కలసి వచ్చిన అదృష్టం EPISODE 22 ఓ పట్టు పడితే బాగుంటుంది

Telugu Sex Stories “ఎంటే అంత లేటు అయ్యింది , నాకు ఆకలి వేస్తుంది , పదండి ఇంటికి పోదాము ” అంది శాంత
“రాజి , లేయవే ఇంటికి పోదాము ” అంటూ

ఒక్కసారి అలుసిస్తే 2 episode 9 “నీకు నీ కొడుకుతో కుమ్మించుకోవాలని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా?”

Telugu Sex Storiesప్రమీల ను చూడగానే, కవిత గబగబా ఆమె దగ్గరకి వెళ్ళి, “ఏంటే ఇదీ! టెన్షన్ అంటుందీ, మనతోనే మాట్లాడడానికి అమెరికా నుండి వచ్చిందీ అంటుందీ..” అని అడుగుతుంటే, “అదే నాకూ

ఒక్కసారి అలుసిస్తే 2 episode 4 “ప్లీజ్.. వద్దురా.. ఇక ఆపేయ్..”

Telugu Sex Stories ఇంటికి వెళ్తే రవి గాడు కెలుకుతాడేమో అన్న గుబులుతో, షాపింగ్ అయ్యాక నేరుగా భర్త షాప్ దగ్గరకి వెళ్ళిపోయింది ప్రమీల. తీరా అక్కడికి వెళ్ళేసరికి రవి గాడు కనిపించడంతో అవాక్కయింది.

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? EPISODE 34 (అయిపోయింది) ఒక చేతితోకవిత పువ్వును కెలికేస్తూ, మరో చేత్తో ప్రమీల స్థనాలను పిసికేస్తూ,

అక్కడ ఒక పాన్ డబ్బా పక్కన నిలబడి శీనుగాడు సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు. వాడిని చూసి కవిత, “కరెక్ట్ తైంకి దొరికాడే నీకూ..” అంది. “నాకు ఒక్కదానికే కాదు, మన ఇద్దరికీ..” అని కరెక్ట్ చేసింది.

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? EPISODE 32 “ఆఁ..దెంగించుకోవడం అయినపుడు..”

భర్త కళ్ళు తెరవడం ఆదాటుగా గమనించిన ప్రమీల, చప్పున అతనికి వ్యతిరేక దిశలోకి తిరిగింది. ఆమె పైనుండి రమేష్ పక్కకి జారిపడుతూ ఉండగా, ఆమె భర్త ఆమె వీపుమీద తట్టి పిలిచాడు. “ఊఁ..” అంది