గర్ల్స్ హైస్కూల్ EPISODE 83

గర్ల్స్ హైస్కూల్ EPISODE 83

March 26, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex stories అజయ్ జీప్ కడియంలోని దుర్గాదాస్ ఫాం హౌస్ వైపు వేగంగా దూసుకుపోతోంది. వెనక సీట్లో కూర్చున్న గిరీశానికి అతడు కచ్చితంగా ఫ్రంటు గేటును బద్దలుకొట్టుకుని లోపలికి పోతాడని అనిపించింది. అయితే, […]

4,734 total views, 346 views today

గర్ల్స్ హైస్కూల్ EPISODE 82

గర్ల్స్ హైస్కూల్ EPISODE 82

March 3, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex stories టైం మధ్యాహ్నం పన్నెండవుతోంది. శంకర్ ఇంకా అలానే కృంగిపోయి తన గదిలోనే కూర్చుని వున్నాడు. అంజలి మధ్యాహ్నం కోసం వంట ప్రిపరేషన్స్ లో వుంది. సుజాత లివింగ్ రూమ్ లో కూర్చుని […]

13,147 total views, 49 views today

గర్ల్స్ హైస్కూల్ EPISODE 81

గర్ల్స్ హైస్కూల్ EPISODE 81

March 2, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex stories హలో…. దుర్గా…—” అక్కడ దుర్గాదాస్ గిరీశం దగ్గరకే బయల్దేరాడు. “ఆ…. ఇంకో అరగంటలో అక్కడుంటార్రా—” అనేసి ఫోన్ కట్ చేయబోతూండగా గిరీశం వెంటనే, “అది కాద్రా దుర్గా… ఆ శ్రీదేవి […]

10,502 total views, 20 views today

No Picture

గర్ల్స్ హైస్కూల్ EPISODE 80

February 25, 2017 Telugu Sex 0

Telugu sex stories అజయ్ వెంటనే కంగారుగా, “ఏమైంది బెదరూ….!” అన్నాడు. శంకర్ దానికి బదులివ్వలేదు. అతని చేతిలో వున్న ఫోన్ లోంచి, “—…అల్లుడుగారూ…. అల్లుడుగారూ…. హలో….హలో…—” అని మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. దాన్నీ అతడు పట్టించుకోలేదు. […]

8,008 total views, 14 views today

No Picture

గర్ల్స్ హైస్కూల్ EPISODE 79

February 19, 2017 Telugu Sex 0

Telugu sex stories కోయిల తన తోటి ఆడంగులను పిలిచి వాళ్ళ సహాయంతో శ్రీదేవిని మెల్లగా నడిపించుకుంటూ బంగళాలోకి తీసుకుపోయింది. శ్రీదేవికి తను ఎటు పోతుందో ఏంటో ఏమీ తెలీటం లేదు. ఒళ్ళంతా నీరసించిపోవటంతో తనకి […]

10,575 total views, 15 views today