కలసి వచ్చిన అదృష్టం 22

telugu sex stories boothu kathalu తన లో నా బిగుతనం తగ్గి, మా రసాలతో పాటు తన పెదవుల మద్య నుంచి జారిపోయింది. తన మీద నుంచి పక్కకు జరిగి పడుకోండి పోయాను. ఓ ౩౦ నిమిషాల పాటు ఘాడ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాను. తన మీద నుంచి నా కాలును తీసేసి , తను వాష్ రూమ్ కు వెళ్తుండగా మేలుకవ వచ్చింది. తన వెనుకే నేను వెళ్ళగా 
"అన్నా , కొంచెం సేపు ఆగి రావచ్చు గా , నేను పాస్ పోసుకోవాలి"
"నేను అక్కడ మల్లుకోన్నాలె పోసుకో , అన్నీ అయ్యాక ఇంకా సిగ్గెందుకు"
"మీకేం మగాళ్లు , మాకు అలా కాదుగా "
"అందుకే వెనక్కి తిరిగి నా పని నేను చేసుకుంటా లే , నువ్వు కానీ " అంటూ నేను షవర్ కింద కు వెళ్లి గోరు వెచ్చగా నీటిని తిప్పి , దాని కింద నిలబడి క్లీన్ చేసుకోసాగాను . 

తన పెదాల మద్య నుంచి వచ్చే దార సౌండ్ తగ్గి , షవర్ సౌండ్ మాత్రమే వినబడుతుండగా తన వైపు తిరిగాను. తన చేతులు రెండు తన రొమ్ముల మీద పెట్టుకొని నా దగ్గరకు వచ్చింది. 

"అక్కడ నొప్పిగా ఉందా ? , కొద్దిగా ఈ వెచ్చని నీళ్ళతో కడుక్కో పోతుంది, పోనీ నేను కడగనా "
"చీ , ఎం వద్దు నాకు కడుక్కోవడం వచ్చు లే , కొద్దిగా నొప్పిగా నే ఉంది , తగ్గి పోతుంది లే " అంటూ సోప్ తీసుకొని కడుక్కోంది. 

"అక్కడ అలా వెంట్రుకలు పెంచుకోక పొతే కొద్దిగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు గా "
"నాకు నీట్ గా ఉండాలనే ఉంది , కానీ పల్లెలో బాత్రుం లు ఎలా ఉంటాయో నీకు తెలుసుగా"
"ఉండు అయితే నేను క్లీన్ చేస్తాను"
"వద్దు లే ఇక్కడ నేను క్లీన్ చేసుకుంటా "
"ఎం పర్లేదులే, ఇదిగో ఇక్కడ కుచో " అంటూ కమౌట్ కవర్ మీద కుచో పెట్టి తన కాల్లు వెడల్పుగా చేయమని, బాత్రుం లో ఉన్న షేవింగ్ క్రీం ని తన ఉపస్త మీద , కింద పెదాల మీద , తన పిర్రల మద్య న పట్టిచ్చి కొద్దిగా నురగ వచ్చేంత వరకు చేత్తో అక్కడ రుద్దాను. 

నా చేతి రుద్దిడికి , తన పెదాలు కోరుక్కోంటు "నువ్వు అక్కడ చెయ్యి పెట్టొద్దు , నేను రుద్దు కొంటాలే " అంటూ నా చేతిని తీసి తన చేత్తో రుద్దుకొంది. ఈ లోపున నా షేవింగ్ సెట్ లోంచి గిల్లెట్ రేజర్ తీసి తన ముందు కూచుని తన కాల్లు ఇంకొద్దిగా వెడల్పు చేయమని రేజర్ ని తన ఉపస్త పైన పెట్టాను . 
"తెగదు గా " అంది నన్ను చూస్తూ 
"ఎం తెగదు లే , నువ్వు చూస్తూ ఉండు , నేను చేస్తా గా" అంటూ పై నుంచి కింద కు లాగుతో పోసాగాను రేజర్ ని. గుత్తులు , గుత్తులుగా కింద పడ సాగింది తన కాళ్ల మద్య పొద. 

తన పెదాల పక్కన రేజర్ పెట్టడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే , తన పూ పెదాల మద్య వేలిని జొనిపి , పెదాలను పట్టుకొని మెల్లగా తీయ సాగాను. చేతి వేల్లు తన పెదాల మద్య ఉరిన తడితో తడిచి పోయి జిగట జిగట గా తయారు కా సాగాయి. తన చేత్తో నా భుజాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని , తన కోరికను అదుపులో పట్టుకోసాగింది. 

"ఏంటి అప్పుడే ఇక్కడ అంతా తడి తడి అయిపోయింది"
"అందుకే నిన్ను అక్కడ చేయి పెట్టవద్దు అన్నాను"
"అయితే నీ వీక్ నెస్ నాకు తెలిసి పోయింది లే " ఆ మాటలకు తన బుడిప గట్టి పడి ఎరుపెక్కడం , తన మీద కదులుతున్న నా చేతి వేళ్ళకు తెలుస్తూనే ఉంది. పూర్తిగా పై బాగాన క్లీన్ కాగానే , రేజర్ తో కింద తీయడం కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపించి. 

"అక్కడ తీయాలంటే , నువ్వు కొద్దిగా ముందుకు వొంకొంటావా , ఈజీ గా ఉంటుంది " అంటూ తనను అక్కడ నుంచి లేపి షవర్ కింద కు లాగి మోకాళ్ల సపోర్ట్ తో ముందుకు వొంకో మన్నాను. 

తను మోచేతుల మీద వంకో గానే , వెనుక నుంచి విచ్చు కొన్న తన పిర్రలు కసి రేపుతుంటే , అక్కడున్న వెంట్రుకలను రేజర్ తో గోకే సి , షవర్ నీళ్ళతో కడిగే సి, తన వెనుక కూచుని నా పెదాలతో తన కింది పెదాలను పట్టుకున్నాను. 

అంత వరకు నేను ఇంకా అక్కడే రేజరూ తో ఎదో చేస్తున్నాను అనుకున్న తను నా పెదాలు తన పూకు పెదాల మీద పెట్టగానే , ముందుకు జరిగి, కింద కుచోంటు , నా వైపుకు తిరిగి "చీ అక్కడెవరన్నా నోరు పెడతారా" అంది 
"ఇప్పుడే నీట్ గా కనుక్కున్నాము కదా తప్పే మీ లేదు"
"కడుక్కుంటే మాత్రం "
"ఓ సారి పెట్టించు కొని చూడు , నచ్చక పొతే ఆ తరువాత వద్దు లే , ఇక్కడైతే నీలు పడుతున్నాయి గా నీట్ గా ఉంటుంది " అంటూ తనను ఇంకొద్దిగా ముందుకు లాగి , గచ్చు మీద వెల్ల కిలా పడుకో బెట్టి తన తోడల మధ్యకు ఒంగాను.నా చేతి వెల్ల కేలుకు డికి తను అక్కడ అప్పటికే బాగా తడి తడిగా ఉరేసింది. నా పెదాలతో తన నిలువు పెదాలను చప్పరిస్తూ , నాలుకతో ఆ పెదాల మద్య పొడిచాను. కింద నుంచి తన పిర్రలు పైకి లేపుతూ "మ్మ్ , మ్మ్ అన్నా " అంటూ నా తల మీద తన రెండు చేతులు వేసి తన బొక్క కేసి ఒత్తుకో సాగింది. 

చేతి వేళ్ళతో తన బుడిపను తాకుతూ , పళ్ళతో సన్నగా కొరికాను. 

ఎక్కువ సేపు తాల లేక తన రెండు తొడలు దగ్గరకు జరిపి నన్ను తన లోకి అదుము కొంటు నాలుక చుట్టూ కార్చే సి ఆరేసు కొని పడుకోండి పోయింది. 

తన తల వైపు జరిగి , మంచు బిందువులతో తడిచి నిలబడిన మేరు పర్వతాలలా నిలబడిన తన రొమ్ములను నా పెదాలతో పట్టుకున్నాను, తన పక్కన కూచుని పట్టుకోవడం వలన సగం లేచి కాండం నుంచి వేలాడుతున్నా వంకాయలా కాళ్ల మద్య వేలాడ సాగింది నా మొడ్డ. 

తన రొమ్ముల పై నా పెదాలు తాక గానే కళ్ళు తెరిచి నా వైపు చూసి నా తొడల మద్య వేలాడుతున్న భుజంగాన్ని తన చేత్తో పట్టుకొని చేతులతో ఆడించింది. తన చెయ్యి పడగానే , పూర్తి స్థాయికి లేచి తన చేతి నిండుగా నిండి పోయింది. 

"అన్నా , నువ్వు చెప్పింది నిజమే , ముందు అక్కడ తల పెట్టడం తప్పు అనుకొన్నా , అబ్బా నీ పేదాలు , నాలుక నన్ను ఎదో లోకం లోకి తీసుకెళ్లాయి. నేను అలా చేయనా నీకు , నాలాగా నీకు కూడా హ్యాపీ గా ఉంటుందా"

"మగాన్ని హ్యాపీ చెయ్యాలంటే ఆడాళ్ళకు బోలెడన్ని ఛాన్స్ లు , ఒకటే మే ఇదిగో ఇక్కడ పెట్ట మనచ్చు , రెండు ఇక్కడ నీ పెదాలతో నోట్లో తీసుకోవచ్చు , మూడోది ఇదిగో ఇక్కడ పెట్టమనచ్చు , లేకుంటే ఎలా రెండింటి మద్య పెట్టి ఇలా చేయవచ్చు " అంటూ తన రెండు రొమ్ములు పట్టుకొని వాటి మద్య నా మొడ్డను దూర్చి ముందుకు వెనక్కు ఆడించాను. 

"చీ అందులో కూడా పెడతారా " అంది తన వెనుక వైపు కళ్లతో చూపిస్తూ. 

"చీ ఎందుకు , ఇందాకా , నేను అక్కడ నోరు పెడతాను అంటే వద్దన్నావు గా అయిపోయిన తరువాత బాగుంది అన్నావుగా , ఇదీ అంతే కాకుంటే మొదటి సారి ఇందులో పెట్టినప్పుడు నొప్పి ఎలా ఉందొ అక్కడా మొదటి సారి నొప్పిగా ఉంటుంది" అంటూ తన పూ పెదాలను వేళ్ళతో తడిమాను 

"నేను నోట్లో పెట్టు కోనా" అంది తన చేతి నిండా ఉన్న నా మొడ్డను పట్టుకొని. 

"పళ్ళకు తగల కుండా పెదాలతో పట్టుకో , పూర్తిగా లోపలి తీసుకోక , గొంతు లోపలికి వెలితే పొర పోతావు , కొద్ది కొద్దిగా తీసుకో అలవాటు అయితే అప్పుడు అంతా కావాలంటే నోట్లోకి తీసుకో వచ్చు "

బుద్దిగా బుర్రకు ఎక్కించు కొన్న విద్యార్థిలా తన పెదాలతో నా గుండు ను పెదాల మద్య తీసుకుంది. 

ఓ నిమిషం పాటు నా మొడ్డ confuse అయ్యింది తన కింద పెదాలు వేడిగా ఉన్నాయా , లేక పై పెదాలు వేడిగా ఉన్నాయా అని. 
"నువ్వు కుచో , నేను నిలబడు కుంటా , అప్పుడు నీకు వీలుగా ఉంటుంది" అంటూ తను కుచోగా, నేను నిలబడి నా బిగువును తన పెదాలకు అందిచ్చాను. పాల కోసం ఎగబడ్డ లేగ దూడలా ఎగబడి తన పెదాలతో చీక సాగింది. 

కొద్ది సేపు అలవాటు కాగానే , నా రెండు చేతులతో తన తల రెండు వైపులా పట్టుకొని తన నోటిని దెంగ సాగాను. కొద్ది సేపు దేంగే కొద్ది బేలగా తన తల పైకి పెట్టి నా వైపు చూసింది. తన నోట్లోంచి నా మొడ్డను పీ కేసు కొగా 

"అన్నా దవల్లు నస్తున్నాయి , కావాలంటే కింద పెట్టు " అంటూ నా సమాధానం కోసం ఎదురు చూడ కుండా తన కాల్లు రెండు వెడల్పు చేసి వెల్ల కిలా పడుకొని తన పూకు ను పన్నేరం పెట్టింది. 

తల దగ్గర నుంచి కాళ్ల దగ్గరకు వచ్చి తెరిచిన తన పూ పెదాల మద్య ఒక్క ఉఫుతో చొరబడ్డాను. తన పూకు నిండా దిగింది నా మొడ్డ , తన నోట్లోంచి "హ్మ్ హ్మ్ " అనే సౌండ్ రాసాగింది నేను ఉగే ఉగుల్లకు. 

ఓ గంటె ముందే తన కన్నె తనం అర్పించినా , ఇంకా తన పెదాల మద్య ఎదో అడ్డం ఉన్నట్లు బిర్రుగా దిగ సాగింది నా మొడ్డ తన బొక్కలో. కింద తడికి , నేను తన బొక్కలో గుద్ది నప్పుడల్లా తన వీపు కింద నీళ్ళు ఓ విదమైన సౌండ్ చేస్తుంటే నా వట్టలు తన పిర్రలకు తగిలి ఇంకో విదమైన సౌండ్ చేయసాగాయి. 


ఓ 20 ఉఫు లు ఉగేసరికి , కింద నుంచి తన గుద్ద పై కేగేస్తూ "అన్నా స్పీడ్ గా గుద్దు" అంటూ కింద నుంచి ఎగ నూక సాగింది. మరో 5 నిమిషాలు ఉగే సరికి తను గట్టిగా నన్ను తన మీద కు లాక్కుంటు "అన్నా , ఆ , ఆ " అంటూ తన రెండు కళ్ళు నా పిర్రల మీద వేసి తన బొక్క కేసి ఒత్తుకుంటూ కింద నుంచి జర్కు లిస్తూ నా మొడ్డ చుట్టూ చిప్పిల్లి పోయింది. నా మొడ్డను తన బొక్క అడుక్కుంటా నొక్కి పట్టి తన బుడిపను నా మొడ్డ మొదట్లో నొక్కి పట్టి తన భావ ప్రాప్తికి అంతరాయం లేకుండా తన మోహంలో కదిలే భావాలను చూస్తూ , నా మొడ్డ చుట్టూ తన పూకు కండరాలు చేసే పట్టు విడుపులను అనుభవించ సాగాను. 

"నీది ఇంకా అలా బిర్రుగా ఉందే , నీకు కారలేదా " అంది కొద్దిగా తేరుకొని. 

"ఇంకొద్ది సేపు పొడిస్తే కానీ కాదే మో"
"పోనీ మల్లో సారి నోట్లోకి తీసుకోనా "
"వద్దు లే ఇందాకా నొప్పి అన్నావుగా , ఓ రెండు నిమిషాలు మోకాళ్ల మీద వంకో వెనుక నుంచి చేస్తా అప్పుడు తొందరగా అయిపోతుంది"
"చీ , వెనక పెడతావా వద్దు , ముందే నొప్పిగా ఉంది , ఇంక వెనుక అంటే చచ్చిపోతా"
"ఓయ్ , వెనుక కాదు , వెనుక నుంచి ముందు దాంట్లో పెడతా"
"సరే అయితే " అంటూ ఇంతకూ ముందు లాగా మోకాళ్ల మీద వంగింది. తన వెనుక చేరి విచ్చు కొన్న తన పిర్రల మద్య ఎర్రగా దొండ పండులా మెరుస్తున్న నిలుపు పెదాల మద్య దూర్చాను నా మొడ్డను. 

"చిన్నగా, అన్నా నొప్పిగా ఉంది " అంది 
"కొద్ది సేపు ఓర్చు కో అయిపోతుంది " అంటూ తన పిర్రల మీద చేతులు వేసి సపోర్ట్ గా పట్టుకొని కుమ్మ సాగాను. ముందే టైట్ గా ఉన్న తన పూకు పెదాలు తన, వెనుక నుంచి దుర్చే కొద్ది ఇంకొద్దిగా టైట్ అయినట్లు అనిపించింది. 

బలిసిన తన పిర్రలు చూస్తూ విచ్చుకున్న తన పిర్రల మద్య బుల్లి గుద్ద బొక్క చూస్తుంటే నా శరీరం లోని రక్తం అంతా నా మొడ్డ మొదలుకు చేరినట్లు ఎర్రగా మారిపోయి , తన పూకు రసాలతో తడిచి భీకరంగా తన బొక్కలో దూర సాగింది. 

ఏంతో సేపు ఉగ కుండానే, నా వట్టల్లోని వీర్యం పైకి పంప్ చేస్తుండగా, రెండు చేతులతో తన పిర్రలు వడిసి పట్టుకొని నా మొడ్డ కేసి లాగుతూ , శక్తినంతా నడుం లోకి తెచ్చుకొని గట్టిగా తన పూకు అడుక్కుంటా నొక్కి, తన లోతుల్లో చిప్పిల్లి పోయాను. 

"అన్నా , ఆ " అంటూ నా మొడ్డ తన బొక్కంతరాలల్లో ఎక్కడో గుచ్చుకోకూడని చోట గుచ్చుకున్నట్లు సౌండ్ చేస్తూ , ఇంకొద్దిగా ముందుకు వంగి ఉండిపోయింది. 

వెచ్చని నా రసాలు తన పూ కంతా నిండిపోగా , తన ముందుకు వంగడం వల్ల అంతా తన బొక్కలోనే ఉండి పోయింది నా మొడ్డ బయటకు లాగేంత వరకు. నేను బయటకు లాగ గానే ఎర్రగా కంది పోయిన నా మొడ్డ గుండును చూస్తూ అలాగే కుచోండి పోయింది . 

ఇద్దరం తేరుకొని, మరో మారు నీళ్ళలో తడిచి , పొడి టవల్ తో తుడుచుకొని బెడ్రుం కు వచ్చాము. 

"మీ అమ్మ నీకోసం ఎదురు చూస్తుందేమో , వెల్ల కూడదు"
"పడుకొని ఉంటుంది లే , నేను ఇప్పుడు వెళ్ళినా ఒక్కటే పొద్దున్నే వెళ్ళినా ఒక్కటే"
"అయితే ఇక్కడే పడుకోం టావా"
"పొద్దున్నే వేలతా లే" అంటూ అలాగే నగ్నంగా నా పరుపు పై పడుకోని వెంటనే నిద్రలోకి జారుకొంది. 

తన పక్కనే చేరి తన అందాలు చూస్తూ , నేను కూడా నిద్ర లోకి జారుకున్నా. 

పడుకునే ముందు 6 గంటలకు అలారం పెట్టుకోవడం వలన , నేను లేచి తనను బట్టలు వేసుకొని పడుకో మని చెప్పి ఫ్రెష్ కావడానికి బాత్రుం కు వెళ్లాను. 

నేను ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చే సరికి తను బట్టలు వేసుకొని , వాళ్ళ రూమ్ కీ తీసుకొని వెళ్ళింది. 

ఇంకొద్ది సేపు బెడ్ మీద దొర్లి 8.30 కింద కు వెళ్ళాను టిఫిన్ కి , పోనే చేయగా కరుణా వాళ్ళ అమ్మ తను వచ్చారు నాతొ పాటు తినడానికి. 
నాకు ఆఫీస్ పని ఉంది ఈ రోజు మీరు ఇద్దరు వెళ్ళండి ,మీ కోచ్ వస్తాడు మిమ్మల్ని పిక్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పి వాళ్ళ కోచ్ ఉన్న హోటల్ నంబర్ అయన రూమ్ నెంబర్ ఇచ్చాను కరుణా కి. అవసరం అయితే మన హోటల్ నుంచి వాళ్ళకు ఫోన్ చెయ్యి అని చెప్పి నేను అక్కడ నుంచి ఉమర్ వేటలో పడ్డాను.