త్రిబుల్ ధమాకా EPISODE 59 నేను షార్ట్ లో నుండి మొడ్దని బయటకి తీసి ఊపుతూ "ఇక్కడ…"అన్నాను

Telugu Sex Stories తర్వాత అంటీ, వర్దిని వెళ్ళిపోయారు. నేను అలాగే కాసేపు పడుకుండి పోయాను. ఫోన్ రింగ్ అవుతుంటే మెలుకువ వొచ్చింది. నెంబర్ చూడకుండానే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేశాను. “ఓయి…ఏమయిపోయవు….రావడమేలేదు….కనీసం ఫోన్ కూడా లేదు…”అంది అటునుండి నిస్టురంగా భారతి. “హాయ్….అల ఏమిలేదు….కొంచెం బిజీ అంతే…”అన్నాను నిద్ర మత్తు దిగిపోతుంటే. “తెలుసు లే ….ఇపుడే వర్దిని తో మాట్లాడను ఫోన్ లో….”అంది. “చెప్పెసిన్దా అప్పుడే….”అన్నాను నవ్వుతు. “సరేలే కాని…ఇవ్వాళా నైట్ మా ఇంట్లో ఎవరు ఉండరు…అంతా పెళ్ళికి వెళ్తున్నారు…నేను … [Read more…]

7,203 total views, 10 views today