“ఎదిగిన” కొడుకుకు “లెగిసింది” Part 15

“ఎదిగిన” కొడుకుకు “లెగిసింది” Part 15

March 27, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex stories ఆమె లోపలకి అడుగుపెట్టగానే, దాని కోసమే ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా, వాడు టక్కున తలుపేసి, బోల్ట్ పెట్టేసాడు. అంతకు ముందు రాత్రి వాడితో ఒకసారి అనుభవం అయినా, విచిత్రంగా ఆమెకు ఎందుకో […]

5,476 total views, 669 views today

“ఎదిగిన” కొడుకుకు “లెగిసింది” Part 14

March 14, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex stories ఏదో వేడిలో అతనితో పాటూ ఆ సందులోకి వచ్చేసింది గానీ, తీరా వచ్చేసాక, ఆమెలో ఏదో బెరుకు. అదే బెరుకుతో ఆమె గోడకు అతుక్కుపోతూ, “నాకు భయంగా ఉందన్నయ్యా, ఎవరైనా […]

47,965 total views, 87 views today

“ఎదిగిన” కొడుకుకు “లెగిసింది” Part 13

March 9, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex stories రాజు అమ్మమ్మ పేరు జానకి. కూతురికీ, మనవడికీ మధ్యన జరుగుతున్న యవ్వారం పసిగట్టిన తరవాత, ఆమె ఆలోచనల్లో పడింది. విచిత్రంగా కూతురు చేస్తున్న పనిలో ఆమెకి తప్పేమీ కనబడడం లేదు. […]

27,358 total views, 58 views today

“ఎదిగిన” కొడుకుకు “లెగిసింది” Part 12

“ఎదిగిన” కొడుకుకు “లెగిసింది” Part 12

March 3, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex tories అమ్మ అందాలు ఒక్కసారిగా తన కళ్ళు ముందు పరుచుకొని ఉండేసరికి, వాడు ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతూ, అలాగే ఉండిపోయాడు. కొడుకు అవస్థను గమనించి, తనే వాడిని తన మీదకు లాక్కొని, “అలా ఉండిపోయావే?” […]

18,061 total views, 80 views today

“ఎదిగిన” కొడుకుకు “లెగిసింది” Part 11

“ఎదిగిన” కొడుకుకు “లెగిసింది” Part 11

March 2, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex stories రాజు అక్కడ నుండి నేరుగా హేమ ఆఫీస్ కి వెళ్ళాడు. బయట వెయిట్ చేస్తుంటే, పది నిమిషాల తరవాత వచ్చింది ఆమె. ఆఫీస్ లో అలసిపోయి వచ్చినా, ఆ అలసటలో […]

13,267 total views, 56 views today