కామదేవత 21

telugu sex stories కామదేవత 21 సీతకి 16 ఏళ్ళు కావడం మూలంగా ఏపుగా పెరిగి ఇంచుమించు సుందరం అంకుల్ అంత ఎత్తు వుండడంవల్ల సుంద్రం అంకుల్ పక్కన నిలబడినప్పుడు ఇద్దరూ సమానమైన ఎత్తులో కనిపిస్తున్నరు.

సుందరం అంకుల్ సీత పెదాలమీద ముద్దు పెట్టుకుంటూనే రెండుచేతులనీ సీత సళ్ళమీదవేసి సుతారంగా సీత సళ్ళని నిమురుతున్నాడు. 16 ఏళ్ళ సీత లేతపరువాలు సుందరం అంకుల్ చేతినిండా అమురుతుండడంతో సుందరం అంకుల్ తన కూతురి యదపొంగుల బిగువులలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు.

ఐతే అలా తన తండ్రి చేతులు తన యదపొంగులని తడుముతుండడంతో అలా ఓ మగాడిచేత నలిపించుకుంటూ, బలమైన ఆ చేతుల్లో నలిగిపోతూ సుఖాల లోతులని చూడాలని తహ తహలాడిపోతున్న సీత ఆహ్.. అంటూ మత్తుగా మూలుగుతూ తన తండ్రిని మరింతగా అల్లుకుపోతుంటే, క్షణ క్షణానికీ సీతలో పెరిగిపోతున్న కామకోరికలకి సాక్షిగా సీత సళ్ళు బిరుసెక్కిపోయి గట్టిపడిపోతుంటే, ఆమె చనుముచికలు బిగదీసుకుపోయి నిక్కి నిలబడి సీత జాకెట్లోనించీ బయటకి పొడుచుకువొచ్చి, తాను తన తండ్రి చేస్తున్న పనులంకి ఎంతగా కోరికలతో రెచ్చగొట్టబడిందో చెప్పకనే తన తండ్రికి చెపుతుంటే..

తన కూతురిలో రేగుతున్న కోరికలని చూసిన సుందరం మరింత హుషారుగా మరింత బలంగా కూతురి సళ్ళని జాకెట్ మీదనించే నలిపేస్తూ చూపుడువేలూ బ్రొటనవేళ్ళతో నిక్కి నిలబడుతున్న సీత ముచికలని నలపడం మొదలెట్టేప్పటికి..

ఆహ్.. మ్మ్మ్.. అంటూ సీత మత్తుగాగుణుస్తూ తన తండ్రిని పెనవేసుకుపోతూ, కోరికతో నిక్కి నిగిడిపోయిన తన సళ్ళని బలంగా తన తండ్రి గుండెలకి అదుకుతూ.. అలా తన యద ఎత్తులు తన తండ్రి చాతీకి ఒత్తుకుంటూ నలిగిపోతుంటే నిలువునా ఓమగాడి కౌగిలిలో ఓఆడది పొందే సుఖాన్ని తొలిసాగిగా అనుభవిస్తుంటే సీతకి తెలియకుండానే ఆమె ఒళ్ళంతా అదోరకమైన మత్తు ఆవరించేస్తుంటే మత్తుగా తమకంగా ఆమె కళ్ళు అరమూతలుపడిపోయాయి. 

అంత మత్తులోగూడా సీత తన వొంట్లో అణువణువూ తన తండ్రి శరీరానికి హత్తుకునేలా వొత్తుకుంటూ, నిగిడిన తన సళ్ళని, తన తొడలనీ, తొడలసందుల్లో కోరికల దాహంతో పూరీలా పొంగిన తన ఆడతనాన్ని తన తండ్రి ప్రతీ అంగానికీ తగిలేలా హత్తుకుంటూ, ఒత్తుకుంటూ, రాపాడిస్తూ, ఓఆడది ఓమగాడి గాఢపరిష్వాంగనలో పొందే సుఖాన్ని పూర్తిగా అనుభవించసాగింది. 

సీత పొందుతున్న సుఖానికి అంతకంతకూ ఆమెలో కోరికలు హద్దులు దాటిపోతున్నాయి. ఆమెకి తన తండ్రిని తనలో కలిపేసుకోవాలనే మోహావేశం ఆమెని వివశురాలిని చేస్తున్నాది. ఆమోహావేశంలో ఆమె చేతులు ఆమె ప్రెమేయం లేకుండానే ఆమె తండ్రి వొళ్ళంతా తమకంగా తడుముతున్నాయి. 

అలా ఆమే చేతులు తన తండ్రిలో అణువణువు పట్టి పిసుకుతూ నలుపుతుంటే ఆమె చేతులకి తన తండ్రి పిరుదులు తగలడంతో సీత కసిగా రెండుచేతులా తన తండ్రి పిర్రలని పిసుకుతూ అతని పిర్రలని బలంగా తనలోకి అదుముకుంది. 

అప్పటికే కోరికల తాపంలో రగిలిపోతూ తన అణువణువునీ కసిగా పట్టి పిసికేస్తున్న పదహారేళ్ళ తన కూతురి కోరికల వేడి వల్ల, తనలో రాజుకున్న కోరికలకి సల సలా కాగిపోతూ నిక్కి నిలబడిపోయిన సుందరం మగతనం సూటిగా సీత తొడలమధ్యలో పూదిమ్మమీద బలంగా ఒత్తుకుంది.

అలా నిగిడిన మగతనం సరిగా తన తొడల సందుల్లో వొత్తుకోవడంతో సీత వొళ్ళు ఝల్లుమని కోరికలు కసిగా పడగవిప్పి సీత నర నరాలో రక్తం కోరికలతో పోటెక్కడంతో.. ఆహ్.. నాన్నా.. మ్మ్మ్… అంటూ గభాలున సీత ఓ కాలెత్తి సుందరం నడుం చుట్టూ పెనవేసి నిగిడిన తన తండ్రి బారాటి మొడ్డని అలా కాలెత్తడం వల్ల విచ్చుకున్న తన పూపాయల్లో నిలువునా దిగేసుకుంటూ తన తండ్రిని మొత్తంగా తనలోకి హత్తుకునేప్పటికి..

తనకూతురు చేసిన పనితో సుందరంలో కోరికలు హద్దులు దాటిపోవడంతో అమాంతం సీతని పక్కమీదకి పడతోసి తను సీతమీద బోర్లా పడుకుని ఓ చేత్తో సీత కట్టుకున్న పరికిణీని సీత తొడలవరకూ లాగేసి, మరోచేత్తో తాను కట్టుకున్న లుంగీ పంచె విప్పేసి నిగిడిన తన మగతనాన్ని సీత పూరెమ్మల్లోకి బలంగా అదుముతూ తన మగతనాన్ని కూతురి ఆడతనంలోకి దిగెయ్యడానికి ఆత్రం పడిపోతుంటే .. 

జీవితంలో మొట్ట మొదటిసారిగా ఓ మగాడి మొడ్డ అలా నగ్నంగా తన రెమ్మల్లో గుచ్చుకునేప్పటికి సీత నిగిడిన ఆ మొడ్డ గట్టితనానికీ, ఆ మొడ్డ చుట్టూ మౄదువుగా పరుచుకుని మెత్తగా వెచ్చగా కొరకొంచులా కాలిపోతూ తన రెమ్మల్లో వొత్తుకుంటున్న ఆ మగతనం వేడికి వెన్నలా  కరిపోతూ తమకంగా తన తొడలని విడదీసి తన తండ్రిమగతనాన్ని తనలోతుల్లోకంతా దిగేసుకోవడానికి తన తండ్రిని తనలో కలుపుకోవడానికి తనలోతుల్లో చేర్చుకోవడానికి తన పూరెమ్మలు విచ్చుకునేలా తన తొడలని విడదీస్తూ తన పూకు పరిచి తనఆడతనం తలుపులని తెరిచి తన తండ్రిని  మస్పూర్తిగా తనలోకి ఆహ్వానించింది. 

ఐతే సుందరానికి ముందుగా తన కూతురి నగ్న అందాలని చూడాలని తహ తహగా వుండడంతో ఓపక్క నిగిడిన తన మగతనాన్ని తన కూతురి పూరెమ్మల్లో రుద్దుతూ తన మొడ్డని కూతురి కామరసాల్లో తడిచేస్తూనే మరోపక్క గబ గబా కూతురి వొంటిమీది బట్టలు లాగిపడేసి అరక్షణంలో కూతిరిని నగ్నంగా చేసి తానుగూడా నగ్నంగా ఐపోయి నిలువునా కూతురి నగ్నదేహాన్ని అల్లుకుపోతూ రెండు నగ్నదేషాల రాపిడిలో ఓఆడది పొందేసుఖాన్ని కూతురికి రుచిచూపినేడు. 

సీత తమకంగా తన వొంటో ప్రతీ అణువూ తన తండ్రి నగ్నదేహానికి హత్తుకునేలా వొత్తుకుంటూ కోరికల వేడిలో కోడెనాగులా తన తండ్రిని తమకంగా పెనవేసుకుపోసాగింది. 

సుందరం బంతుల్లా నగ్నంగా వున్న సీత సళ్ళని రెండుచేతులా కుదుళ్ళదగ్గరనించీ ఒడిసిపట్టి పిసుకుతూ కూతురి సళ్ళని మార్చి మార్చి తననోటినిండా కూరుకుని చీకుతూ మధ్య మధ్యలో కోరికల వేడితో నిక్కి నిలుచున్న ఆమె చను ముచికలని వేళ్ళతో నలుపుతూ కూతురిలో కామకోరికలని తారాస్థాయికి తీసుకువెళ్లి నిగిడిన తన మగతనాన్ని అప్పుడే చిన్నగా నూనూగు వెంట్రుకలు మొలుస్తున్న సీత పూరెమ్మాల్లో అదుముతూ సీత ఆడతనపు లోతుల్లోకి జొరబడి ఆ 16 ఏళ్ళ కన్నెప్రాయన్ని దోచేసుకోవడానికి సీతని తెయారుచేస్తుంటే.. 

సీత తన తండ్రి చేతుల్లో పొందుతున్న సుఖాలకి పరవశించిపోతూ.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. నాన్నా.. ఆహ్.. ఊ.. అలాగే నలిపేయ్యండి .. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. నన్ను .. మీలో కలిపేసుకోండి.. ఆహ్.. నా తనువు, మనసూ అన్నీ మీ సొంతం.. నాలో ప్రతీ అణువునీ దోచుకుని నన్ను మీదాన్నిగా చేసుకోండి.. ఆహ్హ్.. నాన్నా.. ఇంక ఈఎడబాటు నేను భరించలేను.. ఓహ్.. నేను మీదాన్ని.. నాలో ప్రతీ అణువూ మీ సొంతం.. నన్ను పూర్తిగా దోచేసుకోండి .. ఆహ్.. అంటూ మత్తుగా పిచ్చి పిచ్చిగా పలవరిస్తూ తన తండ్రి తలని తన గుండెలకేసి అదిమేసుకుంటుంటే..

సుందరం తన ముఖాన్ని సీత సళ్ళమీద వేసి రుద్దుతూ ఓసన్నుని తననోటిలోకి తీసుకుని మొదళ్ళవరకూ నోటినిండా పీల్చుకుని నమిలేస్తుంటే.. ఆహ్.. నాన్నా.. అంటూ సీత తన సన్నుని పూర్తిగా తన తండ్రినోటినిండా కూరేస్తూ తన తండ్రి తలని మరింత బలంగా తన యదపొంగులకేసి అదిమేసుకుంటుంటే..

సీతలో రేగుతున్న కామ కోరికలకి నిదర్శనంగా సీతతొడల్లో కామరసాలూరి వరదలైపొంగుతుండడంతో సుందరం మగతనం పూర్తిగా ఆమె కామరసాలలో తడిసిపోవడంతో సుందరం ఇక కోరికని ఆపుకోలేక ఆకన్నె పరువాలలోవున్న బిగిని పదహారేళ్ళ కూతురి కన్నెతనాన్ని దోచుకోవడానికి తన నడుమెత్తి తన మగతనాన్ని తన మొడ్డ శీర్షాన్ని సీత పూపాయల్లో ఈచివరనించీ ఆచివరవరకూ రాస్తుంటే..

నున్నాగా వున్న తన తండ్రి మొడ్డ శీర్షం అలా తన ఆడతనపు రెమ్మల్లో రుద్దుతూ జారుతుంటుంటే సీత వెన్నులో కెరెంటు ప్రవహిస్తున్నట్లై వొళ్ళంతా ఓ మత్తైన జలదరింపులోనయ్యింది. ఆ జలదరింపు అలా వెన్నులోనించీ వొళ్ళంతా పరుచుకుని ఆఖరుకి సీత పూరెమ్మల్లోచేరేప్పట్టొల్లో సీత ఆపుకోలేక తన కాళ్ళని తన తండ్రికాళ్ళకి పెనవేసి విల్లులా నడుమెత్తి తన తండ్రి మగతనం తనలోతుల్లోకి దిగేసుకోవడానికి సిద్దమయ్యింది. 

మరికొద్ది క్షణాలలో తన ఆడతనాన్ని కొల్లగొట్టుకుంటూ తన కన్యత్వాన్ని దోచుకోబోయే తనలోతుల్లో దిగబడబోయే తండ్రి మగతనాన్ని తన యోనిలోతుల్లో నిండుగా నింపుకోవడం కోసం స్వాతి చినుకుకోసం ఎదురుచూస్తున్న ముత్యపుచిప్పలా సీత తన తొడలని విడదీసి తన తండ్రి ఎప్పుడు తనలోతుల్లోకి అతని మగతనాన్ని దిగేస్తాడా అని ఎదురుచూస్తూ అసహనంగా తన నడుముని కదిలిస్తూ తన పూరెమ్మల్లో కదులుతున్న తన తండ్రి మగతనాన్ని తనలోతుల్లోకి దిగేసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యసాగింది.

ఏంత కోరికలవేడిలో సీత ఆడతనం రసాలూరి తడిసిపోయి వున్నా ఆమె ఆడతనంలో ఇప్పటివరకూ ఏమగాడూ తన మదన దండాన్ని దిగేసి ఆ పాలకుండని చిలికి వెన్న తీయ్యలేదన్న నిజం తెలిసినవాడవ్వడం వల్ల సుందరం ఏమాత్రం తొండర పడకుండా సీత సళ్ళని మార్చి మార్చి చప్పరిస్తూ.. సీత చను ముచికలని నాలుకతో తాటిస్తూ తన మొడ్డ శీర్షాన్ని సరిగ్గా గురిచూసి సీత రెమ్మల్లోకి నిమ్మదిగా గుచ్చేడు. 

అప్పటివరకూ ఎన్నడూ ఎటువంటిదీ కూడా తన రెమ్మల్లోకి దూరకపోవడంవల్ల, జీవితంలో తొలిసారిగా తన ఆడతానపు రెమ్మల్ని విడదీసుకుంటూ తనలోతుల్లోకి జారుతున్న తన తండ్రి మగతనాన్ని సీత ఆప్యాయంగా తన పూకులోతుల్లోకి ఆహ్వానిస్తూ తమకంగా తన తండ్రిని తన గుండెలకి హత్తుకున్నాది.

సీత పూరెమ్మలు తొలిసారిగా తమని ఒత్తిగించి సాగదీసుకుంటూ లోపలికి జొరబడుతున్న సుందరం మొడ్డ శీర్షాన్ని ఆకలిగా అల్లుకుపోతూ కరచిపట్టుకుని బలంగా తమలోతుల్లోకి లాక్కుంటున్నాయి. సీత తొడల్లో వూరిన మదన రసాలు సుందరం మొడ్డ ఆమెలోతుల్లోకి జారడానికి సహకరిస్తుంటే..

తన రెమ్మలని ఏనాడూ ఎవ్వరూ విడదీయ్యనతగా విడదీసుకుంటూ తన తండ్రి మొడ్డ తన లోతుల్లోకి జారిపోతుంటే, పూరెమ్మలు సాగుతుండడం వల్ల కలుగుతున్న నొప్పికీ.. తనలోతుల్లోకి సమ్మగా జారుతూ తనని నిండుగా ఏదో నింపుతున్న భావనలోని సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ.. సీత మ్మ్మ్.. నాన్నా… అంటూ మత్తుగా మూలుగుతూ తన తండ్రిని మరింతగా తన వశం చేసుకుని తనలోకి చేర్చుకోవాలని ఆరాటపడిపోతూ సీత తన నడుం ఎగరేసేప్పటికి.. సుందరం మొడ్డ కసుక్కున సీత పూమడతల్లోకి జారి ఏదో అడ్డం పడినట్లు ఆగిపోయింది.

సుందరం కొద్దిసేపు తన మొడ్డ బుడిపెని సీత పూరెమ్మల్లో కదలకుండా వుంచి ఆ లేత పూరెమ్మల్లో బిగువులోని సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ .. నిమ్మదిగా తన నడుం పైకెత్తి పైపైనే సీత పూకుని దెంగడం మొదలెట్టేడు.

తన తండ్రి మొడ్డ బుడిపె అలా తన యోని ద్వరాన్ని రాపాడిస్తూ తన రెమ్మల్లో కదులుతూ వుంటే.. రెమ్మల్లో వొత్తుకుంటున్న మొడ్డ బుడిపే అంచుల్లో ఒరుసుకుంటూ సుఖాల మత్తు వొళ్ళంతా తెరలు తెరలుగా పరుచుకుంటుంటే.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. నాన్నా.. ఆహ్.. అంటూ సీతగూడా తన తండ్రి మొడ్డ కదలికలకి అనుగుణంగా తన నడుం కదుపుతూ ఏవిధంగా తన తండ్రి మొడ్డ తన రెమ్మల్లో రాపాడితే తనకి మరింత సుఖం కలుగుతుందో.. ఆవిధంగా తన నడుం కదిలిస్తుంటే.. 

సీతకి జీవితంలో తొలిసారిగా తన నర నరాలలోఒకరకమైన కదలిక మొదలై అది తన వెన్నులోకి పాకి అక్కడినించీ బలమైన, వుద్రుతమైన వరదపొంగులా పోటెత్తి ఓపెద్ద సముద్రపు ఆల లాంటిది ఏదో పొంగుతూ తన వొంట్లో పోటెత్తుతున్న భావన ఒళ్ళంతా పరుచుకుంటూ.. వొంట్లో రక్తం అంతా చిక్కబడి తొడల్లోకిచేరి అక్కడ అంతా తిమ్మిరెక్కినట్లు అయిపోతూ ఆ తిమ్మిరి అక్కడనించీ వొళ్ళంతా పాకుతూ తనవొళ్లంతా ఏదో ఐపోతున్న భావన కలుగుతూ .. సీతకి ఏమి జరుగుతున్నాదో అర్థమయ్యేప్పటికి ఓ బలమైన కెరటం ఒక్కసారిగా విరిగిపడి ముంచెత్తినట్లుగా.. అంతే.. నా.. న్నా.. మ్మ్మ్.. ఆహ్… అంటూ సీత తొలిసారి ఓ బలమైన భావప్రాప్తికి లోనయ్యింది.

సరిగ్గా అదే సమయానికి ఆ మత్తులో ఏమి చేస్తున్నదో తెలియని తమకంలో రెండుచేతులా తన తండ్రిని తనలోకి అదుకున్నాది. ఐతే ఆమె చేతులు సుందరం పిర్రలమీద వుండడం అదేసమయానికి సీత తన నడుమెత్తడం  సరిగ్గా అదేసమయానికి సుందరం తన కూతురి పూకులో పోటెయ్యడానికి తన నడుముని క్రిందకి దించడం.. అన్నీ ఏక కాలంలో జరకడం.. అంతే.. 

అప్పటివరకూ తన కూతురికి నొప్పి కలగకుండా ఎంతో జాగ్రత్తగా తన కూతురి ఆడతనపులోతుల్లో తన మొడ్డని రాపాడిస్తూ కొద్ది కొద్దిగా తన మగతన్నన్ని కూతురి రెమ్మల్లో దిగేస్తున్న సుందరం మొడ్డ సీత చేసిన పనివల్ల ఒక్కసారిగా సీత కన్నెపొరని చీల్చుకుంటూ, యోని గోడలని ఒరుసుకుంటూ కసుక్కున సీతలోతుల్లో నిండుగా దిగబడిపోయింది.

అంత విసురుగా అంత జోరుగా తనలోతుల్లో తన మానాన్ని రెండుగా విడదీస్తూ తనలో నిండుగా నిండిపోతుందని వూహించని సీత అలా నిప్పుకణికలా తన ఆడతనాన్ని పగలదీసుకుంటూ తనలోతుల్లో తన తండ్రి మగతనం నిండుగా నిండిపోవడంతో.. ఓ పక్క తొలి భావప్రాతిలో పొందిన సుఖం మరోపక్క నొప్పీ, మంటతో.. ఆహ్.. నాన్నా.. అని కీచుగా అరుస్తూ తన తండ్రిని తనలో కదలనివ్వకుండా చుట్టుకుపోయి తనలోతుల్లో నిండుగా నిండిపోయిన తన తండ్రి మగతనం తాలూకా నిండైన అనుబూతిని అనుభవించసాగింది.  

సుందరానికి కూడాతెలుసు, తన కూతురికి ఇంకా పదహారేళ్ళేననీను, తానే మొట్టమొదటి మగవాడనీను. అందువల్ల సుందరం కొద్దిసేపు కూతురి మానంలో కదలకుండా వుండి చిన్నగా సీత సళ్ళని నిమురుతూ తన చను ముచికలని నాలుకతో తాటిస్తూ సీతలో కామతాపాన్ని రేకెత్తిచసాగేడు. కొద్దిసేపటికి సీత తన తొలి భావప్రాప్తిలోని సుఖాల మత్తులోనించీ తేరుకుని తనకి ఇంకా ఏదో కావాలని ఆరాటపడిపోవడం మొదలెట్టేప్పటికి 

ఓ పక్క తన మగతనం బిర్రుగా కూతురి యోనిమడతల్లో బిగువుగా నలిగుతుండడంతో సుందరంలో కోరిక క్షణ క్షణానికీ ఎక్కువైపోతుండడంతో మ్రుదువైన, బిగువైన సీత యోనిమడతల్లో తన మొడ్డని చిన్నగా కదిలిస్తూ సీత యోనిలో జిల రేకెత్తించడం మొదలుపెట్టేడు.

అలా తన తండ్రి మొడ్డని తన యోనిలో చిన్నగా కదిలిస్తుంటే, బిర్రుగా కదులుతున్న తన తండ్రి మొడ్డ, దాని బుడిపె యోని గోడలని ఒరుసుకుంటూ, రాసుకుంటుంటే సీత పూకులో జిలరేగుతూ వొళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కిపోయి అదోరకమైన కైపు మత్తులా ఒళ్ళంతా ఆవరించేస్తూ.. ఆ సుఖం జర జరా ఒళ్ళంతా పాకిపోతుంటే .. ఆ సుఖాల మత్తులోపడి తనకి తెలీకుండానే సీతగూడా తన లొతుల్లొ కదులుతున్న తన తండ్రి మొడ్డ కదలికలకి అనుగుణంగా తన నడుముని కదిలించడం మొదలెట్టింది.

కూతురిలో కలుగుతున్న కామ వాంఛని చూసిన సుందరం ఆనందంగా తన నడుం కదలికల్లో వేగం పెంచుతూ అంతకంతకూ జోరు జోరుగా తన మొడ్డని కూతురి యోని పైపెదాలదాకా లాగి కసుక్కున మొత్తంగా మట్టం వరకూ దిగేస్తూ తన కూతురికి తొలిదెంగుడులో సుఖాన్ని రుచి చూపించసాగేడు.

ఆ తొలికలయిక గురించి ఎప్పటినించో ఎదురుచూస్తూ, ఏవేవో తలపులతో వేడెక్కిపోయి వుండడంతో సీత మైధునపు సుఖంలోని మత్తు జర జరా వొళ్ళంతా పరుచుకుంటుంటే, ఆహ్.. నాన్నా.. వు.. ఊ.. అంటూ మూలుగుతూవుండగానే.. క్రమ క్రమంగా ఆమె వొళ్ళంతా ఓ రకమైన మత్తు ఆవరించుకోసాగింది. ఆమె కాళ్ళు చచ్చుబడిపోయినట్లు ఐపోయాయి. చేతుల్లో పట్టు తప్పిపోసాగింది. మళ్ళీ ఇందాకలిలాంటి భావన. ఏదో విరిగిపడుతున్నట్లు.. సీత .. సుఖాల మత్తులో మూలుగుతున్నాది.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. ఆహ్.. అంతే.. ఒక్కసారిగా మరో బలమైన భావప్రాపి .. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. నాన్నా.. ఆహ్హ్.. ఆహ్.. ఆహ్.. అంటూ మత్తుగా మూలుగుతూ తన తండ్రి మొడ్డని తన కామరసాలతో అభిషేకిస్తూ తనకి అంత సుఖాన్ని పంచిన తన తండ్రిని తమకంగా అల్లుకుపోతూ మత్తుగా సోలిపోయింది. 

తొలి భావప్రాప్తి పొంది సోలిపోయిన తన కూతురిని మురిపెంగా చూస్తూ సుందరం రెండుచేతులమీద తన శరీరాన్ని గాలిలోకి లేపి తన మొడ్డతో జోరు జోరుగా సీత పూకులో దరువులెయ్యడం మొదలెట్టేడు. ఐతే అంత జోరుగా అంత బలమైన మొడ్డపోట్లని వూహించని సీతకి సుందరం వేస్తున్న బలమైన దరువులకి ప్రతీ దరువుకీ కళ్ళముందు నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి.

పోటు పోటుకీ కళ్ళముందు నక్షత్రాలతోబాటుగా ప్రతీ పోటుకీ పూకులోనుంచీ సుఖం నరనరాలలోకీ మత్తుగా ప్రవహిస్తుంటే ఆ మత్తు వొళ్ళంతా పరుచుకుంటూ సీతని వెర్రెక్కినిచేస్తుంటే.. ఆ సుఖాల మత్తు తట్టుకోలేక సీత మూలిగే మూలుగులతో ఆ గది మారుమోగిపోసాగింది. 

సీత అలా రెచ్చిపోయి అలా ఆ గదిని హోరెత్తించేశ్తుంటే సుందరంలో హుషారు పెరిగిపోయి మరింతగా నడుంలో వేగం పెంచుతూ వుద్రుతంగా సీతని దెంగడం మొదలెట్టేడు. సుందరం దెంగుడు వేగం పెరుగుతున్నకొద్దీ సీత మూలుగుల తీవ్రతగూడా పెరుగుతూ ఆగది మత్తైన మూలుగులతో మారుమోగిపోసాగింది. దానితో ఆ గదిలో వున్నవాళ్ళందరూ చేస్టలుడిగి సుందరం సీతలనే చూడసాగేరు.

ఆ వూపున సీతకి మరో రెండు మూడు భావప్రాప్తులు కలిగేప్పటికి సుందరం అంత బిగువైన పూకుమడతల్లో నలుగుతూ తను పొందుతున్న సుఖాని తట్టుకోలేక చివ్వున వెచ్చని, చిక్కని తన వీర్యాన్ని సీత పూరెమ్మాలో పిచికారీచేస్తూ తన మొడ్డని సీత పూదిమ్మలో అదిమిపెట్టి ఒక్కక్షణం ఆగి నిమ్మదిగా తన మొడ్డని సీత పూకులోనించీ పైకి లాగేడు.

వెచ్చని వీర్యం తన పొత్తికడుపులో తన యోనిలోతుల్లో పడేప్పటికి సీత తన తండ్రిని బలంగా అదిమేసుకుంటూ.. ఆహ్.. నాన్న.. ఓహ్.. మ్మ్మ్.. అంటూ తమకంగా తన తండ్రి నగ్న దేహాని కరచిపెట్టుకుని అల్లుకుపోతుంటే.. తన తండ్రి పూర్తిగా తనలోతుల్లో వీర్యాన్ని నింపకుండానే తనలోతుల్లోనించీ తన మొడ్డని బయటకి తీసేస్తుంటే.. రెండుచేతులా తన తండ్రి జబ్బలని పట్టుకుని.. 

ఆహ్.. నాన్నా.. నాపైనించీ లేవొద్దు.. నన్ను వొదలద్దు.. మ్మ్మ్.. నాలో నిడుగా మీరు నిండిపోండి.. ఆహ్.. నాలోతుల్లో నిండుగా నింపేయండి అని ఏదేదో మత్తుగా సీత అరుస్తుంటే.. 

సుందరం ఆ సరికే నగ్నంగా ఐపోయి సీత పక్కనే రెండు తొడలూ తెరిచి తన మొగుడి మొడ్డకోసం ఎదురుచూస్తున్న సుశీల మీదకి జరిగి సీత కామరసాలతో తడిసి ముద్దైపోయిన తన మొడ్డని తన పెళ్ళాం విచుకున్న పూరెమ్మల్లో కసుక్కున కసిగా దిగేసి.. 

ఎక్స్ప్రెస్స్ వేగంతో సుశీల పూకు మడతలు పడి చిరిగిపోయేలా గుభీ గుభీ గుద్దుతూ దరువులేస్తుంటే.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఎంతసేపటినిచీ ఈ మొడ్డ పోట్లకోసం ఎదురుచూస్తున్నాను.. మ్మ్.. గుద్దండి.. అలాగే.. జోరుగా .. మ్మ్.. ఇంకా జోరుగా అని తనుగూడా తన మెత్త ఎగరేసి ఎగరేసి మొగుడితో కసిగా సుశీల కుమ్మించుకుంటుంటే.. 

అప్పటికే కూతురి బిగువైన రెమ్మల్లో తన బలానంతా ధారపోసిన సుందరం కొంత లూజుగా వున తన పెళ్ళాం పూకు దెంగడానికి మనసురాక మళ్ళీ ఆ బిగువైన కూతురి పూకుని దెంగాలనే కోరికతో.. గబ గబా ఓ నాలుగు వూపులు ఊపి సర్రు.. సర్రున మరో విడత వీర్యాన్ని తన పెళ్ళాం పూకులో పిచికారీ చేసి ..

ఒక్క వుదుటున తన మొడ్డని తన పెళ్ళం పూకులోనించీ లాక్కుని సీత పైకి జరిగి తన మొడ్డ రసాలతోనూ, కూతురి కామ రసాలతోనూ తడి తడిగా.. జారుడు జారుడుగా తెయారైన సీత పూరెమ్మల్లో మళ్ళీ దిగేసి మరో నాలుగూపులు వూపి చివరసారిగా చివ్వు.. చివ్వున మిగిలినత వీర్యాన్ని సీత పూకులో నిండుగా నింపేసి అలసటగా సీతమీద వాలిపోయేడు.

ఐతే తనకి ఏ మాత్రం సుఖం అందించకుండా తన మీదనించీ మొగుడు లేచిపోవడంతో సుశీల లేచి అప్పుడే రమణికి కార్పించిన ఇంకా రమణి పూకుని కసిగా దెంగుతున్న రమణ అంకుల్ పక్కన పడుకుని తొడలు రెండూ విడదీసుకుంటూ రమణ అంకుల్ని మీదకి లాకున్నాది.

రమణి కామ రసాలతో తడిసిన 9”/10″ అంగుళాల మొడ్డని అలా రమణి యోనిలోనించీ తీసి కసుక్కున సుశీల పూకులో దిగేసి రమణ కసి కసిగా సుశీలని దెంగడం మొదలెట్టేడు.

ఐతే ఆ రాత్రి సుమారు తొమ్మిది గంటలనించీ ఎడతెరపిలేకుండా సుందరం సీతనీ, సుశీలనీ, బ్రహ్మం దీపికనీ, శారదనీ, రమణ అంకుల్ రమణినీ ఏక ధాటిగా ఒకళ్ళ తరువాత ఒకళ్ళని ఒదిలిపెట్టకుండా ఓ కామ యజ్ఞంలా గదిలో లైటు గూడా ఆపకుండా చేస్తుంటే.. అదే గదిలో మంచం మీద కూర్చుని ఇదంతా చూస్తున్న రాధిక, పద్మజలు.. కోరికలతో వెర్రెక్కిపోతూ, వొంట్లో రేగుతున్న కామాగ్నిలో మలమలా మాడిపోతూ..  మగవాడి పొందుకోసం అల్లడిపోతున్నారు.

ఇంక నిగ్రహంగా వుండడం వాళ్ళ వల్ల కావటంలేదు. ఏది ఏమైనా సరే.. ఆ రాత్రి వాళ్ళు వాళ్ళలో రేగుతున్న కామ తౄస్ట్నని తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

సరిగా అప్పుడే బ్రహ్మం తన మొడ్డని దీపిక మానంలోనించీ బయటకి తీసి దీపిక మీదనించీ దిగి అలసటగా పక్క మీద వాలేడు.

అదే సమయానికి సుందరం కూడా తన మొడ్డని సీత పూకులోనించీ బయటకి తీసి అలసటగా పక్క మీద వాలేడు.

శరిగ్గా అప్పుడే పద్మజ, రాదికల కళ్ళు కలుసుకున్నాయి. ఒకళ్ళ కళ్ళలోకి ఒకళ్ళు చిలిపిగా చూసుకున్నారు. మరునిమిషంలో వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ తండ్రుల తొడల మధ్యలో చేరేరు. వాళ్ళ చెల్లెళ్ళ పూకుతడిలో మునిగి తళ తళా మెరిసిపోతున్న వాళ్ళ తండ్రుల మొడ్డలని ఒకేసారి వాళ్ళ వాళ్ళ నోటిలోకూరుకుని ఆబగా వాళ్ళ తండ్రుల మొడ్డలని కుడవడం మొదలెట్టేరు.

సుందరం, బ్రహ్మాలు ఈ హటాత్సంఘటనకి అదిరిపడ్డారు. అంతలోనే వాళ్ళ ముఖాల్లో చిరునవ్వు పరుచుకుంది. వాళ్ళిద్దరూ లేచి కూతుళ్ళని కౌగలించుకున్నారు.

(ఇంకావుంది..)
=========================

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *