మాలతి టీచర్ EPISODE 35

March 24, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex stories కళ్ళు తెరచి నన్ను చూసింది.నేను నిగ్రహించుకోలేక,,తన తలను కొంచం నా వైపు లాక్కుని,నా అంగం కొస తన పెదవులపై నొక్కుతూ,లోపలికి తొయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను.కానీ మాలతి తన పెదవులతో గుండును నొక్కిపెట్టి,నుని […]

7,529 total views, 225 views today

మాలతి టీచర్ EPISODE 34

March 18, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex stories కళ్ళు తెరచి నన్ను చూసింది.నేను నిగ్రహించుకోలేక,,తన తలను కొంచం నా వైపు లాక్కుని,నా అంగం కొస తన పెదవులపై నొక్కుతూ,లోపలికి తొయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను.కానీ మాలతి తన పెదవులతో గుండును నొక్కిపెట్టి,నుని […]

19,260 total views, 66 views today

మాలతి టీచర్ EPISODE 33

మాలతి టీచర్ EPISODE 33

March 11, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex stories “శివా…..కోపమొచ్చిందా…?” “నో..నో.నీకిష్టం లేనప్పుడు,వద్దులే…ఐ..డొంట్…ఫోర్స్..యూ.” తను తల పైకెత్తి,నన్ను చూసి,మల్లీ నా ఛాతి మీద ముద్దుపెట్టుడుతూ,క్రిందకు జారుతూ,నా కడుపు,బొడ్డు ముద్దుపెట్టింది.తను క్రిందకు జారడం వల్ల,తన లంగాలోని ఎత్తులు,నా పట్టువిడిపించుకుని,నిగిడి కువకువలాడుతున్న,నా కైవారాన్ని […]

23,949 total views, 39 views today

మాలతి టీచర్ EPISODE 33

మాలతి టీచర్ EPISODE 33

March 9, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex stories (మాలతి ఫోన్ పెట్టేసి రెండునిమిషాల తర్వాత లోపలికి వచ్చింది. లంగాను గుండెలదాకా పైకి లేపి కట్టుకుంది.దాని వల్ల అప్పటిదాకా ఊరిస్తున్న నిగనిగలాడిన పాలముంతలు,ఆ పాలముంతల మధ్య నిలువురేఖ,నిక్కబొడుచుకున్న నిప్పుల్స్ అందాలను […]

11,340 total views, 24 views today

మాలతి టీచర్ EPISODE 32

మాలతి టీచర్ EPISODE 32

March 3, 2017 Telugu Sex 0

telugu sex stories (“ఎందుకు నవ్వుతున్నావు……?” “మ్మ్…అబ్బే….ఏమీలేదు.” “చెప్పవే….?”(ముచ్చికలను లాగుతూ) “ఏమీలేదు,శివా..!!” “ఏయ్….దీన్ని గురించేగా,మనస్సులో ఏదో అనుకుని నవ్వుకుంటున్నావు….? చెప్పు….ప్లీజ్…”( నిగిడిన నా మేడ్రాన్ని చేత్తో పట్టుకుని పైకీ క్రిందకు ఊపుతూ) “ఏయ్ ….ఛ్ఛీ…సిగ్గులేని గాడిద..” […]

15,189 total views, 28 views today