జయమ్మకథ Part 94

telugu sex stories బయట వానతో పాటు గాలి కూడా బలంగా వీస్తున్న ట్లుంది. మూసిన తలుపు సందు ల్లోంచి,హోరు మంటు చల్లగాలి చొచ్చుకు వచ్చి గదంతా మలయ మారుతాన్ని నింపింది. కొద్దిగా చలన్పించింది …

కలసి వచ్చిన అదృష్టం 104

telugu sex stories ఒకటే మే పొట్ట నిండా నింపుకొని పడుకొంది ఇంకొక టి బొక్క నిండా నింపుకొని పడుకొంది.

కారు లోని ac వల్ల , కుర్ర దాన్ని కుమ్మడం వలన వచ్చిన …

జయమ్మకథ Part 91

telugu sex stories “అరే అన్నయ్యా. నువ్వా అప్పుడే వచ్చావా?”అంటు ముగ్గుగిన్నెను పక్కనెట్టి నుంచున్నది.అన్నయ్యను చూసిన ఆనందంతో సుభద్ర ముఖం మతాబులా వెలిగిపోయింది. అప్పటి వరకు ఎవ్వరో ముద్దుగుమ్మ, వలవేసి పట్టాలి పిట్టను అనుకున్నది …

జయమ్మకథ Part 87

telugu sex stories రాము కూడా తన కుడి చేతి హస్తాన్ని విశాలంగా పంజాలా విడదీసి ముందుకు చాపి వదిన ఎడమ సన్ను గుబ్బను పట్టుకుని నెమ్మదిగా స్పాంజిని నొక్కినట్లు నొక్కాడు, కుమారి చనుగుబ్బలోని …

అమ్మా నీ పొదుగు part 42

telugu sex stories ఆ మరునాటి నుండి పరీక్షలతో బిజీగా ఉందడం వల్ల, వారి సయ్యాటలు కొద్దిగా తగ్గాయి…వినయ్ కూడా పట్టుదలగా పరీక్షలకు చదువుతున్నాడు…..
అది పరిక్ష చివరి రోజు….సాయంత్రం 5 గంటలకు ఇంటికి …