కామదేవత 18

telugu sex stories కామదేవత 18 అప్పుడే నిద్రలేచిన రమణి పళ్ళుతోముకుని తన కాఫీ కప్పుని చేత్తో పట్టుకుని వొంటిల్లు గది గుమ్మం దగ్గర నిలబడి నిమ్మదిగా తన కాఫీ సిప్ చేస్తూ ముందుగదిలోకి చూసింది. అక్కడ తన అప్పచెల్లెళ్ళు, సుందరం అంకుల్ కూతుళ్ళు (పద్మజ, సీతలు) వాళ్ళ నాన్నల వొళ్ళో కూర్చున్న విధానం చూసి మనసులో ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ ఆ గదిలో జరిగే తతంగాన్ని గమనించడానికని తాను అక్కడే నిలబడిపోయి, తన తల్లి శారదని, సుశీల ఆంటీనీ గూడా ఆ గదిలో అడుగుపెట్టనివ్వకుండా కాపలా కాసింది.

ఎంత కూతుళ్ళైనా వాళ్ళు ఆడ పిల్లలు, వాళ్ళని వొళ్ళో కూర్చోపెట్టుకున్నది మగవాళ్ళు. మెత్తని తమ కూతుళ్ళ శరీరాలు తమ వొళ్ళో కూర్చోవడమే కాకుండా అంతకన్నా మెత్తగా తమ ఆడతనాలని తమ తండ్రుల తొడలకేసి ఒత్తిపెట్టి రుద్దుతుండడంతో ఆ మగవాళ్ళ మగతనాలు మెల్లగా వూపిరిపోసుకోవడం మొదలెట్టేయి.

అలా వూపిరిపోసుకున్న వాళ్ళ మగతనాలు మరో రెండు క్షణాలలో మరింతగా గట్టిపడి వొళ్ళో కూర్చున్న వాళ్ళ కూతుళ్ల వొంట్లో ఎక్కడెక్కడో  బలంగా గుచ్చుకోసాగేయి.

ఐతే రాత్రి నించీ ఎడతెరపి లేకుండా తమ తల్లితండ్రులు వాళ్ళ పడక గదుల్లో జరిపిన కామ కేళినీ క్రీడలని చూసి చూసి కోరికల భారంతో వేడెక్కిపోయి వున్న ఈ ఆడపిల్లలు అలా తమ వొంట్లో వొత్తుకుంటున్నదేమిటో క్షణంలో అర్థమైపోవడంతో తమ తమ తండ్రులకి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా కోరికల కొలిమిలో కాలిపోతున్న తమ వొంటి తాపాన్ని తృష్ణని తీర్చుకోవడానికి ఏమాత్రం జంకు సిగ్గు లేకుండా తమ నడుములని కోరికలతో బిగదీసుకుపోయి నిక్కి నిగిడివున్న తమ తండ్రుల మగతనాలకి మరింత బలంగా అదుముతూ తొడలు మరికొంత విడదీసి ఆ నిగిడిన మగతనం తమలోతుల్లో ఒత్తుకునేలా సర్దుకున్నారు.

పద్మజ, రాధికలు అలా సర్దుకోవడంతో ఈమారు వీళ్ళ తండ్రుల మగతనం సరిగ్గా ఆడపిల్లల రెమ్మలో వొత్తుకోవడంతో, తమ కూతుళ్ళ రెమ్మల్లోని వేడిసెగలు నిమ్మదిగా వాళ్ళ తండ్రుల వొంటిలోకి ప్రవహించడం మొదలుపెట్టి మరో రెండు నిమిషాలలో వాళ్ళ తండ్రులని వేడెక్కించేయి.

అప్పటికే రాధిక, పద్మజలు పైటలు వేసుకుంటున్నారు. తమవొళ్ళో తమ మగతనాలకి మెత్తగా వెచ్చగా వొత్తుకుంటున్న తమ కూతుళ్ళ ఆడతనాలు, కంటికి నిండుగా మూడొంతులు నగ్నంగా కూతుళ్ళ వీపులు (ఒక్క జాకెట్ కప్పుతున్న ప్రాంతం తప్ప). జాకెట్ పక్కనించీ నడుం క్రిందగా కట్టిన లంగా కట్టువరకూ నగ్నంగా పలుచని నడుములు, అంతకన్నా ముడతలు కూడా పడని అతి పలుచని నున్నని పొట్టలు. ఇంక ఆపుకోవడం బ్రహ్మం, సుందరం వల్ల కాలేదు.

అలా  టీ. వి. చూస్తున్నట్లుగా చూస్తూనే నిమ్మదిగా ఓ చేతిని నగ్నంగా కనిపిస్తున్న వాళ్ళ కూతుళ్ళ నడుం మీద వేసేరు. అప్పటికే తొడలమధ్యలో వొత్తుకుంటున్న తమ తండ్రుల మగతనం వల్లా తొడల్లో తడి వూరిపోతూ వొళ్ళంతా అదోరకమైన మత్తు ఆవరించేస్తున్నది రాధిక, పద్మజలకి.

అది చాలదన్నట్లు నగ్నంగా వున్న నడుమొంపులో వెచ్చని తమ తండ్రుల చెయ్య పడడం, ఆచెయ్యి సుతారంగా సుతి మెత్తగా తమ నడుములని పిసుకుతూ, పొట్టని నిమ్మదిగా నిమురుతుండడం, అక్కడినించీ మరింత పైకి జరిగి పమిట చాటున దాగి జాకెట్లో నిండా పొంగి వున్న పసిడి పరువాలమీద వాలడంతో జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఓ మగవాడి చెయ్య అలా జాకెట్ నిండుగా పొంగి వున్న తమ పసిడి పరువాలని తాకేప్పటికి వాళ్ళ వెన్నులో వెయ్యి వోటుల విదుత్ పాకినట్లై వాళ్ళు వాల్ల తండ్రుల చేతుల్లో ఎగిరిపడ్డారు.

వాళ్ళ వొంట్లో కోరికల అగ్గి రాజుకుని తొడల్లో తడి వరదలైపోతుంటే, వొళ్ళంతా అదోరకమైన తిమ్మిరిలా ఆవరించేసి, నాలుక మొద్దుబారిపోతుండగా, కళ్ళు అరమూడ్పులై అదోరకమైన కైపులో తండ్రుల గుండెలమీద వాలిపోయారు రాధిక పద్మజలు.

అప్పటికే ఆ మగవాళ్ళిదరి మగతనాలు పూర్తిగా బిగదీసుకుపోయి, నిక్కిపోయి తమ వొళ్ళో కూర్చున్న తమ కూతుళ్ళ తొడల సందుల్లోనించీ వాళ్ళ ఆడతనపు మడతల్లో కసిగా వొత్తుకుపోయి వాళ్ళ లంగాలని చింపుకుని వాళ్ళ అడతనపు లోతుల్లో దిగబడిపోవడానికి ఆరాటపడిపోసాగేయి.

ఓ పక్క మగ మాళ్ళ పరిస్తితి అలా వుంటే వాళ్ళ వొళ్ళో కూర్చున్న పద్మజ, రాధికల పరిస్తితి అంతకు భిన్నంగా ఏమీ లేదు. వాళ్ళు కూడా తొడలు రెండూ విడదీసి లంగాల పైనించే తమ తండ్రుల మగతనాలని తమ లోతుల్లో దిగిబడేలా బలంగా తమ ఆడతనాలని తమ తండ్రుల వొళ్ళో బలంగా వొత్తుకోసాగేరు.

ఇంతలో బ్రహ్మం, సుందరాలు నిమ్మదిగా తమ కూతుళ్ళ జాకెట్ గుండీలు ఒక్కటొక్కటిగా విప్పి వాళ్ళ జాకెట్లని పైకి జరిపి నగ్నంగా బయటకి వురికిన తమ కూతుళ్ళ యద పొంగులని కుదుళ్ళ దగ్గరనించీ రెండుచేతులా వొడిసిపట్టేప్పటికి ..

పద్మజ, రాధికలకి ఏమి జరుగుతున్నాదో అర్థమయ్యేలోపులోనే వాళ్ళిద్దరూ జీవితంలో మొట్ట మొదటిసారిగా ఓ బలమైన భావప్రాప్తికి లోనయ్యి వొళ్ళంతా అదోరకమైన మత్తు ఆవరిచేప్పటికి .. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. నాన్నా.. అంటూ వెనక్కి తిరిగి నగ్నంగా వున్న వాళ్ళ యద పొంగులని వాళ్ళ తండ్రుల గుండెలకి వొత్తుతూ బలంగా వాటేసుకున్నారు.

అలా ఓ పక్క తమ అక్కయ్యలు తమ తండ్రులమీద వాలిపోయి తమకి కూర్చోవడానికి గూడా జాగా లేకుండా చెయ్యడంతో, ఓ పక్క అసూయో లేక వొంటిలోని కోరికల వేడివల్ల రేగిన అసహనమో కానీ దీపిక, సీతలు వాళ్ళ అక్కయ్యలని చూస్తూ అంత నిద్దరొస్తే వెళ్ళి లోపల పడుకోవొచ్చుగదా ఇలా హాల్లో వేళ్ళాడే బదులు అని తమ అక్కయ్యలని అక్కసుగా తమ తండ్రుల వొళ్ళోనించీ తోస్తుంటే, తము పొందిన భావప్రాప్తులవల్ల తడిసిపోతున్న లంగాల సంగతి తమ తండ్రులకి తెలియడం ఇస్టంలేక పద్మజ, రాధికలు గబగబా లేచి సుందరం అంకుల్ ఇంటికి పరుగెత్తి, తొలి భావప్రాపిలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని మంచం మీద వాలిపోయేరు.

తమ అక్కయ్యలు అలా వెళ్ళిపోగానే దీపిక, సీతలు వాళ్ళ అక్కయ్యలు కూర్చున్న స్థానాన్ని ఆక్రమించేరు. ఐతే దీపిక, సీతలు వాళ్ళ అక్కయ్యల్లా పైటలు వెయ్యటంలేదు. సీత పరికిణీ, తెల్ల పోలిస్టర్ జాకెట్ వేసుకుని వుంటే, దీపిక మోకాళ్ళ వరకూ నీలం రంగు పొట్టి స్కర్ట్ వేసుకుని దానిమీద తెల్ల చొక్కా తొడుక్కున్నది.

సీత, దీపకలు లోపల బ్రా లు తొడుక్కున్నట్లు లేదు. ఇద్దరూ వేసుకున్న తెల్ల పై బట్టల్లోనించీ నిండైన వాళ్ళ చనుకట్టలూ, వాటిమీద నల్ల ద్రాక్షల్లా  వాళ్ళ ముచికలు చూచాయగా కనిపిస్తూ చూసేవాళ్ళకి అక్కడ ఏమున్నాయో చెప్పకనే చెపుతూ రెచ్చగొడుతున్నాయి. ఇంక దీపిక సళ్ళు పెద్ద సైజు బత్తాయిల్లా వుంటే, సీత సళ్ళు అంతకన్నా ఇంకొంచెం పెద్దగా వునయి.

అప్పటికే రాధిక, పద్మజలు తమ తమ ఆడతనాలతో రాపాడించి రెచ్చగొట్టి నిక్కించి, నిలబెట్టేసిన తమ మగతనాలమీద అలా కసెక్కించేస్తున్న తమ కూతుళ్ళు వొచ్చి కూర్చునేప్పటికి కానీ తెలియరాలేదు సీత, దీపికలకి అప్పటివరకూ తమ అక్కయ్యలు ఏమిచేసేరో.

ఐతే వాళ్ళలో కూడా కోరికలకి ఏమీ కొదవలేనందువల్ల వాళ్ళు గూడా వాళ్ళ అక్కయ్యల్లాగే తమ ఆడతనాలని వాళ్ళ నాన్నల మగతనాలమీద అరగదియ్యడం మొదలెట్టేరు.

బ్రహ్మం ఇంక ఆపుకోలేక నిమ్మదిగా తను కట్టుకున్న లుంగీని పైకిలాగేసుకుని దీపిక కట్టుకున్న నీలం స్కర్ట్ ని వెనకనించీ పూర్తిగా పైకి లాగేప్పటికి నిగిడిన బ్రహ్మం మగతనం తన చిన్న కూతురి పిర్రలమధ్య తొడల్లో నగ్నంగా ఏఅచ్చాదనా లేకుండా గుచ్చుకున్నాది.

అస్సలు ఆతులుగూడా మొలవని నున్నని కన్నెపిల్ల తొడలమధ్య అలా గుచ్చుకునేప్పటికి బ్రహ్మం మగతనం మరో ఇంచీ పెరిగింది. దానితో బ్రహ్మం తన కుడిచేతిని లుంగీ చాటుంచీ లోపలకి పెట్టుకుని నిగిడిన తన మగతనాన్ని గుప్పిట పట్టుకుని చిన్నగా తన మొడ్డమీది ముందోలుని పూర్తిగా వెనక్కి లాగి తన మొడ్డ బుడిపెని నిమ్మదిగా కూతురి పూరెమ్మల్లోకి అదిమేడు.

తొడల సందుల్లో, పూరెమ్మల్లో దిగబడుతున్న తన తండ్రి మగతనాన్ని తనలోతుల్లో దిగేసుకోవడానికి అనుగుణంగా దీపిక తన నడుం కదిలిస్తూ సర్దుకుంటుంటే, బ్రహ్మం లింగ శీర్షం దీపిక పూరెమ్మలపాయల్లోనించీ కసుక్కున పూకులోతుల్లోకి జారింది. దానితో స్స్స్.. నాన్నా.. అంటూ దీపిక కూడా తన అక్కయ్య రాధిక లాగానే వెనక్కి తిరిగి వాళ్ళ నాన్నని బలంగా వాటేసుకున్నాది.

అప్పటికే దీపిక తొడుక్కున్న స్కర్ట్ పూర్తిగా తొడల పైకంటా జరిగిపోవడంతో అక్కడ బ్రహ్మం ఏమి చేస్తున్నాడో చూసేసిన సుందరం కూడా ఇంక ఆపుకోలేక తానుగూడా కట్టుకున్న లుంగీని పైకి లాగేసుకుని సీత వొంటిమీది పరికిణీని తొడలపైకంటా లాగేప్పటికి సీత గూడా ఏ అడ్డూ చెప్పకుండా వాళ్ళ నాన్నకి సహకరిస్తూ తొడలు ఎడం చేసి నిగిడిన తన తండ్రి మగతనాన్ని తన పూరెమ్మల్లోకి సర్దుకున్నాది.

సుందరం తన మగతనాన్ని సీత పూరెమ్మల్లో గుచ్చుతూనే తన కూతురి వొంటిమీది జాకెట్ని గుండెలపైకి జరుపుతూ రెండుచేతులా సీత సళ్ళని కుదుళ్ళ దగ్గరనించీ వొడిసిపట్టుకుని వొత్తేప్పటికి ఆహ్.. నాన్నా.. అంటూ సీత సుందరాన్ని అల్లుకుపోయింది.

అలా బ్రహ్మం, సుందరాలు తమ మగతనాలని కూతుళ్ళ పూరెమ్మల్లో పై పైనించీ గూటిస్తూ రుద్దేప్పటికి రెండు క్షణాలలో దీపిక, సీతలు బలమైన భావప్రాప్తులు పొందుతూ ఆహ్.. మ్మ్.. ఊ.. ఊ.. అంటూ వాళ్ళ నాన్నలని బలంగా పెనవేసుకుపోతూ కళ్ళు మత్తుగా మూతలు పడుతుండగా వాళ్ళ నాన్నల చేతుల్లో సోలిపోయేరు.

అలా సోలిపోయిన కూతుళ్ళని సోఫాలో పడుకోపెడుతూ నిగిడిన తమ మగతనాల ఆకలిని తీర్చదానికి బ్రహ్మం, సుందరాలు గదిలో వున్న ఆడవాళ్ళ మీద పడ్డారు.

సుందరం ఎదురుగా కనిపించిన రమణిని వాటేసుకుంటే, బ్రహ్మం సుశీలని వాటేసుకున్నాడు. అలా ఇద్దరు మగవాళ్ళూ పడక గదిలో చేరి వాళ్ళ వొంటి వేడిని దింపుకుని ముందు గదిలోకి వొచ్చేప్పటికి దీపిక, సీతలు ముందుగదిలో లేరు.

రమణికి తెలుసు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడ వుంటారో, ఈ టైము లో వాళ్ళు ఏమి మాట్లాడుకుంటుంటారో.

సరే ఈ రాత్రికి ఆ నలుగురిలో ఓ ఇద్దరు మీతో పడుకోవడానికి ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళ సోభలాలకి ఈ రాత్రికి ఏర్పాట్లు చేసుకోండి నేను వెళ్ళి ఆ ఇద్దరూ ఏ ఇద్దరో తేల్చుకు ఒస్తాను అని చెప్పి రమణి సుందరం అంకుల్ ఇంటికి వెళ్ళింది.

రమణి వూహించినట్లుగానే అప్పటికే అక్కడ ఆ నలుగురూ గుమిగూడి ఆ ముందురోజు రాత్రి ఎవరి ఎంట్లో ఏ..  ఏ..  రంకు భాగోతాలు ఎలా నడిచేయో వివరంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు.

రాధిక, పద్మజలు వాళ్ళ అమ్మలు, రమణ అంకుల్ చేత, సుందరం చేత వొళ్ళిచ్చి ఎలా కసి కసిగా పచ్చిగా సిగ్గు ఎగ్గులు వొదిలేసి దెంగించుకున్నారో చెపుతుంటే, దీపిక, సీతలు రమణి గునించి చెప్పసాగేరు. వీళ్ళతో తిరిగే రమణి ఎంత పచ్చిగా వాళ్ళ నాన్నతో దెంగించుకుందో చెప్పుకుని ఆశ్చర్యపోసాగేరు.

వీళంతా అలా మాట్లాడుకుంటుండగా రమణి వాళ్ళింట్లో అడుగుపెట్టింది. రమణి రావడం చూస్తూనే వాళ్ళంతా మాట్లాడుతున్న మాటలని ఆపేశారు.

రమణి వాళ్ళకేసి నవ్వుతూ చూస్తూ, నేను వొచ్చేనని మీరేమీ మాటలు ఆపెయ్యనక్కరలేదు. మీరేమి మాట్లాడుకుంటున్నారో నాకు తెలీదనుకుంటున్నరేమిటి?

ఇప్పుడు మీకు మాట్లాడుకోవడానికి నేను, మన అమ్మలు కన్న పెద్ద విషయాలు ఇంకేముంటాయి?

రాత్రి అమ్మ ఏమి చేసింది, నేనేమి చేసాను ఇదేగదా? అంటుంటే అక్కడున్న ఆ నలుగురు ఆడపిల్లలూ నోట మాటరాక రమణినే అలా గుడ్లప్పగించి చూస్తుండిపోయేరు.

రమణికి తెలుసు వాళ్ళంతా ఇప్పుడు బాగా వేడెక్కి వున్నారని కొద్దిగా మాట్లాడిస్తే వాళ్ళల్లో ఎవరు ఆరాత్రికి సిద్దంగా వున్నరో తెలిసిపోతుందని. అందుకనే తిన్నగా విషయంలోకి వొచ్చేసింది.
రమణి అలా మాట్లాడుతూనే వాళ్ళ అక్క రాధిక, పదమజలకేసి చూస్తూ, చూశారుగా, ఇందాకలా నాన్న అంకుల్ మీ మీద చేతులేసి మీ సళ్ళని నిమిరేప్పటికే మీకు క్రిందంతా తడిసిపోయింది! ఆ అనుభూతి మీరు ఎప్పుడు పొందగలరు?

నన్ను అనుకుంటున్నారు గానీ మరి ఇందాకలా నాన్నా, సుందరం అంకుల్ మీ సళ్ళమీద చేతులేసి నిమురుతుంటే వొళ్ళిచి సమ్మగా నిమిరించుకోలేదా? అప్పుడు అలా నలిపించుకుంటూనే వాళ్ళ వొళ్ళోనే కార్చేసుకుని వాళ్ళ చేతుల్లోనే సోలిపోలేదా?

ఏమే దీపిక, సీతా.. మీరు చెప్పండే! నాన్నా, సుందరం అంకుల్ మీ పాంటీలు పక్కకి తప్పించి నిగిడిన వాళ్ళ మగతనాన్ని మీ పూ.. సందుల్లోతోసి రాస్తుంటే అక్కడే అలా కార్చేసుకుని వాళ్ళని వాటేసుకోలేదా?

ఇన్ని మాటలు అనవసరం, వాళ్ళు మిమ్మల్ని అలా తడుముతుంటే మీరు ఎలా వాళ్ళ చేతుల్లో కార్చేసుకుని సోలిపోయేరో నాకూ అదే జరిగింది. వాళ్ళ చేతులు నా వొంటిమీద పడేప్పటికి నాకు వొళ్ళంతా మైకం కమ్మేసింది. వాళ్ళ చేతులు నా తొడల్లో తడిమేప్పటికి నాకు వోళ్ళు తెలీలేదు. ఆంతే, నా తొడలు తెరిచి వొళ్ళిచ్చేశాను.

ఇందులో తప్పొప్పుల ప్రశ్నేలేదు. నాకు ఇస్టమయ్యింది నేను సుఖపడుతున్నాను. మీకు వాళ్ళ చేతుల్లో అలా నలిపించుకుంటుంటే బాగుంటున్నదనిపిస్తే మీకు అది కావాలనిపిస్తే మీరు మాతో చేరవొచ్చు. అని రమణి అలా అనర్గళంగా ప్రొదున్న కాఫీలు తాగుతున్నప్పుడు జరిగిన విషయాలని అంత పచ్చిగా మాట్లాడుతుంటే ఆ గదిలో ఆడపిల్లలంతా ఓ పక్క ఒకింత సిగ్గుతోనూ మరో పక్క ఒకింత భారమైన కోరికలతోనూ నోట మాటరాక మౌనంగా వుండిపోయేరు.

అందరిలోకీ ముందుగా తేరుకున్నది దీపిక మాత్రమే. అవ్వటానికి అందరిలోకీ చిన్నదైనా కానీ ముందునుంచీ కూడా అందరికన్న ఎక్కువగా కోరికలతో రెచ్చిపోతున్నది గూడా దీపికనే. ఈవిషయాన్ని రమణి ఎప్పుడో గమనించింది గూడా. అందుకే దీపిక నోరు తెరవటం చూసిన రమణి ఏమిటన్నట్లు దీపిక వైపు చూసింది. రమణి అలా తనవైపే చూస్తుండడంతో దీపిక ..

అక్కా, వీళ్ళందరి సంగతి ఐతే నాకు తెలీదు గానీ, నాకితే నాన్న అలా నా వొళ్ళు తడుముతూ సళ్ళు పిసుకుతూ “అక్కడ.. తన దాన్ని.. మ్మ్.. చి.. పాడు నాకు సిగ్గేస్తున్నది..” అని ముడుచుకుపోతుంటే, రమణి దీపికని హుషారు చేస్తూ..

సిగ్గెందుకే? మేమంతా చేయించుకోవడంలేదూ? ఐనా రేపు ప్రొదున్న మనందరికీ పెళ్ళిళ్ళు ఐతే రోజూ రాత్రి కాగానే మొగుడి పక్కలో పడుకుని చేయించుకునేది అదే గదా? కాకపోతే మనం కొంచెం ముందుగా అందులో సుఖాన్ని పొందుతున్నాం. అంతే తేదా.. అనేప్పటికి, సీత కల్పించుకుంటూ..

నాకితే మా నాన్న అలా చేస్తుంటే అప్పుడే అక్కడే నాన్నది పూర్తిగా లోపలికి తోసేసుకుని అందులో సుఖమేదో పూర్తిగా  పొందాలనిపించింది .. అంటూ చిన్నగా నసికేప్పటికి.. పద్మజ, రాధికలు ఆశ్చర్యంగా దీపిక, సీతలని చూస్తూ మాకంటే చిన్నవాళ్ళు మీలో ఇంతింత కోరికలు వున్నాయే  అన్నారు కళ్ళు పెద్దవి చేస్తూ.

దానికి రమణి సీత, దీపికలకి మద్దతుగా, కోరికలకి వయసుతో పనేముంది చెప్పండి? ఆమాటకొస్తే నేనూ మీకన్న చిన్నదానినేగదా? కానీ నాకు మీ అందరికన్న ముందుగానే అన్ని అనుభవమయ్యేయిగదా? 

ఐనా వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళుగనుక ఎటువంటి భేషిజం లేకుండా నిజాన్ని నిర్భయంగా ఒప్పుకున్నారు. మెరే నిజం చెప్పడానికి మొహమాట పడుతున్నారు. గుండెలమీద చెయ్య వేసుకుని మీరిద్దరూ నిజం చెప్పండి, అలా నాన్నా, అంకుల్ మీ వొళ్ళు తడుముతుంటే మీరు కోరికలతో అల్లాడిపోలేదూ..?

అని రాగిణి అడుగుతుంటే, పద్మజ, రాధికలు ఏమి చెప్పాలో తెలియక మౌనంగా వుండిపోవడంతో, మేము ఇంతమంది ఇంత ధైర్యంగా వున్న నిజాన్ని ఒప్పుకుంటుంటే, మీరిద్దరూ ఎందుకు మొహమాటపడుతున్నారో నాకైతే అర్థం కావటంలేదు అని రమణి అనేప్పటికి .. పద్మజ.. చిన్నగా..

అదికాదే, నాకితే నచ్చలేదని అనటంలేదు గానీ.., నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం వెళ్ళి వెళ్ళి నాన్న పక్కలో పడుకోవాలంటేనే ఏమిటో లాగుంది అన్నది.. సిగ్గు పడుతూ..

దానికి రమణి నవ్వేస్తూ, చల్లకొచ్చి ముంత దాచడమంటే ఇదీ మరి. ఓ పక్క ఆర్థ గంట క్రితం మీ నాన్న చేతే సళ్ళు పిసికించుకుని మీ నాన్న వొళ్ళోనే కార్చేసుకున్నావు. అప్పుడు లేని సిగ్గు ఇంప్పుడెందుకొచ్చినట్లు?

ఐనా అప్పుడు నీకేమన్నా అనిపించిందా? ఆ సమయంలో నీ వొళ్ళు ఆ అనుభవాన్నే కోరుకున్నాది గానీ అది చేస్తున్నది ఎవరు అన్నది చూసిందా? ఇదీ ఆంతే!!

ఒక్కసారి మన వొంటిని తీసుకువెళ్ళి మగాడి చేతులో పెట్టేక మనం అనుభవించేదంతా సుఖమే గానీ ఆ సుఖాన్ని పంచేది నాన్నా? అన్నాయ్య? తమ్ముడా? లేకపోతే పక్కింటి అంకులా? అని చూసేది వుండదు.

నామట్టుక్కి నన్నే తీసుకో, గత 3 వారాలుగా మా నాన్నా, మీ నాన్నా, రమణ అంకుల్.. వీళ్ళందరి చేత చేయించుకుంటున్నాను. ఒక్కొక్కాళ్ళ చేతుల్లో ఒక్కో రకమైన అనుభూతి. ఒక్కొక్కళ్ళ పొందులో ఒక్కోరకమైన సుఖం. ఇప్పుడిప్పుడే నా మనసు మధు మీదకీ, పవన్ మీదకీ కూడా పోతున్నాది.

వాళ్ళ పొందులో మజా ఏమిటొ రుచి చూడాలని వున్నది. ఆడది మరో కొత్త మగాడి పక్కలో పడుకున్నప్పుడల్లా మళ్ళీ మరోసారి సోభనం జరిగినట్లే వుంటుంది. ఆ మాధుర్యం అనుభవంలోకి వొస్తేకానీ మీకు అర్థం కాదు అని చెబుతున్నదల్లా ఒక్కసారిగా మళ్ళీ ఈలోకంలోకి వొస్తూ.. సరి .. సరిలెండి.. నా మాటలకేముంది గానీ..

ఏమే రాధికా? ఇప్పుడు ఇంట్లో వున్న మేమంతా ఒకటైపోయాము.. నువ్వొక్కత్తివే ఇంకా ఎటూ తేల్చనిది అంటుంటే..

రాధిక, నేను మాత్రం మీతో కలవటంలేదని అనలేదు గదే? నేను గూడా సిద్దమే కానీ, ముందుగా బయటపడితే మీరంతా ఏమనుకుంటారో అని బెట్టు చేశాను అనేప్పటికి.. ఆ గదిలో వున్న వాళ్ళంతా అమ్మో నువ్వూ దొంగవే.. అంటూ తేలికగా నవ్వేశారు.

అప్పుడు రమణి.. సరే మరి అంతా బాగుంది గానీ ఈరోజు సోభనపు పెళ్ళి కూతుళ్ళు ఎవరూ.. అంటూ అటూ ఇటూ గదిలో వున్న నలుగురు ఆడపిల్లలని పరకాయించి చూసి.. అందరికన్న ముందుగా బయటపడిన మన దీపిక, సీతలకి ఆ అదృష్టం సరేనా అన్నది.

దానితో సీత, దీపికలు చీ.. ఫో.. రమణీ.. అంటూ సిగ్గు పడిపోతుంటే.. అమ్మో సోభనం అనగానే వీళ్ళకి ఎంత సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది? ఈ సిగ్గులని రాత్రి వరకూ దాచిపెట్టండి .. రాత్రి మనవాళ్ళు మీ వొంటిమీదనించీ ఒక్కొక్క బట్టా వొలిచేస్తూ మీ వొంటిలో ప్రతీ అంగాన్ని తడుముతూ ముద్దాడుతుంటే.. అప్పుడు సిగ్గు పడుదురుగాని .. అంటూ రమణి ఏడిపిస్తుంటే..

పద్మజ, రాధికలు రామణి వీపు మీద చరుతూ.. చాల్లేవే .. వేళాకోళం.. చిన్న పిల్లలని చేసి, అనేప్పటికి..

వాళ్ళు చిన్న పిల్లలేంటే.. రాత్రికి సోభనం జరగబోతుంటే అంటూ.. ఐనా ఈరోజు వాళ్ళదైతే.. రేపు మీది, అన్నది .. దానితో రాధిక, పద్మజలు నిన్నూ అంటూ రమణిని కొట్టబోతుంటే మీరు నన్నేమీ చెయ్యలేరు గానీ.. రేపు మీ ఇద్దరికీ సోభనాలు .. అందువల్లా రేపు రాత్రికి మీరు నా బదులు మన నాన్నలని ఏమి చెయ్యాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోండి.. అంటూ తుర్రున వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళకి ఈ విషయం చేరవెయ్యడానికి వాళ్ళ ఇంటికి పరుగెత్తింది.

రమణి తీసుకువొచ్చిన సుభవార్త వింటూనే పెద్దవాళ్ళు ఇంక ఆ రాత్రికి చెయ్యవలసిన సోభనపు ఏర్పాటుల్లో మునిగిపోయేరు.

ఇక్కడ సుసీల ఆంటీ ఇంట్లో మాత్రం ఆడపిల్లలంతా తమకి జరగబోయే సోభనపు ముద్దు ముచ్చట్ల గురించి పగలే తియ్యని కలలు కంటూ రాత్రి ఎప్పుడౌతుందా అని తీపులుపెడుతున్న తమవొంటిలోని కోరికలని సముదాయించలేక అవస్తలు పడసాగేరు.

(ఇంకావుంది..)

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *