శోబననికి ముందు బట్టలు లేకుండా పూజలు

1

telugu sex stories “శోబననికి ముందు బట్టలు లేకుండా పూజలు” బయటుకు వెళ్ళి నేను నాన్న పూజకి కావలిసినవన్నీ తీసుకొచ్ఛాము
మేము ఇంటికి వచ్చేటప్పడికి బాగా లేట్ ఆయ్యింది.
ఉదయము నాతొ మాట్లడిన ఆవిడ లేదు.. బందువులు అందురు సర్దుకుంటున్నారు…సాయంత్రం పూజకి ఇంట్లొ వాళ్ళు తప్ప ఎవరూ వుండకూడదు..
“వదిన ఏది..” అని అక్కని అడిగా అన్నం తింటూ…
“అప్పుడె మీ వదిన మీదకి పొయింది కన్ను..ఎదురుగా మేము కనపడడం లేదా..” అన్నాది
“పొదుటనుంచి కనిపించకపొయే సరికి అడిగానూ.” అన్నాను
“హ్మ్మ్.. మరిది గారు వచ్ఛి గురపు స్వారి చేస్తారు అని ఆ రూం లొ నీకొసం ఎదురు చూస్తుంది…ఎ వెలతావా” అని అక్క అన్నాది
“బాబొయి…నీకు బాగా నొటి దూల ఎక్కువ అయ్యింది..నీతొ ఎమి మాటలాడిన తప్పుగా అయ్యిపొతుంది..నీ బాద ఎమిటె బాబు..” అన్నాను
“పూకులొ దెబ్బ పడకపొయే సరికి తిమ్మిరి తిమ్మిరి లాగ వుంది.. ఒకసారి దెబ్బ వెయ్యిచుకుంటె.. చల్లారుతాను..” అన్నాది అక్క
“పొని ఈ రొజు రాత్రికి అన్నయ్య తొ శొబనం నువ్వు చేసుకూ..” అన్నాను
“దెబ్బ వెయించుకొవడానికి రాత్రి దాక ఎందుకు…. సరైన మొడ్డ వుండాలి గాని…” అన్నాది
“మాకు చాల పనులు వున్నాయి.. మీ అయనని రమ్మను…” అన్నాను
“అమ్మా…చూడవె.. నిన్న నువ్వు అన్నావు ఈ రొజు వీడు అంటున్నాడు..నేను పని లేకుండ కూర్చుని తింటున్నటు” అన్నాది….
మళ్ళీ నాన పని చెప్తె నేను బయటకు వెళ్ళాను..

నేను ఇంటికి చేరెసరికి బావ హల్లొ టివి చూస్తున్నాడు…
“ఎమి బాబు.. బాగ రెస్ట్ తీసుకున్నావా.. ఇక్కడ నీ పెళ్ళాం మమ్మల్ని చంపుకుని తింటుంది…” అన్నాను.
“హ్మ్మ్… చెప్పింది… ఎమి పని చెయ్యటం లేదు అన్నావు అట కదా..” అన్నాడు
“నువ్వు లేకపొతె నీ మీద చాడీలు చెప్తాది… నేను లేకపొతె నా మీద చెప్తుందా…”
“ఉరుకోరా… నేను పట్టించుకోను..నువ్వు పట్టించుకోకు” అన్నాడు
“చిన్నా.. ఈ రొజు రాత్రి పూజ వుంది…. ఈ రొజు లేట్ గ వస్తె వూరుకునేది వుండదు…అల్లుడు దగ్గరుండి వాడిని టైం కి తీసుకుని రా..” అన్నాడు నాన్న
“అలగె మావయ్య..” అన్నాడు బావ

పూజ స్టర్ట్ అవుతాది అనె 5 నిమిషాలు ముందు..అమ్మ నా దగ్గరకు వచ్ఛింది.. “చిన్నా.. పూజ అయ్యె వరుకు కొంచెం జాగ్రతగ వుండు..బావ కి కూడ చెప్పు..” అన్నాది
నేను అక్కను చూసాను కొపంగా..అక్క అలా చెప్పించింది అని నాకు అర్దమయ్యింది
ఇంతలొ నాన్నగారు పూజ శెంఖం మొగించారు..

వదిన తొ సరసం

అంటె అందరమూ పూజ రూం కి రావలి అని
ఎందుకైన మంచింది అని నేను ఒకసారి బాథ్రూం కి వెళ్ళి సు-సు పొసుకుని వచ్ఛాను
(మా పూజ గదిలొకి బట్టలు లెకుండా వెళ్ళాలి…)
నేను వెళ్ళెసరికి నాన్న, అన్నయా బావ వున్నారు..అందరి మొడ్డలు వాలిపొయి వున్నాయి..నాది కూడా

నాన్నగారు పూజ శెంఖం మళ్ళీ మొగించారు…ఇది ఆడ వాళ్ళకి…
అమ్మ, అక్క వదినను లొపలికి తీసుకుని వచ్ఛారు
అమ్మ, అక్క, వదిన ఒంటి మీద మాలాగె బట్టలు ఎమి లేవు..కాని వాళ్ళు నగలు వేసుకుని వున్నారు
అమ్మ మెడలొ తాలి, చేతికి గాసులు వెసుకుంది
అక్క మెడలొ తాలి, నల్లపూసలు…నడుమికి వడ్డనము, చేతికి గాసులు వేసుకుంది

వదిన తన పెళ్ళిలొ వేసుకున్న నగలు అన్నీ వేసుకుంది…మెడలొ పసుపు తాడు…నల్ల పూస్ల తాడు…ముక్కు పుడుక…మెడలొ హారం, రెండు పెద్ద గొలుసులు…నడుముకి వడ్డానం…చేతికి గాసులు…పట్టీలు…అర వంకీ…చెవి దిద్దులు…చేతి వేళ్ళుకు ఉంగరాళ్ళు…పాపిడి బిల్ల…తలలొ పూలు…
వదిన ఎలాగుంది అంటె….
చక్కటి మొహము…
లిప్స్టిక్ వేసిన పెదాలు…
శెంకము లాంటి మెడ…
విసాలిన మైన ఎద…
గుడ్రంలంటి బంతులు…
గొదుమ రంగు ముచికలు…
సొగసైన నడుము..
లొతైన బొడ్డు…
బలిసిన తొడలు…
నున్నగా వున్న చర్మము…
చాల చాల అందముగ వుంది..
బాయలు నుంచి బొడ్డూ వరుకు, బొడ్డు నుంచి

పూకు వరుకూ..ఒక సన్నటి వెంట్రుకుల దారవుంది…పూకు షెవ్ చేసింది..నున్నగా వున్నాది..
వదిన ఒంటి నిండా మెహంది పెట్టించుకుంది(బట్టలు వేసుకుంటె బయటకు కనిపించె ప్రదెశం లొ కాకుండ.. ప్రెవెటు పార్ట్స్ లొ)…
రెండు బయాల మీద రెండు చక్రాలుగ చునుములు చుట్టూ పెట్టించుకుంది..
నడుము చుట్టూ వడానం లాగ డిసైన్ షేపులొ పెట్టించుకుంది…
బొడ్డు చుట్టూ ఒక రింగ్ ల పెట్టించుకుంది…
పూకు ప్రదెసం లొ లవ్వు సింబల్ పెట్టించుకుంది…
రెండు తొడల మీద రెండు ఆడా మగా దెంగించుకునె రెందు బొమ్మలు పెట్టించుకుంది…

ఆ ముగ్గురిని చూసి మా నలుగురి మొడ్డ్దలు ప్రాణం పొసుకున్నాయి..
వదిన ని నూడ్ గా చూసె సరికి నరలలొ రక్తం పరిగెడుతుంది..మొడ్డ్గ నిట్టారుగ లేచి బుస్సలు కొడుతుంది…..చెయ్యి మొడ్డ మీద పెట్టుకొకుండా వుండడానికి చాల ప్రయత్నిస్తున్నా
వదిన తల వంచుకుని వుంది..అస్సలు తల ఎత్తడం లెదు (అవును నలుగురు మొడ్డలు ఎదురుగా రావలంటె వుంతె చాల సిగ్గు

అమ్మ మొగవారికి నుదిట మీద, మొడ్డ మీద కొంచెం గందం రాసి దాని మీద కుంకము బొట్టు పెట్టింది
ఆడవారికి నుదిట మీద, బాయలు మీద, పూకు మీద, గుద్దలు మీద గందం రాసి దాని మీద కుంకము బొట్టు పెట్టింది
నాన్న ఒక పుస్తకము తీసి అందులొ ఎదొ మంత్రాలు చదివారు…తర్వాత అమ్మ చదివింది..

అమ్మ కింద ఒక పల్చటి దుప్పటి వేసింది..
వదినని మా ఇంటి దెవతల కూర్చొమంది (కింద మొకాలు మీద కూర్చొవాలి..ముడ్డి నేలకు తాకలి..కాలు కొంచెం వెడం చెసి వుండాలి…చేతులు రెండూ మొకాలు మీద వేసుకొవలి…..)
వదిని కూర్చుంది..

వదిన తొ సరసం

అమ్మ అందరిని వదినను గందం, పసుపు, కుంకుమ, అక్షింతలు, పూలు వేసి నమస్కారము చెయ్యిమంది..
నాన్న, అమ్మ, అన్నయ, నేను, అక్క, బావ… వరసగా అమ్మ చెప్పినట్టు చెసాము..
తర్వాత అమ్మ, అక్క వదిన కు హారతి ఇచ్ఛారు… కొబ్బరికాయ కొట్టారు…
తర్వాత అమ్మ అక్క వదినను పైకి లెపారు…వదిన లెగుస్తుంటె చూసాను…వదిన గుద్దలు మీద కూడా రెండు ఆడా మగా దెంగించుకునె రెండు బొమ్మలు వున్నాయి

“అమ్మా నువ్వు దేవత రూపం లొ వచ్ఛిన మా ఇంటి కొడలివి…ఈ రొజు నుంచి నువ్వు ఈ ఇంటి బాద్యతలు స్వికరించాలి…ఇంటి పరువు కాపాడాలి..ఇంట్లొ వాల్ల అవసరాలు తీర్చలి..” అలా కొన్ని జాగ్రతలు చెప్పింది…
“ఇంకొ ముక్యమైన పని..సంసారం.. నీకు తాలి కట్టింది నీ మొగుడె కాని.. ఈ ఇంటి ఆచరం ప్రకారం నీకు నలుగురు బర్తలు..
1. తాలికట్టిన బర్త
2. నీ బర్త తండ్రి — మామగారు
3. నీ బర్త తొబొట్టువు – మరిది
4. నీ బర్త తొబొట్టువు అర్దాంగి — ఆడపడుచు బర్త
ఈ ఇంటి ఆచరం ప్రకారం నీకు ఇష్థమైతె వాళ్ళతొ శరీరం పంచుకొవచ్ఛు..నీకు ఇష్థం లేదు అంటె ఎవరు బలవంతం చెయ్యరు..చెయ్యకుడదు..అల చేస్తె మా ఇంటి దేవత వాళ్ళని శపిస్తుంది.
అలగే నీ బర్తె కాకుండ నీ కష్థ సుకాలల్లొను నీ మిగతా బర్తలు కుడా నీకు తొడుగావుంటారు..” అని చెప్పింది

“ఈ ఇంటి పరవు కపాడుతానని…ఈ ఇంటి బాద్యత తీసుకుంటాను అని..ఎవరిని నొప్పించను అని.. ఆ దేవతకు ప్రమాణం చేసి..నీ కొరికలు కొరుకొ” అన్నాది అమ్మ
వదిన ప్రమాణం చేసి..నమస్కారం చేసింది
“మొగవారు.. మీరు కొత్తగా వచ్ఛిన ఇల్లాలికి కష్థ సుకాలల్లొను తొడుగా వుంటాను అని.. ప్రమాణం చెయ్యండి” అన్నాది
మెము అందరము ప్రమణం చెసము
“బేబి నువ్వు కూడా ప్రమాణం చెయ్యి” అన్నాది… అమ్మ, అక్క కూడా చెసారు..

అమ్మ వదినను కింద పొడుకొ మన్నాది..వదిన పొడుకుంది.. అమ్మ వదిన రెందు కాళ్ళు కొంచెం వెడం చేసింది. వదిన పూకు మీద కొంచెం పంచామ్రుతం పొసింది…
“పెద్దొడా నువ్వు రా” అన్నాది..అన్నాయ వెళ్ళడు దగ్గరికి..వాడి మొడ్డని అమ్మ చెతులొకి తీసుకిని పంచామ్రుతం లొ ముంచింది
“నీ పెళ్ళం పూకులొ పెట్టు నీ మొడ్డను” అన్నాది.. అన్నయ కింద కూర్చుని తన మొడ్డను వదిన పూకులొకి పెట్టాడు..
“స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్….” అని చిన్నాగా మూలిగింది వదిన… చాల బాగుంది వినడానికి…
అమ్మ పూకు మొడ్డా కలిసె చొట పువ్వులు వేసింది..మేము అందరము కూడా పువ్వులు వేసాము
తరువాత నాన్నను రమ్మంది..నాన్న మొడ్డను పంచామ్రుతం లొ ముంచి వదిన పూకులొ పెట్టమంది..నాన్న వదిన పూకులొ పెట్టాడు….వదిన “హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్” అని మూలిగింది…అందరము పువ్వులు వేసాము
తరువాత నన్ను రమ్మంది..నా మొడ్డను పంచామ్రుతం లొ ముంచి వదిన పూకులొ పెట్టమంది..నేను వదిన పూకులొ పెట్టను….వదిన మాళ్ళీ “స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్…” అని మూలిగింది…అందరు పువ్వులు వేసారు
తరువాత బావను రమ్మంది..బవ మొడ్డను పంచామ్రుతం లొ ముంచి వదిన పూకులొ పెట్టమంది..బావ వదిన పూకులొ పెట్టడు….వదిన “హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్…”

 

శోబననికి ముందు బట్టలు లేకుండా పూజలు

అని మూలిగింది…అందరము పువ్వులు వేసారు
తర్వాత అక్కని రమ్మని అక్క నాలికను పంచామ్రుతం లొ ముంచి..వదిన పూకులొ పెట్టమన్నాది..
తర్వాత అమ్మ తన నాలికను పంచామ్రుతం లొ ముంచి..వదిన పూకులొ పెట్టింది..
పై కర్యక్రము అయ్యె వరుకూ వదిన కళ్ళు మూసుకుని..అందరూ చెసే
పని ఆస్వాదిస్తుంది…

“అమ్మా నువ్వు ఇప్పుడు కూర్చొవమ్మా” అన్నాది వదినను..వదిన కూర్చుంది.
మళ్ళీ అమ్మ అన్నయను రమ్మంది..అన్నయ మొడ్డను పంచామ్రుతంలొ ముంచి “నీ పెళ్ళం నొట్లొ పెట్టు” అన్నాది..అన్నయ పెట్టాడు..అందరు పువ్వులు వేసారు…
అలా నాన్న, నేను బావ వదిన నొట్లొ మా మొడ్డలను పెట్టాము.
అమ్మ, అక్క వాల్ల నాలుకలు..వదిన నొట్లొ పెట్టారు.
అమ్మ మళ్ళీ అన్నయను రమ్మంది తన చేతి వెళ్ళులును పంచామ్రుతంలొ ముంచి “నీ పెళ్ళం బాయలు మీద వెయ్యి” అన్నాది…తరువాత అందమరు అలగే చెసాము.
అమ్మ మళ్ళీ అన్నయను రమ్మంది.. పంచామ్రుతం పెదాలికి రాసి..”నీ పెళ్ళంకి ముద్దు పెట్టు” అన్నాది…తరువాత అందమరు అలగే చెసాము.

“చూడు అమ్మా..ఈ రొజు నీ శొబనం అంటె నువ్వు ఈ రాత్రి నీకు తాలి కట్టిన వాడితొ మాత్రమె దెంగించుకొవాలి..కాని నీ నగ్న శరీరం చూసి వీళ్ళు వాళ్ళ మొడ్డ లేపుకుని వున్నారు..వీళ్ళు నీకు అడ్డు రాకుండా వాళ్ళని ముందు త్రుప్తి పరచాలి…నువ్వు వాళ్ళ మొడ్డలను ఊపి వాళ్ళ చేత కార్పించి… వాళ్ళ రసాన్న్ని ఒక గిన్నిలొ పొసి ఆ రసాన్ని నీ మొగుడితొ దెంగించుకున్నాక నీ పూకులొ పొయించుకొవాలి” అన్నాది అమ్మ
వదిన ఒక్క గిన్ని తీసుకున్నాది….
“నేను చెప్పినట్టు చెప్పమ్మా” అన్నాది అమ్మ
“ఈ రొజు నా మొదటి రాత్రి..నేను నా మొగుడితొ దెంగించుకుంటాను..మీకు ఈ రొజు నా పూకుని ఇవ్వలేను… దానికి బదులుగా మీకు కార్పిస్తాను..నా మొగుడు నా దానిలొ కార్చిన తర్వత మీ రాసాని నా పూకులొ పొసుకుంటాను..నన్ను క్షమించండి..నాకు సహకరించండి….ఇలా చెప్పి..అందరి మొడ్డ రసాలు ఆ గిన్ని లొ తీసుకుని..తర్వత నీ పూకులొ పొయించుకొ” అన్నాది అమ్మ.

ముందు అమ్మ నాన్నను రమ్మంది
వదిన నాన్న దగ్గర మొకాల మీద కూర్చుంది నాన్న మొడ్డను చేతులొకి తీసుకుని వూపడం మొదలు పెట్టింది..వదిన చెయ్యి పడగానె నాన్నకి తొందరగా అయ్యిపొయింది..”ఆఆఅ” అంటూ కార్చెసాడు..
తర్వాత అమ్మ నన్ను రమ్మనాది
నేను వెల్లి వదిన ముందు ఇంచున్నాను..వదిన నా మొడ్డ మీద చెయ్యి వెసి వూపడం స్తార్ట్ చెసింది..నాకు నరలు జివ్వ్ మంటున్నయి… వదినను చూసాను అస్సలు పైకి చూడటం లెదు..గదిలొకి వచ్ఛినప్పటినుంచి కిందకె చూస్తుంది…వదిన అలా వూపుతుంటె తన చెతుల గాసుల చప్పుడు ఒక సంగీతం లాగ వినిపిస్తుంది…ఇంతలొ నాకు కరిపొయింది..”స్స్స్స్స్స్స్స్ ” అంటూ కార్చెసాను
తర్వత బావ కి చేసింది…. “హ్మ్మ్మ్” అంటూ కార్చెసాడు
ముగ్గురి రసాలు ఆ గిన్నలొ వున్నాయి

అమ్మ “బేబి..వదినను తీసుకెల్లి బొజనం పెట్టి..అన్నయ రూం కి తీసుకుని వెళ్ళు… ఒరెయ్ చిన్నా నువూ అన్నయను తీసుకుని వెళ్ళు” అన్నాది
“ఇంకొ విషయము.. ఎవ్వరూ బట్టలు కట్టుకొకుడదు..” అన్నాది అమ్మ
ముందు నేను, బావ, అన్నయ బయట పడ్డాము..

బొజనాలు చేసిన తర్వాత మేము హల్లొ కూర్చున్నాము
కొంచెం సెపటికి అక్క అమ్మ వదినను అన్నయ రూం కి తీసుకుని వెళ్ళరు
వదిన నడుస్తుంటె తన గుద్దలు వయ్యారంగా వూగుతున్నాయి..
తర్వత అక్క వచ్ఛి అన్నయను తీసుకుని వెళ్ళింది..
లొపలి నుండి “మీరు రండి” అని పిలిచింది అక్క
నేను బావ లొపలికి వెళ్ళాము..నాన్న రాలేదు
“ఎంటి మమల్ని ఎందుకు రమ్మన్నావు” అన్నాడు బావ
“వీళ్ళ చేత్త కొన్ని ఆటలు అడిదాము” అన్నాది అక్క
ముందు ఒక ద్రాక్ష గుత్తు తీసుకుని అక్క వాళ్ళ ఇద్దర మద్య పెట్టింది..”ఇద్దరూ తినండి” అన్నాది
వాళ్ళు తినడానికి దగ్గరికి వస్తుంటె ద్రాక్ష గుత్తుని పైకి లేపుతుంది.. వళ్ళ మొహాలు గుదుకుంటున్నారు
వాళ్ళ చేత ఒకె గ్లసులొ పాలు తాగించింది..స్వీట్స్ తినిపించింది
నాకు మాత్రం వదిన బాయలను

ఫర్జానా తో షాప్ లో

చూస్తుంటె కసి రెగిపొతుంది..ఆపుకొలెక పొతున్నాను
అది గమనించిన అక్క “చాలు చాలు ఇక మనం వెల్దాము” అని అందరిని బయటకి తీసుకునివచ్ఛింది… వాళ్ళ తలుపు వేసెసింది

బయటకు రాగనె నాన “బేబి ఈ రొజు నువ్వు నా గదిలొ పొడుకుంటవా..” అని అడిగాదు (నాన్న అక్కను దెంగలని వుంది అని అడిగదు..మాములగ ఐతె నాన్న అస్సలు ఎప్పుడూ అడగడు…అమ్మ వచ్ఛి నా రూం లొ పొడుకునా ఎమి అనడు)
“సరె నాన్న వస్తాను..మీరు రూం కి వెళ్ళండి ” అని అన్నాది..
నాన్న రూం కి వెల్లిపొయాడు
“పెద్ద బావ..కండొములు లంటివి ఎమి వాడకు..పని కానివ్వు..” అన్నాదు బావ అన్నయ్య వాళ్ళ రూం దగ్గరికి వెళ్ళి.
“ఇవ్వకా ఇవ్వక్కా మీరె సలహాలు ఇవాలి..ఇంట్లొ వున్న పెళ్ళని మాత్రం కండొములు వీసుకుని దెంగుతాడు” అన్నాది
“పెద్ద బావ..నువ్వు గుద్దుతుంటె ఆ శబ్దాలు డిటియస్ సవుండ్ లగ బయటకు వినిపించాలి” అన్నాడు బావ..
“ఊరుకొంది అల్లుడుగారు…చిన్న పిల్లలు ఎదొల చేసుకుంటారు” అన్నాది అమ్మ..
“అత్తగార ఈ రొజు మీరు నాకు తొడుగా పొడుకొరా…మామ నా పెళ్ళన్ని తీసుకుని వెల్తె నేను మామ పెళ్లన్ని తీసుకుని వెల్తాను…” అని అన్నాడు బావ..
అక్క, అమ్మ ఒకేసారి నా వంక చూసారు..
“నేను పొడుకుంటాను..పనులు చేసి..నిద్ర లేక నాకు ఒపిక లేదు..మీరు కొత్త పెళ్ళి కూతురులాగ దెంగించుకొండి” అన్నాను నా రూం లొకి వెల్తూ
అక్క నా వెనకల వచ్ఛి “కనీసం నీకు ఒకసరి కార్పించి వెల్తను” అన్నాది
“వొద్దు..పాపం నాన్న ఎప్పుడు అడగడు తన గదికి రమ్మని ..ఈ రొజు అడిగాడు..వెళ్ళు మళ్ళీ నాన్న పొడుకుంటాడు..అయిన వదిన కార్పించింది కదా” అన్నాను
“నీది మీ వదినను చూసి మళ్ళి లేచింది కదా” అన్నాది అక్క
“వొద్దు..ఈ రొజు పొడుకుంటాను” అన్నాను
అక్క వెల్లిపొయింది తలుపులు దగ్గరకు వెసి..నేను పొడుకున్నాను….

అన్నయ వదిన శొబనం రొజు బాగ నిద్ర పట్టెసింది.. మర్నాడు నిద్ర లేచి సరికి చాల సేపు అయ్యింది
బయట హాల్లొ ఎవరూ లేరు…వంట గదిలొంచి మాటలు వినిపిస్తున్నాయి…..
అక్కడ అమ్మ, అక్క, వదిన కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వంట చెస్తున్నారు
నన్ను చూసి అక్క “లేచావ నాయనా..ముందు బ్రష్ చేసుకుని రా..ఎదొ ఒకటి తిందువుగాని..బాగ లేట్ అయ్యింది” అన్నాది
అక్కడె వదినను చూసి “ఎమి వదిన..

చంపెసావు అల్లుడు

రాత్రి బాగ జరిగిందా..మమ్మల్ని అడ్డు రావొద్దు అన్నావుగా..” అన్నాను
“ఎంటిరా ఆ మాటలు..మర్యాదలెకుండా.. నువ్వు ఎమి పటించుకొవద్దు అమ్మ….వాడు అలా అల్లరి చేస్తాడు ..బయటకి పొ ఇక్కడ నుంచి” అన్నాది అమ్మ
“నువ్వు వెళ్ళి స్నానము చేసి రారా” అన్నాది అక్క
“నువ్వు చేయ్యించవె” అన్నాను.. “నాక్కు పనులు వున్నాయి” అని “అదిగొ రత్నాలు వస్తున్నాది దానిని చెయ్యించుమను..” అన్నాది
“రత్నాలు వీడికి స్నానం చెయ్యించు” అన్నాది అక్క..

రత్నాలు… మీ ఇంటి పనిమనిషి..మా అమ్మ వయసె వుంటాది…నాకు ఊహ వచ్ఛినప్పటినుంచి రత్నాలు నాకు తెలుసు…
మనిషి దిట్టంగా వుంటాది.. అన్నీ పెద్దవే.. పెద్ద పెద్ద బాయలు.. పెద్ద పెద్ద గుద్దలు.. పెద్ద నడుము.. అలగె పెద్ద బొడ్డు.. పెద్ద పెద్ద తొడలు

“చిన్న బాబుగారు..రండి స్నానము చెయ్యిస్తాను.. ” అని బాత్రూం వైపు వెళ్ళింది
నేను నా టిషర్ట్ పాంట్ విప్పేసి బాత్రూం వైపు నడుస్తున్నాను…
“ఒరెయ్ అడ్డ గాడిద.. అలా బట్టల లేకుండా తిరుగుతావె ఇంట్లొ..కొత్తగా వచ్ఛిన పెళ్ళి కూతురు ఇక్కడె వుంది..” అన్నాది అక్క
“అబొ రాత్రి మనందరమూ బట్టలు కట్టుకుని తిరిగాము మరి..పోవె” అని బాథ్రూం కి వెళ్ళాను

నేను బాత్రూం కి వెళ్ళేసరికి రత్నాలు చీరను బొడ్డులొ దొపుకుని నా కొసం చూస్తుంది
నేను లొపలికి వెళ్ళి అక్కడ వున్న చిన్న స్టూల్ మీద కూర్చున్నాను
నేను కూర్చుంటె నాకు ఎదురుగా రత్నాలు బొడ్డు కనిపిస్తుంది… బొడ్డు పైన పాలు కుండలు చీరలొ దాచినట్టు వున్నాయి.. కింద అరటి బొదలులాగ రెండు బలిసిన తొడలు కనిపిస్తున్నాయి
“రత్నాలు.. ఈ వయసులొ నీకు బొడ్డు కిందకి చీర వసరమా ” అన్నాను
“అలాగ అంటారు ఎమిటి చిన్న బాబు… ఆ బొడ్డుని నేను వచ్ఛె దారిలొ పిల్లల్లు, ముసలొల్లు సొల్లు కార్చుకుంటూ చూస్తారు” అన్నాది
…..రెండు మగ్గుల నీళ్ళు నా తల మీద నుంచి పొసింది…..
“మీ అయనకు చెప్పక పొయావ..వాళ్ళ పని చూసేవాడు..” అన్నాను
“ఆ తాగుబొతు కి ఎమి చెప్పిన అర్దం అవ్వదు అండి..” అన్నాది
…..షంపూ నా తల పొసి రుద్దటం మొదలు పెట్టింది…..
“పొని పోలిసు కంప్లైంట్ ఇవ్వు..నీ బొడ్డుని చూస్తన్నారు అని” అన్నాను
“వూరుకొండి బాబు” అన్నాది
…..షంప్పూ ని వెళ్ళతొ ప్రతి వెంట్రుకకు పట్టిస్తుంది…..
“ఎంటి సిగ్గు పడుతున్నావ.. పోని ఒక పని చెయ్యి.. మీ పేటలొ ఒక షాప్ పెట్టు నీ బొడ్డుని చూడనికి గంటకి ఇంత అని చెప్పు…బలెగుంటాది.. నీ బొడ్డూ కి గిరాకి పెరుగుతాది” అన్నను
“ఎంటి బాబు పొద్దుటె మీకు నేను కనిపించానా..

నా సంగతి ఎమి కాని.. మొన్నా తురక పూకు దెంగారు అట కాద ఎలా వుంది అండి…”
…..మగ్గుతొ నీల్లు నా తల మీద నుంచి పొసింది…..
“అందరి పూకులాగే వుంది.. అది అవసరము కోసము దెంగించుకుంది మనస్పూర్తిగా దెంగలేదు..అయినా
నీకు ఎవరు చెప్పారు..” అన్నాను
“ఎదొలాగ నా చెవిని పడింది లెండి గాని.. మీ ఆఫిసు లొ అంత మంది వుంటారు కదా వాళ్ళలొ ఎవరూ లేర అంది..” అన్నాది
…..నా వెనకకు వెళ్ళి.. సోప్ తొ నా వీపుకి సబ్బు రాసింది…..
“వుంటారు.. కాని అందారు నాది దెంగు దెంగు

అని పిలుస్తార ఎమిటి.. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు లేరు అంతె. అయినా వాళ్ళను కెలికితె కొసి చెతులొ పెడతారు.. అప్పుడు కనీసం అడించుకొవటానికి కూడ వుండదు” అన్నాను
“బాబు గారు .. ఒక విషయము అడగనా” అన్నాది
…..మెడ నుంచి ముడ్డి వరుకూ సోప్ తొ కడిగి.. ఒక మగ్గు నీలు పొసింది…..
“అంటే అంటే” అని సాగదీస్తుంది
“ఎమి పర్లేదులేవె అడుగు” అన్నాను
…..ముందుకు వచిఛి రెందు చెతులకి సోప్ రాసింది…..
“అంటే.. పెళ్ళికి ముందే మీరు మీ వదినగారు బయట కలిసారు కదా .. మరి ఎమి అయిన చెసార..” అన్నాది
“నీ ఎంకమ్మ… నువ్వూ నీ అనుమానము.. ఎమి జరగలేదు” అన్నాను
“నీ కొడలు ఎమి చెస్తుంది..” అన్నాను
…..సోప్ తీసుకుని నా చాతి మీద పొట్ట మీద రాసింది…..
“పనిలొకి వెల్తుంది… పనొల్తొ పంపు సెట్టు దగ్గరా, పొలాలు గట్లు అంటా.. చెట్టు పొదలు లొను దెంగించుకుంటాది..” అన్నాది
“నీ కొడలని దెంగె అవకాసం నాకు రాదు అంటావ” అన్నాన్ను
…..రెందు మగ్గుల నీళ్ళు నా చెతుల మీద, యెద మీద, పొట్ట మీద పొసింది…..
“పూకు కనిపిస్తె దెంగాలి కాని.. అమ్మ

తిడతాది అని అలొచించారు మీరు.. దెంగలేనొడు మంగళవారము అన్నట్టు వుంది మీరు చెసింది ” అన్నాది
“అప్పుడు అలాగ అలొచించాను.. ఒకసారి తీసుకుని రావె” అన్నాను
…..నేను పైకి లేచాను..తను కూర్చుంది…..
“అస్సలు ఈ వూరు రావటం లేదు అండి వాళ్ళు..వచ్ఛిన ఒక పూట కన్నా వుండం లేదు.” అన్నాది
“అయిన ఎక్కడపడతె అక్కడ దెంగించికుంటాది అంటున్నావు… ఈ పాటికి పూకు లూసు అయ్యివుంటాది.. గుద్ద ఒక పెద్ద బొక్క లాగ తయ్యారు అయ్యి వుంటాది… కాని బలె కసిగా వుంటాది నీ కొడలు… మా బావ చెప్పాడు దెంగుతున్నంత సేపు బలె రెచ్ఛ కొట్టింది అట నీ కొడలు…” అన్నాను
…..సోప్ నా రెండు కాళ్ళకు రాస్తుంది…….
“నేను అదె అంటున్నాను మీ బవాగరిలా వుండాలి… చూసారు గదిలొకి తీసుకుని వెళ్ళారు దెంగి వొదిలిపెట్టారు…” అన్నాది
…..పాదలకి సోప్ పెట్టింది…….
“పుండు మీద కారం చల్లకు” అన్నాను
“మా కొడలు గురుతుకు రాగనె ఎలాగ లెగిసిందొ….రాత్రి మీకు ఎవారూ పూకు ఇవ్వలెదు అంట కదా..ఒక సారి మీ మొడ్డని ఆడించమంటార…” అన్నాది …..నా మొద్ద మీద సోప్ రాస్తూ…….
“మీ కొడలని దెంగలెదు అనె బాదలొ వున్నాను…ఇప్పుడు వద్దు ” అన్నాను
…..నేను వెనకకు తిరిగాను..నా గుద్దకి సోప్ రాసింది…….
“ఇప్పుడే చెప్పాను చిన్న బాబు… దెబ్బ వెయించుకొవడనికి ముహుర్తాలు చూడకూడదు…” అన్నది
“ఇంకొ విషయము అడగన…” అన్నాది
…..నేను స్టూల్ మీద కూర్చున్నాను.. తను పైకి లేచింది…….
“అడుగు ఇంక ఎందుకు అలస్యము” అన్నాను
…..నాలుగు మగ్గుల నీళ్ళు నా వంటి మీద మొత్తం సోప్ పొయేవరుకూ పొసింది……
“అంటె అంటె” అని సాగదీస్తుంది
“అడగమన్నాన” అన్నాను
…..నా మొహానిని,చెవులను సోప్ తొ కడుగుతుంది……
“అమ్మగారు.. మీ అక్కయా గారికి

కడుకుపు చెయ్యి మన్నారు అంట కదా.. చేస్తారా” అన్నాది
నేను “హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్…అబబాబాబా” అన్నాను
…..మగ్గుతొ నీళ్ళు నా మొహం మీద పొసి..నా కళ్ళలొ సోప్ కడిగెసింది……
“నీకు చాల విషయాలు తెలుసు..నువ్వు ఒక టివి చానెల్ పెడితె…మా ఇంటి గుట్టు రట్టు అవుతాది” అన్నాను
“ఇన్ని సంవత్సరాలు పని చెస్తున్న..ఎప్పుదైన మీ గురుంచి ఎక్కదైన చెప్పానా బాబు” అన్నాది
…..మగ్గుతొ నీళ్ళు నా తల మీద నుంచి..ఒంటి మీద పొసింది……
“సర్లె..నువ్వు వెళ్ళు..నేను తల తుడుచుకుంటానులె..” అని అన్నాను
“సర్లె బాబు..” అని బొడ్డులొంచి చీర కిందకి వదిలేసి..చెతులు కాళ్ళు కడుకుని వెల్లిపొయింది..
నేను నా రూం కి వెళ్ళి బట్టలు వేసుకుని వచ్ఛాను

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

http://freetelugusexstories.com

http://telugu-sexstories.net

http://telugumasala.website

http://telugusexstorieslo.com

http://telugusexstories.website

http://telugusexstorieskathalu.net

http://telugusexstories.desi

1 Comment

Leave A Reply