కామదేవత 11

telugu sex stories కామదేవత 11 మా నాన్న నా పొడుగు లంగాలో చెయ్యపెట్టి నా కాళ్ళు నిమురుతూ నిమురుతూ నిమ్మది నిమ్మదిగా ఆ చేతిని నా తొడలమీదకి జరిపేరు. నాలో కోరిక తారస్థాయికి చేరుకుంది. ఓ చేత్తో లంగా సర్దుకుంటున్నట్లుగా సర్దుకుంటూ నాన్న చెయ్యిని నా పూదిమ్మ మీదకి జరిపేను.

నా కామరసాలతో తడిసిపోయిన నా పేంటీని తడుముతూనాపూపాయల్లో ఇరుక్కుపోయి వొరుసుకుపోతున్న నా పేంటీని తప్పించినిమ్మదిగా నా పేంటీని నానడుం మీదనించీ క్రిందకి లాగి నాపూకు నిలువుబద్దల మధ్య పాయల్లో సున్నితంగా  కెలకడాం మొదలుపెట్టాడు.

పదిహేను రోజుల క్రితం వరకూ రమణ అంకుల్ ఇలానే నా పూకు తడుముతూ నన్ను సుఖపెట్టేవాడు. కానీ రమణ అంకుల్తో శోభనం జరిగేక నాకు ఇంకా ఏదో కావాలనిపిస్తున్నది. ఆరోజు శోభనంతరువాత మొట్టమొదటిసారిగా మా నాన్నే నన్ను నా పూకుని దెంగాలని ఓ నియమం వుండడంతో గత 15 రోజులుగా నా పూకు దూల తీర్చుకోవడానికి దారిలేక అల్లాడిపోతున్న నాకు మా నాన్న చేతివేళ్ల స్పర్శ నన్ను స్వర్గలోకాల్లో విహరింపచేస్తున్నాయి.

మా నాన్న చేతివేళ్ళ కెలుకుడు మాయాజాలంలో పడిపోయి మత్తుగా ఏవో లోకాల్లో తేలిపోతున్న నేను ఒక్కసారిగా గదిలో నవ్వులు వినిపించడంవెంటనే నాన్న చెయ్య నా తడిపాయల్లోనించి వెళ్ళిపోవడంతో నేను తుళ్ళిపడి ఈలోకంలోకి వొచ్చాను.

ఆందరూ నన్నునాన్నని చూసి నవ్వుతున్నారు.. ఏంటి రమణి మీ నాన్న పొందుకోసం అంత తొందరగా వుందా?  రాత్రివరకూ ఆగు మన సైన్యాన్ని అందరినీ రెండవ ఆట సినిమాకు పంపించేస్తున్నాంలే. ఈ రాత్రంతా
నీకు జాగారమే అన్నారు నవ్వుతూ.. నేను “చీ.. పొండిఅంటూ నా ఎద ఎత్తులని నాన్న వీపుకు బలంగా అదివేస్తూ నాన్న వెనకాల నా ముఖాన్ని దాచుకున్నాను.

so అదిరా సంగతి.. ముందుగా మధునిపవన్ని ఓ వారం పది రోజులపాటు వూరుపంపించేస్తాము. ఆందువల్ల మనకన్నా ముందు వాళ్ళిద్దరూ ఆడపిల్లల జోలికి వెళ్ళే ప్రమాదాన్ని నివారించవొచ్చు. అలా వాళ్ళిద్దరినీ పంపెయ్యగానే ఇలా ఈ ఆడపిల్లలందరి చేతుల్లో బూతుకధల పుస్తకాలనీబూతు సినిమాలనీ చాటుగా మనకి తెలియనట్లుగా రమణి చేతులమీదగా చేరవేస్తాం“.

ఆ బూతు సినిమాలబూతుకథలకి వాళ్ళ వాళ్ళు వేడెక్కిపోతుండగానే వాళ్ళ కళ్ళబడేటట్లు రమణి నీచేతనా చేత పచ్చి పచ్చిగా కసిదీరా దెంగించుకుంటుంది. అది చాలదన్నట్లు మనమిద్దరం పిల్లల ఎదురుగానే  పెళ్ళాలని కూడా మార్చుకుని సెక్సు సుఖాలని పంచుకుంటుందాం“.

ఈ ఆడపిల్లలు వాళ్ళ కళ్ళముందు జరుగుతున్న కామ కేళీక్రీడల్ని చూస్తూ వేడెక్కిపోతున్న తరుణంలో మనం నిమ్మదిగా వాళ్ళ మీద గూడా చేతులేసికోరికలకొలిమిలో కాగిపోతున్న వాళ్ళ శరీరాలని మనవశంచేసుకుని వాళ్ళని శౄంగార సాగరంలో వోలలూగిస్తూ ఇదేజీవితం ఇదేసుఖం అన్నట్లుగా నిమ్మదిగా కామదేవత కోరికలనికామవ్రత నియమాలని తెలియచేస్తాం“. ఆంటూ సుందరం అంకుల్ ముగించేడు.

అప్పటికి ఇంట్లో వున్న ఆడపిల్లలని వశం చేసుకునే plan పూర్తి అయినట్లుగా నాకు అర్ధం అయ్యింది. అప్పుడు అమ్మ చెప్పింది “ఇంక మన సైన్యం ఆంతా ఇంటికి చేరడానికి మరో గంటరెండుగంటలు మాత్రమే టైము వుంది. నువ్వు ఏమి నిద్దరపోయినా ఈ రెండుగంటాలే. ఈ రాత్రికే నీకు మీ నాన్నతో శోభనం“.

రాత్రి రెండవ ఆటకి ఈ సైన్యాన్ని ఆంతటిని తోలేశాక మన పెళ్ళినాటి మొదటి రాత్రిలా మనమందరం మళ్ళీ మరోసారి శోభనం జరుపుకుందాంఅంటూ ముగించింది.

దానితో నేను లేచి మా అమ్మా వాళ్ళ గదిలో మంచమీదకి వెళ్ళి దుప్పటి కప్పుకుని పడుకుండిపోయాను. సుశీల ఆంటీ సుందరం అంకుల్ మా అమ్మ రాత్రి మాఆందరి భోజనాలకీ వంటలకోసం సుశీలా ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళేరు. నాన్న వీదితలుపు గడియవేసుకుని సోఫాలోనే నడుం వాల్చేడు.

ఆందరూ బయటకి వెళ్ళిపోవడంతో ఇల్లంతా నిశ్శబ్డంగా ఐపోయింది. నాకు చిన్నగా కళ్ళు మూతలు పడుతుండగా నాన్న వొచ్చి నా పెదాలమీద ముద్దుపెట్టుకుంటుంటే నేను కళ్ళువిప్పి.. “ఇప్పుడువొద్దు నాన్నా.. రాత్రి నువ్వు నన్ను చేసేపని ఓ పద్దతి ప్రకారం చెయ్యాలి.. రాత్రిదాకా ఆగండి“, అన్నాను.

ఆగలేకపోతున్నానురా అంటూ నాన్న నా జాకెట్ పైకి జరిపి నా సళ్ళని నోటిలోకి పీల్చుకుంటూ మార్చి మార్చి ఓ ఐదు నిమిషాలపాటు నా సళ్ళు కుడిచేడు. అలా సళ్ళు కుడుస్తూనే నా లంగా పైకి లాగి నా పూకుపాయాల్లో వేళ్ళుతోసి చేతివేళ్ళతో నా గొల్లిని నాకు కార్పించేసేడు. అలా నాకు కారిపోయేప్పటికి నావొళ్ళు కాస్తంత తేలిక పడింది. అప్పుడు నేను మత్తుగా నిద్రలోకి జారిపోయాను.

ఆ సాయంకాలం సుమారు 7:00 గంటలౌతుండగా మా అమ్మ నన్ను భోజనానికి నిద్రలేపింది. నేను కాస్త చల్లనీళ్ళతో ముఖం కడుక్కుని భోజనానికి సుశీల ఆంటీ వాళ్ళింటికి వెళ్ళాను. అక్క రాధిక, చెల్లి దీప, సుశీల ఆంటీ పిల్లలు మధు (18), పద్మ (17), సీత (16) పవన్ (15) ఆందరూ నా వంట్లో ఎలా వుందని అడిగేరు. నేను బాగానే వుందని ఇప్పుడు కాస్త తేలిగ్గా వుందని చెప్పాను. వాళ్ళు తొందర తొందరగా భోజనాలు చేసేసి సుమారు 8:00 గంటలౌతుండగా రెండవ ఆట సినిమాకని వెళ్ళిపోయారు. సుశీల ఆంటీ మధుకి పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని,  సినిమా ఐపోయాక అందరినీ వాళ్ళ ఇంటిలోనే పడుకోమని చెప్పి మరీ పంపించింది

వాళ్ళంతా అలా వెళ్ళిపోగానే అమ్మ నన్ను ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి తల స్నానం చేయించి మళ్ళీ శోభనపు పెళ్ళికూతురిలా తయారు చేసింది. నేను మళ్ళీ ఆ ఎర్రంచు తెల్ల జాకెట్, తెల్ల పరికిణీ వేసుకున్నాను. కానీ ఈ సారి లోపల లంగా, బ్రా వేసుకోలేదు. ముందు నన్ను తయారు చేశాక అమ్మ తయారయింది. తనుగూడా నాకులాగే ఎర్ర జరీ బొర్డర్ తెల్లచీర కట్టుకుని తయారయ్యింది. మరో 15 నిమిషాలలో నాన్న, సుందరం అంకుల్, సుశీల ఆంటీ అంతా గూడా శోభనపు రాత్రికి తయారైనట్లుగా తయారై మా ఇంట్లో చేరారు.

ఇంట్లో వున్న తలుపులు, కిటికీలు అన్నీ బిడాయించేసి మేమంతా మా అమ్మా నాన్నల బెడ్రూంలో చేరాము. గత రెండు నెలల్లో మా అంకుల్ పుణ్యంవల్ల నేను సెక్స్ రుచి మరిగాను. ఇంక కామదేవత వ్రతం ఐనప్పటినించీ నాకు ఇరవైనాలుగంటలూ సెక్స్ యావ తప్ప మరోటి వుండటంలేదు. ఆందువల్ల దెంగుడికోసం మొహం వాచిపోయివున్న నేను చెకోరపక్షిలా మా నాన్న కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు కళ్ళ ఎదురుగా నాన్న కనపడుతుంటే నాకు దెంగుడు యావ తప్ప మరో ధ్యాసే లేకుండా పోయింది. ఆందువల్ల నేను మా నాన్న చేతుల్లో కరిగిపోవడానికి తహ తహలాడిపోతూ కోరికల భారంతో గుండెలు బరువెక్కిపోతుండగా ఎప్పుడు మా అమ్మ మానాన్నని నన్నూ మంచమెక్కిస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాను.

అమ్మ గదిలో మంచివి ఓ 2 అగరవొత్తులని వెలిగించి పెట్టి నన్ను నాన్న దగ్గరకి నడిపించుకుంటూ వెళ్ళింది. నా వెనకనే సుశీల ఆంటీ సుందరం అంకుల్ నిలబడి వున్నారు. ఆసరికే కోరికల వేడితో నావొళ్ళు వెచ్చబడింది. బలమైన పిసుకుడుకోసం నాసళ్ళు బరువెక్కాయి. నాపిర్రలు బరువైన నలుగుడుకోసం, నావొళ్ళు బిగువైన కౌగిలికోసం అల్లాడుతున్నాయి. నన్ను తీసుకువెళ్ళి మంచం మీద మా నాన్న పక్కన కూర్చోపెట్టింది మా అమ్మ.

మానాన్న నన్ను లేపి తనవొళ్ళో కోర్చోపెట్టుకుని ఓచేత్తో నావీపు నిమురుతూ మరో చేత్తో నారెండు సళ్ళనీ సుతారంగా నిమురుతూ, మధ్య మధ్య సున్నితంగా నాసళ్ళు పిసుకుతూ “ఏమిరా నా చేత చేయించుకోవడానికి నీకేమీ అభ్యంతరం లేదుగదా”, అని ఎంతో మార్ధవంగా అడిగేడు మానాన్న.

నేనేమని సమాధానం చెప్పేది? అందుకే ఏమీ చెప్పకుండా మౌనంగా తలవంచుకుని కూర్చున్నాను. ఇంతలో మాఅమ్మ శారద కల్పించుకుని అదేమిటండి ఇంతదూరం వొచ్చేక ఇప్పుడు ఈ నసుకుడు? అదీమీ కన్నెపిల్ల గాదు ఇప్పుడు. కామదేవత వరం పొందినది. చిన్నపిల్ల ఇప్పుడు దానిని అడిగితే ఏంచెపుతుంది అన్నది.

మానాన్న నాగడ్డం క్రింద చెయ్యపెట్టి నాముఖాన్ని పైకెత్తి,  నాకళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ “రమణిని చెప్పనీ!! ఏరా నువ్వు సిద్దమేనా”  అని మళ్ళీ అడిగేడు. దానితో నేను సిగ్గులమొగ్గనైపోతూ ఫో.. నాన్నా.. నువ్వు మరీను అంటూ మా నాన్నని బలంగా కౌగలించేసుకున్నాను.

ఆమాటకి గదిలో ఒక్కసారిగా నవ్వులు విరబూశాయి. దానితో ”ఇదంతా సిగ్గే ?”, అంటూ మా నాన్న నా పెదాలకి తన పెదాలు కలిపి నన్ను బిగియారా కౌగలించుకున్నాడు. నేనుగూడా నాఎత్తైన గుండెలని మానాన్న ఛాతీకి బలంగా అదిమిపెట్టి మానాన్నని బలంగా కౌగలించుకున్నాను.  ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఒకళ్ళం బలంగా నలిగిపోతూనే ఇద్దరం అలా మంచం మీద వాలిపోయాము.

నాన్న నాలుక నాపెదాలని తాకింది. నేను నోరు తెరిచి మానాన్న నాలుకని నానోట్లోకి తీసుకున్నాను. మేమిద్దరం ఒకళ్ళ ఎంగిలిని ఒకళ్ళం  ఆబగా జుర్రుకుంటున్నాము. మానాన్న చేతులు నాసళ్లమీదకి జరిగేయి. నాచనుగుబ్బలని కుదుళ్ళలో పట్టుకుని నలపడం మొదలుపెట్టేడు. అది క్రమంగా బలమైన పిసుకుడుగా మారిపోయింది.

నన్ను బిగియారకౌగలించుకుంటూ మామాన్న క్రిందనించీ .. నన్ను తన మీదకి లాక్కున్నాడు. అలా నేను తన మీద వుండి మానాన్న నోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రుకుంటుంటే,  మా నాన్న ఒక్కటొక్కటిగా నావీపు వైపు వున్న నాజాకెట్ గుండీలని వూడదీసి నిమ్మదిగా నాభుజాలమీదనించి నాజాకెట్ తప్పించేసి,  నానించి విడిపోయిన జాకెట్ని క్రిందపడేశాడు. ఈసారి నన్ను క్రింద చేసి మానాన్న నాపైకి వొచ్చాడు. అలా వొస్తూనే నాసళ్ళని నోట్లోకి పీల్చుకుని నాబాయల్లో పాలు తాగడం మొదలుపెట్టాడు.

అంతకుముందు బలమైన పిసుకుడు, ఇప్పుదు పీల్పుడు, మానాన్న అందిస్తున్న సుఖానికి నేను పరవశించిపోతూ తమకంలో మానాన్న వేసుకున్న జుబ్బాని లాగేప్పటికి అదికాస్తా నా చేతుల్లోకి వూడొచ్చేసింది. మా నాన్న మోహంతో నాముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచేస్తూ, నేకట్టుకున్న పరికిణీ బొందు విప్పేసి,  నాపరికిణీని లాగసాగేడు. నేను నా నడుం పైకెత్తి నాపరికిణీని విప్పెయ్యడానికి మానాన్నకి సహకరిస్తున్నాను. అలా నేను నడుమెత్తేప్పటికి ఒక్క వూపున మానాన్న నాపరికిణీని నావొంటిమీదనించి లాగేశాడు.

నేను మానాన్న పక్కలో నగ్నంగా అప్పుడే పుట్టిన పాపాయిలా ప్రత్యక్ష్యమయ్యాను. అలా నన్ను నగ్నంగా చూస్తూనే మానాన్న మరింతగా వుద్రేకపడిపోతూ తన గుండెలని తమకంగా నాసళ్ళమీద రుద్దుతూ, నావొళ్ళంతా ఆర్తిగా తడుముతున్నాడు. అలా మానాన్న చేతులు నావొళ్ళంతా తడుముతుంటే,  నాలో కోరికలు పొగలు సెగలు కక్కుతూ నాతొడలమధ్య తడి వూటబావిలో నీరులా వూరుతూ,  నారెండు తొడల మధ్య జిడ్డు జిడ్డుగా నాకే తెలుస్తున్నది.

ఇంక నాలో వున్న కోరికని ఆపుకోలేక నేను మోహంతో నాముఖాన్ని మా నాన్న బుగ్గలకి బలంగా రుద్దుతూ,  మానాన్న చెవి తమ్మిని పుట్టుకున కొరికేస్తూ, నగ్నంగా వున్న మానాన్న భుజాలమీద కసిగా పళ్ళ గాట్లు పడేలా కొరికేశాను.నేను చేసిన పనికి మానాన్న వొళ్ళు జలదరించడం, వెనువెంటనే నొప్పితో మానాన్న కెవ్వుమనడం ఒకేసారి జరిగిపోయాయి.

ఇదంతా మంచం చుట్టూ చేరి చూస్తున్న సుందరం అంకుల్, మా అమ్మ శారదా, సుశీల ఆంటీ అందరూ కాంక్షల వేడితో కసెక్కిపోసాగారు. వాళ్ళు గూడా జీవితంలో ఎప్పుడూ ఇంత దగ్గరగా ఓజంట అలా కళ్ళముందు రతిక్రీడలో మునిగితేలడం చూసి వుండనందువల్ల వాళ్ళల్లో సెక్స్ కోరికలు పతాక స్థాయిలో వుండడంలో తప్పేముంది?

నా నగ్న అందాలని చూస్తూ తట్టుకోలేక సుందరం అంకుల్ మాఅమ్మని తన కౌగిట్లోకి తీసుకుని మాఅమ్మ సళ్ళని నలిపేస్తూ “శారదా నీ కూతురిని అలా చూస్తుంటే ఇప్పుడు అర్థమౌతున్నదే, సొంత కూతురు అలా వొళ్ళిచ్చి పక్కలో పడుకుంటే ఎంత రంజుగా వుంటుందో.  అంతంత అందాలని అలా చూస్తుంటే అమాంతం మీద పడి ఆ అందాలని దోచేసుకోవాలని వున్నదే”  అంటూ మా అమ్మని వెనకనించి వాటేసుకుని,  ఆమె చంకల క్రిందనించి రెండు చేతులు పోనిచ్చి మాఅమ్మ సళ్ళని కసి కసిగా నలిపెయ్యసాగాడు. దానితో మా అమ్మ భుజాలమీదనించి పైట జారి క్రింద పడిపోయి, జాకెట్లో బంధించిన బలమైన సళ్ళు బిగువుగా సుందరం అంకుల్ చేతుల్లో మెత్తగా నలగుతున్నాయి.

ఇక్కడ మంచం మీద నన్ను నగ్నంగా చేస్తూనే, మానాన్న తన లుంగీ విప్పేసుకుని తనుగూడా నగ్నంగా తయారైపోయి నిలువునా నామీద బోర్లా పడుకున్నాడు. బరువైన మానన్న నగ్నదేహం నన్ను నిలువునా ఆవరించేసుకున్నది. కన్న తండ్రి కింద నలుగుతూ ఆయన బరువును మోస్తూవుండడం గూడా ఎంతో మధురంగా వుంది నాకు . నావొళ్ళంతా ఎంతో హాయిగా అదోరకమైన స్పర్శా సుఖాన్ని పొందుతున్నది. నాతొడల మధ్యలో బొడ్డు క్రింద బలంగా నిగిడిన ఎనిమిదిన్నర అంగుళాల పొడవుతో, నాగుప్పిట పట్టనంత లావుతో మానాన్న మగతనం నాకు బలంగా గుచ్చుకుంటుంన్నాది.

ఓపక్క నాకు ముద్దులుపెడుతూ,  మరోపక్క నాసళ్ళు నలుపుతూ ఆయన నామీద చాలా అసహనంగా కదులుతుంటే,  ఆమధుర క్షణాలకోసమే ఎప్పటినించో ఎదురుచూస్తున్న నేను ఇంక ఆలస్యం చెయ్యకుండా నాతొడలు రెండూ విడదీసాను. ఆపాటి సందుకోసమే ఎదురుచూస్తున్న మానాన్న మగతనం అమాంతం విచ్చుకున్న నాతొడల సందుల్లోనించి తడితడిగా విడుతున్న నాపూపెదాల పాయల మధ్యలో బలంగా వొత్తుకుంటూ నిలువునా నా ఆడతనపు మడతల్లోకి జారింది.

ఆబలమైన వత్తిడి లోని సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ,  నాప్రమేయం లేకుండానే నానోటినించి “స్స్స్.. ఆహ్హ్..” అంటూ ఓ మత్తైన మూలుగు వెలువడింది. అలాగే నాకు తెలీకుండానే నానడుం అప్రయత్నంగా పైకి లేచి మా నాన్న మదనదండాన్ని మరింత బలంగా అదిమింది. ఆఖరుగా నాకు తెలీకుండానే నేను మానాన్నని మరింతగా నాలోకి పొదువుకుంటూ నారెండు కాళ్ళని మానాన్న కాళ్ళకి పెనవేసి మరింతగా ఆయన్ని నాలో కలిపేసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యసాగాను.

ఇంక ఆపుకోవడం మానాన్న వల్లకూడా కాలేదు. ఆయన తన నడుం పైకెత్తి ఓచేతిని మా ఇద్దరిమధ్య పెట్టి నిగిడిన తన మొడ్డని ఓచేత్తో పట్టుకుని నాలో వూరిన కామరసాలతో తడిసిపోయి జారుడు జారుడుగా తయారైన నాపూపెదాల పాయల్లో ఈ చివరనించి ఆచివరవరకూ ఓరెండుమార్లు రాసేప్పటికి నేను తట్టుకోలేని తమకంతో .. ఓహ్హ్.. అని మూలుగుతుండగా ఆయన మొడ్డని విచ్చుకున్న నాకామపుష్పపు పూరేకుల మధ్య గుదిగుచ్చి గూటించాడు.

నాపిడికిలంత లావున్న ఆయన మగతనపు శీర్షం,  నాకామపుష్పం పూరెమ్మలని చిదిమేస్తూ,  నాపూరేకులు మడతలుపడుతుండగా, నాకామ పుష్పాన్ని ఛేధిస్తూ, పువ్వులోని మకరందాని గ్రోలటానికి కందిరీగ పువ్వు గర్భంలోకి తన తొండాన్ని సంధించినట్లు, నా మానాన్ని దోచుకోవడాకి మానాన్న మగతనం నాపూరెమ్మలని పగలదీస్తూ,  పట్టులా మెత్తని నాయోనిగోడల్ని వొరుసుకుంటూ, మొదలంటా పూర్తిగా దిగబడిపోయి,  నాయోని కుహరాన్ని తాకి ఆగింది.

ఆనిండైన మధురమైన భావనకి పరవశించిపోతూ ఆహ్.. నాన్నా.. మ్మ్.. స్స్.. ఓహ్.. మ్మ్.. మ్మ్… మ్మ్.. అని మత్తుగా గుణుస్తూ నారెండుకాళ్ళని మానాన్న నడుంచుట్టూ మెలివేసి,  మానాన్నని కదలనీయకుండా బిగించి పట్టుకున్నాను. ఆమధురక్షణాలనీ, ఆమధురానుభూతినీ వొంట పట్టించుకుంటూ మత్తుగా కొద్దిక్షణాలు ఇద్దరం ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఒకళ్ళం కదలకుండా అలాగే పడుకుండి పోయాము.

ఆంతకు ముందు రమణ అంకుల్ పక్కలో పడుకున్నా గానీ, అప్పట్లో మగవాడి పొందులోని మాధురాన్ని అనుభవించేఅంత అవకాశమే చిక్కలేదు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఆసమయంలో తొలిసారి పురుష సమాగమంలో ఆడపిల్ల పొందే తమకాల మత్తులో తేలిపోయి, సోలిపోయిందే ఎక్కువ. వొంటిమీద స్పృహ వుండి, రతిక్రీడలో పాలుపంచుకుని,  సుఖాన్ని అందిస్తూ సుఖపడింది చాలా తక్కువ. అందువల్ల ఈసారి రమణి నిజంగా మగవాడిపొందులో దొరికే సుఖాన్ని తన కన్నతండ్రి చేతుల్లో పొందుతున్నది.

తనకి జన్మనిచ్చిన తన కన్నతండ్రి, ఇన్నాళ్ళు పెంచి పోషించినతండ్రి, తన శరీరంలో అంగాంగాలని ఈ క్షణంలో ప్రేరేపిస్తూ,  తన అణువణువునా నిండుగా నిండిపోతూ,  తన లోతుల్లో,  తన కడుపునిండా తన మగతనాన్ని నింపి తన ఆడ జన్మకి సార్ధకత కలిగిస్తూ,  జన్మనిచ్చిన తండ్రి రుణం ఈవిధంగా తీర్చుకునే భాగ్యం కలిగిందని మురిసిపోతూ తన సర్వస్వాన్ని తన తండ్రార్పణం చేసింది రమణి.

తన మానాన్ని నిండుగా నింపడమేగాకుండా,  తన పొట్టనిండా నిండి తన గుండెల్లో నుంచి గొంతులోవరకు నిండిన తన కన్న తండ్రి మగతనానికి మురిసిపోతూ,  తన పూకులో ఏదో జిల రేగడంతో ఆ తాపాన్ని చల్లార్చుకోవడానికి తన నడుం ఎగరేసింది రమణి. తన కూతురి మదనపుష్పం కదలడంతో బ్రహ్మం గూడా తన నడుం కదిలిస్తూ చిన్నగా కూతురి కన్నె పరువాలని కొల్లగొట్టే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. తన తండ్రి మగతనం తన యోనిలోతుల్లో కదలడం మొదలుకాగానే రమణిగూడా తన పట్టు సడలించి తండ్రికి సహకరించడం మొదలెట్టింది.

తన కూతురు పట్టుసడలించి తొడలు మరింత విడదీసి రమ్మని ఆహ్వానం పలుకుతుంటే బ్రహ్మంలో హుషారు ఎక్కువై, నిమ్మది నిమ్మదిగా తన కదలికల వేగం పెంచసాగాడు. రమణి కూడా చిన్నగా తండ్రికి ఎదురొత్తులిస్తూ “ఆహ్హ్.. వ్వ్..”  అంటూ మత్తుగా మూలుగుతూ,  కుతిగా దెంగించుకుంటూ “రా..  నాన్నా.. ఇంకా .. జోరుగా.. ఆహ్.. అబ్బా… మ్మ్మ్.. వ్వ్.. ” అంటూ క్షణ క్షణానికి మూలుగుల వేగం పెరిగిపొతుండగా మత్తుగా వొళ్ళిచ్చి తండ్రి చేత కుమ్మించుకోసాగింది.

బ్రహ్మం కూతురిలోనించి తన మగతనాన్ని ఇంచుమించుగా చివరవరకూ బయటకి లాగి గుదిగుచ్చి మల్లీ రమణి పూకుమడతల్లోకి దిగేస్తుంటే, రమణి కామరసాలతో తడిసిన అతని మగతనం తడితడిగా జిడ్డు జిడ్డుగా మెరుస్తూ చూస్తున్నవాళ్ళలో కైపు రగిలిస్తున్నది.

ఇదంతా చూస్తున్న సుందరం ఇంక ఆపుకోలేక,  ఆసరికే చీరా జాకెట్ విప్పేసి నలిపేస్తున్న రమణి వాళ్ళ అమ్మ శారదని ఆగదిలోనే మంచం పక్కన పరిచిన పక్క మీద పడేసి, శారద లంగాని తొడల పైకంటా లేపేసి, అమాంతం మీదపడిపోయి కసికసిగా నలిపెయ్య సాగాడు. ఐతే సుందరం కన్నా ఎక్కువ కామ వాంఛతో రగిలిపోతున్న శారద,  తొడలు రెండూ విడదీసి సుందరం మొడ్డని గుప్పిట పట్టుకుని విడివడిన తన పూకు మడతల్లో దోపేసుకుంది.

ఇంక సుందరం ఒక్క క్షణం గూడా ఆలస్యం చెయ్యకుండా నిగిడిన తన మగతనాన్ని గుదిగుచ్చి శారద పూకులోతుల్లో దిగేసి,  శరవేగంతో భూమి అదిరిపోయేలా బరాటా దెబ్బలు వెయ్యసాగాడు. సుందరం గుద్దుతున్న వేగానికి వొడుపుకి చలించిపోతూ శారద.. “ఆహ్.. ఆ.. మ్మ్మ్.. ఊహ్.. ఓహ్.. స్స్… మ్మ్.. ఆ.. ” అంటూ గదిమారుమోగిపోయేలా మూలగసాగింది.

కసెక్కించే ఆ మూలుగులు వినేప్పటికి రమణికి ఆరాత్రికి మొడటిసారిగా భావ ప్రాప్తి పొంది.. “ఆహ్.. నాన్న్.. నాకు ఐపోతున్నాది..  ఆహ్.. ఆపకు.. అలాగే.. మ్మ్మ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. నా.. న్నా.. ” అంటూ కార్చేసుకునేప్పటికి .. ఓపక్క కూతురు,  మరోపక్క నేలమేద తన పెళ్ళం శారదని దెంగుతున్న సుందరాన్ని చూసేప్పటికి బ్రహ్మం కూడా ఆపుకోలేక మొదటివిడతగా .. సుర్రు.. సుర్రున.. రమణి పూకులో చిక్కని వెచ్చని వీర్యాని వదిలాడు.. అలా తొలివిడత వీర్యం వొదులుతూనే.. శారదా.. “నాకు ఐపోతున్నది.. నువ్వు ఇలా రా మీ ఇద్దరి కామరసాలని నేను కలపాలి”  అని గట్టిగా పిలిచేడు..

దానితో తనకి గూడా భావప్రాప్తి దగ్గరకొస్తున్నా.. గబుక్కున సుందరాన్ని క్రిందకి తోసేసి కామరసాలు కారిపోతున్న తడిపూకుతోనే అలా లేచి వెళ్ళి తన కూతురి పక్కన పడుకుని తొడలు రెండూ విడదీసింది శారద. బ్రహ్మం తన వీర్యంతోనూ,  తనకూతురి కామ రసాలతోనూ తడిసి రసాలోడుతున్న బారైన తన మగతనాన్ని బిగుతైన కూతురి మదన మందిరంలోంచి ఎంతో అయిష్టంగా బయటకి లాగి,  పక్కనే పూకు తెరిచి పెట్టి మొగుడి మొడ్డకోసం ఎదురుచూస్తున్న తన పెళ్ళాం శారద పూకు మడతల్లో దిగేశాడు.

అప్పటి వరకూ సుందరం చేత దెంగించుకుంటుండడంవల్ల బాగా రసాలూరి తడితేరిన శారద పూకు మంచి జారుడు జారుడుగా తవ తవలాడుతుండడంతో,  బ్రహ్మం మొడ్డ జర్రున శారద లోతుల్లోకి జారిపోయి గుబీమని శారద యోని కుహరాని తాకింది. స్స్స్.. ఆహ్.. అబ్బా.. ఎంత బలంగా పొడిచారండీ. అంటూ శారద తన రెండుకాళ్ళనీ మొగుడి నడుం చుట్టూ మెలేసి కుత్త ఎగరేసి మొగుడికి కసిగా ఎదురొత్తులు ఇవ్వసాగింది.

బ్రహ్మం మరింతగా రెచ్చిపోతూ జోరు జోరుగా ఓ నాలుగు వూపులువూపేప్పటికి ఆసరికే సుందరం మొడ్డ శారదలోతులని కసి కసిగా దున్నేసి వుండడంవల్ల .. ఆ నాలుగు వూపులకే శారద .. ఆహ్.. నాకైపోతున్నది.. ఒహ్.. అలా మరో రెండు గుద్దులు గుద్దండి అంటూ తనుగూడా కసిగా కుత్త ఎగరేస్తూ భళ్ళున కార్చేసుకుంది..

బ్రహ్మం అప్పుడే ఒకసారి రమణి లోతుల్లో కొద్దిగా తన వీర్యాని ఒలకపోసి వుండడంతో అతని మొడ్డ గూడా పూర్తిగా స్కలించి వుండకపోవడంవల్ల తనుగూడా ఆహ్.. శారదా.. నాకు ఐపోతున్నది అంటూ తన నడుముని శారదలోతుల్లో అదిమిపెట్టి సుర్రు .. సుర్రున వెచ్చని వీర్యాన్ని శారదలోతుల్లో నింపేశాడు. అలా రెండో తడవ వీర్యాన్ని శారదలోతుల్లో వొంపుతూనే తన మొడ్డని శారద పూకులోనిచి బయటకి లాగి మళ్ళీ తన కూతురు రమణి తడిపూకులో దిగేసి మళ్ళీ రమణిని దెంగడం మొదలుపెట్టాడు.

మొదటిసరి భావప్రాప్రి మధురిమలలో మాధుర్యం పూర్తిగా అనుభవించకుండానే అలా తన తండ్రి తనలోంచి మొడ్డ లాగేసుకు పోవడం ఏమాత్రం నచ్చని రమణి ఈ సారి తన తండ్రి మొడ్డ తన లోతుల్లో దిగబడగానే తన రెండుకాళ్ళని తండ్రి నడుం చుత్తూ ముడేసి తన మెత్త ఎగరేస్తూ మళ్ళీ కసిగా దెంగించుకోసాగింది.

ఇందాకా.. శారద సుందరం చేత దెంగించుకుంటూ మొగుడు పిలవగానే సగంలో లేచి వచ్చెయ్యడంతో సుశీల తన మొగుడి పక్కలో పడుకుని చీర విప్పడాలు లాంటి పనేమీ పెట్టుకోకుండా తన లంగాని చీరతొ సహా పైకెత్తేసి మొగుడికి అందించింది. దానితో సుందరం నిగిడిన తన తడి మొడ్డని కసుక్కున తన పెళ్ళాం పూకులో దిగేసాడు. గంటనించీ గదిలొ రెండు జంటల రతిక్రీడలని చూస్తూ వేడెక్కిపోయి తడిసిపోయిన సుశీల పూకులోకి భర్త మొడ్డ జుర్రున మట్టం వరకూ దిగబడిపోయింది..

స్స్స్.. ఆహ్హ్.. అంటూ సుశీల మత్తుగా మూలుగుతూ, కసిగా మొగుడిని పెనవేసుకుపోతూ మొగుడితో సమ్మగా దెంగించుకో సాగింది సుశీల.. ఐతే అప్పటికే చాలా సేపటినించి శారద పూకులో నానిన సుందరం మొడ్డ ఎంతోసేపు సుశీలని దెంగకుండానే.. భళ్ళు భళ్ళున చిక్కని వీర్యాన్ని సుశీల పూకులోతుల్లో నింపేసి అలసటగా సుశీల మీద వాలిపోయేడు.. దానితో సుశీల అసంత్రుప్తిగా.. మొగుడి మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ మళ్ళీ తయారు చెయ్యడానికి తంటాలు పడసాగింది.

పక్కన మంచం మీద బ్రహ్మం బిగుతైన తన కూతురి కన్నె పుష్పాని కుతితీరా మరో ఐదు నిమిషాలపాటు దెంగి అప్పటికే పూర్తిగా కార్చకుండా తడవ తడవలుగా ఓ సారి కూతురి పూకులోనూ, మరోసారి పెళ్ళం పూకులోనూ కార్చగా మిగిలిన వీర్యాన్ని ఈసారి తన వొట్టకాయలు పూర్తిగా ఖాళీ ఐపోయేవరకూ కూతురి పూదిమ్మలో మట్టానికి అదిమిపెట్టి సుర్రు.. సుర్రున.. మరో మూడు విడతలుగా చిక్కని వీర్యాన్ని కార్చేసి అలసటగా కూతురిమీద వాలిపోయాడు. రమణి కూడా అప్పటికే ఒకసారి భావప్రాప్రి పొందివుండడంతో,  ఆ ఐదు నిమిషాలలోనూ మరో రెండు భావ ప్రాప్తులని పొండడంతో.. తండ్రిని వొదిలిపెట్టి రెండు కాళ్లని బారజాపి విశ్రాంతిగా కళ్ళుమూసుకుని మత్తుగా కైపులోకి జారిపోయింది.

మరో రెండు నిమిషాలకి బ్రహ్మం కళ్ళు తెరిచాడు.. అలసటగా నిద్రపోతున్న కూతురి నుదుటిన, బుగ్గలని, పెదాలని ముద్దాడాడు.. నెమ్మదిగా కూతురి పూకు మడతలలోనించీ తన మగతన్నాన్ని బయటికి లాగాడు.. చిత్రంగా .. బ్రహ్మం మొడ్డ మరో అంగుళం పొడవు పెరిగి బలంగా నిగిడింది..అది చూసిన శారద మొగుడిని కౌగలించుకుని నిగిడివున్న అతని మగతన్నాని తన పూపాయల మడతల్లో దిగేసుకుంది.. బ్రహ్మం హుషారుగా ఓ పది నిమిషాలు ఎడతెరపి లేకుండా పెళ్ళాన్ని కుమ్మి కుమ్మి శారదకి ఓ 4, 5 భావప్రాప్తులు కలిగించేప్పటికి.. శారద ఇంక నా వల్లకాదంటూ మొగుడిని పక్కకి తోసేసింది..

సరిగ్గా అప్పుడు బ్రహ్మం కళ్ళు ఇందాకల సుందరం వొలకపోసిన వీర్యం తెల్లగా, చిక్కగా పూకు మడతల్లోనించి కారుతూ.. మొగుడి మొడ్డని లేపటానికి కుస్తీ పడుతున్న సుశీల మీద పడ్డాయి.. దానితో బ్రహ్మం మంచం దిగి మొగుడి మొడ్డని గుప్పిట పట్టి వూపుతున్న సుశీల పక్కన పడుకుని సుశీల భుజాలని పట్టి తనమీదకి లాక్కున్నాడు.

బ్రహ్మం గుండెలమీద పడుతూనే సుశీల బ్రహ్మాన్ని బలంగా వాటేసుకున్నది. బ్రహ్మం సుశీల పెదాలకి తన పెదాలు ముడివేసి తన నాలుకని సుశీల నోట్లోకి చొప్పించి సుశీల నోట్లోనించీ ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ సుశీలని క్రింద చేసి తను సుశీల మీదచేరి ఆక్రమించుకోసాగేడు. తనపక్కనే పడుకుని మరో మగాడిని మీదెక్కించుకున్న తన పెళ్ళాన్ని చూడగానే సుదరం మొడ్డలో చలనం మొదలయ్యింది.

ఇంతలో సుశీల తొడలు విడదియ్యడంతో బ్రహ్మం నిగిడిన తన మొడ్డని సుశీల పూకుమడతల్లోకి విసురుగా దిగేశాడు. పూరెమ్మలు మడతలు పడిపోతూ,  యోనిగోడులు వొరుసుకుపోతూ,  తన మానాన్ని చీలుస్తూ ఉదృతంగా తన లోతులని తరచి తరచి తడిమేస్తున్న బ్రహ్మం మొడ్డ బిగువుకి పరవశించిపోతూ,  కసిగా బ్రహ్మాన్ని వాటేసుకుని కుతిగా దెంగించుకోసాగింది సుశీల. అంతకుముందే తన మొగుడు వొలకపోసిన వీర్యం వల్ల రొచ్చు రొచ్చు ఐపోయిన సుశీల తడిపూకులో పసందుగా కదులుతున్న తన మొడ్డని మరిత కసిగా సుశీల లోతుల్లొ దిగేస్తూ కసి కసిగా దెంగసాగేడు బ్రహ్మం ..

అలా తన పెళ్ళాం తన కళ్ళముందే బ్రహ్మం చేత దెంగించుకోవడం చూసేప్పటికి సుందరం మొడ్డ పూర్తిగా నిగిడిపోయి బిగదీసుకు పోయింది. అలా నిగిడిపోయిన తన మొడ్డ దూల తీర్చుకోవడానికి సుందరం లేచి నిలబడేప్పటికి మంచం మీద పాల కోవా బిళ్ళలా, అప్పుడే సీలు వూడ దీసిన కొత్త సబ్బు బిళ్ళలా రమణి కనిపించింది.

పక్కనే శారద వున్నదని కూడా చూడకుండా తిన్నగావెళ్ళి రమణిమీదపడ్డాడు. తనమీద నిలువునా మనిషి పడిన బరువుకి రమణి కళ్ళువిప్పింది. కోరిక నిండిన కళ్ళతో, పూపాయల సందుల్లో గుచ్చుకుంటున్న మొడ్డతో సుందరం అంకుల్ కనిపించేప్పటికి  “అంకుల్ .. అంటూ సుందరాన్ని కసిగా కౌగలించుకుని తన పెదవులని సుందరం అంకుల్ పెదవులకి అందించి నిగిడిన సుందరం అంకుల్ మొడ్డకి స్వగతం పలకడానికాని రమణి తన తొడలని విశాలంగా విడదీసింది..”.

అంతే.. నిగిడిన సుందరం అంకుల్ మొడ్డ శీర్షం కసుక్కున రమణి పూరెమ్మల్లో దిగబడిపోయింది.. ఆహ్హ్.. మ్మ్మ్.. హబ్బా… అంకుల్ అంటూ రమణి నడుం ఎగరేసింది. సరిగ్గా అప్పుడే బిగువైన కన్నె పూకుపెదాలమడతలు వెచ్చగా తన మొడ్డబుడిపేని చుట్టుకుంటప్పటికీ తన మొడ్డని మరింతగా రమణి యోనిమడతలలోతుల్లోకంటా  దిగెయ్యాలని కసిగా తన నడుముని ముందుకి గూటించేప్పటికీ .. సుందరం మొడ్డ శీర్షం రమణి పూకు బాహ్యపెదాలని పగలదీసుకుని, మొడ్డ బుడిపె బిగువైన అంతర్ పెదాలని విడదీసుకుంటూ యోని గోడలని తాకి ఆగింది.. అబ్బా.. అంటూ రమణి సుందరం అంకుల్నిపెనవేసుకుపోటూ తన శరీరంలో అణువణువూ సుందరం అంకుల్ నగ్నశరీరానికి వొత్తుకునేలా బలంగా సుందరం అంకుల్ ని పెనవేసుకుపోయింది.

అదే అదనుగా సుందరం మరికొంచెం సర్దుకుంటూ నడుముని మరింత బలంగా ముందుకి గూటించేడు. అంతే… ఆహ్హ్హ్.. అంకుల్.. అంటూ రమణి రెండు కాళ్ళని సుందరం నడుం చుట్టూ మెలేసింది.. సుందరం మొడ్డ రమణి లోతుల్లోని అడ్డంకులన్నీ విడదీసుకుంటూ, యోని గోడలని వొరుసుకుంటూ రమణి పూకు మట్టానికంటా దిగబడి పోయింది..

స్స్స్.. మ్మ్మ్.. అబ్బా… మరీ అంత మోటుగానా? అసలే చిన్నపిల్లని అంకుల్ అంటూ గారంగా గుణిసింది రమణి. సుందరం అవేమీ పట్టించుకునే స్తితిలో లేడు.. అతనికి కావలసిందల్లా బిగువైన ఆ కన్నె పూకుని కుతితీరా దెంగుతూ 15, 16 ఏళ్ళ ఆ పిల్ల పరువాలని దోచుకోవడమే. రమణికి మరో మాట మాట్లాడ్డానికి ఆస్కారం ఇవ్వకుండా రమణి పెదాలని తన పెదాలతో కప్పేసి జోరు జోరుగా రమణి పూకులో దవురులెయ్యడం మొదలెట్టాడు.

“ఆహ్… అంకుల్.. స్స్స్.. ఆహ్.. వ్వ్.. వూ..”  అంటూ రమణి కుతి తీరా దెంగించుకుంది. అలా సుందరం ఎడతెరపి లేకుండా రమణిని ఓ 15 నిమిషాలపాటు దెంగేప్పటికి రమణి.. “అహ్.. అంకుల్.. నాకు ఐపోవొస్తున్నది.. వ్వ్.. ఆ.. వు.. వు.. ” అంటూ మూలుగుతుంటే రమణి పూకులోనించి ధారా పాతంగా రసాలు కారిపోతుండగా,  సుందరం రమణి మీదనించీ రమణి పక్కనే పడుకున్న రమణి తల్లి శారద మీదకి జరిగి శారద పూకులో తన మొడ్డ దిగేసి జోరు జోరుగా శారదని దెంగడం మొదలెట్టేడు.

అక్కడనించీ కింద పరచిన పక్కమీద తన పెళ్ళాం సుశీలని నగ్నంగా చేసి వీర లెవెల్ లో దెంగుతున్న బ్రహం కనపడ్డాడు.. తాను రమణి మీదకి ఎక్కకముందే తన పెళ్ళం మీదెక్కిన బ్రహ్మం సుశీలలు ఇంకా ఐపోకుండా కుతి కుతిగా దెంగుకోవడం చూసేప్పటికి సుందరంలో కామం పెల్లుబికింది. దానితో మరింత కసిగా శారద పూకుని తన మొడ్డతో కసి కసిగా అరగదియ్యడం మొదలెట్టాడు. సుందరం ఓ పక్క శారదని దెంగుతున్న అతని కళ్ళు మాత్రం తన పెళ్ళాన్ని దెంగుతున్న బ్రహ్మం మొడ్డ మీదనే వున్నది.

ఇంతలో సుశీల తన రెండుకాళ్ళనీ గాల్లోకి లేపి నిలబెట్టింది. ఆ భంగిమలో సుశీల పూకులోకి వాటంగా దిగబడుతున్న బ్రహ్మం మొడ్డే గాకుండా,  ఆ మొడ్డ సుశీల లోతుల్లో దిగబడుతున్నప్పుడల్లా మడతలు పడుతున్న సుశీల పూరెమ్మలూ, ఆ పూకు చుట్టూ తెల్లగా,  చిక్కగా, జిగట జిగటగా వూరిన వాళ్ళ కామరసాలు కనబడుతుంటే. సుందరంలో కోరిక తారాస్థాయికి చేరుకుని..

ఆపుకోలేక శారదా ఆంటూ చివ్వు చువ్వున తన చిక్కని వీర్యాన్ని శారద పూకు లోతుల్లో చిమ్మేశాడు. ఐతే సుందరానికి కారిపోయినా గూడా మొడ్డ మెత్తబడలేదు. దానితో అలాగే శారద తడిపూకులో ఆపకుండా దరువులెయ్యసాగాడు.. దానితో శారద పూకులోనించి సుందరం వొలకపోసిన వీర్యంతో పాటుగా శారద కామరసాలు కలిసి శారద పూకు చుట్టూ తెల్లని చిక్కని వీర్యం పరుచుకుని వాళ్ళ మొడ్డ పూకుల కలయికకి మరింత సహకరించసాగింది..

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *