అమ్మా నీ పొదుగు part 45

telugu sex stories ” బుజ్జి టవల్ ఇవ్వు ”
” అయ్యో ఆయన పిలుస్తున్నాడు…”
కంగారుగా కొడుకు అంగం నొట్లోంచి లాగి లేచి నిలబడింది….
తన ఎంగిళితో మిళమిళలాడుతూ, జాలిగా చూస్తోంది వినయ్ …

అమ్మా నీ పొదుగు part 44

telugu sex stories తల్లి చెక్కిలిని ముద్దాడుతు..
” ఇంతకాలం తర్వాత, నాలోని ఆడతనాన్ని,నిద్రలేపి నీకు దాసోహం చేసుకున్నావు…చాలా?”
ఇక వెళ్ళన్నట్టు వినయ్ ను గెంటింది.
శోభన గబగబ బట్టలు వేసుకుని, మొహం కడుక్కుని …

అమ్మా నీ పొదుగు part 43

telugu sex stories ప్రక్క వీధిలో నున్న పార్వతమ్మ ఇంటికి వెళ్ళకుండా తిన్నగా ఇద్దరూ తమ ఇంటికి జేరుకున్నారు..గేటు తీయగానే ఇంటి గుమ్మం ముందు తండ్రి లగేజి స్వాగతం పలికింది.తండ్రి అక్కడ ఉండడంతో, వీళ్ళు …

అమ్మా నీ పొదుగు part 42

telugu sex stories ఆ మరునాటి నుండి పరీక్షలతో బిజీగా ఉందడం వల్ల, వారి సయ్యాటలు కొద్దిగా తగ్గాయి…వినయ్ కూడా పట్టుదలగా పరీక్షలకు చదువుతున్నాడు…..
అది పరిక్ష చివరి రోజు….సాయంత్రం 5 గంటలకు ఇంటికి …

అమ్మా నీ పొదుగు part 41

telugu sex stories ఆ చిన్ని కాజా ముక్కను ఇద్దరిలో ఎవరు మింగేశారో ఎవరికీ గుర్తులేదు….
లోపలికి దూరిన నాలికకు,తన జతకత్తె దొరికింది….
పెనవేసుకుంటూ, కలయబడుతూ…..ఒకరి ఎంగిళి ఒకరు జుర్రుకుంటూ, అలానే అడ్దంగా మంచం …