ఇద్దరి శాడిస్ట్ ల మద్యలో ఒక అమాయకులారు

telugu sex stories “ఇద్దరి శాడిస్ట్ ల మద్యలో ఒక అమాయకులారు” నేను నా ఫ్రెండ్ రమేశ్ బాగా క్లోజ్. మేము అన్నీ పంచుకునే వాళ్ళం. అమ్మాయిలతో సహ. అప్పుడప్పుడు లంజలను తెచ్చుకొని రమేశ్ …

అమ్మా నీ పొదుగు part 30

telugu sex stories ” మామా, ఇక నేను వెళతాను….బయట కాస్త పని ఉంది..”
” రేయ్, అమ్మ టిఫిన్ చేసి ఉంటుంది, తిని వెళ్ళు….”
” లేదురా, ఇప్పటికే ఆలస్యమయ్యింది…వెళతా..”
ఎదురు పడ్డ

అమ్మా నీ పొదుగు part 23

telugu sex stories ఆఖరి చుక్కదాక తల్లిలో కార్చి,
” సారీమా……”
ఇందులో విచారించాల్సింది ఏమీ లేదనీ….కొడేవయస్సులో మొదటి అనుభవం దాదాపు ఇలాగే ఉంటుందని ఎలా చెబుతుంది శోభన…..?
కాదు….కాదు…తల్లి.(భావప్రాప్తి అయ్యిందిగా)
నిశ్చలంగా,కొడుకు పంపిన

జయమ్మకథ Part 49

telugu sex stories ఇప్పుడు నేను నాముద్దుల చెల్లి పెదాలను ముద్దాడుతున్నాను.తన నాలికను నోట్లికి తీసుకుని చప్పరిస్తున్నాను”
“ఆఆ అమ్..చప్పరించు.నీ ముద్దు ఎంత కమ్మగా ఉందో.అన్నయ్య..నీ కింది పెదవిని నోట్లోకి తీకుని చప్పరి స్తున్నా.అమ్”