కామదేవత 2

telugu sex stories కామదేవత 2 అక్కడ అమ్మావాళ్ళ పడకగదిలో గదిలో మాఅమ్మా  వాళ్ళమంచం మీద అంకుల్ నగ్నంగా కూర్చొని వున్నడు. మా అమ్మ తల అంకుల్ తొడలమధలో పైకీ క్రిందకీ వూగుతున్నది. ఆడవాళ్ళు అలా గూడా చెస్తారని నాకు తెలియదు. అంకుల్ పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుని ఆందులోని మజాని ఆస్వాదిస్తున్నడు. నాకు మాఅమ్మమీద అంకుల్ మీద కోపం వొచ్చినా అది ఎంతో సేపు నిలవలేదు. ఇప్పుడిప్పుడే అలవాటుపడుతున్న క్రొత్త క్రొత్త రుచుల వల్ల నాతొడల మధ్యలో జిల రేగుతూవుండడంతో [b]నేను వాళ్ళిద్దరినే కళ్ళారకుండా చూస్తున్నను. [/b]

ఇంతలో అంకుల్ తలయెత్తి కళ్ళుతెరిచి చూసేడు. సరిగ్గా అంకుల్ కళ్ళ ఎదురుగా ventilator కు అత్తుక్కుని నేను కనిపించేను. నావొళ్ళు ఝల్లు మంది. అక్కడినుండీ లేచిపోదామా అనుకునేటంతలో అంకుల్ నాకు కన్ను కొట్టేడు. ఆంతేగాకుండా చూడు చూడు అన్నట్లుగా తన చూపుడువేలుతో మా అమ్మని చూపించేడు. నాకు వొళ్ళు మండింది. కాలికి వున్న చెప్పుతీసి చూపిద్దమని అనుకునేటంతలో అంకుల్ అమ్మ తలని రెండు చేతులా పట్టుకుని ప్రక్కకి తప్పించేడు. చెప్పుమీద చేతులు వేసిన నేను అలాగే బొమ్మలా చూస్తూ వుండిపోయాను.

ఆందుకు కారణం అంకుల్ మొగతనం 9″ నించీ 10″ అంగుళాల పొడవున సుమారుగా 3.5″ నుంచీ 4″ అంగుళాల చుట్టుకొలతతో గాడిద మొడ్డలాగ నిగిడి నరాలుతేలి అమ్మ నోటి తడివల్ల నున్నగా మెరూస్తూ వున్నది. ఆంతలావు మొడ్డని చూడడం అదే మొదటిసా[b]రేమో నేను ఆశ్చర్యపోయాను. మొన్న నాన్న మొడ్డచూసినప్పుడే ఆమ్మో అంతపెద్దదా అనిపించినా నాకు రమణ అంకుల్ మొద్దసైజు చూసేప్పటికీ కళ్ళు తిరిగినంతపనయ్యింది. ఇంతలో అంకుల్ అమ్మ పెదవులమీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ పూర్ణ కుంభాల లాంటి అమ్మ సళ్ళని రెండుచేతులా నలిపేస్తూ అమ్మని నిమ్మదిగా మంచం మీద పడుకోపెట్టి తాను ఆమ్మ మీద వాలిపోయాడు. అది చూస్తున్న నాకు వొంట్లో నరాలు జివ్వుమన్నాయి. నా వొంట్లో రక్తమంతా నాతొడలమధ్యకి చేరిపోయింది.[/b]

ఈమధ్య బాగా అంకుల్ చెతిపనులకి, నోటిపనులకి అలవాటుపడ్డ నావొళ్ళు నాప్రమేయంలేకుండానే నాచేతులని నాపూకు మీదకు పంపేయి.

అక్కడ మంచం మీద అమ్మ అంకుల్ నిఆర్తిగా, ఆశగా అల్లుకు పోతున్నది. అమ్మ రెండు తొడలనీ విడడీసి నిగిడిన అంకుల్ మొడ్డని కుడిచేతిలోకి తీసుకుని విడివడిన పూరెమ్మల మధ్యలో కి పెట్టుకున్నాది. అంకుల్ క్రొద్దిగా తలేత్తి నేను చూస్తూవుండగా కసుక్కున తన మొడ్డని అమ్మ పూకులోకి తోసేడు. ఆహ్హ్..  అని మత్తుగా మూలుగుతూ అమ్మ అంకుల్ ని బలంగా కౌగలించుకున్నది. వొక్క క్షణం అంకుల్ కదలకుండా వుండి తరువాత నిమ్మదిగా తన నడుముని వూపడం మొదలుపెట్టేడు. 

అంకుల్ అమ్మ పూకులో దరువులు వెసేటప్పుడు తన మొడ్డని కడదాకా పైకంటాలాగి వొక్కసారిగా మెత్తలు గుద్దుకునేలాగ లోతుగా పోట్లు వేస్తున్నడు. అంకుల్ అలా గుదిగుచ్చి గుద్దుతుంటే అమ్మ పరవశంగా మూల్గుతున్నది. అంకుల్ అమ్మ పూకులోనుండీ తన మొడ్డనిపైదాకా లాగుతునప్పుడు అమ్మ పూకు రసాలలో తడిసిన అతని మొడ్డ నూనిలోముంచిన ఇనుపగూటంలా నల్లగా మెరిసిపోతున్నది. 

అలా అంకుల్ అమ్మ లోతులలోకి తన మొడ్డని కసి కసిగా దించుతూ కసి కసి గా దెంగుతూవుంటే నీను నాపూకుని నాచేతివేళ్ళతో కసి కసిగా పొడుచుకుంటున్నను. ఇంతలో మాఅమ్మ ఎదో పలవరిస్తూవుంటే అటుప్రక్క చెవులు రిక్కించేను.  

ఆహ్హ్ .. అదే రమణా .. అలాగే … ఉ.. ఉ..  ఇంకా జోరుగా.. ఆహ్… అలాగే.. జోరుగా.. ఇందుకె ఈదెంగుడు కోసమే ఏడేళ్ళక్రితం నువ్వు  మొదటిసారిగా నాపూకులోకి నీ మొడ్డని తోసినాప్పుడు అల్లరిచేయకుండా నీకు లొంగిపోయినది. అప్పటినుండీ ఇప్పటిదాకా అదేజోరు .. ఆహ్..  అదే వూపు.. అదే దెంగుడు.. ఆ..హ్హ్హ్.. రమ…ణా… ఇంకా .. దెంగు .. ఉ… అలా అమ్మ పరవశంగా మూలుగుతూవుంటే అప్పుడు ఆర్థమైంది.. అంకుల్ కి అమ్మకి మధ్యసంబంధం గత 7 సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్నదని. 

ఇంతలో అంకుల్ అమ్మ మీదనుండీ లేచిపోయాడు. అమ్మ రమణా ఆపోద్దు అని అంకుల్ చెయ్య పట్టుకున్నది. అంకుల్ అమ్మని లేవదీసి మంచం మీదకు వొంగోపెట్టి నిగిడిన తన మొడ్డని నాకు కనపడేలా చూపెడుతూ వెనుకనుండీ అమ్మ పూకులోకి తోసేడు. ఆ భంగిమలో నాకు విచ్చుకుని ఆకలిగా అంకుల్ మొడ్డని మింగేస్తున్న అమ్మ పూకు ఎర్రగా విచ్చుకున్న ముద్దమందారంలా కనిపించింది. అంకుల్ పొడిచేపోట్లకి అనుగుణంగా అమ్మ పూకు పెదాలు మడతలు పడుతూ లోపలికి బయటకి ముడుచుకుంటూ, తెరుచుకుంటూ కనిపిస్తుంటే నాకు కసి ఎక్కిపోయింది. 

అది చూస్తున్న నాకైతే వున్నపళంగా వెళ్ళి అమ్మని తోసేసి రమణ అంకుల్ మొడ్డని నాపూకులో తోసేసుకోవాలన్న కోరికని యెంతో బలవంతంగా ఆపుకుంటూ మరింత జోరుగా నావేళ్ళతో నాపూకులో కొట్టుకోసాగేను. అమ్మ పూకును దెంగుతున్న అంకుల్ మధ్య మధ్యలో తల వెనక్కి తిప్పి నన్ను చూస్తూ చిలిపిగా నవ్వుతున్నడు. దానిని బట్టినాకు ఆర్థమైనది ఏమిటంటే అంకుల్ కావాలనే నేను చూడాలనే అమ్మని అలాంటి భంగిమలో నాకు కనిపించేవిధంగా దెంగుతున్నడని.

ఇంతలో అమ్మ అంటున్నాది .. రమణా నాకు ఐపోతునది .. అని ఆ.. హా.. ఆ.. అంటూ అమ్మ కార్చేసుకున్నది. అలా కార్చేసుకుంటూనే అలసటగా ముందుకు మంచం మీదకు వాలిపోయింది. 

ఇంతలో అంకుల్ మరో గమ్మత్తు చేసేడు. అమ్మ పూకు రసాలతో తడిసిపోయిన తన మొడ్డని వొక్కసారిగా అమ్మ గుద్దలోకి తోసేడు. అమ్మ కెవ్వు మన్నది. అంకుల్ ముందుకు వాలి అమ్మ సళ్ళని రెండుచేతులా వొడిసిపట్టి ఆమె పెదాలని తన పెదాలతో మూసేశాడు. రెండు నిమిషాలలో అమ్మ మౌనంగా ఐపోయింది. అంకుల్ నిమ్మాదిగా మొదలుపెట్టి క్రమంగా వూపందుకున్నదు. అమ్మ ఆహ్.. ఉ.. అంటూనే అంకుల్ వేసే దరువులకి అనుగుణంగా తన సీటుని ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాది.

అంతలో అమ్మ అంకుల్ నుండీ విడివడి అంకుల్ని క్రిందకి పడదోసి తాను అంకుల్ మీదకి ఎక్కి ఇంకా నిగిడి వున్న అంకుల్ మొడ్డని తన రసాలూరుతున్న పూకులోకి తోసుకుని విపరీతమైన వేగంతో వూగసాగింది. అమ్మ అంత కసేక్కిపోవడం నెనెప్పుడూ చూడలేదు. ఆమె వేగానికి అంకుల్ గాక మొరొకళ్ళైతే తట్టుకోలేరేమొ.. ననిపించింది. అలా 5 నిమిషాలపాటు అంకుల్ మీదేక్కి వూగిపోయిన అమ్మ అఖరుగా కార్చేసుకుటూ అంకుల్ మీద అలసటగావాలిపోయింది.

అప్పుడు అంకుల్ అమ్మని క్రిందచేసి తాను అమ్మ గుండేలమీద కూర్చోని ఇంకా బిర్రుగా నిగిడివున్న తన మొడ్డని అమ్మ నోటిలోకితోసి అమ్మ నోటిని దెంగసాగేడు. అలా మరో 3 / 4 నిమిషాలు అమ్మ నోటినిదేంగేసి అప్పుడు వొక్కసారిగా తెల్లని చిక్కని ద్రవాన్ని అమ్మ నోటిలోనూ ముఖం మీద, సళ్ళపైనా పిచికారీ చెసేసి అమ్మ ప్రక్కన అలసటగా వాలిపోయాడు.

అంకుల్ నిమ్మదిగా తన చేతివేళ్ళని అమ్మ పూకులో పెట్టి గొల్లిని నలపడం ప్రారంభించేడు. సాధారణంగా నాకు అంకుల్ అలా చేస్తాడు. నేను అప్పటికే పూకులో వేళ్ళు పెట్టుకుని 3 సార్లు కార్చేసుకున్నను. ఇప్పుడు  నేను నావేళ్ళతో నా గొల్లిని రుద్దుకోవడం ప్రరంభించేను. మరో 3 నిమిషాలలో అమ్మ మరో సారి కార్చేసుకుంది. అమ్మకు కారిపోవడం చూస్తూనే నేను కూడా కార్చేసుకున్నను. తరువాత అంకుల్ తాను వొలకపోసిన తన రసాలని తన వేళ్ళతో తేసి అమ్మ నోటికి ఆందించేడు. అమ్మ అంకుల్ తలని తన పూకులోకి తోసింది. అంకుల్ మరొ 5 నిమిషాలు అమ్మ పూకుని సుభ్రంగా నాకి అమ్మకి మరో 2 సార్లు భావప్రాప్తులు కలిగించేక అప్పుదు వొదిలిపెట్టింది అమ్మ రమణ అంకుల్ని.

మరో 5 నిమిషాలపాటు ఇద్దరూ ఒకళ్ళ వొంటిని ఒకళ్ళు నిమురుకుంటూ తడుముకుంటూ గడిపేక, ఇంక పిల్లలు వొచ్చే వేళ ఐంది అని చెప్పి అమ్మ లేచి బట్టలు కట్టుకుంది. అంకుల్ మాత్రం లుంగీ కట్టుకుని చొక్కా వేసుకోకుండా మంచం మీద కూర్చున్నాడు.

నేను మరో 5 నిమిషాలు మెట్లమీదే కాలక్షేపం చేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళేను. అప్పటికి అంకుల్ హల్లోకి వొచ్చి కూర్చోని వున్నడు. నన్ను చూస్తూనే హలో అన్నడు అంకుల్ . నేను “హు..“,  అంటూ విసురుగా ముఖం తిప్పుకుని మా గదిలోకి పోయి విసురుగా నా పుస్తకాల బాగ్ ని గూట్లోకి విసిరికొట్టేను. మా గదిలోకి వొస్తున్నప్పుడు అమ్మ వొంటగదిలో కఫీ చెయ్యడం చూసేను. 

అంకుల్ నా వెనుకే నాగదిలోకి వొచ్చి “అదంతా కోపమే” అని అడిగేడు.

నేను సమాధానం చెప్పకుండా నా పుస్తకాల గూడు దగ్గరనుండీ వెనక్కి తిరిగేప్పటికి అంకుల్ నాదారికి అడ్డంగా నిలబడి నారెండు సళ్ళమీద చెతులువేసి బలంగా పిసికుతూ నాపెదవులమీద బలంగా ముద్దుపెట్టుకుంటూ తన నాలుకని నా నోటిలోకి తోసి నన్ను ఆపుస్తకాల గూటిగోడకి అదిమిపెట్టి నిగిడిన తన మొడ్డని నాపూకులో గుచ్చుకునేలా వాటంగా అదుముతూ తన నడుమును అదిమిపెట్టిరాసేడు. 

ఆశ్చర్యంగా అంకుల్ మొడ్డ ఇంకా నిగిడి గట్టిగా ఆంత పెద్దదిగానూ వుంది. ఆరాపిడి, పిసికుడు అంకుల్ వొంటి స్పర్శ నాకోపాన్ని పోగొట్టడమేకాకుండా నన్ను మళ్ళీ మంచి మూడ్ లోకి తీసుకువొచ్చేయి. అప్పుడు నాకు ఆర్థమైంది, నాకు ఏమి కావాలో. నేను అంకుల్ మెడ చుట్టూచేతులువేసి అంకుల్ నిబలంగా కౌగలించుకున్నను. యెంత బలంగా కౌగలించుకున్ననటే నాసళ్ళు అతని చాతీకి వొత్తుకుని నాకే నొప్పిపెట్టేటంతగా. 

అంకుల్ నాపిర్రలని పిసుకుతూ నాపెదవులలోనుండీ నా ఎంగిలిని జుర్రుకుంటున్నాడు. అంకుల్ నా skirt ని పైకి జరిపేడు. నా panty ని క్రిందకి తోసేసాడు. నా పిర్రలమీద చేతులువేసి నన్ను గాలిలోకి లేపేడు. నిగిడిన తన మొడ్డనా పూపెదాల మధ్యలో తగులుతున్నాది. నావోళ్ళంతా వేడేక్కిపోయింది. అంకుల్ తన మొడ్డ ముందోలు వెనక్కి జరిపి ఎర్రటి తన మొడ్డ తలని రసాలూరి తడిసిపోయిన నాపూపెదాల మధ్యపాయలో పెట్టి నాపూకుపాయ పొడవు వెడల్పులని కోలుస్తూవుంటే, నేను కోరికల వేడిని ఆపుకోలేక అంకుల్ మొడ్డని ఎంత తొందరగా నాపూకులోకి తోసేసుకుందామా అని నా నడుముని మరింత ముందుకు తోసాను. 

అంకుల్ మొడ్డ బుడిపె నాపూకు పైపేదాలని చేధించుకుని నాపూకు లోపలి పెదాలను తాకింది. అంతపాటిదానికే నాకళ్ళు మత్తుగా మూతలుపడ్డాయి. అంకుల్ నానడుముని మరింతగా తనలోపలికి అదుముకుంటూ తన నిగిడిన మొడ్డని నాపూకులోకి తోస్తున్నడు. నేను ఇంక అంకుల్ మొడ్డనా కన్నెపొరని చేధించి నాకు కన్నెరికం చేసేస్తుందనే అనుకున్నను, అంతలో మాగది తలుపుమీద టక టక మని కోడుతూ మాఅమ్మ మా గదిలోకి వొచ్చింది. 

వొక్క వుదుటున అంకుల్ నన్ను క్రిందకు దించేసేడు. నాకు కళ్ళ నీళ్ళు తిరిగేయి. ఆఅనుభవానికి ఆంత దెగ్గరగావొచ్చిన అవకాశం ఆంతలోనే చేజారిపోవడం, నాకు మాఅమ్మ మీద చెప్పలేనంత కోపం వొచ్చింది. ఆక్షణాన ఏమైనా అనేసేదానినే, ఇంతలో మాఅక్కయ్య రాధిక, నాచెల్లి దీప స్కూల్ నుంచీ రావడంతో నేను, మా అమ్మ, రమణ అంకుల్ అందరమూ కఫి కప్పులతో మౌనంగా హల్ లోకి వొచ్చేశాము.

నావోళ్లయితే కోరికలవేడితో సలసలా కాగిపోతున్నది.. ఎప్పుడెప్పుడు అంకుల్ చేతుల్లో నలిగిపోతూ ఎప్పుడెప్పుడు అంకుల్ మొడ్డని నాపూకులో దోపించుకుని ఆసుఖానుభూతిని రుచి చూస్తానా అని నేను తహ తహ లాడిపోతున్నాను. కానీ నాకు అర్ధం కానీ విషయమేమిటంటే అంకుల్ ని నన్నూ అలా చూసి కూడా మాఅమ్మ ఏమీ అనకుండా ఎందుకు మౌనంగా ఉండిపోయిందా అన్న ఆలోచన నన్ను తినేస్తున్నది. కానీ నేను అనుకున్నాను బహుశా తనకి రమణ అంకుల్ తో రంకు సంబంధం ఉందిగనక తాను అంకుల్ని నన్నూ ఏమీ అనలేక మౌనంగా ఉండిపోయిందేమో అనుకుని నన్ను నేను సమాధాన పరుచుకుని రాత్రి ఎప్పుడు అవుతుందా అని ఎదురుచూడసాగెను. 

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *