కామదేవత 8

telugu sex stories కామదేవత 8 ఆతరువాత మరో వారం పదిరోజులపాటు మా ఇంట్లో ఏమీ జరగలేదు. కానీ రమణిశారదాసుశీల ఒంట్లో మాత్రం చాలా మార్పులు ఒచ్చేయి. వీళ్ళ ముగ్గురి ముఖాల్లో ఓ రకమైన కాంతిఒళ్ళు నిగారింపు ఒచ్చి వీళ్ళని చూసినవాళ్ళ మదిలో ఏవేవో కొత్త కొత్త వూహలు కోర్కెలూ రేకెత్తిసున్నాయి.

కొంచెం బాగా పరిచయం వున్నవాళ్ళైతేఏమిచేస్తున్నారేమిటే ఇంతలా మెరిసిపోతున్నారు అంటూ తెగబడి ముఖం మీదనే అడగడం మొదలుపెట్టేరు.

ఇంట్లో రమణీశారదాసుశీల తప్ప ఇంకెవ్వరూ లేనప్పుడు మాత్రం మా నాన్నాసుందరం అంకుల్ వూరినించీ ఒచ్చేక వాళ్ళని ఈ కార్యానికి ఎలా ఒప్పించాలా అని మాత్రం తెగ ఆలోచించేవాళ్ళం.

ఏతండ్రి ఐనా తన సొంత కూతుళ్ళని అనుభవించడానికి సమ్మతిస్తాడాఅలాగే ఏ కొడుకైనా తన సొంత తల్లిని అనుభవించడానికి ఒప్పుకుంటాడాఅని మాలో మేమే మధనపడసాగేము.

మేము ఇలా మధన పడడం చూసిన రమణ అంకుల్ తేలిగ్గా నవ్వేస్తూ.. దానికి నా దగ్గర ఓ వుపాయం వుంది అన్నాడు. అదేమిటి దాన్ని ఎలా అములుచెయ్యలి అని మేమంతా ఆత్రంగా అడిగేప్పటికి రమణ అంకుల్ నవ్వేస్తూ..

ఏముంది చాలా simple. వాళ్ళిద్దరూ వూరినించీ రాగానేరమణ అంకుల్సుశీల అంటీ చాటుగా రంకుభాగోతాన్ని నడిపుతున్నట్లు నటిస్తూ బ్రహ్మం కళ్ళల్లో పడిపోవడమే. అలాగే శారదా రమణ అంకుల్ రంకు భాగోతాన్ని నడుపుతూ సుందరం అంకుల్ కంట్లో పడడమే. దానితో వాళ్ళిద్దరూ ముందుగా tempt ఐ ఈ ఆడవాళ్ళిద్దరిమీదా పడతారు. తరువాత నిమ్మదిగా ఆడవాళ్ళూ ఈ మగాళ్ళని ముగ్గులోకి దించుతారు. 

ఇలా అనుకున్నదే తడవుగా మేము మా నాన్ననీసుందరం అంకుల్ని ముగ్గులోకి దించడానికి ఓ పధకం తెయారు చేసుకున్నాం. దానిప్రకారం రమణ అంకుల్సుశీల ఆంటీ ఏదో ఒక వొంకన మా బెడ్రూంలో పడుకుంటారు. మా నాన్న పడుకునేలోపులోనే వాళ్ళిద్దరూ మానాన్న చూస్తుండగానే రతి చేసుకుంటారు.

ఆ దెబ్బతో వేడెక్కిపోయిన మానాన్న సుశీల ఆంటీమీద పడతాడు. అప్పుడు సుశీల ఆంటీ మా నన్నకి తనతో పాటుగా తన కూతుళ్ళనీఇంకా కాలనీలో తనకి ఇస్టమైన వాళ్ళందరినీ కలిపి దెంగే అవకాశం వుందనీకానీ అలా చెయ్యాలంటే ముందుగా తన కూతుళ్ళతో కనీసం ఒక్క రాత్రైనా గడపాలనీ ప్రలోభ పెడుతుంది.

ఇదే కధని తిరిగి సుందరం అంకుల్ ఎదురుగా నడుపుతారుకాకపోతే ఈసారి సుశీల అంటీకి బదులుగా మా అమ్మ శారద వుంటుంది. ఆవిధంగా మగవాళ్ళిద్దరినీ ప్రలోభపెట్టి రంగంలోకి దించడానికి రంగం సిద్దమైపోయింది. మా అందరికీ ఈ పధకం బాగా నచ్చింది. ఇంక ఈ పధకాన్ని తూ.చా. తప్పకుండా అమలు జరపాలని నిర్ణయించుకున్నాం.

మరో వారం రోజులపాటు మా నాన్నఎదురింటి సుంద్రం అంకుల్ రాక కోసం భారంగా ఎదురుచూశాము. ఎలా ఐతేనేం ఆ వారం గడిచింది. నేనైతే ఎప్పుడెప్పుడు మా నాన్న వొస్తాడాఎంత తొందరగా మేము లక్షాదికారులమైపోతామాఅని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాను.

* * * * *

మేమంతా ఆశగా ఎదురుచూసినరోజు రానేవొచ్చింది. మానాన్నాసుందరం అంకుల్ అనుకున్నదానికన్న ఓ రోజు ముందుగానే ఒచ్చేశారు. ఐతే ఆ రావడం తెల్లవారుఝూమున గంటలకి ఒచ్చేరు. నేను మా అమ్మా వాళ్ళగదిలో మా అమ్మతో పడుకుని వున్నాను.

అసలే గత 15, 20 రోజులుగా ఆడతోడులేక పస్తులు పడుకున్న మా నాన్న గదిలోకి ఒస్తూనేగదిలో ఒస్తున్న మత్తైన మదపు వాసనకి మత్తెక్కిపోయి మా అమ్మని మంచం మీదికి లాగేడు.

మా అమ్మ మంచం శబ్దం చేస్తుందని చెపుతూ నన్ను మంచం మీద పడుకోమని చెప్పి వాళ్ళు క్రింద నేలమీద పక్క పరుచుకుని పడుకున్నారు. పక్కమీద చేరుతూనే మా నాన్న మా అమ్మ చీర విప్పేసి నగ్నంగా తెయారుచేస్తుంటేఅబ్బా ఒద్దండి పక్కన మంచం మీద పిల్లది వున్నాది. అది చూస్తే బాగోదు అంటూనే ఒక్కటొక్కటిగా తన బట్టలన్నీ విప్పడానికి మా నాన్నకి సహకరిస్తూనే రెండు మూడు నిమిషాలలో ఇద్దరూ నగ్నంగా తెయారైపోయేరు.

మా అమ్మని నగ్నంగా తెయారుచేస్తూనే మా నాన్న మా అమ్మ మీదెక్కి జోరు జోరుగా మా అమ్మ పూకుని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు. నిమ్మదిగదిలో పిల్లది వున్నదిశబ్దం చెయ్యకండిఅల్లరొద్దు అంటూనే మా అమ్మ కసిగా మా నాన్న కింద నలుగుతూనే కుతి తీరా మా నాన్న చేత దెంగించుకున్నది.

వాళ్ళిద్దరి దెంగులాట చూస్తూ నేను వేడెక్కిపోసాగేను. ఐతే నేను వాళ్ళిద్దరి దెంగులాటా చూస్తున్నసంగతి మా అమ్మకైతే తెలుసు. తెలియనిదల్లా మా నాన్నకే. నేను చూస్తున్నాననే మా అమ్మ చాలా ఎక్కువగా మూలుగుతూ మరింత మత్తుగా గుణుస్తూ గొప్ప కసిగా మా నాన్న చేత దెంగించుకుని త్రుప్తిపడింది.

మర్నాడు మానాన్న ఆఫీసుకి సెలవుపెట్టేసి ఇంట్లోనే వుండిపోయేడు. నాకు వొంట్లో బాగాలేదని వొంకపెట్టి స్కూలు ఎగ్గొట్టేశాను. మా అక్క రాధికమా చెల్లి దీపిక స్కూలుకి వెళ్ళేక నేను ముందు గదిలో సోఫాలో పడుకుని నిద్ర నటిస్తున్నాను.

నేను నిద్రపోయాననుకుని మా నాన్న మా అమ్మని ఇంట్లో ఒస్తున్న మత్తైన మదపు వాసనగురించి అడిగేడు. మా అమ్మ ఏమోనండీ మీరు వూరు వెళ్ళినప్పటినిచీ ఆగదిలో అలానే వాసన ఒస్తున్నదని చెప్పింది.

ఏమిటోనే ఈ మదపు వాసన మహత్యమో ఏమిటో నాలో కోరికలు ఆగటంలేదు అంటూ.. ఐనా నువ్వేంటి ఇంతలేటువయసులో ఇలా కొత్త కొత్త అందాలతో మిస మిసలాడిపోతూ నన్ను ఇలా వెర్రెక్కించేస్తున్నవు అంటూ.. మా అమ్మ వొంట్లో ఒచ్చిన మార్పులని వర్ణిస్తూ వెర్రెక్కిపోతూ.. మా అమ్మ ఒంటిపొంగులని తడుముతూ నలుపుతూ పిసుకుతూ నిమ్మదిగా మా అమ్మని గదిలోకి లాక్కుపోయి మళ్ళీ మీదెక్కి కుమ్మెయ్యడం మొదలెట్టేడు.

నాకు ఎందుకో ఒక్కసారిగా సుందరం అంకుల్ గుర్తుకువొచ్చేడు. సరే అక్కడ ఆ అంకుల్ ఏమిచేస్తున్నాడో చూడాలనిపించి నేను చప్పుడుచెయ్యకుండా నిమ్మదిగా సుశీల ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళేను. నేను వాళ్ళ ఇంటిలోకి రావడం చూసిన సుశీల ఆంటీ నన్ను పక్కకి తీసుకుపోయి “ఏంటి సంగతులు?” అని అడిగింది. నేను మా ఇంట్లో జరిగినది జరుగుతున్నది టూకీగా చెప్పేను.

సుశీల ఆంటీ గూడా నవ్వుతూఇక్కడ మీ అంకుల్ కూడా ఆఫీసుకు శలవుపెట్టి తెగ వెర్రెక్కిపోతున్నరు అని చెపుతూ నువ్వుగానీ రావడం మరొక్క ఐదునిమిషాలు ఆలస్యం చేసుంటే నా పరిస్తితిగూడా అలానే వుంది. ఈపాటికి నేనుగూడా మీ అంకుల్ పక్కలో మీ అమ్మలాగానే నలిగిపోతూ వుండేదాన్ని అని అల్లరిగా కన్నుకొడుతూ చెపుతున్నదల్లా ఆగిపోయి.. ఒక్కక్షణం ఏదో ఆలోచించుకుని ..

రమణి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు గడియవేసుకుని నిద్రనటిస్తూ వుండు. నేను ఎంత తలుపు కొట్టినా నువ్వు లేచి తలుపు తియ్యకు. ఆ గదిలోనించీ మీ అమ్మేవొచ్చి తలుపు తియ్యలి మరి.. అని చెప్పి నన్ను ఇంటికి పంపించేసింది.

సుశీల ఆంటీ చెప్పినట్లుగానే నేను తలుపు గడియ వేసుకుని సోఫాలో పడుకుని నిద్ర నటించసాగేను. చెప్పినట్లుగానే మరునిమిషంలో సుశీల ఆంటీ వొచ్చి దబ దబా తలుపులు బాదసాగింది.

గదిలో మా నాన్న చిరాకు పడడంమా అమ్మ మా నాన్న చేతులనించీ విడిపించుకుంటూ మంచం దిగడంమా నాన్న మళ్ళీ మా అమ్మని మంచం మీదకి లాగడం శబ్దాలు నాకు స్పస్టంగా వినిపిస్తూనే వున్నయి. ఆ శబ్దాలని బట్టీ ఆగదిలో ఏమి జరుగుతున్నాదో నా కళ్ళ ముందు సినిమాలా స్పస్టంగా కనిపిస్తున్నాది.

ఎలాగో మా అమ్మ మా నాన్న చేతుల్లోనించీ విడిపించుకుని అస్తవ్యస్తమైన చీరతోగుండీలు పూర్తిగా విడిపోయిన జాకెట్ తో ముందుగదిలోకి వొచ్చి పడి నా కళ్ళముందే అలా అస్తవ్యస్తమైన తన వొంటిమీది బట్టలు సవరించుకుంటుంటే నా కళ్ళకి మా అమ్మ అపర రతీదేవిలా కనిపించి నాలో సెక్స్ కోరికలు పడగవిప్పుకుంటూ కసిగా బుసలు కొడుతూ నిద్రలేవడంతో నేను సోఫాలో బోర్లా తిరిగి పడుకుని నిగిడిన నా సళ్ళని సోఫాకి అదిమిపెట్టి నొక్కుకుంటూ తొడల్లో దిమ్మని కసిగా నా చేత్తో నొక్కుకుంటూ నావొంట్లో నరాలు తీయ్యగా తీపులుపెడుతుంటే ఆ సుఖానికి నాకళ్ళు మత్తుగా మూతులు పడుతుంటే నా నర నరాల్లో పాకుతున్న సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఓ రెండు నిమిషాలు మత్తుగా కళ్ళూ మూసుకున్నాను.

ఇంతలో మా అమ్మ తలుపులు తియ్యడంసుశీల ఆంటీ మా అమ్మ చెయ్యపట్టుకుని పక్కకి లాక్కుపోవడం జరిగిపోయేయి. ఓ ఐదు నిమిషాలపాటు మా అమ్మ సుశీల ఆంటీ ఏవేవో గుసగుసలాడుకున్నారు. తవువాత వాళ్ళిద్దరూ అల్లరిగా నవ్వుకుంటూ నాన్న గదిలోకి వెళ్ళడం నేను చూసి వీళ్ళిద్దరూ మా నాన్నని ముగ్గులోకి లాగడానికి ఏదో ప్లాన్ చేసి వుంటారనుకున్నాను.

గదిలోకి వెళుతూనే సుశీల ఆంటి ఎలా వున్నరు అన్నయ్యగారూ అంటూ మా నాన్నని పలకరించడంతోలేని నవ్వుని ముఖానికి పులుముకుంటూకట్టుకున్న లుంగీని సర్దుకుంటూమంచం మీద లేచి కూర్చున్ని సుశీల ఆంటీతో కబుర్లు చెప్పడం మొదలుపెట్టేడు.

ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు అక్కడే తర్లాడిన మా అమ్మ ఇప్పుడే వొస్తానని చెప్పి నిమ్మదిగా సుశీల ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళింది.

మా అమ్మ అలా వెళ్ళగానే సుశీల ఆంటీ ముందుగదిలోకి వొచ్చినిద్రనటిస్తున్న నా పిర్రమీద ఒక్కటిచ్చి పక్కనే వున్న కుర్చీ తీసుకుని మా నాన్న వున్న వాళ్ళ పడకగదిలోకి వెళ్ళింది.

నేను ఆంటీ వెనకాలేవెళ్ళి మా వాళ్ళ పడకగది గుమ్మం దగ్గరనక్కి గదిలోకి తొంగిచూడసాగేను. సుశీల ఆంటీ కుర్చీని సరిగా వెంటిలేటర్ గుండా వొస్తున్న వెలుతురు తన వెనకాలనిచీ పడేట్లుగా తన కుర్చీ వేసుకుని మా నాన్నకి అభిముఖంగా కూర్చుని తన రెండుకాళ్ళని ఎత్తి మా నాన్న మంచమీద వేసి కూర్చున్నది.

ఆ భంగిమలో వెనక వెంటిలేటర్ నించీ పడుతున్న వెలుతురువల్ల సుశీల ఆంటీ వొంపుసొంపులన్నీ బట్టలు విప్పదీసుకున్నత స్పస్టంగా మా నన్న కళ్ళకి విందులు చేస్తున్నాయి. ఇది చాలదన్నట్లు ఆంటీ కట్టుకున్న చీర ముందరివైపు మోకాళ్ళమీదకి లేచిపోయింది.

ఇక ఆ చీర రెండోవైపు క్రిందకి వేళ్ళాడుతూ సుశీల ఆంటీ మోకాళ్ళవరకూ నగ్నంగా తలుపు పక్కన వున్న నాకే కనిపిస్తున్నాయంటే.. సరిగ్గా సుశీల ఆంటీ రెండుకాళ్ళ ఎదురుగా కూర్చున్న మానాన్నకి తప్పకుండా ఆంటీ తొడలు వాటి మధ్య ఎర్రగా విచ్చుకున్న ఆమె ఆడతనం అందాలు కనిపిస్తూ మానాన్నని ఎంతగా వెర్రెక్కిస్తున్నాయో వూహించుకుంటుంటేనే నాకు తొడల్లో జిల రేగిపోతూ నేకట్టుకున్న లంగా నాకామరసాలలో తడిసిపోతూ తడి తడిగా నా తొడల్లో వొత్తుకుంటుంటే.. నేను మా నాన్న ఏంచేస్తాడో అని కుతూహలంగా మానాన్నని చూడసాగేను.

సరిగ్గా నేను వూహించినదే ఆ గదిలో జరుగుతున్నాదనడానికి నిదర్శనంగా మా నాన్న తన కళ్ళని సుశీల ఆంటీ తొడలమధ్యనించీ పక్కకి జరపకుండానే సుశీల ఆంటీ దగ్గరకి జరిగి మంద్రస్వరాన ఆంటీతో ఏదో చెప్పేప్పటికిసుశీల ఆంటీ పడీ పడీ నవ్వసాగింది.

అలా వొళ్ళు మరిచిపోయి నవ్వుతుంటే సుశీల ఆంటీ చీర పైట గుండెలమీదనించీ జారిపోయిజాకెట్ వి పై రెండు గుండీలు పెట్టిలేకపోవడాంతో 38″ వున్న ఆమె సళ్ళు నిండుగానగ్నంగా మానాన్న కళ్ళకి విందులు చేసేయి.

జారిపోయిన పైటని అలానే ఒదిలేసి ఆంటీ మరింత ముందుకు వాలి మా నాన్న చెవిలో ఏదో గుస గుసలాడుతుంటుంటే.సుశీల ఆంటీ ముందుకు వాలడంతో జాకెట్లోని ఆమె సళ్ళు కిందకి వేళ్ళాడుతూ నల్లని చనుముచికలు నాకళ్ళకి కనిపించేయి. గుమ్మంలో వున్న నాకే ఆమె సళ్ళు అంతగా కనిపిస్తున్నాయంటేఆమె ఎదుర్గానే వున్న్ మా నాన్నకి ఆమె యద ఎత్తులు మరి ఎంతగా విందులుచేసేయో నేరు వేరే చెప్పక్కర్లేదనుకుంటాను.

మా నాన్న కళ్ళతోనే సుశీల ఆంటీ అందాలని జుర్రేసుకుంటూతాను మంచం మీదినించీ ముందుకు సుశీల ఆంటీకి దగ్గర్గా జరుగుతూ మరింత నెమ్మదిగా ఆమెతో ఏవో గుసగుసలాడుతూ మాటల్లో వేసినట్లుగా తన చెయ్యని సుశీల ఆంటీ మోకాలిమీద వేసేడు. సుశీల ఆంటీ అదేమీ పట్టనట్లుగా మామూలుగానే మా నాన్నతో ఏవేవో విషయాలు గుసగుసలాడుతుంటేమా నాన్నలో ధైర్యం పెరిగిపోయినట్లున్నాదినిమ్మదిగా తన చేతిని సుశీల ఆంటీ తొడల్లోకి జార్చేడు.

అప్పటికే సుశీల ఆంటీ చీర మోకాళ్ళవరకూ లేచిపోయివుండడంతోమాన్నన్న చెయ్యని ఆంటీ తొడల్లోకి జరపడంతో సుశీల ఆంటీ చీర మొత్తంగా నడుం వరకూ జారిపోయి భళ్ళున ఆమె పూకు బయటపడిపోయింది.

సగం దెంగుడులో వుంటుండగా మా అమ్మ లేచివెళ్ళిపోవడంతో మంచి కాకమీదున్న మా నాన్న గబుక్కున తన చేతిని సుశీల పూకుమీద బోర్లించి పూకుపెదాలని బలంగా పిసుకుతూ తన మధ్యవేలుని సుశీల ఆంటీ పూరెమ్మల్లోనించీ కసుక్కున ఆమె బొక్కలోకి దిగేశాడు.

స్స్స్.. మ్మ్మ్.. హబ్బా.. బ్రహ్మం .. ఏంచేస్తున్నవు నువ్వు అంటూ సుశీల ఆంటీ కుర్చీలోనిచీ లేచి నిలబడిపోయింది. మా నాన్న గూడా మంచం మీదనించీ దిగిపోయి సుశీల ఆంటీని బలంగా కౌగలించేసుకుంటూ.. సుసీ.. నిన్ను ఇలా చూస్తూ ఆపుకోలేకపోతున్నాను. ఈ ఒక్కసారికీ ఒప్పుకో .. ప్లీజ్.. అంటూ సుశీలని మంచం మీద వాల్చేసేడు.

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *