కలసి వచ్చిన అదృష్టం 98

telugu sex stories తనను చూసి చాలా రోజులు అవుతుంది , వస్తున్నా అంటూ పనుల వత్తడి వలన తన దగ్గరకు వెల్ల లేక పోయాను అనుకొంటూ తన ఇంటికి వెళ్లి తలుపు తట్టాను. …

జయమ్మకథ Part 85

telugu sex stories పొంగడం లా వుబ్బుగా ఉన్న నిలువు చీలిక తెరచుకొని. లోపల లేలేత గులాభి రంగు, తంగేడు పూల రెమ్మలంటి పూకు నిలువు పెదాలు, ఆప్పటి వరకు నాకిన రాము లాలా …

జయమ్మకథ Part 83

telugu sex stories కుమారి వొంట్లో వెయ్యివోల్టుల విద్యుత్తు పాకినట్లంయ్యింది. “అమ్ వువువువువువువు” అంటు అవిసె చెట్టుకు తమల పాకు తీగె అల్లుకున్న చందాన రాము వొంటిని అల్లుకున్నది. రాము తరువాత ఏమి చేసోవాడో …

జయమ్మకథ Part 81

telugu sex stories ఆడదాని మనస్సులో ముద్రపడిన మగాడిని పెళ్ళయినప్పటికి ఆడది మరువదురా.. గుర్తులేవా నీకు, స్కూలు రోజుల్లో మనమిద్దరం ఉన్నప్పుడు ఏమేమి చేసేవాడివో.. నాపెదాలను రక్తం వచ్చేలా కొరికేసేవాడివి కదా.. బుగ్గలు గాట్లు …

జయమ్మకథ Part 79

telugu sex stories యశోద ఇద్దరి పిల్లల్లో రాము పెద్దోడు, తరువాతది సుభద్ర.రాము కృష్ణ వయస్సు వాడే, కృష్ణతో పాటు చదివాడు. పేరు కు రాముడే కాని బుద్ధుల్లో అపర కృష్ణుడే.తుంటరిపన్లు కృష్ణ రాముడు …