కలసి వచ్చిన అదృష్టం 105

telugu sex stories రెండు పల్లెలు పెద్ద దూరం లో లేవు ఓ గంట ప్రయాణం. పెళ్లి కొడుకు వాళ్లకు ఉరి బయట ఉన్న స్కూల్ లో విడిది ఏర్పాటు చేసారు. అది ఓ …

జయమ్మకథ Part 92

telugu sex stories సుభద్ర బాతురూము తలుపు దగ్గరకు రాగానే, లోపలున్న రాము బయటికి వచ్చి బకెట్ తీసుకుందామని గుమ్మం మధ్యకు వచ్చాడు, అదే సమయానికి సుభద్ర కూడా గుమ్మం మధ్య కొచ్చింది, కేవలం …

జయమ్మకథ Part 90

telugu sex stories ఇంటి కొచ్చిన రాముకు తాళమేసి వుంటం చూసి, అమ్మ యశోద ఇంకా రాలేదనర్థమైంది. కృష్ణ ఉంటే ఇద్దరు కలిసి పార్టీ చేసుకునేవోరు. వంట చేసే ఓపికేలాగు లేదు, సిటీకెళ్ళి, మందు, …

జయమ్మకథ Part 86

telugu sex stories నిజం బావా. హో సారీ.. మరిది.. నిన్ను చిన్నప్పటి నుండి బావా అని పిలిచి పిలిచి, ఇప్పుడు మరిదని పిలవటానికి తడబాటవుతుంది. నాకు చాలా తృప్తి కల్గింది, నామీద ఒట్టేసి …

కలసి వచ్చిన అదృష్టం 96

telugu sex stories వాళ్ళ హాస్టల్ వార్డెన్ కు ఫోన్ చేసి , రేపు పొద్దున్నే 7.00 తనను డ్రాప్ చేస్తాను అని చెప్పా . “ఇంతకూ ఎం తింటావు ?, బయటికి వెళ్లి …