కామదేవత 15

telugu sex stories కామదేవత 15 రమణి పేల్చిన బాబు దెబ్బనించీ ముందుగా తేరుకున్నది ఒక్క పద్మజ ఒక్కత్తే!! అలా తేరుకుంటూనే ఆమె అడిగిన ప్రశ్న …..

అదేమిటి.. మీ నాన్న మా అమ్మ మీదకి ఎక్కడమేమిటి? ఆని మాత్రమే……

అప్పుడే ఆ విషయాన్ని గమనించినట్లు నాలుక కరుచుకుంటూ.. అలా చెప్పేశానా? అన్నాది రమణి.  

అదేంటే? అది తప్పు గదూ అన్నరు మిగతావాళ్ళంతా

ఛ.. మా అమ్మ అలా చేస్తుందా? అన్నాది పద్మజ సాలోచనంగా.

క్క మీ అమ్మే అని నువ్వేమీ బాధపడక్కరలేదు. మా అమ్మగూడా మీ నాన్న పక్కలో పడుకుంటుంది. మీరు ఇందాకలా సరిగ్గా గమనించినట్లు లేదు మా అమ్మ పక్కన మా నాన్నతో పాటుగా సుందరం అంకుల్ కూడా ఒంటిమీద బట్టలేమీ లేకుండా మా నాన్నలాగానే తన మగతనాన్ని కూడా నిగడబెట్టుకుని పడుకుని వున్నాడు. మా అమ్మ తన ఒంటిమీద బట్టలు లేకుండా వాళ్ళిద్దరి మధ్య పడుకుని వున్నది అని వాళ్ళు మిస్ ఐన వివరాలని మరింత విపులంగా చెప్పింది రమణి. 

గదిలో ఆడపిల్లలంతా నోటమాటరాక మౌనంగా ఉండిపోయేరు. 

వాళ్ళ మౌనాన్ని అర్థం చేసుకున్న రమణి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టడం మొదలుపెట్టింది. అయినా అసలు మా అమ్మకీ, మీ అమ్మకీ అలా ఒకళ్ళ మొగుళ్ళ పక్కలో ఇంకొకళ్ళు పడుకోవడంలో ఎలాంటి అభ్యంతరం వున్నట్లుగా కనపడటంలేదే… అన్నాది విషయాన్ని నిమ్మదిగా నాంచుతూ.. అసలుగుట్టు విప్పేప్రయత్నం చెయ్యసాగింది రమణి..

ఇంతలో సీత అందుకుంటూ.. అందుకేనా ఈ మధ్య మా వాళ్ళు ఎక్కువగా మీ ఇంట్లోనే పడుకుంటున్నారు!!..  అన్నది సాలోచనంగా. మన అమ్మలు ఒక్క మన నాన్నలతోనేగాదు, రమణ అంకుల్ తో గూడా పడుకుంటారు తెలుసా అన్నాది రమణి చివరి బాంబుని కూడా పేలుస్తూ..

నిజమే? ముక్తఖంటంతో ఆచర్యపోయారు మాజనాలు.

ఏమోనే.. సరే నేను ఇలా చెప్పేనని ఎవ్వరితోనూ చెప్పకండి.. నేను చూసింది మీకు చెపుతున్నాను. 

అక్కడ వున్నవాళ్ళంతా అవాక్కైపోయారు ఆ మాట విని. నిజంగానేనటే.. పీలగా అడిగింది రాధిక.

నిజంగానే.. నా కళ్ళతో చూసేనే అన్నాది రమణి.

కొద్దినిమిషాలు గదిలో మౌనం రాజ్యమేలింది. ఆ మౌనాన్ని పోగొట్టి వాళ్ళల్లో హుషారు తేవడానికి రమణి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టింది.

బహుశా అలా వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళతో చేసుకోవడం తప్పుకాదేమొనే .. నలుగురికీ తెలిసేట్లుగా ఏదన్నా జ్రరిగితే తప్పుకానీ రహస్యంగా మనకి  ఇష్టమైన వాళ్ళతో చేసుకోవడం తప్పుకాదనుకుంటాను. అందుకే మన అమ్మా నాన్నలు రహస్యంగా ఒక్కొక్కాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురితో చేయించుకుంటునారు .. అన్నాది రమణి.

రమణి మాటలతో ఈలోకంలోకి ఒచ్చిపడిన పద్మజ, రాధికలు అసలు అది వాళ్ళు ఎలా మొదలుపెడతారో చెప్పవే అన్నారు.

దానితో నిమ్మదిగా మా వాళ్ళని ముగ్గులోకి దించడానికి రమణి తన మాటలతో వుచ్చు పన్నడం మొదలుపెట్టింది.

నేను పడుకున్నానని నిర్ధారించుకున్నాక ముందుగా అమ్మ గదిలోకి వొచ్చి మన పందిరి మంచం పక్కన పరిచిన పక్కమీద పడుకుంటుంది. అమ్మ వెనకాలే సుందరం అంకుల్ గానీ రమణ అంకుల్ గాని గదిలోకి వొస్తారు.

ముందుగా ఇద్దరూ ముద్దులతో మొదలుపెడతారు. నిమ్మాది నిమ్మదిగా వాళ్ళు అమ్మ ఒంటిమీద చీర పైట తీసేస్తారు తరువాత నిమ్మదిగా అమ్మ ఒంటిమీద చీర మొత్తం విప్పేసి ఆతరువాత అమ్మ జాకెట్ మీదనించీ అమ్మ సళ్ళని పిసకడం మొదలుపెడతారు. కొద్దిసేపు జాకెట్ మీదనించీ సళ్ళు పిసికేక నిమ్మదిగా అమ్మ జాకెట్ హుక్స్ విప్పేసి అమ్మ వొంటిమీదనించీ జాకెట్ తీసి పక్కన పడేస్తారు.. 

ఇంక అది మొదలు అమ్మ సళ్ళని వాళ్ళ నోట్లోపెట్టుకుని చీకుతూ అమ్మ వొంటిమీది లంగా బొందు  విప్పేసి అమ్మ వొంటిమీది లంగా కూడా విప్పేసి అమ్మని పూర్తిగా నగ్నంగా చేసేస్తారు. ఈలోపులో వాళ్ళు కూడా నగ్నంగా ఐపోతారు. అమ్మ వెల్లకిల్లా తిరిగి రెండు తొడలు విడదీస్తుంది. అంకుల్ అమ్మమీదికి ఎక్కి నిగిడిన తన దండాన్ని అమ్మ తొడలసందుల్లో ఇక్కడ దోపుతాడు (అని చెపుతూ రమణి తన తొడలమధ్య వేడెక్కిపోయి ఆవిర్లు చిమ్ముతున్న పూకుని కసిగా నలుపుకున్నది).. అలా నలుపుకోవడంతో వొళ్ళంతా ఒక్కసారిగా జల్లుమనడంతో.. ఆ తపనల ధాటికి తట్టుకోలేక కళ్ళూ అరమూతలుపడుతుండగా అప్రయత్నంగా స్స్స్.. అని మత్తుగా ములిగింది.

అలా రమణి తన పూదిమ్మని నలుపుకుంటూ తమకంగా కళ్ళు మూసుకుని వెచ్చని నిట్టూర్పులు విడుస్తూవుంటే .. ఆ ఆడపిల్లల్లో గూడా కోరిక రాజుకోసాగింది.

దానికితోడు రమణి ఒక్కొక్క విషయం అలా విడమర్చి చెపుతుంటే కళ్ళముందు రమణ అంకుల్ శారద ఆంటీల రతికేళి సినిమాలో బొమ్మల్లా కదులుతూ ఆ ఆడపిల్లల తొడల్లో చిన్నగా తడితేరడం మొదలయ్యింది. 

దానితో వాళ్ళ ఒంటిలో తపనల అగ్గి రాజుకుని కోరికల భారంతో కళ్ళు, వొళ్ళు, సళ్ళు బరువెక్కిపోయి ఒళ్ళంతా అదోరకమైన తపనల భారంతో తిమ్మిరెక్కిపోయి కళ్ళు అరమూతలుపడుతూ అదోరకమైన కైపులోకి జ్రారిపోయారు. 

వాళ్ళలాగే రమణి గూడా మత్తులోపడి కొట్టుకుపోతూ అసలు విషయాన్ని చెప్పడంలో ఆలస్యం చేస్తుంటే ఆ ఆలస్యాన్ని భరించలేక .. చెప్పవే.. చెప్పు.. అప్పుడేమౌతుందే.. అని రమణికి కుదుపుతూ అడిగేప్పటికి.. మళ్ళీ ఈలోకంలోకి వొచ్చి పడిన రమణి.. ఏముందే చెప్పడానికి.. అమ్మా, రమణా అంకుల్ అలా మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని .. స్స్.. మ్మ్..ఆహ్..  అంటూ మత్తు మత్తుగా ములుగుతూ ఓ అర్థగంట.. గంటసేపు తెగ సుఖపడిపోతారు..

ఇంతలో నాన్న.. సుశీల ఆంటీ సుందరం అంకుల్ కూడా గదిలోకి వొచ్చి అమ్మ పక్కనే పడుకుని వాళ్ళు కూడా బట్టలన్నీ విప్పుకుని పనిలో దిగుతాడు.. అలా రాత్రంతా మగవాళ్ళు ముగ్గురూ అమ్మని .. ఆంటీని.. మార్చి మార్చి సుఖపెడుతూ వాళ్ళు సుఖపడి ఎప్పుడో తెల తెలవారుతుండగా నిద్రపోతారు.. అని రమణి ముగించింది.

అదేమిటే.. అలా చెయ్యడం తప్పుగదే.. అన్నరు అక్కడవున్న ఆడపిల్లలంతా ఓ పక్క ఆ బూతుపురాణంలో మజాని ఆనందిస్తూనే!!

అ.. ఏమోనే., ఎవరన్నా బయటి వాళ్లకి తెలిస్తే అది .. తప్పే అవుతుందేమో మరి.. కానీ .. ఎవ్వరికీ తెలియకుండా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా.. ఇస్టమైనవాళ్ళతో రహస్యంగా చేసుకుంటే ఆ తప్పు ఎవరకి తెలుస్తుంది చెప్పండి? అన్నది రమణి.

ఇంతలో.. పద్మజ.. అఔనే.. నువ్వు అక్కడే పందిరిమంచం మీద పడుకుని ఇదంతా చూస్తుంటావా? అని రమణిని అడిగింది

కళ్ళల్లో కోరికలు జీరాడుతూ రమణి.. అఔను అని తల వూపింది..

నువ్వు ఇలా చెపుతుంటేనే మా అందరికీ అదోలా అయిపోతున్నది మరి అక్కడే వుండి అదంతా చూస్తుంటే అప్పుడు నీకేమనిపించదే? మళ్ళీ అడిగింది.. పద్మజ

ఎందుకనిపించదు.. రమణి రెట్టించింది..

ఏమనిపించేదే.. ముక్తఖంఠంతో అడిగేరు.. ఆడపిల్లలంతా!!

అదంతా చూస్తుంటే నా వొళ్ళంతా వేడి వేడి ఆవిర్లు కమ్మేస్తాయి.. నేనుగూడా వెళ్ళి వాళ్ళ పక్కలో పడుకుని అలా వాళ్ళలా చేయించుకుంటూ అందులో ఆనందాని సుఖాన్ని పొందాలని నా వొళ్ళు తహ తహలాడిపోతుంది.. ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది.. అసలు ఇలాంటి సుఖాన్ని అనుబవించకపోతే ఈ జన్మకి అర్థం లేదనిపిస్తుందే..

అని చెపుతూ.. సెక్సీగా వొళ్ళు విరుచుకుంతూ.. స్స్స్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. వీలైనంత తొందరలో ఆ సుఖాన్ని నేనుగూడా పొందుతానే.. అన్నాది.. కళ్ళు అరమూతలు పడుతుండగా తొడలమధ్యలో దిమ్మని నలుపుకుంటూ..

అమ్మో.. పెళ్ళికి ముందే అలా చేస్తే తప్పుగాదే .. ఇనా.. అమ్మో.. కడుపురాదూ.. అన్నరు ఆడపిల్లలంతా ముక్తఖంఠంతో ఆదుర్దగా…!!

మన నాన్నలు, అంకుల్స్ అంతా పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపరేషన్ లు చేయించుకున్నారే.. వాళ్ళతో చేయించుకుంటే ఏమీ గాదు. ఐనా మన అమ్మలే వెళ్లి వాళ్ళ పక్కల్లో పడుకుంటూవుంటే ఇంక మనల్ని ఏమనగలరే?

ఐనా నేను పక్కనే పందిరిమంచం మీద పడుకున్నానని తెలిసిగూడా వాళ్ళు ఏ సిగ్గు సంకోచెం లేకుండా అలా ఒకళ్ళ పక్కల్లో ఒకళ్ళు పడుకుంటున్నారంటే ఎందుకో వాళ్ళు కావలనే అలా చేస్తున్నారేమో అని నాకో అనుమానం అన్నాది రమణి.

ఐతే నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళతో పడుకుంటావేంటే.. అన్నరు వాళ్ళు.. (రమణి వెళ్ళి అలా వాళ్ళ పక్కల్లో పడుకోవాలనే భావనే వాళ్ళ కళ్ళల్లోకనిపించింది రమణికి )

ఆ.. ఒకటి రెండురోజుల్లో సందుచూసుకుని రమణ అంకుల్ కి నా వొళ్ళిచేస్తాను. ఎందుకో అమ్మా, సుశీల ఆంటీ గూడా రమణ అంకుల్ అంటే పడి చస్తారు .. అన్నాది రమణి సాలోచనంగా.

అమ్మో.. మన అమ్మలకి తెలిస్తే చంపెయ్యరూ.. అన్నది రాధిక.. 

చెప్పేనుగా వాళ్ళే వెళ్ళి అంకుల్ పక్కలో పడుకుంటున్నప్పుడు నన్నేమి అనగలరే? ఐనా గానీ నేను మాత్రం తొందరలోనే వెళ్ళి రమణ అంకుల్, సుందర్ అంకుల్ చేతుల్లో వాలిపోవడం ఖాయం… నా వల్ల కావటంలేదే ఈ కోరికలని దాహాన్ని ఆపుకోవడం..

మీకు తెలుసా.. అమ్మ వాళ్ళ దగ్గరా.. ఆంటీ వాళ్ళ దగ్గరా ఎన్నెన్ని బూతు పుస్తకాలు వున్నయో..?

మొన్న నాకు వొంట్లో బాగోలేదని ఓ 4 రోజులు ఇంట్లో వుండిపోయానా? ఓ రోజు మన పరుపుకింద నాకు ఓ బూతుకథల పుస్తకం దొరికింది.. అందులో ఐతే ..  మొగుడు పెళ్ళాలే కాదు అన్నా… చెల్లి.. అక్కా.. తమ్ముడూ.. తండ్రీ కూతురు.. అమ్మా.. కొడుకు.. అందరూకూడా ఒకే ఇంట్లో.. ఎవరికి నచ్చినవాళ్ళతో వాళ్ళు పడుకుని సెక్స్ చేఇంచుకుటూ ఎంత సుఖ పడిపోతారో తెలుసా? అన్నది రమణి.

రమణి అలా చెప్పగానే.. ఆ గదిలోవున్నవాళ్ళంతా ఒకేసారి.. చీ.. అదేంటి.. అన్నా చెల్లి, తండ్రి కూతురూ గూడానా? అన్నారు ఆశ్చర్యంగా!! 

అదేంటే అమ్మలు అంకుల్స్ తో పడుకోగాలేనిది కొడుకులతో పడుకుంటే తప్పేమిటే? ఆఖరికి ఆడదానికి కావలసినది ఏమిటి? మంచి సుఖాన్ని పంచే మగాడు. ఒకసారి కట్టు తప్పేక వాడు ఎవరైతే ఏమి తేడా పడుతుంది చెప్పు? అని రెట్టించింది రమణి.

ఆగదిలో ఆడపిల్లలంతా మౌనంగా ఆలోచెనలో పడిపోయారు.

వాళ్ళు అలాంటి స్తితిలో వుండగా .. ఇనుము వేడిగా వున్నప్పుడే దెబ్బ వెయ్యలని నిశ్చయించుకున్న రమణి.. అబ్బా.. ఆకథలు చదువుతుంటే.. మ్మ్.. ఆహ్హ్.. నాలో కోరికలు ఆగలేదనుకో.. వున్నపళంగా వెళ్ళి ఏ అంకుల్ పక్కలోనో పడుకుండిపోయి ఈ ఒంటి బులపాటం తీరేలా కసిదీరా నా పూకు దాహం తీర్చేసుకోవాలనిపించింది తెలుసా?

ఐనా అందులో వున్న మజా మీకేమి తెలుస్తుందిలెండి. ఒక్కసారి మీ వొంటిమీద ఏ మగాడన్న చేతులువేస్తే గదా అందులో వున్న సుఖం, మత్తు, కైపు అనుభవంలోకి వొచ్చేది అన్నది వాళ్ళని వూరిస్తూ…

అదేంటే అంత అనుభవం వున్నదానిలా చెపుతునావు? చూడబోతే నీకేదో అనుభవం వున్నట్లుగానే వుంది. నిజం చెప్పవే. అసలు ఏమి జరుగుతున్నది? చూడబోతే నువ్వు అంకుల్ చేతా వాళ్ళచేతా నలిపించుకుంటున్నట్లే కనబడుతున్నది అని పద్మజ, రాధిక నిలదీసి అడిగేప్పటికి.. ఆ అవకాశం కోసమే ఎదురుచూస్తున్న రమణి.. వళ్ళకి భయపడుతున్నట్లుగా ముఖం పెట్టి.. 

నిజం చెపుతానే.. కానీ నేను చెప్పింది విన్నాక మాత్రం నన్ను మీరెవ్వరూ చెడ్డగా అనుకోకూడదు.. అంటూ అసలు విషయాని చెప్పడానికి రంగం సిద్దం చేసింది.

దానితో గదిలో వున్న ఆడపిల్లలందరిలోనూ ఓ కొత్త వుత్సాహం వొచ్చింది. వాళ్ళంతా రమణి చెప్పబోతున్న కొత్త విషయాలు నినడానికి సిద్దమై రమణిని చుట్టుముట్టేరు.

రమణి చిన్నగా గుస గుసగా తన అనుభావలని లో గుంతులో చెప్పడం మొదలెట్టింది. 

రాత్రిళ్ళు మన బెడ్రూంలో అమ్మా నాన్నలు మధ్య అంకుల్ ఆంటీల మధ్య జరుగుతున్న తతంగాన్ని చూస్తూ వేడెక్కిపోతున్నను గదా అలా వేడెక్కి వేడెక్కి రొండు మూడు రోజులు గడిచేప్పటికి నాలో కోరికలు తారస్థాయికి చేరిపోయి ఆకోరికల విరహంలో తహ తహలాడిపోతూ ఏం చెయ్యలో ఎలా చెయ్యాలో తెలియక కొట్టుమిట్టాడిపోతుంటే…

నా పరిస్థితిని గమనించిన రమణ అంకుల్ ఓ రోజు మధ్యాహ్నం నేను మంచం మీద నిద్రపట్టక అసహనంగా కదులుతుంటే రమణ అంకుల్ వొచ్చి రమణి అని చిన్నగా పిలిచేడు. అసలే చిరాకుగా వున్న నేను సమాధానం చెప్పకుండా కళ్ళమీద చేతులేసుకుని నిద్రపోతునట్లుగా నటించేను.

అంకుల్ మంచం దిగి గుమ్మం దగ్గరకి వెళ్ళి హాల్లోకి తొంగిచూసేడు. నేను కళ్ళమీద కప్పుకున్న చేతుల కిందనించీ అంకుల్ ఏమి చేస్తున్నాడో చూస్తూనే వున్నాను. ఐతే అంకుల్ అలా ముందుగదిలోకి ఎందుకు తొంగిచూస్తున్నాడో మాత్రం అర్థం కాలేదు.

అలా ముందుగదిలోకి తొంగి చూసిన అంకుల్ మళ్ళీ వొచ్చి నా మంచం మీద నా పక్కన కూర్చుని మళ్ళీ మౄదువుగా రమణీ అని పిలిచేడు. ఐతే నాకు ఎందుకో అంకుల్ మీద అనుమానమొచ్చి ఏమీ సమాధానం చెప్పకుండా మౌనంగా వుండిపోయాను.

నేను పలకకపోవడం చూసిన అంకుల్ నేను నిద్రపోతున్నాననుకుని తన రెండుచేతులని జాకెట్లో నిండుగా పొంగుతున్న వొత్తైన నా గుండెలమీద వేసేడు.

ఎటువంటికోరికలతో గత రెండు మూడురోజులుగా నేను అల్లాలాడిపోతున్నానో.. ఏంకావలని నా తనువు తహతహలాడితోతున్నాదో అనుకోకుండా అదే నాకు దొరికేప్పటికి నా ఆనందానికి అవధులులేకుండా పోయాయి. నా వొంట్లో నర నరాల్లో రక్తం కోరికల భారంతో వురకలెత్తి ప్రవహించసాగింది.

జాకెట్ మీదనించే నా పరువాల బింకాలని తడుముతున్న అంకుల్ నిమ్మదిగా నా సళ్ళని పిసకడం మొదలెట్టేప్పటికి ఆ ఆనందాన్ని తట్టుకోలేక .. ఇంక నిద్ర నటించడం నాకు చేతకాక .. స్స్స్.. ఆహ్.. అంకుల్.. అంటూ నేను అంకుల్ని బలంగా వాటేసుకుంటూ నా మీదకి లాగేసుకున్నాను.

అంకుల్ నిలువునా నా మీద పడిపోయి నా పెదాలని తన పెదాలతో మూసేసి రెండుచేతులా నా రెండు సళ్ళు కస బిసా నలిపేస్తూ వుంటే.. ఆ నలుపుడుకి పరవశించిపోతూ నేను.. ఊ… ఆహ్.. మ్మ్మ్.. స్స్స్.. అంటూ మత్తుగా మూలుగుతుంటే.. నిగిడిన అంకుల్ మగతనం నా తొడలమధ్యలో నా దిమ్మమీద బలంగా ఒత్తుకుంటుంటే.. మేమిద్దరం ఈ ప్రపంచాన్నే మర్చిపోయి ఒకళ్ళ కౌగిలిలో ఒకళ్ళు పరవశించి పోతుండగా మన బెడ్రూం తలుపుమీద టక… టక.. టక.. మని ఎవరో కొడుతున్న శబ్దానికి మేమిద్ద్రం ఈలోకంలోకి వొచ్చి గుమ్మం వైపు చూస్తే … ఏముంది గుమ్మంలో నాన్న నిలబడి వున్నాడు.

గదిలో రమణి చెపుతున్న మాటలన్నీ వొళ్ళు మర్చిపోయి ఉంటున్న ఆడపిల్లలంతా “ఆహ్ .. ” అని గుండెలమీద చేతులేసుకుని .. మరప్పుడేమయ్యిందే? బ్రహ్మం అంకుల్ రమణ అంకుల్ ని తిట్టేసేడా? అని పద్మినీ సీతాలు, నాన్న అంకుల్ తో గొడవపడ్డాడా? అని రాధిక దీపలు భయపడుతూ అడిగేరు .. 

ఆక్షణంలో నేనుకూడా అలాగే భయపడిపోయెనే.. 

రమణ అంకుల్ నన్ను ఒదిలిపెట్టి మౌనంగా మంచం దిగి గదిబయటకి వెళ్ళిపోయేడు. నాఎదురుగా నాన్న రమణ అంకుల్ ని ఏమీ అనకుండా మౌనంగా మన బెడ్రూం తలుపులు మూసేసి గడియవేసి వెళ్ళిపోయేడు.

అప్పటిదాగా నా నరనరాల్లో పొంగిన కోరిక చప్పగా చల్లరిపోయింది. వొళ్ళంతా భయం ఆవరించింది. మరికొద్దిసేపటికి నాకు నేనే ధైర్యం చెప్పుకునాను. ఏమన్న అంటే మీరు చేస్తున్నదేమిటి? అని ఎదురుతిరుగుదామని అనుకున్నాను. అలా ఆలోచిస్తూ భయం భయంగా నిమ్మదిగా నిద్రలోకి జారిపోయేను.

మళ్ళీ నాకు మెలుకువ వొచ్చేప్పటికి సాయంకాలం 5:00 గంటలయ్యింది. మన బెడ్రూం తలుపులు తీసి వున్నయి. బయట ఏ గొడవాలేదు. ఇల్లు ప్రశాంతంగా వుంది. ఇంట్లో ఏం గొడవలు అఔతాయో అని భయపడుతున్న నాకు ఇల్లు ప్రశాంతంగా వుండడంతో కొండంత ధైర్యం వొచ్చింది.

నేను బాత్రూంకి వెళ్ళి వొచ్చేను. ముందుగదిలో నాకు ఎవ్వరూ కనిపించలేదు. ఇల్లువొదిలి బయటకి రావడానికి ధైర్యం లేక మళ్ళీ వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చున్నాను. మరో ఐదు నిమిషాలకి మా నాన్న బాత్రూంకి వెళ్ళి వొస్తూ నేను మంచం మీద కూర్చుని వుండడం చూసి మణి నిద్రలేచేవా? అంటూ వొచ్చ్ని నా పక్కన కూర్చున్నాడు.

అలా కూర్చుంటూ అదేంటి ఒక్కత్తివే అలా చీకట్లో కూర్చున్నావు? బయట మేమంతా కూర్చుని కబుర్లుచెప్పుకుంటున్నం. నువ్వు వొచ్చి మాతో కూర్చోవలసింది అన్నాడు. నాకు ఏమి సమాధానం చెప్పలో తెలీక తలవొంచుకుని కూర్చున్నాను.

ఓ మధ్యాహ్నం జరిగిన దానిగురించి భయపడుతున్నావా? అంటూ నా నడుం చుట్టూ చెయ్యవేసి నన్ను తన వొళ్ళోకి లాక్కుని, ఆ విషయం గురించి నిన్నేమన్నా అంటామని భయపడ్డావా అంటూ నా వీపు నిమురుతూ మౄదువుగా అడుగుతుంటే ఏంసమాధానం చెప్పాలో తెలీక తలవొంచుకుని మౌనంగా వుండిపోయేను.

చూడు రమణి వయసులోకి వొచ్చిన ప్రతీ వాళ్ళలో కోరికలు కలగడం సహజం. ముఖ్యంగా నీ వయసులో వుండే పిల్లలకు ఆ అనుభవం ఎలా వుంటుందో అందులో మాధుర్యం ఏమితో తెలుసుకోవాలని వయసు తొందరపెట్టడం, ఒంట్లో కోరికలు తహతహలాడుతూ తొందర చెయ్యడం మరింత సహజం. 

అలాంటప్పుడు ఎవరన్నా అబ్బాయో ఇలా తెలిసిన అంకుల్స్ మీద చేతులేస్తే మనకి తెలీకుండానే మనం వాళ్ళకి లోబడిపోతుంటాం. అందులోకూడా ఎటువంటి తప్పూలేదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి సంఘటనలు అందరిజీవితాలలోనూ జరుగుతూ వుంటాయి. ఇదంతా వయసు చేసే అల్లరేకానీ నీతప్పు కాదు. అని మానాన్న అంత ముద్దు ముద్దుగా నచ్చచెబుతుంటే అప్పటిదాకా నేను పడ్డ టెన్షన్ అంతా చేత్తో తీసేసినట్లుగా మాయమైపోయింది.

దానితో నేను థేంక్స్ నాన్నాఅంటూ బలంగా కౌగలించేసుకున్నాను. అలా నేను మా నాన్నని కౌగలించుకోగానే మా నాన్న ఓ చేతిని నా పొడుగు జాకట్లోకి తోసి నిమ్మదిగా నా వీపు నిమురుతూ, నీకు వయసు చేసే తొందరల గురించి చెప్పేనుగానీ నీ వయసుపోరు తీర్చుకోవద్దని మాత్రం చెప్పలేదు గదమ్మా అంటూ నేను వేసుకున్న బ్రాహుక్ ని తప్పించేశాడు.

మొట్టమొదటిసారిగా ఓ మగాడి చెయ్య ఏ అచ్చాదనా అడ్డులేకుండా నా వీపు నిమురుతుంటే మళ్ళీ నాలో కోరికల అగ్గి రాజుకుంది. ఇంతలో మా నాన్న నా పెదాలని తన పెదాలతో మూసేసి తన నాలుకని నానోట్లోకి చొప్పించి నాకు ఎంగిలి ముద్దులు పెడుతుంటే నేను పరిశరాలని మర్చిపోయి మా నాన్న చేతుల్లో పరవశించిపోసాగేను.

ఇంతలో నా వీపు నిమురుతున్న మా నాన్న చెయ్యి నా జాకెట్లోంచీ ముందుకువొచ్చి నేవేసుకున్న బ్రాని పైకి తోసి అప్పటిదాకా ఏమగాడు ముట్టుకోని వెన్నముద్దల్లంటి నా యద ఎత్తుల్ని నగ్నంగా వొడిసిపట్టుకుని సున్నితంగా నిమురుతూ క్రమంగా ఆ నిమురుడు బలమైన పిసుకుడుగా మారిపోతుంటే…

మొట్టమొదటిసారిగా నా తొడల్లో తడి వూరి నాపేంటీ తడిసిపోతుంటే అప్పుడు నాకు తెలిసొచ్చింది ఓ ఆడది ఓ మగాడిచేతుల్లో పొందే సుఖం అంటే ఎలా వుంటుందో… అని రమణి చెపుతుంటే రాధిక దీపికలు అడ్డం పడుతూ … 

ఏంటి నాన్నే నిన్ను అలా చేసేడా? అని ఆశ్చర్యంగా రమణిని అడుగుతుంటే., 

ఔను నాన్న చాలా మంచివాడు.. నేనంటే నాన్నకి చాలా ఇష్టం.. నేను ఏంచేసినా నాన్న నన్నేమనడు అని ఆడపిల్లలు అదిరిపోయేలా రమణి చెపుతుంటే..,

పద్మినీ సీతలు కల్పించుకుంటూ .. ఈ ముచ్చట్లన్నీ మనం తరువాత మాట్లాడుకుందాం.. తరువాత ఏంజరిగిందో అది ముందు చెప్పవే అని రమణిని పొడిచేప్పటికి .. తరువాత ఎం జరిగిందో రమణి చెప్పసాగింది  … 

అలా నేను మా నాన్న ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఒకళ్ళం కరిగిపోతుంటే.. మా అమ్మ గదిలోకి వొచ్చి.. సంధ్యావేళయ్యింది. ఇంక అబ్బా కూతుళ్ళు మీ సరసాలు చాలించిలేస్తే మీకు కాఫీలు పోసి దీపాలు పెట్టుకుంటాం అంటూ గదిలోకి వొచ్చేప్పటికి మా నాన్న నన్ను వొదిలిపెట్టి .. సరే దానికి కాఫీ ఇవ్వు. నేను బయట కూర్చుంటాను అని వెళ్ళిపోయేడు.


ఏంటి నాన్న నిన్ను అలా చెయ్యడం చూసి అమ్మ కూడా నాన్ననీ నిన్నూ ఏమీ అనలేదా? అని ఆశ్చర్యంగా రాధిక దీపికలు రమణిని అడుగుతుంటే., 

లేదే., నేనుకూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయేను.. అమ్మ కూడా ఏమీ అనకపోవడం నాకు కూడా చాలా ఆశ్చర్యమేసింది అని రమణి అంటుంటే..,

పద్మినీ సీతలు కల్పించుకుంటూ .. తరువాత ఏంజరిగిందో చెప్పవే అని రమణిని తో అనేప్పటికి.. రమణి చెప్పడం కొనసాగించింది.. 
   
అమ్మో.. మా రమణి గూడా పెద్దదైపోతున్నాదే? అంటూ అమ్మ నన్ను దగ్గరకి తీసుకుని నుదుటిమీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ.. ఒక్క నాలుగురోజులాగుతల్లీ.. ఓ మంచి ముహూర్తం చూసి నీకు నచ్చినవాడితో కన్నెరికం చేయించేస్తాం. ఇంక అప్పటినించీ నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళతో మనసుతీరా ముచ్చట్లు తీర్చుకోవొచ్చు అని చెప్పి నాకు కాఫీ తేవడానికి వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోవడంతో.. నన్ను కోప్పడం మానేసి ఇంటిల్లిపాదీ ఇలా నన్ను వెనకేసుకురావడం చూసి నేనే ఆశ్చర్యంలో మునిగితేలిపోయేను. అంటూ చెప్పడం ముగించింది రమణి 

అని రమణి చెపుతున్నంతసేపూ రమణి సెక్సువల్ ఎడ్వంచర్ని ఓ రకమైన సెక్సువల్ ట్రాన్స్ లో పడివింటున్న అమ్మయిలు ఒక్కసారిగా మళ్ళీ ఈలోకంలోకి వొచ్చి పడ్డారు. మరో రెండు మూడు నిమిషాలపాటు ఆగదిలో మౌనం ఆవరించిద్ని.

ముందుగా తేరుకున్న పద్మినీ సీతలు ఓపక్క రమణ అంకుల్ నీమీద చేతులేయ్యడం చూసి బ్రహ్మం అంకుల్ రమణ అంకుల్ ని కానీ నిన్ను కానీ ఏమీ అనకపోవడమేమిటీ.., అదీకాక కన్నతండ్రే కూతురుమీద చేతులేస్తుంటే చూసిన తల్లి ఏమీ అనకుండా తొందరలోనే నీకు కన్నెరికం చేయించేస్తాననడమేమిటి? అంటూ పద్మినీ సీతలు ఆశ్చర్యపోతుంటే., 

రాధిక దీపలు నమ్మలేనట్లుగా ..  నిజం చెప్పవే రమణీ., చూడబోతుంటే నీకు ఆ.. .. అనుభవం కూడా ఐపోయినట్లుగానే అనిపిస్తున్నది.. ఇంకా మాదగ్గర దాపరికం ఎందుకు? నిజం చెప్పు అని రమణిని నిలవేస్తూ అడిగేరు ..  

ప్చ్.. లేదే…. ఏమో తొందరలోనే ఆ సుభముహూర్తం గూడా వొస్తుందనే అనుకుంటున్నాను అన్నది రమణి..

ఔనే  .. మరి ఆ ఒక్కరోజే నాన్నా, రమణ అంకుల్ నీ మీద చేతులేశారా లేక ఇంకా ఆ నలుపుడు పిసుకుడు కార్యక్రమాలు నడుస్తూనే వున్నాయా .. అడిగింది పద్మజ.

మ్మ్మ్.. అవైతే నిరాఠంకంగా నడుస్తున్నాయి. ఒక్క నాన్నా, రమణ అంకులేమిటి? సుందర్ అంకుల్ గూడా వీలు చిక్కినప్పుడల్లా నన్ను ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.. నా సళ్ళు నలుపుతూ.. నన్ను కౌగలించుకుంటూ .. వాళ్ళ ముచ్చట తీరుచుకోవడమేగాకుండా .. నాకు ఆఒక్కా అనుభవం మాత్రం రుచి చూపించకుండా .. నన్ను రెచ్చగొట్టేసి .. వేడెక్కించేసి ఒకటే ఏడిపించేస్తున్నారు… అన్నాది…

మరలాఇతే.. వాళ్ళు అలా చేస్తుంటే ఎలా వుంటుందే? అడిగేరు దీపా, సీత.. 

ఎలా వుంటుందా?… ఎలా వుంటుందంటే ఏమి చెప్పను?… స్స్స్…. ఆహ్.. వొళ్ళంతా తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా ఐపోతుంది.. తొడల్లో తడిచేరిపోతుంది… నాలుక మొద్దుబారిపోతుంది.. సళ్ళు బరువెక్కిపోయి బలమైన నలుపుడు… పిసుకుడుకోసం …స్స్స్… ఆహ్.. అల్లాడిపోతాయి.. వొళ్ళంతా అదోరకమైన మైకం కమ్మేస్తుంది.. కళ్ళు మత్తుగా అరమూతలు పడిపోతాయి… ఆహ్.. ఆ అనుభవం గురించి ఒకళ్ళు చెపితే అర్థమయ్యేది గాదు. ఎవరికి వాళ్ళు సొంతంగా అనుభవించి అందులో మాధుర్యాన్ని రుచి చూడవలసిందే.. అంటూ రమణి చెపుతుంటె.. 

మాకెప్పుడు దొరుకుతుందో అలాంటి అనుభవం అన్నట్లు అక్కడ వున్న ఆడపిల్లనతా ముఖాలు పెట్టడం చూసిన రమణి.. మీరేమీ వూరికే బాధపడిపోవొద్దు.. అమ్మా వాళ్ళు నన్నే ఏమి అనలేదంటే మిమ్మల్నిగూడా ఏమీ అనరు. 

సరే.. మనమంతా కలిసి ఓ పని చేద్దాం!! మధ్యన్నం మన భోజనాలు ఐపోయేలోపులో నేను నిమ్మదిగా మన ఇంట్లో వున్న ఆ బూతుకథల పుస్తకాలని ఇక్కడికి చేరవేస్తాను. అమ్మా వాళ్ళు ఎటూ భోజనాలు ఐపోయాక పడుకుంటారుగదా? అప్పుడు మనమంతా ఇక్కడ పడుకుంటామని చెప్పేసి ఇక్కడికి వొచ్చేసి ఆ కధలపుస్తకాలని చదువుకోవొచ్చు.

ఒక్కసారి ఆ పుస్తకాలని చదవడం మొదలుపెట్టేరో .. అప్పుడు మీకే అర్ధమౌతుంది.. అందులో వున్న మజా ఏమిటో.. ఆ కథలు చదువుతుంటే .. ఓ పక్క ఒంట్లో వేడి, మరోపక్క తొడల్లో తడి రేగుతుంటే అందులో మజా నేను మాటల్లో చెప్పలేను మీ అంతట మీరే అనుభవించి తెలుసుకోవాలి..

ఒక్కసారి మీకు అందులో మజా అర్థమయ్యిందో .. ఇంక మీలో ఆ కోరికల వేడి రాజుకుంటుంది…. అప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఏ అంకుల్ పక్కనైనా కూర్చుని కొద్దిగా చొరవచేసి మీ వొంటిని వాళ్ళ వొళ్ళుకి తగిలిస్తూ మాట్లాడడం మొదలుపెట్టేరో.. వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. మీలో ఆ.. కోరికలు రేగడం మొదలయ్యిందని..

ఆ తరువాత మీరేమీ చెప్పనక్కరలేదు.. వాళ్ళంతట వాళ్ళే మిమ్మల్ని వాళ్ళ వొళ్ళోకి లాక్కుని మీకు మగవాడిపొందులో మాధుర్యాన్ని పూర్తిగా రుచి చూపిస్తారు!! అని చెపుతూ…

ఒకవేళ నాకే గానీ వీలైతే మన ఇంట్లో మగవాళ్ళెవరైనా అమ్మమీదకో ఆంటీమీదకో ఎక్కుతున్నట్లు నాకు తెలిస్తే మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళి చూపిస్తాను. అప్పుడు మీకే అర్థమౌతుంది నిజంగా మనం వెళ్ళి మగవాళ్ళ పక్కల్లో పడుకునేప్పుడు మనం పొందే సుఖం ఎలా ఉంటుందో, అని రమణి చెప్పడం ముగించేప్పటికి …

ఇంట్లోనించీ సుశీల ఆంటీ…  పిల్లలూ కాఫీలు తాగుదురుగాని రండి అని పిలవడంతో.. ఆడపిల్లలంతా లేచి వాళ్ళ ఇంటి తలుపులు గడియవేసి రమణి ఇంటికి చేరేరు.

అప్పటికి బ్రహ్మం, శారద అంతా లేచి ముందుగదిలో కాఫీలు తాగుతున్నారు. ఏంటి పొదున్నే కాఫీలు గూడా తాగడం మానేసి అక్కడ మీటిగ్ పెట్టేరు అని అడుగుతున్న వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళని రమణి చెప్పిన కొత్త విషయాల పరిజ్ఞ్యానం తో గమనిచసాగేరు ఆడపిల్లలు మౌనంగా .. విషయాన్ని పొడిగించవద్దని రమణి చాటుగా సైగలు చెయ్యడంతో అర్ధం చేసుకున్న పెద్దవాళ్ళు ఇంక అక్కడికి ఆ విషయాన్ని అక్కడికి వొదిలేసి ఏమీ జరగనట్లు లోకాభిరామాయణం లో పడిపోయేరు. 

    (ఇంకావుంది….)
———————————————————————–
ఆ తరువాత ఏమి జరిగింది?

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *