొంగలించారు ఏంటి "

"వాడివి మేము ఎం దొంగలించ లేదు సారూ , ఆ నా కొడుకే మమ్మల్ని ఉపయోగించు కొన్నాడు" అన్నాడు యాదవ్ 

"యాదవ్ , నువ్వు ఉండు నేను చెప్తాగా " అన్నాడు రామ కృష్ణ 

"ఏం ది నువ్వు చెప్పే ది , ఆ సార్లు లేకపోతే , ఈ పాటికి చెప్పడానికి నువ్వు లేవు , నేనూ లెనూ " అన్నాడు అమానుల్లా 

"మనం ఇంతా చేసింది చచ్చేదానికా , ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాము , అన్నిటికి తెగించి , సంపాదించిన దంతా వాడి చేతికి ఇచ్చాము , మన షేర్ ఇవ్వబడుతుందని వాడు మనల్ని చంపడానికి మనసుల్ని పంపాడు ,నువ్వు ఇంకా వాడిని వేను కోసుకొని వస్తున్నావు " అన్నాడు యాదవ్

"నేనేం వేను కోసుకొని రాలేదు , కొంచెం సేపు అగు, నేను చెప్తాగా డీటైల్ గా " అంటూ జరిగింది అంతా చెప్పాడు. 

రామ కృష్ణ ఈ ఆఫీసర్ ఇద్దరు ఒకే కాలనీ లో ఉండే వాళ్ళు ఇద్దరు జాగింగ్ లో కలిసే వాళ్ళు, వాళ్ళు పరిచయం అయిన ఓ 6 నెలలకు ఓ రోజు రామకృష్ణ ను బార్ కు తీసుకెళ్లి, తన ప్లాన్ అంతా చెప్పాడు. తను వెనుక ఉండి అంతా నడిపిస్తాడు , కానీ రామకృష్ణ ముందు ఉండి ప్లాన్ మొత్తం అమలు జరపాలి. తను అన్నివిధాలా సహాయంగా ఉంటాడు. 

ఈ మీటింగ్ జరిగిన తరువాత మిగిలిన ఇద్దరినీ ఎలా కలవాలి అనేది కూడా ఆ సార్ ప్లాన్ చేసి డీటైల్డ్ గా చెప్పిన తరువాత, రామ కృష్ణ యాదవ్ , అమానుల్లాను ఎదో ఆక్సిడెంట్ గా కలిసిన ట్లు కలిశాడు , కానీ అదంతా పక్కా ప్లానింగ్ తో జరిగిందే అని చెప్పాడు రామకృష్ణ. 

కాక పొతే జాకీ పరిచయం మాత్రం ఆక్సిడెంటల్ గా జరిగిందే , కానీ ఆ రాత్రే రామకృష్ణ జాకీ ని గురించి చెప్పగా మరుసటి రోజు పూర్తిగా విచారించిన తరువాత ఆయనే చెప్పాడు మీతో ఉంచుకోండి మీకు వంటలో సాయంగా ఉంటుంది అని. 

లుట్టాయను కూడ ఆయనే పథకం ప్రకారం మాతో చేర్పించాడు. వాడికి ఇలాంటి వాటిలో ఇంతకూ ముందే అనుభవం ఉంది అని. 

"అన్నీ మీరు అనుకున్నట్లే జరిగాయి, బాగానే ఉంది మరి ఇక్కడ ఎందుకు దాక్కున్నారు "

"ఆయనే , ఇక్కడ ఉండ మన్నారు , మాకు ఈ ప్లేస్ తెలియను కూడా తెలియదు , దొంగ తనం జరిగిన తరువాత , పోలీసోళ్ళు పెద్ద ఎత్తునా గాలిస్తారు , అందుకు కొన్ని రోజులు అది అంతా సద్దు మునిగే దాకా మమ్మల్ని ఇక్కడే ఉండమన్నారు" అన్నాడు రామ కృష్ణ

"అంతా బాగానే ఉంది , కానీ పోలీసోళ్ళకు నీ మీద అనుమానం రాదా నువ్వు ఆఫీస్ కు వెళ్ళక పొతే "
"అది కూడా ఆయనే ప్లాన్ చేసి చెప్పాడు , ఆ ప్లాన్ ప్రకారం నేను 3 నెలల నుంచి లాస్ అఫ్ పే లో సెలవులలో ఉన్నా, అందుకే నన్ను ఎవ్వరు అనుమానించ లేదు"
"ok ,మీరు ఇక్కడుంటే ఇంకా ప్రమాదం, దగ్గర లో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ లో లొంగిపోండి"
"పోలీసులు అంతా ఆయనకు తెలిసిన వాళ్ళే ఉంటారు కదా , మమ్మల్ని స్టేషన్ లో ఏమైనా చేస్తే"
"ఇక్కడున్న మీకు రిస్కే కదా , నాకు తెలిసిన ఓ మినిస్టర్ ఉన్నాడు అయన హెల్ప్ తీసుకొని మీరు డైరెక్ట్ గా అయన సమక్షం లో లొంగిపోయే ట్లు ఏర్పాటు చేస్తాను, మీరు approver గా మారితే మీకు శిక్ష తక్కువగా పడుతుంది"

"మాకు ఒకే సారూ " అన్నారు యాదవ్ , అమానుల్లా. 

"ఇంత కష్టపడింది ఇలా లొంగి పోవడానికా " తన మనసులో అనుకున్నట్లు గా సన్నగా గొణిగాడు రామకృష్ణ. "చేస్తున్నది తప్పో , ఒప్పో తెలియకుండా ఇలాంటి వాటిలో దిగడం మొదటి తప్పు , అయన ఎటువంటి వాడో తెలియకుండా అయన చెప్పిందల్లా చేయడం రెండో తప్పు, పని జరిగిన తరువాత మీలాంటి వాళ్లను ఎలా తొలగించు కోవాలో వాళ్ళకు బాగా తెలిసిన విద్య , అయినా మీరు ఎన్ని సినిమాలు చూళ్ళేదు , అంతా అయిపోయాకా , బాసు తన కింద వాళ్లను లేపేయ డం , మీరు అదే పోసిషన్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు , కాకా పొతే లక్కీ గా మేము ఇక్కడికి రౌండ్స్ రావడం వలన కొద్దిలో తప్పించు కొన్నారు. లేకుంటే ఈ పాటికి మీరు పైకి చేరుకునే వాళ్ళు. తన మనుషులు మిమ్మల్ని చంపలేదు అని తెలిసిన వెంటనే ఆయనే మీ మీద ఏదైనా కేసు పెట్టి మిమ్మల్ని మూయించడం లేదా ఎన్*కౌంటర్ లో లేపెయడమో చేస్తాడు. నా కొలీగ్ వచ్చే లోగా ఏ విషయం తేల్చుకొండి." అంటూ అక్కడ నుంచి బయటికి వచ్చాను వాళ్ళకు కొద్దిగా ఆలోచించ కోవడానికి టైం ఇస్తూ. 

నేను బైటకి రాగానే వాళ్లలో వాల్లు మాట్లాడుకోసాగారు. ఓ పది నిమిషాలు వెయిట్ చేసిన తరువాత వల్లే బైటకి వచ్చారు . వాళ్ళు చూస్తుంటే ముగ్గురు ఓ అభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. 

నా దగ్గరకు వచ్చి "మీరే ఏదైనా హెల్ప్ చేయండి సర్ , మాకు వేరే దారి ఎమీ కనిపించ లేదు “అన్నాడు రామ కృష్ణ. 

"అయితే మీ సామాను సర్దుకోండి" అంటూ వాళ్లను సామాను సర్దు కొమ్మని చెప్పి హమీద్ కోసం వెయిట్ చేయసాగాను. కాలం భారంగా ఇంకో 20 నిమిషాలు గడిచింది. 

వాళ్ళు తలా ఒక బ్యాగ్ తో బయటికి రాగానే హమీద్ వచ్చాడు. "నేను వాళ్లను మన constables కి అప్పగించి వచ్చాను సర్, ఇంతకీ వీల్ల పరిస్థితి ఏంటి"

"వాళ్ళు మనతో పాటే సిటీ కి వస్తున్నారు"
"ఇంతకూ వీళ్ళ ను లేపేయమన్న పెద్దాయన ఎవ్వరో తెలిసిందా " అన్నాడు హామీదు 
"ఇంకా చెప్పలేదు , పాపం చూస్తుంటే వాళ్ళకు అయన మీద ఇంకా బాగా నమ్మకం ఉన్నట్లు ఉంది" అన్నాను 
"ఏంటి భే , మా సారూ అడుగుతుంటే , నకరాలు చేస్తున్నారు, మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు కే మక్కిలు తీయాలి , సారూ ఎదో మంచోడు కాబట్టి మిమ్మల్ని save చేసాడు అయినా ఇప్పటికీ ఆయన్ని మీరు నమ్మ లేదా " ఘాటుగా అన్నాడు 

"మాకు నిజంగా తెలీదు సారూ , ఈయనకు తెలుసు " అన్నారు యాదవ్ , అమానుల్లా ఇద్దరు ఒకే సారి రామకృష్ణ వైపు చెయ్యి చూపిస్తూ. 
రామ కృష్ణ మాత్రం చెప్పాలా వద్దా అని దిక్కులు చూస్తున్నాడు అది చుసిన హామీదు
"వాడికి ఓ కాలో చెయ్య తీసేసెంత వరకు మనము ఆగాల్సింది సారూ , ఈ నా కొడుక్కి ఇంకా వాళ్ళ సారూ భూతము దిగినట్లు లేదు"
"అది మన డిపార్టుమెంటు కాదు హామీదు , మనం తీసుకెళ్లి దారిలో పోలీస్ స్టేషన్ లో అప్పగిద్దాము , ఇందాకా వాళ్లను పంపినట్లు ఈ సారి ఆ స్టేషన్ వాళ్ళే ఇదే అడివిలోకి తెచ్చి ఎన్*కౌంటర్ చేస్తారు , మనకెందుకు గొడవ , పదండి పోదాము " అంటూ మా కారు ఉన్న వైపుకు నడక సాగించాను. 

నేను హామీదు ముందు వెళ్తుండగా మా వెనుక వాళ్ళు ఇద్దరు రామకృష్ణ తో మాట్లాడ సాగారు. 
"అన్నా , సారూ చెప్పినట్లు ఆ మినిస్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి లొంగి పోదాము , లేదంటే ఆ నా కొడుకు మనల్ని లేపేస్తాడు " అంటూ తన మీద వత్తిడి తె సాగారు. 

ఎట్టకేలకు రామ కృష్ణ వాళ్ళ ఇద్దరి వత్తిడికి లొంగి "మమ్మల్ని మినిస్టర్ దగ్గరి కే తీసుకెళ్లండి సర్ , అక్కడే ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ పేరు బైట పెడతాను. మేము వచ్చేటప్పుడు , జీప్ లో వచ్చాము , ఆ జీప్ కూడా మాతో పాటు తీసుకొని వెళదాము"

"ఎక్కడుందో చెప్తే , మా హామీదు తీసుకొని వస్తాడు " 
"మెయిన్ రోడ్డు మీద ఓ మైలు రాయికి అర కిలోమీటర్ దూరంలో ఓ పొదలో దాపెట్టాము, రోడ్డు మీద నేను చూపిస్తా ఆ మైలు రాయి" అంటూ మాతో పాటు నడవ సాగాడు వేగంగా. 
"మీరు ఎవ్వరు ఫోన్స్ అన్ చేయకండి , మీ సారూ మీ ఫోన్స్ ట్రాక్ చేసే ఆస్కారం ఉంది " అంటూ వాళ్ళ వద్ద ఉన్న ఫోన్స్ collect తీసుకున్నాడు. 

అందరూ మా వాహనం దగ్గరకు చేరుకోని రోడ్డు మీద కు వచ్చాము. మెయిన్ రోడ్డు మీద సిటీ వైపు కొద్ది దూరం వెళ్లగానే రామకృష్ణ మా వెహికల్ ను ఆపమని చెప్పి హామీదు తో వెళ్లి వాళ్ళ జీప్ తీసుకొని వచ్చాడు. హామీదు వాళ్ళ వెహికల్ నడుపుతూ రాగా నేను వీళ్ళ ముగ్గరితో కలిసి టౌన్ కు బయలు దేరాము. 

దారిలో నీరజ వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడి "వీళ్లతో వస్తున్నాను ఈ విషయం టాప్ సీక్రెట్ గా ఉంచండి , వీళ్ళు మీ దగ్గరే లొంగి పోతారు " అని చెప్పాను. మరో కాల్ మల్లికార్జునుకు చేసి , ఆ ఆఫీసర్ పేరు బైటకు రాగానే స్పెషల్ force తో వాడి ఇంటి మీద , మిగిలిన ప్లేస్ లలో దాడి చేయాలి మీరు స్పెషల్ టీం తో రెడీ గా ఉండండి , మరియు కావలసిన ఫార్మాలిటీస్ ముగించుకోండి లెట్ లేకుండా అని చెప్పి , రఫ్ గా మేము అక్కడికి చేరుకునే టైం చెప్పి ఫోన్ పెట్టాను. 

మధ్యలో ఓ మూడు సార్లు మాత్రము వాహనాన్ని అపినాము. సాయంత్రం 9.30 కి టౌన్ కు చేరుకున్నాము. మా బండిని డైరెక్ట్ గా మినిస్టర్ ఇంటికి తీసుకొని వెళ్లాను. 
వాళ్ళు తెచ్చిన జీప్ ను ఇచ్చేసి , హామీదు మాతో పాటు వచ్చాడు మినిస్టర్ ఇంటికి.

అక్కడ మినిస్టర్ తో పాటు , ఓ హైకోర్ట్ జడ్జి , మల్లికార్జున తన స్పెషల్ టీం తో రెడీ గా ఉన్నారు.