కామదేవత 4

telugu sex stories కామదేవత 4 సుశీల రమణ అంకుల్ గురించి రమణికి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది “[/b]రమణ అంకుల్ చాలా డబ్బు వున్నవాడు. గత 7 ఏళ్ళుగా ఈ కాలనీలో వున్న చాలా కుటుంబాలకి ఆయన ఆర్ధిక సాయం చేస్తున్నాడు. ఐతే ఆయనకి కన్నేపిల్లలంటే ఎందుకోగానీ చాలా వ్యమోహం. అందుకు ఆయన ముందుగా ఆడపిల్లల తల్లులని లొంగదీసుకుంటాడు. అలా అని బలవంతం చేయ్యడు. కానీ అతనిలో అదోలాంటి శక్తి వుంది. వొచ్చి వొంటిమీద చెయ్యవేస్తే ఆడవాళ్ళు వొద్దు, కాదు అనకుండా అతనికి లొంగిపోతూవుంటారు. 

ఆతరువాత ఆ తల్లులకి మరి ఏమి మంత్రం వేస్తాడో ఎఏమో. ఆ తల్లులే తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ కూతుళ్ళని ఆతని పక్కలో పడుకో పెడతారు. కానీ ఇక్కడ వొకవిషయం చెప్పుకోవాలి. సాధారణంగా కన్నెపిల్లలజోలికి వొకటి రెండుసార్ల కన్నా ఎక్కువగాపోడు. ఆఖరుగా మరో ముఖ్యమైన విషయం వుంది. వొకసారి రమణ అంకుల్ గానీ ఓ పిల్ల పక్కలో పడుకున్నడంటే, ఇంక ఆ పిల్ల పెళ్ళి ఐ అత్తవారింటికి వెళ్ళేదకా మొత్తం అన్ని భాధ్యతలు తనే చూసుకుంటాడు. అదీ వొక కారణం కావొచ్చు. అందువల్లనే ఆడపిల్లల తల్లులు రమణ అంకుల్ అంటే అంత మోజు చూపిస్తారు.

ఇంక చివరగా రమణ అంకుల్ మొగతనం గురించి తప్పక చెప్పితీరాలి. సాధారణంగా మొగవాళ్ళకి మొగతనం 6″ నుంచీ 7″ మహా ఐతే 7.5″ పొడవు వుంటుంది. రమణ అంకుల్ మొగతనం 9″ నుంచీ 10″ పొడవు వుంటుంది. సాధారణంగా మొగాళ్ళు ఓ 2 తడవలు వాయించేప్పటికి నీరు గారిపోతారు. అదే రమణ అంకుల్ ఐతే ఎడతరిపిలేకుండా ఐదారు మందిని సుఖపెట్టగలిగే సత్త వున్నవాడు. అది రమణ అంకుల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణ. అలా చెప్పుకుపోతున్న సుశీల ఆంటీ మాటలకి అడ్డం వొస్తూ..

మరి గత నెల రోజులుగా అంకుల్ నాతో ఇన్ని ఆటలాడుకుంటున్నాడుగదా, ఎప్పుడైనా తను నన్ను తన సొంతం చేసుకోవొచ్చుగదా? మరి ఎందుకు ఇంతకాలం ఆగేడు?” అని అడిగేను.

దానికి సమాధానం గా సుశీల ఆంటీ “అ.. ఔను, నీమీద అంకుల్ కన్ను పడినప్పుడే మాతో చెప్పేడు. దానికి మీ అమ్మ వొప్పుకుంది గూడానూ. కానీ మాకూ అదే ఆర్థం కాలేదు గత నెల రోజులుగా నీ పక్కనే పడుకుంటూ గూడా ఎందుకు నిన్ను తన సొంతం చేసుకోలేదా అని మెమూ అనుకుంటున్నము అని అంటూ, నాకు మాత్రం ఎలా చూసినా రమణ అంకుల్ తో వ్యవహారం లాభసాటిగానే వుందని అనిపిస్తున్నది. ఎందుకంటే మొదటిది, తన పొందులో అద్భుతమైన సుఖం దొరుకుతుంది. తరువాత తను ఆర్ధికంగా కుటుంబాలని ఆదుకుంటున్నడు. ఆఖరుగా, ఆడపిల్లల పూర్తి భాధ్యత తనే చూసుకుంటున్నడు ఇంకేమి కావాలి మనకి?” అని ముక్తాయించింది.

ఇంతలో మా గుమ్మం ముందు ఆటో వొచ్చి ఆగింది. అందులోనుండీ రమణ అంకుల్ తెల్లటి పట్టు లుంగీ కట్టుకుని పట్టు జుబ్బా వేసుకుని క్రిందకి దిగేడు. అంకుల్ రావడం చూస్తూనే సుశీల ఆంటీ నన్ను మా ఇంటికి తీసుకుపోయింది.

ఇంటిలోకి రాగానే ఘుప్పు మంటున్న మల్లెపూల, సన్నజాజుల పరిమళానికి పరవసించిపోయాను. ఇంతలో రమణ అంకుల్ ఏదో శీసా ఆంటీ చేతిలో పెట్టి ఆ సీసాలో వున్న ద్రవణం వేడినీళ్ళల్లో కలిపి నాకు స్నానం చేయించి, ఆ నీళ్ళతో నే మా అమ్మని, సుశీల ఆంటీ ని గూడా స్నానం చేసి పట్టు బట్టలు కట్టుకుని రమ్మన్నాడు

మరో 40 నిమిషాలలో మేము ఆంతా అంకుల్ ఇచ్చిన నీళ్ళు కలిపిన నీటితో స్ననం చేసి తెయారయ్యము. నాకు నిన్న కొన్న క్రొత్త బట్టలు కట్టేరు. అమ్మ, సుశీలఆంటీ పట్టు చీరలు కట్టుకున్నారు. తలలో సన్నజాజులు తురుమి నన్ను శోభనపు పెళ్ళి కూతురులా తెయారుచేసి మా అమ్మ వాళ్ళ పడక గదిలోకి తీసుకుపోయారు. 

అమ్మ, ఆంటీ మొత్తం ఇంటి కిటికీలు, తలుపులు అన్నీ బిడాయించేయడంవల్ల గదిలోని మల్లెల పరిమళాలు, అగరోత్తుల సువాసనలు ఇంటిలోని వాళ్ళనందరినీ మత్తెక్కించేస్తున్నయి. 

ఆ గదిలోని మాత్తైన పరిమళం మా అందరిలోనూ కోరికలని రాజేస్తున్నది. అప్పుడు అమ్మ ముందుగదిలోకి వెళ్ళి అంకుల్ కి చెప్పింది పిల్ల సిద్దంగా వుంది అని. అప్పుడు అంకుల్ నేను ఎదురుచూస్తున్న ఆ మధురక్షణాలని నాకు అందించి, నాకలలని పండించడానికి ఠీవీగా గదిలోకి వొచ్చేడు.
  
నేను సిగ్గుల మొగ్గై తలవొంచుకుని అంకుల్ చేతి స్పర్శకై తహతహ లాడిపోతున్నను. అంకుల్ వొచ్చి నాచుంబుకాన్ని ఎత్తి నా కళ్ళలోకి చూస్తూ నా మెడలో ఓబంగారపు గొలుసు వేసి ఆ చేతులని అలాగే క్రిందకి నావీపుమీదగా జార్చి నాపిర్రలని రెండుచేతులా వొత్తి నానడుమును నిగిడిన తన మొడ్డకి అదుముకుంటూ నన్ను బలంగా కౌగలించుకున్నాడు. ప్రక్కనే అమ్మ శారద, ఆంటీ సుశీల నన్ను చూస్తున్నారు అన్న విషయమే మర్చిపోయి, ఎప్పటినుండో ఎదురుచూస్తున్న ఆ మధురక్షణాలని నాసొంతం చేసుకోవాలని తమకంగా అంకుల్ ని అల్లుకుపోయాను. 

అంకుల్ నా పెదవులపై ముద్దుపెట్టుకుటూ తన నాలుకని నానోటిలోకి తోశాడు. నేను సంతోషంగా నాపెదవులు తెరిచి అంకుల్ నాలుకని నానోటిలోకి తీసుకున్నను. మెమిద్దరం పరిశరాలని మర్చిపోయి వొకరికోగిలిలో వొకరం  కరిగిపోతూవుంటే, అంకుల్ చేతులు ముందుకువొచ్చి నాసళ్ళని గట్టగా పిసికేయి. వొక్కసారిగా నావెన్నులోకెరెంట్ పాకినట్లు వొళ్ళు జలదరించింది. నాతొడల్లో తడివూరడం మొదలైంది. అప్పుడు అంకుల్ నన్ను మంచం దగ్గరకు నడిపించుకుంటూ తీసుకువెళ్ళి మంచం మీద కూర్చోపెట్టేడు. 

తరువాత అంకుల్ తన బాగ్ లోనుండీ ఓ ఫొటో బయటకితేశాడు. అందులో ఓఅందమైన దేవతా ముర్తిలాంటి అమ్మయి ఓ ఐదుగురు మొగవాళ్ళుతో నగ్నంగా శృంగారం జరుపుతూ రతిసుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నది. ఆమె ఎదురుగా ఓకన్నెపిల్లని ఓనడివయ్యస్సు అతను నగ్నంగా దెంగుతున్నట్లుగా వుంది. 

అంకుల్ ఆఫొటోని నాచేతులలో పెట్టి పట్టుకోమన్నడు. అంతకు ముందు ఎప్పుడూ అలాంటి ఫొటోలని నేను చూసివుండకపోవడంతో నేను ఆ ఫొటోని పరవశంగా చూస్తున్నాను. 

ఇంతలో అంకుల్ మాఅందరినీ ఆఫొటోకి మొక్కమన్నాడు. తరువాత తను ఓఅరడజను అగరువొత్తులని వెలిగించి ఆఫొటో చుట్టూతిప్పి ఆఫొటోని మా మంచానికి కాళ్ళవైపు పెట్టి ఈ ఫొటోలోని దేవత పేరు “కామ దేవత”. ఈవిడ మాఇంటి ఇలవేల్పు

ఈరమణి నేను అనుభవించబోయే 100వ కన్నెపిల్ల. ప్రతీ 100వ కన్నెపిల్లనీ అనుభవించేటప్పుడు మావంశస్థులు ఆకన్నెపిల్లకి ఆమె తల్లికి, అక్కడవున్నవాళ్ళకి మాకుటుంబానికి సంబంధించిన మాఇంటి ఇలవేల్పు ఈ “కామ దేవత” కథ చెప్పి తీరాలి. ఇది మాఆచారం, కామ దేవత మాకు పెట్టిన నియమం. అంటూ అంకుల్ “కామ దేవత” కథ చెప్పడం మొదలుపెట్టేడు.

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *