కలసి వచ్చిన అదృష్టం 68

telugu sex stories “అన్నా ఎవరన్నా వాళ్ళు , నీ మీదకు ఎందుకు వచ్చారు”
“అదే నాకూ అర్తం కావడం లేదు “
“నీకు ఈ ఊర్లో ఎవ్వరి మీదైనా , అనుమానం ఉందా

అమ్మా నీ పొదుగు part 16

telugu sex stories “వినయ్, ఎవరు వచ్చారో చూడు”
” ఎవరొస్తే నాకెందుకు……”
” పిచ్చా నీకు…..? వీధి తలుపు గొళ్ళెంపెట్టలేదు.వెళ్ళు.”
” ఓకే,అయితే నువ్వు ఇక్కడే ఉండు.చూసి వస్తాను ” పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి

జయమ్మకథ Part 56

telugu sex stories ఈఎపిసోడు లో పిస్సింగుసన్నివేశం కలదు.ఇష్టం లేనివారు దాటేయ్యండి

అప్పటికే పద్మ బాత్ రూములో తలుపువైపు ముఖం చేసుకు కూర్చొని పాస్ పోసేటందుకు సిద్దంగా ఉంది.ఉదయం గుద్దలు తనవైపు చేసి కూర్చుంది.ఇప్పుడు

మీ చీకుడుకి నా గూటం పేలిపోయేల ఉంది

Telugu Sex Stories సార్. తలుపు తీయండి.. నాకు నిద్దర్రావట్లేదు. నేనూ ఆడతాను.” అంటూ రూంకి అటువైపున్న తలుపుని తడుతూ ఓ గొంతు వినబడింది. అంతే, వారి గుండెల్లో రాయి పడినట్లయ్యింది!
ఇద్దరూ లేచి …

కలసి వచ్చిన అదృష్టం 67

telugu sex stories ఉదయభానుని కిరణాల తీక్షణ శరీరాన్ని తాకు తుంటే మెలుకవ వచ్చింది, టైం చుస్తే 8.30 అంత లేటుగా ఈ మద్య కాలంలో ఎప్పుడు లేవలేదు. లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని