కామదేవత 7

telugu sex stories కామదేవత 7 అంతే, కళ్ళు మిరుముట్లు గొప్లిపే కాంతితో భువనైకమోహనంగా రతీదేవిని మైమరపించే అద్భుతమైన ఓ నగ్నసుందరి, ఆమెతో బాటుగా ఆమె ఐదుగురు అన్నదమ్ములూ గూడా ఆ ఫోటో నించీ బయటకొచ్చేరు. కామదేవత అన్నదమ్ములుగూడా మన్మధుడిని మరిపించే అందంతో వెలిగిపోతున్నారు.

రమణి, శారదా, సుశీల, రమణ అందరూ కామదేవత, ఆమె అన్నదమ్ముల భువనైక మోహన రూపాన్ని సన్మోహితులై చూస్తున్నరు.

అలా ఒచ్చిన కామదేవత తిన్నగా రమణి దగ్గరకొచ్చి, తనని బలంగా కౌగలించుకున్నాది. అదొక అద్భుతమైన దేవతా మూర్తి చేతి స్పర్శ. ఏమిజరుగుతున్నాదో తెలియనతగా రమణి ఆమెచేతుల్లో తాధాప్యంచెందిపోతున్నాది.

ముందుగా కామదేవత రమణి నోటిలో నోరుపెట్టి గాలూదింది. తరువాత రమణి రెండు తొడలూ విడదీసి పూపెదాలు ఒత్తిగించి, యోనిపెదాలకి తన పెదాలని చేర్చి రమణి పూకులో గాలూదింది.

ఇంక అప్పటినించీ కామదేవత రమణి శరీరంతో రమించడం మొదలుపెట్టింది. రమణి సళ్ళని నలుపుతూ, పూకు నాకుతూ, తన నాలుకని రమణి పూకుమడతల్లో చొప్పించి రమణి లోతుల్లోనించీ కామరసాలని జుర్రుకుంటుంటే రమణికి స్వర్గంలో తేలిపోతున్నట్లుగా వున్నాది.

అలా ఓపక్క కామదేవత రమణితో రమిస్తుండగా, కామదేవత అన్నదమ్ములు ఇద్దరు సుశీలని కమ్ముకుపోయి ముందునించీ ఒకడు సుసీలపూకులో తనమొడ్డ దిగేసి దరువులేస్తుంటే, వెనకనించీ మరొకడు సుశీల గుద్దలో తనమొడ్డ పెట్టి రెండుపక్కలనించీ సుశీలకి స్వర్గం చూపిస్తున్నారు.

ఇంకోపక్క శారద పరిస్తితి అంతకన్నా భిన్నంగా ఏమీలేదు. అంతకన్నా ఎక్కువగానేవుంది. ఎందుకంటే సుశీలకి మద్దెలదరువులే, కానీ శారదని మూడుపక్కలనించీ దున్నేస్తున్నారు.

ఓ ఇద్దరు ముందువెనకలనించీ శారదని దొలిచేస్తుంటే, మూడోవాడు ఆమె నోటిపని పడుతున్నాడు. ఐతే, సుశీల, శారదలు అపర మన్మధుల్లా వున్న కామదేవత తమ్ముళ్ళకి తనివిదీరా తమ ఒళ్ళిచ్చి మనసుదీరా త్రుప్తిగా దెంగించుకుంటున్నారు.

అలా రమణి ఎంతసేపు కామదేవత చేతుల్లో కరిగి పరవశించిపోయిందో రమణికైతే తెలీదు. ఐతే రమణి పూకులో ఏదో బలంగా దిగబడుతున్న అనుబూతికి కళ్ళు విప్పింది. అప్పటికే కామదేవత అన్నదమ్ములిద్దరు రమణిని ఆకలిగా ఆవరించేసుకుని కుమ్మేస్తున్నారు.

ఒకడు తన మొడ్డని రమణి పూకులోతుల్లో దిగేసి దరువులేస్తుంటే, మరొకడు రమణి సళ్ళని నలిపేస్తూ, ఆమె సళ్ళని మార్చి మార్చి నోటిలో పెట్టుకుని చీకేస్తున్నాడు. రమణిలో కోరికలు హద్దులుదాటిపోయి సివాలెత్తిపోతున్నది.

రమణి కళ్ళు తెరవడం చూసి కామదేవత అన్నదమ్ముల్లో మరొకడు ఒచ్చి రమణి పక్కలో ఆమె వెనుక చేరిపోతూనే, రమణి వెనకనించీ నిగిడిన తన లింగాన్ని ఆమె గుద్దలో సంధించేడు. రమణికి ఏదో ఐపోతున్నట్లుగా వుంది, ఇంకా ఏదో కావాలన్నట్లుగా వుంది. ఇంతలో మరో అన్నదమ్ముడు వొచ్చి తన మొడ్డని రమణి నోటిలోకి తోసేడు.

పదిహేనేళ్ళ రమణికి అంతమందిని భరించే శక్తి ఎక్కడినించీ వొచ్చిందో  అర్థం కావడంలేదు. కానీ వాళ్ళు తన ఒంటిమీద చేస్తున్న దాడిని తనివితీరా ఆస్వాదిస్తూ, తన ఒంట్లో దెంగడానికి అనువుగా వున్న ప్రతీ దాన్ని తెరిచి వాళ్ళకి అందిస్తున్నాది. ఆనలుగురు చేతుల్లోనూ తాను నలుగుతూ ఎనలేని కామసుఖాన్ని పొందుతున్నాది.

అలా ఆ కామదేవత ఐదుగురు అన్నదమ్ములూ, రమణ అంకుల్ ఆరాత్రంతా వొంతులవారీగా కామదేవతనీ, రమణినీ, శారదని, సుశీలనీ దెంగుతూ వాళ్ళ రంధ్రాలన్నింటినీ తమ చిక్కని వీర్యంతో రాత్రంతా నింపుతునేవున్నరు. తెల్లవారుఝూమున సుమారు 3 గంటలౌతుండగా కామదేవత అన్నదమ్ములు ఒక్కక్కళ్ళుగా కామదేవతలో కలిసిపోయేరు.

అప్పుడు కామదేవత, రమణిని, శారదని, సుసీలని వుద్దేశించి ఇలా చెప్పింది.

ఈరాతంతా నన్ను నా అన్నదమ్ములనీ సుఖపెట్టి సంతోషపరిచినందుకుగానూ మీకు, మీకుటుంబాలకీ సిరిసంపదలని అనుగ్రహిస్తున్నాను. కానీ మీరూ, మీ తరువాత మీ వంశస్తులూ నా ఈ కామవ్రతాన్ని కొనసాగిస్తూనేవుండాలి. ఈ కామవ్రతం నియమాలకి అనుగుణంగా మీ కుటుంబవ్యక్తుల మధ్య కామక్రీడలు కొనసాగుతూనేవుండాలి.

ముఖ్యంగా ఎవరన్నా మీతోగానీ, మీ కుటుంబసభ్యులతోగానీ కామవాంఛలని తీర్చుకోవడానికి మీదగ్గరకి వొస్తే వాళ్ళ కోరికని కాదనకుండా మీరు వాళ్ళతో రమించి వాళ్ళ కోరికలని తీర్చి సంతోషపరచాలి. ముందుగా రమణి తన తండ్రితో రమించేవరకూ మరెవ్వరితోనూ రమించడానికి వీలులేదు.

ఒకసారి రమణి తన తండ్రితో రమించేక, సుశీల భర్తతో రమించాలి. ఆతరువాత రమణి తండ్రి, సుశీల భర్తా మరో ముగ్గురు కన్నెపిల్లలతో రతిక్రీడలలో రమించాలి. అప్పటినించీ వాళ్ళ కామవ్రతం వుపాసన మొదలౌతుంది. ఒకసారి ఈ కామవ్రతం మొదలెట్టేక వాళ్ళు జీవితాంతం వీలైనంత మంది కన్నెపిల్లలతో రతిక్రీడని సాగిస్తూనేవుండాలి.

ఏనాడైతే వాళ్ళు 100 మంది కన్నెపిల్లలతో రతిజరిపి వాళ్ళ కన్న్యత్వాన్ని దోచుకోవడం ముగిస్తారో అప్పటించీ కావాలంటే వాళ్ళు ఈ కామవ్రతాన్ని ఆపేసుకోవొచ్చు. కానీ రమణి మాత్రం తన జీవితాంతం ఈ కామవ్రతాన్ని కొనసాగిస్తూనేవుండాలి.

కానీ రమణి తండ్రి, సుశీల భర్తా అనుభవించే కన్నెపిల్లల పెళ్ళిళ్ళు ఐపోయి జీవితంలో స్థిరపడేవరకూ పూర్తి బాధ్యత వాళ్ళదే అఔతుంది. వాళ్ళు అనుభవించే కన్నెపిల్లల తల్లులని ముందుగా వాళ్ళు అనుభవించేక వాళ్ళ తల్లుల సమ్మతితోనే వాళ్ళ కూతుళ్ళకి కన్నెరికం చెయ్యలి. ఆ కన్నెపిల్లలకి కన్నెరికం వాళ్ళ తల్లులు చూస్తుండగానే జరగాలి.

ఇదంతా ఆచెరణసాధ్యమేనా అని ఆశ్చర్యపోవొద్దు. మీరు ఏకన్నెపిల్లమీద ఆశపడతారో ఆపిల్లా, ఆమె తల్లీ మీరు పెద్దగా శ్రమపడకుండానే నాశక్తివల్ల మీవశమౌతారు. మీరు ఈ నియమాలన్నీ నిష్ఠగా పాటించినతకాలం నా దయవల్ల మీ ఇంట సిరిసంపదలు వెల్లువలా పొంగుతూనేవుంటాయి.

అలా చెపుతున్న కామదేవత సుశీలవైపు తిరిగి, నీ భర్త నీ కూతుళ్ళతో రమించేక నువ్వు నీ కొడుకులతో రమించాలి. ఆతరువాత నీ కొడుకులు నీ కూతుళ్లతో రమించాలి. అటుపైన మీ రెండు కుటుంబాల మధ్య రతిక్రీడలు కొనసాగుతూనే ఉండాలి. మీ రెండు కుంటుంబాల సభ్యులూ మీ ఇంటికి ఒచ్చినవాళ్ళ కామతౄష్ట్ననీ తీర్చడమేగాక మీదగ్గరకి మనసుపడిఒచ్చిన ప్రతీవాళ్ళ కామతౄస్ట్ననీ చల్లారుస్తూవుండాలి. ఒక్కసారి మీకుటుంబ సభ్యులమధ్య కామక్రీడలు మొదలయ్యేక మీ కుటుంబంలోని మగవాళ్ళకి ఎనలేని కామశక్తి వీర్యవృద్దీ కలుగుతాయి. ఆ కామశక్తి వాళ్ళ మీ ఇంట్లో మగవాళ్ళు ఎంతమంది ఆడవాళ్ళతో ఎన్నిసార్లు రమించినా కానీ వాళ్లకి అలుపురాదు. వాళ్ళు కావాలనుకున్నప్పుడల్లా వాళ్ళ మగతనం గట్టిపడి కోరిన ప్రతీసారీ కోరినంత వీర్యాన్ని స్కలించగలుగుతారు.

అలా మీ రెండు కుటుంబాలద్వారా నాలోని కామదాహం తీరుతున్నంతకాలం నేనూ, నాచే ప్రసాదింపబడిన సిరిసంపదలూ మీ ఇంట స్తిరంగా వుంటాయి. అని చెపుతూ రమణివైపు తిరిగి నా దయవల్ల మీ రెండుకుటుంబాల సభ్యులు ఎంతమందితో రతిసలిపినా ఏటువంటి రోగాలూ రుగ్మతలూ మిమ్మల్ని చేరవు.

నేను నీలో వూదిన గాలివల్ల నీలో ఓ అపూర్వమైన శక్తిచేరింది. అదేమిటంటే, ఎటువంటి అనారోగ్యంవున్నవాళ్ళ నోటిలోగానీ, యోనిలోగానీ నువ్వు నీనోటితో గాలివూదితే వాళ్ళు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతోలేచి తిరుగుతారు.

కానీ దీనిని అత్యంత అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే వాడాలి.  మౄత్యవు సమీపించినవాళ్ళమీద దీనిని ప్రయోగించరాదు, అలాంటప్పుడు గానీ నువ్వు ఈ శక్తిని వినియోగిస్తే నీలో ఈ శక్తి నసించిపోతుంది అని చెపుతూ..

ఆఖరుగా నీకు మరో ముఖ్య విషయం చెప్పాలి. నీతో రతిసలిపే 100వ వ్యక్తి నీ భర్తే అయ్యేట్లు చూసుకో. అలా ఐతే నీ భర్తతో నువ్వు గడిపే సోభనపు రాత్రి నేను మళ్ళీ వొచ్చి నీకు నీ భర్తకి మరిన్ని శక్తులు ప్రసాదిస్తాను. అని చెపుతూ కామదేవత అదౄస్యమైపోయింది. చిత్రంగా కామదేవతతోపాటూ ఆగదిలో అలంకరించిన పూవ్వులూ సుగంధ ద్రవ్యాలు అన్నీగూడా మాయమైపోయేయి.

కామదేవత మాయమైపోయేక చిత్రంగా ఆ గదిలో మత్తైన సువాసన ఆవరించుకున్నది. ఐతే అప్పటికే ఎడతెగని రతిక్రీడలతో అలిసిపోయిన రమణ అంకుల్, రమణి, శారదా, సుశీలా ఎక్కడివాళ్ళు అక్కడే ఎలా పడుకుంటున్నారోకూడా చూసుకోకుండా అలాగే అస్తవ్యస్తంగా అడ్డదిడ్డంగా నిద్రలోకి జారిపోయేరు.

మర్నాడు వుదయం 8:30 అఔతుండగా వీధితలుపులు పిల్లలు దబ దబా బాదుతుంటే మెలకువలోకి వొచ్చిన శారద, గబ గబా మిగతావాళ్ళని నిద్రలేపి బట్టలు కట్టుకోమని, అందరూ బట్టలు కట్టుకున్నాక స్తిమితపడి అప్పుడువెళ్ళి వీధితలుపులు తెరిచింది.

ఏమయ్యింది ఇంతపొద్దెక్కినా మీరెవ్వరూ లేచి తలుపులు తియ్యకపోతే మేము ఖంగారుపడుతున్నం అంటూ బిల బిలా ఇంట్లోకి జొరబడుతూ ప్రశ్నలు వేస్తున్న పిల్లలకి ఏమిసమాధానం చెప్పాలో తెలియక శారద తికమక పడుతుంటే, గదిలోనించీ బయటకివొచ్చిన రమణ అంకుల్ ఏమీలేదూఅ రాత్రి రమణికి కొంచెం ఎక్కువగా కడుపునొప్పివొచ్చి హడావిడి చెయ్యడంతో రాత్రంతా సరిగ్గా నిద్ద్రలేక లేవడం లేటయ్యింది అని సర్ది చెప్పడంతో అప్పటికి విషయం సద్దుమణిగింది.

ఐతే రమణికి ఎలావుందో చూద్దామని గదిలోకి జొరబడబోతున్న పిల్లమూకలని అడ్డుకుంటూ రమణ అంకుల్, రమణి తెల్లవారుతుండగానే నిద్రపోయింది. కాసేపు పడుకోనివ్వండి. తనంతటతానుగా నిద్రలేచేక మాట్లాడుదురుగాని అని సమాధానపరుస్తూ రమణ వాళ్ళెవ్వరినీ రమణి పడుక్కున్న గదిలోకి పోకుండా అడ్డుకున్నాడు.

ఆరోజు రమణి 11 గంటలకి నిద్రలేచింది. రమణికి వొళ్ళంతా అదోరకంగా మత్తుగా తీపులుపెడుతున్నాది. కానీ అదోరకమైన సుఖం వొళ్ళంతా పరుచుకుని లోలోపల ఏదో తెలియని వుత్సాహాన్ని నింపుతున్నాది. రమణి స్తానపానాదులు ముగునిచుకునేప్పటికి సుమారుగా 12:00 గంటలయ్యింది.

ఇంతలో ఇల్లంతా తిరుగాడుతున్న రాదిక, దీపికలు నిమ్మదిగా రమణి పక్కన చేరి ఇల్లంతా పరుచుకున్న ఆ మత్తైన వాసన గురుంచి ఆరా తియ్యడం మొదలెట్టేరు. ఆవిషయాన్ని అప్పుడే మొదటిసారిగా గమనించినట్లు నటించిన రమణి గదిలోకెవెళ్ళి గుండెలనిండా ఒక్కసారి ఆ మత్తైన పరిమళాన్ని పీల్చింది.

రమణికి ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు ఝల్లుమన్నాది. బ్రాలో బిగించికట్టిన సళ్ళు ఒక్కసారిగా బిగుసుకుని, సళ్ళమీది ముచికలు కోరికతో నిక్కి నిలుచున్నాయి. తొడలమధ్యలో అదోరకమైన తిమ్మిరిలా ఎక్కి పూకులో జిల మొదలయ్యింది.

రమణి ముఖంలో మారుతున్న భావలని గమనించిన రాధిక, దీపికలు రమణి పక్కన చేరి, చూశావా? నువ్వు ఎలా ఫీల్ అనౌతున్నావో మేము అలానే ఫీల్ అఔతున్నాం. అసలు ఏమయ్యిందే ఈ గదిలో అని మళ్ళీ ఆరాతియ్యడం మొదలెట్టేరు.

ఆ ఏమీ కాలేదు, రాతి నాచేత ఏవో మందులు తాగించేరు. ఓ మందు సీసా పడి పగిలిపోయింది. దాని వాసననుకుంటాను. అని చెపుతూ ఆ గదిలోనించీ బయటకి వొచ్చేసింది రమణి.

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *