కామదేవత 16

telugu sex stories కామదేవత 16 మేమంతా కాఫీలు తాగి అవీ ఇవీ కబుర్లు చెప్పుకుని స్ననాలు ముగించుకునేప్పటికి సుమారుగా 11:00 గంటలయ్యింది. ఆ మధ్యలో సందు దొరికినప్పుడు సుశీల ఆంటీని పట్టుకుని ఎన్నిసార్లు కార్పించేడేమిటి రమణ అంకుల్ అని అడిగేప్పటికి .. చీ .. అల్లరి పిల్లదానా! ఒక్క నాలుగురోజులాగు నీ పని చెపుతాను, ఇంట్లో వాళ్ళంతా చూస్తూవుండగానే నీమీదకి నా ఇద్దరు కొడుకులతోసహా ఐదు మంది మగాళ్ళని వుసిగొల్పేసి అప్పుడు అడుగుతాను ఇదే ప్రశ్నని.. అప్పుడు చూస్తాను నువ్వేమి

కామదేవత 15

telugu sex stories కామదేవత 15 రమణి పేల్చిన బాబు దెబ్బనించీ ముందుగా తేరుకున్నది ఒక్క పద్మజ ఒక్కత్తే!! అలా తేరుకుంటూనే ఆమె అడిగిన ప్రశ్న ….. అదేమిటి.. మీ నాన్న మా అమ్మ మీదకి ఎక్కడమేమిటి? ఆని మాత్రమే…… అప్పుడే ఆ విషయాన్ని గమనించినట్లు నాలుక కరుచుకుంటూ.. అలా చెప్పేశానా? అన్నాది రమణి.   అదేంటే? అది తప్పు గదూ అన్నరు మిగతావాళ్ళంతా ఛ.. మా అమ్మ అలా చేస్తుందా? అన్నాది పద్మజ సాలోచనంగా. ఒక్క మీ అమ్మే అని నువ్వేమీ బాధపడక్కరలేదు. మా అమ్మగూడా

కామదేవత 14

telugu sex stories కామదేవత 14 మర్నాడు వుదయం రమణి నిద్రలేచేప్పటికి టైం సుమారు 8:30 అయ్యింది. తాను లేచి ముఖం కడుక్కుని కాఫీ తెయారుచేసుకుంటుండగా రమణ అంకుల్ లేచివొచ్చి వెనకనించీ నన్ను వాటేసుకుని నా సళ్ళు పిసకడం మొదలుపెట్టేడు.  ఏంటి అంకుల్ రాత్రంతా అమ్మ దిమ్మని అరగ్గొట్టింది సరిపోలేదా? ప్రొదున్నే నావెనకపడ్డారు అన్నాది రమణి. అమ్మ పూకు ముదురుపూకు.. నీది కన్నెపూకు.. ముదురుపూకుదెంగుడులో సుఖం వేరు.. కన్నెపూకుదెంగుడులో సుఖం వేరు.., దానికదే … దీనికిదే..  అంటూ రమణ అంకుల్ తన చేతిని తెచ్చి

కామదేవత 13

telugu sex stories కామదేవత 13 రాత్రి తెల్లవార్లూ విరామంలేని దెంగుడువల్ల మర్నాడు బాగా పొద్దెక్కేవరకు మెలకువ రాలేదు రమణికి. సాధారణంగా అయితే రాత్రి జరిగిన కామపూజకి వొళ్ళంతా పచ్చడి పచ్చడి అయిపోయి,  లేవడానికి గూడా ఓపిక లేనట్లుగా ఐపోవాలి. కానీ రమణి వొళ్ళు మాత్రం చాలా చాలా తేలికగా,  సుఖంగా,  మత్తుగా.. గాలిలో తేలిపోతున్నట్లుగా వుంది. తనవొళ్ళంతా అలా అంత తేలికగా మత్తుగా వుండడం చూసి రమణే సొంతంగా ఆశ్చర్య పోయింది. రాత్రంతా తన తండ్రి,  సుందరం

కామదేవత 12

telugu sex stories కామదేవత 12 అలా మరో ఐదునిమిషాలు శారదని దెంగేప్పటికి.. సుందరం నాకు కారిపోతున్నాది అంటూ శారద కళ్ళు తేలవేసింది.. ఐతే చిత్రంగా ఈసారి మాత్రం సుందరం మొడ్డ ఇంకా వాలిపోలేదు .. ఇంకా దెంగుడు కావాలి అని తాపంతో కొట్టుమిట్టాడిపోతున్నది. అందువల్ల సుందరం శారద మీదనించీ మళ్ళీ రమణి మీదెక్కి నిగిడిన తన మొడ్డని మళ్ళీ రమణి పూకులోదోపి కసి కసిగా రమణిని కుతి తీరా దెంగడం మొదలుపెట్టేడు.  సరిగా అదే సమయానికి సుశీల.. బ్రహ్మ్మం

కామదేవత 11

telugu sex stories కామదేవత 11 మా నాన్న నా పొడుగు లంగాలో చెయ్యపెట్టి నా కాళ్ళు నిమురుతూ నిమురుతూ నిమ్మది నిమ్మదిగా ఆ చేతిని నా తొడలమీదకి జరిపేరు. నాలో కోరిక తారస్థాయికి చేరుకుంది. ఓ చేత్తో లంగా సర్దుకుంటున్నట్లుగా సర్దుకుంటూ నాన్న చెయ్యిని నా పూదిమ్మ మీదకి జరిపేను. నా కామరసాలతో తడిసిపోయిన నా పేంటీని తడుముతూ, నాపూపాయల్లో ఇరుక్కుపోయి వొరుసుకుపోతున్న నా పేంటీని తప్పించి, నిమ్మదిగా నా పేంటీని నానడుం మీదనించీ క్రిందకి లాగి నాపూకు నిలువుబద్దల మధ్య పాయల్లో సున్నితంగా  కెలకడాం మొదలుపెట్టాడు. పదిహేను రోజుల
Page 2 of 35
1 2 3 4 35